De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk."— Transcript van de presentatie:

1 1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 14: Macro-economische analyse: Wat en Waarom? Economie, een Inleiding

2 2 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Macro-economische analyse: Wat en Waarom?  Micro-economie: l Gedragsmodellen van individuele economische agenten  Macro-economie: l Grotere geheel van alle output in een economie l Ook andere aggregaten  Totale tewerkstelling / werkloosheid  Wisselkoers  Aggregaten = optelsom van economische variabelen op individueel niveau van gezinnen en bedrijven l Micro-economie volstaat? Geen macro-economie nodig?

3 3 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN  De vraag die zich onmiddellijk opdringt is of we schommelingen en veranderingen in die heel grote aggregaten niet kunnen terugbrengen tot veranderingen in de onderliggende delen. Aggregaten zijn toch gewoon een optelsom van economische variabelen op het individuele niveau van gezinnen en bedrijven?  Dus is het verleidelijk te concluderen dat we buiten micro-economie geen bijkomende analyse meer nodig hebben. In dit hoofdstuk gaan we zien dat macro- economie niet zomaar de optelsom is van wat er gebeurt op het micro-economische vlak en dat een macro- economische analyse bijkomende inzichten oplevert. We geven in dit hoofdstuk drie redenen waarom het geheel meer is dan de samenstellende delen. Macro-economische analyse: Wat en Waarom?

4 4 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Macro-economische analyse: Wat en Waarom?  Macro-economie niet zomaar optelsom van wat er op micro-economisch vlak gebeurt l Bijkomende inzichten  Drie redenen: l Band tussen markten van finale goederen en markten van productiefactoren  Economische kringloop  Wet van Say l Gebruik van geld  Ontregeling van geldstroom kan reële goederen- en dienstenstroom beïnvloeden (financiële crisis) l Studie van informatie- en coördinatieproblemen

5 5 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Macro-economische analyse: Wat en Waarom? - Inhoudstafel 1.De economische kringloop en de wet van Say 2.Het belang van geld 3.Informatie- en coördinatieproblemen 4.Van Keynes naar de klassieken en terug

6 6 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Macro-economische analyse: Wat en Waarom? - Inhoudstafel 1.De economische kringloop en de wet van Say 2.Het belang van geld 3.Informatie- en coördinatieproblemen 4.Van Keynes naar de klassieken en terug

7 7 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. De economische kringloop en de wet van Say  Economische kringloop l Onderzijde van kringloop  Bedrijven verkopen hun goederen en diensten in markten van finale goederen en diensten  Totale opbrengst van deze verkopen:  Opbrengst wordt gebruikt om productiefactoren te betalen

8 8 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. De economische kringloop en de wet van Say  Economische kringloop l Bovenzijde van kringloop  Bedrijven kopen productiefactoren op factormarkten Arbeiders worden vergoed met loon Eigenaars van land worden vergoed met huur of pacht Verschaffers van kapitaal krijgen interest en/of dividend l Opbrengst van verkoop van finale goederen en diensten wordt uitbetaald aan  Diegenen die aan productieproces hebben bijgedragen  Dit zijn consumenten

9 9 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

10 10 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. De economische kringloop en de wet van Say  Tegenover productiestroom van goederen en diensten (‘de benedenloop’) staat inkomensstroom die terecht komt bij consumenten (‘de bovenloop’)  Gezinnen verkrijgen inkomens, hiermee kan men l Consumptiegoederen kopen l Inkomen opzij zetten = Sparen

11 11 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. De economische kringloop en de wet van Say  Veronderstel prijsstijging van alle finale goederen en diensten l Zal Q dalen? l Niet noodzakelijk, gezinnen krijgen nu hoger inkomen uitbetaald l Veel vragen:  Effect op productie?  Effect op spaargedrag?  Simultane interactie van alle markten l Macro-economie l Soms ook in micro-economie: theorie van algemeen evenwicht

12 12 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. De economische kringloop en de wet van Say  Macro-economisch effect niet gelijk aan som van micro- economische effecten  Wet van Say l “Elk aanbod creëert zijn eigen vraag” l Indien consumenten niet sparen  Alle inkomen wordt besteed aan consumptie  Productiestroom vloeit terug in vorm van vraag naar goederen en diensten

13 13 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. De economische kringloop en de wet van Say  In werkelijkheid zullen gezinnen ook sparen l Deel van inkomen wordt dan aan kringloop van goe- deren en diensten onttrokken l Een ‘lek’

14 14 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Macro-economische analyse: Wat en Waarom? - Inhoudstafel 1.De economische kringloop en de wet van Say 2.Het belang van geld 3.Informatie- en coördinatieproblemen 4.Van Keynes naar de klassieken en terug

15 15 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2. Het belang van geld  Geld: ons algemeen ruilmiddel  Aan kringloop van goederen en diensten beantwoordt kringloop van geld  Dubbele kringloop wordt weergegeven in Figuur 14.2.

16 16 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

17 17 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2. Het belang van geld  Beide kringlopen geven dezelfde onderliggende eco- nomische realiteiten weer en hebben dezelfde waarde l Geld is neutraal? l Verstoringen in geldkringloop hebben vaak effecten op onderliggende reële grootheden

18 18 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2. Het belang van geld  Hoeveelheid geld die mensen op bepaald moment aanhouden: M l Voorraadvariabele  Geldwaarde van productie: PQ: stroom van goederen en diensten die (gedurende bepaalde periode) worden verhandeld op outputmarkten l Stroomvariabele  Omloopsnelheid V: meet aantal keren dat bestaande geldvoorraad wordt gebruikt in transacties van goe- deren en diensten gedurende bepaalde periode

19 19 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2. Het belang van geld  Identiteit van Fisher:  Stel: omloopsnelheid van geld (V) daalt l Als M ongewijzigd blijft  P en/of Q moet dalen l Potentieel effect op goederenstroom

20 20 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Macro-economische analyse: Wat en Waarom? - Inhoudstafel 1.De economische kringloop en de wet van Say 2.Het belang van geld 3.Informatie- en coördinatieproblemen 4.Van Keynes naar de klassieken en terug

21 21 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Informatie- en coördinatieproblemen  Volmaakte mededinging l Vraagoverschot l Prijs zal stijgen l Gevraagde hoeveelheid zal afnemen l Dus: coördinatie via prijsmechanisme  Macro-economie: dikwijls situaties waarin coördinatie- mechanisme niet goed functioneert l Oorzaak: informatieproblemen l Inderdaad, realiteit wijkt vaak sterk af van ijkmodel van perfecte mededinging

22 22 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Informatie- en coördinatieproblemen  Voorbeeld 1: investeringen l Motivatie voor investeringen  Verwachting dat toekomstige vraag zal stijgen l Echter: onzekerheid m.b.t. Toekomst l Omwille van onzekerheid zullen bedrijven ‘naar elkaar kijken’  B zet grote investeringen op  Blijkbaar ziet B toekomst optimistisch tegemoet  Signaal voor bedrijf A om te investeren  Investeringsboom met zelfvoedend karakter Door vele investeringen stijgt totale productie. Optimisme wordt bevestigd

23 23 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Informatie- en coördinatieproblemen  Voorbeeld 1: investeringen l Omwille van onzekerheid zullen bedrijven ‘naar elkaar kijken’  B schroeft investeringen terug  Blijkbaar schat B toekomst pessimistisch in  Signaal voor bedrijf A om niet te investeren  Investeringsboom met zelfvoedend karakter Door gebrek aan investeringen daalt totale productie. Negativisme wordt bevestigd l ‘Animal spirits’  Informatie vaak gebrekkig  Cyclische bewegingen in productie  Vlagen van pessimisme en optimisme

24 24 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Informatie- en coördinatieproblemen  Voorbeeld 2: spaarders l Sparen = Niet-consumeren l Spaargedrag afhankelijk van verwachting  Pessimisme: sparen  Vraag neemt af  Productie neemt af  Inkomen neemt af (zie kringloop)  Neiging om meer te sparen leidt uiteindelijk tot minder (mogelijkheid tot) sparen  Pessimisme wordt bevestigd l Dit is ‘spaarparadox’ van Keynes

25 25 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Informatie- en coördinatieproblemen  Voorbeeld 2: spaarders l Spaarparadox gevolg van falende coördinatie van gedrag van spaarders  Individuele spaarder houdt te weinig rekening met collectief effect van zijn toegenomen sparen  Individuele rationaliteit kan tot collectief ongunstig resultaat leiden l Opnieuw zelfvoedend mechanisme  Pessimisme  minder consumptie  daling van productie en inkomen  reden tot pessimisme

26 26 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Macro-economische analyse: Wat en Waarom? - Inhoudstafel 1.De economische kringloop en de wet van Say 2.Het belang van geld 3.Informatie- en coördinatieproblemen 4.Van Keynes naar de klassieken en terug

27 27 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Van Keynes naar de klassieken en terug  Klassieke economen: l Prijsveranderingen zorgen ervoor dat verschillen tussen vraag en aanbod verdwijnen en dat evenwicht altijd hersteld wordt l Wet van Say: vermits aanbod zijn eigen vraag creëert kunnen er geen langdurige macro-economische oneven- wichten zijn

28 28 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Van Keynes naar de klassieken en terug  Keynes: l Geheel van fenomenen die evenwichtsherstel kunnen belemmeren  Bij overgang van micro-economische dimensie naar macro-economische geheel l Permanente werkloosheid mogelijk ook in het evenwicht l Context: Grote Depressie in jaren dertig  Daling van totale productie met 20% tot 40%  Stijging van werkloosheid tot 25% (en meer) van de actieve bevolking

29 29 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Van Keynes naar de klassieken en terug  Grote Depressie in jaren dertig l Ineenstorting van aandelenprijzen in 1929 l Pessimisme bij consumenten l Sparen neemt toe l Productie en inkomen dalen (‘spaarparadox’)

30 30 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Van Keynes naar de klassieken en terug  Keynes: vicieuze cirkel van pessimisme doorbreken l Met overheidsuitgaven  Consumptiegoederen  Investeringsgoederen l Optimisme neemt dan weer over  Invloedrijk na Tweede Wereldoorlog l Tijdens recessies  Overheidsuitgaven laten toenemen  Belastingen laten dalen l Tijdens hoogconjunctuur  Overheidsuitgaven laten afnemen  Belastingen laten toenemen (onpopulair)

31 31 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Van Keynes naar de klassieken en terug  Einde jaren zeventig: l Keynesiaanse analyse verworpen l Moderne versie van klassieke economische theorie l Terugkeer naar micro-economische grondslagen  Individuen zijn rationeel  Representatieve economische agent  Jaren negentig l Vernieuwde klassieke theorie werkelijkheidsgehalte ge- ven  Loon- en prijsrigiditeiten  Nieuw-Keynesiaanse modellen Dynamic Stochastic General Equilibrium modellen

32 32 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Van Keynes naar de klassieken en terug  Financiële en economische crisis anno 2007 l Moderne macro-economische modellen onder druk  Wereldvreemd  Hypothese van rationele individuen?? Vlagen van euforie en pessimisme? Dit zijn ‘animal spirits’  Negeert coördinatieproblemen Niet geloofwaardig l Keynes komt terug


Download ppt "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 14 – MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE: WAT EN WAAROM? © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk."

Verwante presentaties


Ads door Google