De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk."— Transcript van de presentatie:

1 1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 10: Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie Economie, een Inleiding

2 2 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie  Onvolmaakte mededinging: l Tussen perfecte mededinging en monopolie l Enerzijds: voorwaarden voor volmaakte mededinging niet voldaan  Voorbeeld geen homogeen product  Voorbeeld imperfecte informatie l Anderzijds: geen monopolie

3 3 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

4 4 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

5 5 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. Oligopolie met homogene producten  Oligopolie l Beperkt aantal aanbieders l Enerzijds: aanbieders zijn geen prijsnemers l Anderzijds: aanbieders kunnen rivalen niet over hoofd zien  Hoeveelheid die producent kan aanbieden hangt af van aangeboden hoeveelheden van concurrenten

6 6 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. Oligopolie met homogene producten  Homogeen oligopolie versus heterogeen oligopolie: l Homogeen oligopolie: goederen volledig vervangbaar in ogen van afnemers (perfecte substituten) l Heterogeen oligopolie: goederen onderscheiden van ri- valen via productdifferentiatie  Eigen vraagfunctie  Eigen prijs  Beschouw een (homogeen) duopolie (= 2 aanbieders)

7 7 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. Oligopolie met homogene producten  Beschouw een (homogeen) duopolie (= 2 aanbieders) l Inverse marktvraag naar broodjes: l Bijhorende totale ontvangstenfunctie: l Marginale ontvangsten: l Vertrek van situatie van slechts één aanbieder, totale kosten: l Marginale en gemiddelde kosten = €2

8 8 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

9 9 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. Oligopolie met homogene producten  Optimaal productieniveau voor monopolist l MO = MK = €4 per stuk l Output = 200 broodjes l Winst monopolist = €400  Veronderstel: tweede aanbieder treedt toe (met zelfde kostenstructuur als eerste aanbieder) l Nieuwe situatie: homogeen duopolie

10 10 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 1. De karteloplossing 2. De prikkel om een afspraak te breken 3. De reactiefunctie en het Cournot-evenwicht 2.Oligopolie en speltheorie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

11 11 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. De karteloplossing  Eerste mogelijkheid: de karteloplossing l Akkoordje tussen beide ondernemers l Opnieuw monopoliesituatie l Winstmaximaliserende gezamenlijke output: identiek aan die van monopolie l Tenslotte: verdeling winst over beide spelers  Dit is coöperatieve oplossing of karteloplossing l Garandeert maximale winst voor beide ondernemingen samen

12 12 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 1. De karteloplossing 2. De prikkel om een afspraak te breken 3. De reactiefunctie en het Cournot-evenwicht 2.Oligopolie en speltheorie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

13 13 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De prikkel om een afspraak te breken  Tweede mogelijkheid: Individuele monopolist heeft er belang bij zich niet aan afspraak te houden  Residuele vraag l Vraagfunctie voor onderneming A gegeven output die onderneming B afzet  Onderneming B houdt zich aan de afspraak l Inverse residuele vraagfunctie:

14 14 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De prikkel om een afspraak te breken  Winstmaximaliserende output voor duopolist A:  Merk op: q A = 150 l Door meer te produceren behaalt duopolist A een grotere winst (€225 i.p.v. €200)  Weliswaar lagere winstmarge (€1,5 i.p.v. €2)  Maar ook (en vooral) meer afzet (150 i.p.v. 100) l Duopolist B is slechter af

15 15 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De prikkel om een afspraak te breken  Belangrijk: l Wederzijdse afhankelijkheid of ‘reactie’ van ene duopolist op keuze van andere l Evenwicht vereist situatie waarbij veronderstelling die A maakt over gedrag van B, tezelfdertijd optimale keuze is voor B, én vice versa

16 16 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 1. De karteloplossing 2. De prikkel om een afspraak te breken 3. De reactiefunctie en het Cournot-evenwicht 2.Oligopolie en speltheorie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

17 17 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De reactiefunctie en het Cournot-evenwicht  Inverse vraagfunctie voor duopolist A voor elke mogelijke waarde van q B :  Winstmaximaliserende output voor A:

18 18 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De reactiefunctie en het Cournot-evenwicht  Analoog: l Drukt winstmaximaliserende outputniveau van verkoper B uit als functie van output verkoper A l Dit zijn reactiefuncties  Cournot-evenwicht grafisch: beschouw Figuur 10.2.: l Punt E: wederzijdse consistentie van veronderstellingen l Dit is snijpunt van reactiecurven l Cournot-evenwicht: niet-coöperatieve oplossing voor homogeen duopolie

19 19 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

20 20 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De reactiefunctie en het Cournot-evenwicht  Cournot-evenwicht algebraïsch: l Marktaanbod = 266 broodjes (A en B identiek) l Prijs = €3,34 per stuk l Totale winst per onderneming = €178,22  Dit is lager dan €200 (karteloplossing)

21 21 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De reactiefunctie en het Cournot-evenwicht  In realiteit: twee scenario’s l Duopolisten kiezen hun outputniveau simultaan  Cournot-evenwicht l Duopolisten kiezen hun outputniveau sequentieel  Stackelberg-evenwicht  Leider-volgermodel  Eén duopolist heeft meer marktmacht dan andere

22 22 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

23 23 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2. Oligopolie en speltheorie  Homogeen duopolie in speltheoretisch kader l Spelers: duopolisten l Strategie: keuze van winstmaximaliserende output l Cel: winst voor elke duopolist l Niet-coöperatieve oplossing van Cournot = Nash-evenwicht

24 24 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 1. De resultatenmatrix van het homogeen duopolie 2. Is er een dominante strategie voor de duopolisten? 3. De paradox van Bertrand 4. Het Nash-evenwicht bij het homogeen duopolie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

25 25 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

26 26 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. De resultatenmatrix van het homogeen duopolie  Resultatenmatrix is symmetrisch  Observaties: l Kartelafspraak: cel (s 2,t 2 ) l Deze oplossing is echter niet stabiel

27 27 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 1. De resultatenmatrix van het homogeen duopolie 2. Is er een dominante strategie voor de duopolisten? 3. De paradox van Bertrand 4. Het Nash-evenwicht bij het homogeen duopolie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

28 28 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Is er een dominante strategie voor de duopolisten?  Dominante strategie levert beste resultaat op ongeacht strategie van andere speler  Beschouw Tabel 10.1.: l Geen dominante strategieën

29 29 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 1. De resultatenmatrix van het homogeen duopolie 2. Is er een dominante strategie voor de duopolisten? 3. De paradox van Bertrand 4. Het Nash-evenwicht bij het homogeen duopolie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

30 30 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. De paradox van Bertrand  Nieuw uitgangspunt: l Concurrentie via prijs i.p.v. hoeveelheid  Gevolgen voor prijszetting: l Lage prijs zetten is dominante strategie l Beste strategie ongeacht gedrag van concurrent  Finaal leidt dit proces ertoe dat beide ondernemingen prijs laten dalen tot prijs = minimum van gemiddelde kosten l Poging om markt te veroveren

31 31 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. De paradox van Bertrand  Indien ondernemingen in homogeen duopolie elkaar beconcurreren via prijs  zelfde uitkomst als perfecte mededinging l Bertrand-paradox: resultaat van perfecte mededinging wordt bereikt terwijl slechts twee ondernemingen aanbieden

32 32 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 1. De resultatenmatrix van het homogeen duopolie 2. Is er een dominante strategie voor de duopolisten? 3. De paradox van Bertrand 4. Het Nash-evenwicht bij het homogeen duopolie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

33 33 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.4. Het Nash-evenwicht bij het homogeen duopolie  Nash-evenwicht: combinatie van strategieën waarbij geen enkele speler zijn strategie wenst te wijzigen, gegeven verwachte strategie van andere spelers  Karteluitkomst (s 2,t 2 ) is geen Nash-evenwicht l Speler A wil veranderen gegeven t 2 l Speler B wil veranderen gegeven s 2  Combinatie (s 3,t 3 ) is een Nash-evenwicht

34 34 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

35 35 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Productdifferentiatie  Paragrafen 1 en 2: l Marktmacht  Criterium: aantal aanbieders  Merk op: Bertrand-paradox: zelfs met slechts twee spelers  uitkomst van perfecte mededinging  Paragraaf 3: l Marktmacht  Criterium: heterogene versus homogene goederen  Productdifferentiatie: heterogene goederen Bevredigen dezelfde behoefte maar zijn toch verschillend Verschillen van allerlei aard zijn relevant

36 36 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Productdifferentiatie  Monopolistische mededinging l Marktvorm met productdifferentiatie l Vrije toe- en uittreding: veel ondernemingen actief

37 37 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 3.Productdifferentiatie 1. Monopolistische mededinging 2. Het Hotelling model 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

38 38 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Monopolistische mededinging  Enerzijds heeft iedere aanbieder eigen deelmarkt voor afzet van zijn product l Productdifferentiatie  Anderzijds vertoont deze marktvorm ook kenmerken van volmaakte mededinging l Veel aanbieders l Weinig invloed op marktgebeuren l Vrije toe- en uittreding

39 39 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Monopolistische mededinging  Korte termijn: l De winstmaximaliserende output q*: MO = MK l MO ≠ GO  Prijs > Marginale kosten bij output q* l ~ Winstmaximalisatie door monopolist  Echter: ondernemingsvraag heeft betrekking op één variant van goed

40 40 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

41 41 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Monopolistische mededinging  Lange termijn: l Toetreding  Bij monopolistische mededinging lokt winst toe- treding van nieuwe ondernemingen uit Individuele vraagcurve naar links Individuele vraagcurve prijselastischer  Groot verschil met monopolie  Markt van monopolistische mededinging komt tot rust onder volgende voorwaarden: l (a) iedere onderneming maximaliseert haar winst; l (b) winst van iedere onderneming is nul zodat er geen toe- of uittreding meer is

42 42 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

43 43 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Monopolistische mededinging  Opmerkingen l Prijs  Volmaakte mededinging: P = min (GK) = MK  Monopolistische mededinging: hogere prijs l Productvariëteiten  Grotere keuzemogelijkheid bij monopolistische mededinging

44 44 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 3.Productdifferentiatie 1. Monopolistische mededinging 2. Het Hotelling model 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

45 45 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. Het Hotelling model  Monopolistische mededinging l Geen strategisch gedrag van aanbieders l Aanbieder is te klein om markt te beïnvloeden  Productdifferentiatie in oligopolistische markten l Strategisch gedrag van aanbieders (rekening houden met prijszetting, positionering, …) l Weinig aanbieders l Het Hotelling model

46 46 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. Het Hotelling model  Model van Hotelling l Gaat uit van prijsconcurrentie l Paradox van Bertrand?  Nee, omwille van productdifferentiatie  Beschouw Figuur 10.5.: l Twee verkopers van roomijs l Eerste staat op 500 meter van linkerzijde l Tweede staat op 500 meter van rechterzijde

47 47 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

48 48 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. Het Hotelling model  Stel: afwezigheid van verplaatsingskosten l Zonder verplaatsingskosten kijken consumenten enkel naar prijs l Bertrand-uitkomst  Meer realistisch: aanwezigheid van verplaatsingkosten l Productdifferentiatie: afstand  Tegengewicht voor prijsconcurrentie l Elke ijsventer bezit eigen cliënteel (niche) en kan winst realiseren

49 49 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. Het Hotelling model  Let wel: l Lagere prijs betekent nog steeds uitbreiding van markt- aandeel t.o.v. concurrent l Voorbeeld: consument op punt M is indifferent tussen ijsje aan linker- of rechterzijde  Nash-evenwichtsconcept blijft dus relevant

50 50 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. Het Hotelling model  Positionering is (naast prijszetting) ook strategische beslissingsvariabele l Prijs én positionering verklaren  Bij afwezigheid van prijsconcurrentie is er tendens tot minimale differentiatie (punt M) l Product wordt weer homogeen l De ijsventers gaan naar elkaar toe om klanten te winnen  Bij prijsconcurrentie is er tendens tot maximale differentiatie l Bertrand uitkomst vermijden

51 51 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

52 52 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Onvolmaakte Mededinging en Productdifferentiatie - Inhoudstafel 1.Oligopolie met homogene producten 2.Oligopolie en speltheorie 3.Productdifferentiatie 4.Zoekkosten en asymmetrische informatie

53 53 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Zoekkosten en asymmetrische informatie  Zoekkosten u om verkoper te zoeken l Opportuniteitskosten van tijd, verplaatsingskosten  Perfect concurrentiële markt l Zonder zoekkosten  Consument koopt product aan prijs = MK l Met zoekkosten  Consument koopt product aan prijs = MK + u  Verder zoeken levert sowieso minstens prijs = MK + u op

54 54 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Zoekkosten en asymmetrische informatie  Met zoekkosten: l Aanbieders zetten prijs = MK + u l Enkel als voldoende kopers effectief zoeken naar laagste prijs, loont het voor verkopers om niet MK + u, maar MK als laagste prijs te zetten

55 55 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Zoekkosten en asymmetrische informatie  Asymmetrische informatie (m.b.t. kwaliteit) l Kan leiden tot averechtse selectie en missing markets  Verzekeringen: Grotere risico’s drijven kleinere risico’s uit verzekeringsmarkt l Informatie-asymmetrie in 2 richtingen op arbeidsmarkt  Werknemer beter geïnformeerd over eigen productieve kwaliteiten  Werkgever kent beter eigen bereidheid tot betalen


Download ppt "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 10 – ONVOLMAAKTE MEDEDINGING EN PRODUCTDIFFERENTIATIE © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk."

Verwante presentaties


Ads door Google