De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS."— Transcript van de presentatie:

1 1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 21: Het macro-economisch evenwicht op de korte termijn: Het IS-LM/TR-model Economie, een Inleiding

2 2 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model  Macro-economische evenwicht l Vorig hoofdstuk: twee veronderstellingen  Algemeen prijspeil constant  Geen invloed van monetaire sfeer (geldmarkt) l Dit hoofdstuk: enkel eerste veronderstelling behouden  Algemeen prijspeil constant

3 3 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model  Eerste veronderstelling l Vaste nominale input- en outputprijzen l Beste wat ondernemingen kunnen doen is aanbod van goederen afstemmen op aggregatieve vraag l Korte termijn  Simultaan evenwicht van l Goederenmarkt l Geldmarkt l Verband tussen aggregatieve vraag en intrestvoet via investeringen

4 4 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

5 5 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

6 6 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer  Geldmarkt: intrestvoet brengt evenwicht tot stand zodat geldvraag (via vermogensvraag) = geldaanbod  Goederenmarkt: stijging van intrestvoet doet netto actuele waarde van investeringen dalen l Stijging intrestvoet impliceert minder investeringen l I 0 = deel van investeringen dat niet van intrestvoet afhangt (‘animal spirits’) l h = intrestgevoeligheid van investeringen

7 7 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

8 8 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer  Keynes: investeringen eerder intrestongevoelig l Figuur 21.1., extreem geval:  Perfect intrestongevoelige investeringsvraag  Investeringen zeer intrestgevoelig l Extreem geval:  Horizontale investeringsvraag

9 9 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 1.Het effect van een toename van de autonome investeringen 2.Het effect van een expansief budgettair beleid 3.Het effect van een expansief monetair beleid 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

10 10 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Het effect van een toename van de autonome investeringen  Beschouw Figuur 21.2.: l Toename investeringen (verbeterde verwachtingen)  Investeringsvraag verschuift naar rechts l Multiplicator: toename nationaal inkomen l Toename transactievraag naar geld  Geldvraagcurve verschuift naar rechts  Excessieve vraag naar geld  onevenwicht l Stijging intrestvoet (geldmarkt) doet vermogensvraag naar geld afnemen l Dit erodeert toename van investeringen

11 11 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

12 12 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Het effect van een toename van de autonome investeringen  Waarde van investeringsmultiplicator is kleiner dan daar wordt gesuggereerd l Reden: wisselwerking tussen reële en monetaire sfeer l Lek

13 13 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 1.Het effect van een toename van de autonome investeringen 2.Het effect van een expansief budgettair beleid 3.Het effect van een expansief monetair beleid 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

14 14 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. Het effect van een expansief budgettair beleid  ‘Traditioneel keynesiaans beleid’ l Fiscale en budgettaire stimuli  recessie  Kritiek l Verhoging economische activiteit l Toename transactievraag naar geld l Stijging intrestvoet  Crowding out-effect  Overheidsingrijpen stimuleert weliswaar economische activiteit, afname van investeringen (via verdringing) remt activiteit af  Vandaar: effectiviteit budgettair-fiscaal ingrijpen l Discussie tussen keynesianen en niet-keynesianen

15 15 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. Het effect van een expansief budgettair beleid  Keynes en navolgers l Investeringen ongevoelig voor intrestvoet l Vraag naar geld zeer gevoelig voor intrestvoet l Bijgevolg: verdringingseffect van overheidsuitgaven op investeringen beperkt  Monetaristen (Milton Friedman) l Investeringen gevoelig voor intrestvoet l Vraag naar geld niet zo gevoelig voor intrestvoet l Bijgevolg: verdringingseffect van overheidsuitgaven op investeringen substantieel l Budgettair beleid: geen effectief instrument

16 16 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 1.Het effect van een toename van de autonome investeringen 2.Het effect van een expansief budgettair beleid 3.Het effect van een expansief monetair beleid 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

17 17 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. Het effect van een expansief monetair beleid  Vorige twee paragrafen l Interactie tussen reële en monetaire sfeer vanuit schok uit reële sfeer, met indirect effect uitgelokt in geldmarkt  Reële sfeer  Geldmarkt  Deze paragraaf l Interactie in andere richting  Geldmarkt  Reële sfeer l Geldaanbodbeleid: verticale geldaanbodcurve  Openmarktverrichtingen, voorschotten, … l Intrestvoetbeleid: horizontale geldaanbodcurve

18 18 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 1.Het effect van een toename van de autonome investeringen 2. Het effect van een expansief budgettair beleid 3.Het effect van een expansief monetair beleid 1.De centrale bank controleert het geldaanbod 2.De centrale bank zet een intrestvoet volgens de Taylor-regel 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

19 19 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3.1. De centrale bank controleert het geldaanbod  Stel: expansief monetair beleid l Geldaanbodcurve verschuift naar rechts l Dit vereist toename vermogensvraag naar geld l En dus dalende intrestvoet l Investeringen en output nemen toe l Transactievraag naar geld neemt toe l Oorspronkelijke daling intrestvoet wordt deels ongedaan gemaakt en investeringen vallen deels terug

20 20 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

21 21 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3.1. De centrale bank zet een intrestvoet volgens de Taylor-regel  Effectiviteit van monetair beleid: l Inkomensgevoeligheid van geldvraag l Intrestgevoeligheid van geldvraag l Intrestgevoeligheid van investeringen

22 22 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3.1. De centrale bank zet een intrestvoet volgens de Taylor-regel  Keynesiaans perspectief l Vlakke geldvraagcurve l Steile investeringsvraag l Leiden tot beperkte effectiviteit van expansief monetair beleid in vergelijking met budgettair-fiscale stimuli  Monetaristisch perspectief l Steile geldvraagcurve l Vlakke investeringsvraag l Leiden tot beperkte effectiviteit van expansief fiscaal en budgettair beleid in vergelijking met monetaire stimuli

23 23 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 1.Het effect van een toename van de autonome investeringen 2. Het effect van een expansief budgettair beleid 3.Het effect van een expansief monetair beleid 1.De centrale bank controleert het geldaanbod 2.De centrale bank zet een intrestvoet volgens de Taylor-regel 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

24 24 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3.2. De centrale bank zet een intrestvoet volgens de Taylor-regel  Bovenstaande analyse verandert niet indien centrale bank expansief monetair beleid voert via controle van intrestvoet l Taylor-regel  Beschouw Figuur 21.4. l Daling intrestvoet l Investeringen + Output nemen toe l Toename transactievraag naar geld l Dan 2 mogelijkheden  Endogene aanpassing geldhoeveelheid bij laatste intrestvoet  Toepassing Taylor-regel: intrestvoet laten stijgen: investeringen nemen af

25 25 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

26 26 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 1. De IS-curve 2.De LM-curve 3.Het evenwicht in het IS-LM-schema 4.De TR-curve 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

27 27 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. De IS-curve  De IS-curve geeft evenwichtsniveau van nationaal inkomen bij alternatieve waarden van intrestvoet l Evenwichten in reële sfeer  Belangrijke parameters l Intrestgevoeligheid van investeringsvraag h l Multiplicator

28 28 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

29 29 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. De IS-curve  IS-curve steil verloop l Investeringen weinig intrestgevoelig (Keynes) l Kleine multiplicator  IS-curve vlak verloop l Investeringen intrestgevoelig l Grote multiplicator

30 30 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 1.De IS-curve 2.De LM-curve 3.Het evenwicht in het IS-LM-schema 4.De TR-curve 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

31 31 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. De LM-curve  De LM-curve geeft evenwichtsniveau van intrestvoet bij alternatieve waarden van nationaal inkomen l Evenwichten in monetaire sfeer  Belangrijke parameters l Intrestgevoeligheid van geldvraag l Inkomensgevoeligheid van geldvraag

32 32 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

33 33 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. De LM-curve  LM-curve steil verloop l Vermogensvraag weinig intrestgevoelig l Vermogensvraag inkomensgevoelig  LM-curve vlak verloop (Keynes) (liquidity trap) l Vermogensvraag intrestgevoelig l Vermogensvraag weinig inkomensgevoelig

34 34 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 1. De IS-curve 2.De LM-curve 3.Het evenwicht in het IS-LM-schema 4.De TR-curve 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

35 35 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. Het evenwicht in het IS-LM-schema  Simultaan evenwicht op goederen- en geldmarkt  Formeel

36 36 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

37 37 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 1.De IS-curve 2.De LM-curve 3.Het evenwicht in het IS-LM-schema 4.De TR-curve 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

38 38 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.4. De TR-curve  Intrestvoetbeleid l In plaats van geldaanbodbeleid  Taylor-regel l Intrest op interbankenmarkt afhankelijk van  Discrepantie tussen output en langetermijnoutput  Discrepantie tussen inflatie en gewenste inflatie

39 39 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.4. De TR-curve  Beschouw Figuur 21.6. l Indien outputniveau te laag  Intrestvoet verlagen  economie aanzwengelen l Indien outputniveau te hoog  Intrestvoet verhogen  economie afremmen l Dit is anticyclisch beleid  Richtingscoëfficiënt: hoe sterk anticylisch reageert nationale bank

40 40 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

41 41 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

42 42 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Gebruik van het IS-LM/TR-schema  Olieprijsstijgingen van 1973-1974 en 1979 l Macro-economische schokken aan aanbodzijde van goederen en diensten l Veranderingen in algemeen prijspeil l Keynesiaanse analyse in diskrediet  Comparatief-statische oefeningen l Veel recente voorbeelden voor Keynesiaanse analyse l Recessie 2009 en 2010: zware negatieve aggregatieve vraagschok (dus geen aanbodschok)

43 43 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 1.Het monetaire beleid tijdens de financiële crisis van 2007-2008 en de recessie van 2009 2.Effect van budgettair-fiscaal beleid in de IS-LM-grafiek 3.Het effect van een toename in het consumenten- of producentenvertrouwen 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

44 44 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Het monetaire beleid tijdens de financiële crisis van 2007-2008 en de recessie van 2009  Paneel B van Figuur 21.7. l Centrale beleidsrente en driemaands Euribor l Expansief monetair beleid sinds 2008 l Anticyclisch beleid  Paneel A van Figuur 21.7. l Investeringsvraag stimuleren l Negatieve invloed van consumenten- en producenten- vertrouwen beperken  Daling centrale beleidsrente zal enkel investeringen stimuleren indien Euribor daalt l Daling beleidsrente eind 2008 kon vertrouwen nog niet herstellen

45 45 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

46 46 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

47 47 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Het monetaire beleid tijdens de financiële crisis van 2007-2008 en de recessie van 2009  Liquiditeitsval of liquidity trap l Indien centrale bank geen invloed meer kan uitoefenen op geldmarkt l Monetair beleid: geen effect meer

48 48 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Het monetaire beleid tijdens de financiële crisis van 2007-2008 en de recessie van 2009  Beschouw Figuur 21.8.: l IS-curve verschuift naar links door crisis l Output neemt af l Taylor-regel: centrale beleidsrente verlagen

49 49 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

50 50 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 1.Het monetaire beleid tijdens de financiële crisis van 2007-2008 en de recessie van 2009 2.Effect van budgettair-fiscaal beleid in de IS-LM-grafiek 3.Het effect van een toename in het consumenten- of producentenvertrouwen 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

51 51 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. Effect van budgettair-fiscaal beleid in de IS-LM-grafiek  Beschouw Figuur 21.9. l Fiscaal-budgettaire stimuli l IS-curve verschuift naar rechts l Maar ook stijging intrestvoet en verdringingseffect l Crowding-out is erger bij steile LM-curve l Stel LM-curve verticaal  Budgettair-fiscale stimuli totaal geen effect

52 52 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

53 53 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. Effect van budgettair-fiscaal beleid in de IS-LM-grafiek  Recessie 2009-2010 l LM-curve werd geacht vlak te verlopen l Liquiditeitsval l Budgettair-fiscaal vraagbeleid aangewezen  Expansief monetair beleid om verdringingseffect van expansief budgettair beleid op te vangen l Accommoderend monetair beleid l Maar… zie Hoofdstuk 23 voor prijseffecten  Keerzijde expansief budgettair-fiscaal beleid l Overheidstekorten l Exit strategy?

54 54 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 1.Het monetaire beleid tijdens de financiële crisis van 2007-2008 en de recessie van 2009 2.Effect van budgettair-fiscaal beleid in de IS-LM-grafiek 3.Het effect van een toename in het consumenten- of producentenvertrouwen 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

55 55 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3. Het effect van een toename in het consumenten- of producentenvertrouwen  Herstel van l Consumentenvertrouwen (consumptie) l Ondernemersvertrouwen (investeringen) kan ook geëvalueerd worden in IS-LM-model  Andere voorbeelden l Verlies aan competitiviteit: IS-curve naar links l ‘Credit crunch’ of toegenomen geldvraag: LM-curve naar links

56 56 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve

57 57 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve  Outputprijs l Vast (op korte termijn) l Variabel (op lange termijn)  Aggregatieve vraagcurve l Verband tussen aggregatieve vraag en algemeen prijs-peil

58 58 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve 1.De afleiding van de aggregatieve vraagcurve 2.De afleiding van de AV-curve vanuit het IS-TR-schema 3.Verschuivingen van de AV-curve

59 59 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.1. De afleiding van de aggregatieve vraagcurve  Voor elk prijsniveau geeft AV-curve corresponderende evenwichtsniveau weer van nationaal product l IS-LM/TR-schema leidt dat evenwichtsniveau af l Waar verschijnt prijsniveau in dit model?  Prijsniveau verschijnt in monetaire sfeer  Herinner: transactievraag naar geld betreft nominale vraag  Hoe hoger prijzen, hoe meer algemeen ruilmiddel er nodig is voor gegeven outputniveau

60 60 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

61 61 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.1. De afleiding van de aggregatieve vraagcurve  Beschouw Figuur 21.10.: veronderstel: l Algemeen prijspeil neemt toe l Transactievraag naar geld stijgt l Intrestvoet zal moeten stijgen voor gegeven Q l LM-curve verschuift naar links l Nieuwe evenwichtsniveau kan worden voorgesteld met corresponderend algemeen prijspeil als punt van AV-curve

62 62 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.1. De afleiding van de aggregatieve vraagcurve  Aggregatieve vraagcurve verloopt dalend l Nochtans  Geen substituten op macro-economisch niveau  Stijging algemeen prijspeil  Stijging welbepaalde inkomens l Werkelijke reden: reële kasbalanseffect (‘real balance effect’)  Stijging prijsniveau  Reële waarde geldhoeveelheid daalt  Stijging intrestvoet  Afname investeringen  Afname output

63 63 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve 1.De afleiding van de aggregatieve vraagcurve 2.De afleiding van de AV-curve vanuit het IS-TR-schema 3.Verschuivingen van de AV-curve

64 64 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.2. De afleiding van de AV-curve vanuit het IS-TR-schema  AV-curve l Kan men eveneens afleiden van IS-TR-schema l Waar verschijnt prijsniveau in dit model?  TR-curve onder meer bepaald door inflatie- doelstelling en feitelijk prijsniveau  AV-curve verloopt dalend l Stel: prijsniveau stijgt l TR-curve verschuift naar boven l Afname output

65 65 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het IS-LM/TR-model - Inhoudstafel 1.Het verband tussen de reële en de monetaire sfeer 2.Het IS-LM/TR-model 3.Gebruik van het IS-LM/TR-schema 4.Het IS-LM/TR-model en de aggregatieve vraagcurve 1.De afleiding van de aggregatieve vraagcurve 2.De afleiding van de AV-curve vanuit het IS-TR-schema 3.Verschuivingen van de AV-curve

66 66 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.3. Verschuivingen van de AV-curve  Verschuivingen van AV-curve l Volgen niet uit veranderingen in prijsniveau  Beschouw Figuur 21.11.: l Expansief budgettair-fiscaal beleid l AV-curve verschuift naar rechts  Maar beperkt om wille van verdringingseffecten  Veronderstel: l Expansief monetair beleid l AV-curve verschuift naar rechts

67 67 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

68 68 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.3. Verschuivingen van de AV-curve  Conclusies: l Expansief budgettairfiscaal beleid (verschuiving IS) en expansief monetair beleid (verschuiving LM of TR) verschuiven beide AV-curve naar rechts l Restrictief budgettairfiscaal beleid en restrictief monetair beleid verschuiven beide AV-curve naar links l Budgettair-fiscaal beleid doet wel intrestvoet toenemen in tegenstelling tot monetair beleid l Ook andere vraagschokken kunnen voorgesteld worden AV- curve


Download ppt "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 21 – MACRO-ECONOMISCH EVENWICHT OP KORTE TERMIJN: IS-LM/TR-MODEL © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS."

Verwante presentaties


Ads door Google