De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen Isomeren: zelfde molecuulformule andere structuurformule Kookpunt isomeren: vertakt lager kookpunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen Isomeren: zelfde molecuulformule andere structuurformule Kookpunt isomeren: vertakt lager kookpunt."— Transcript van de presentatie:

1 mlavd@BCEC1 Koolwaterstoffen

2 mlavd@BCEC2 Koolwaterstoffen Isomeren: zelfde molecuulformule andere structuurformule Kookpunt isomeren: vertakt lager kookpunt dan onvertakt

3 mlavd@BCEC3 Alkanen De algemene molecuulformule van een alkaan is: C n H 2n+2 CH 4 | | | | —C—C—C—C— | | | | H H H | | | | | | H—C—C—C— of —C—C—C— | | | | | | H H H H | H— C—H | H H H | | H— C—C—H | | H H C 4 H 10 C3H8C3H8 C2H6C2H6

4 mlavd@BCEC4 Naamgeving alkanen: lineair Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Aantal C op rijstructuurformulenaam 1methaan 2 ethaan 3 propaan 4 butaan H | H— C—H | H H H | | H— C—C—H | | H H | | | —C—C—C— | | | | | | | —C—C—C—C— | | | |

5 mlavd@BCEC5 Naamgeving alkanen: lineair Aantal C op rijstructuurformulenaam 5 pentaan 6 hexaan 7 heptaan 8octaan | | | | | | | -C-C-C-C-C-C-C- | | | | | | | | | | | | | | | -C-C-C-C-C-C-C-C- | | | | | | | | | | | | | | -C-C-C-C-C-C- | | | | | | | | | | | -C-C-C-C-C- | | | | |

6 mlavd@BCEC6 Naamgeving alkanen: lineair Aantal C op rijstructuurformulenaam 6hexaan | | | —C—C—C— | | | | —C—C— | | —C— | Of ook wel weergegeven met

7 mlavd@BCEC7 Naamgeving alkanen: cyclisch De C-atomen kunnen ook in een ring zitten  cyclo-alkaan. De naamgeving gaat hetzelfde alleen wordt nu de toevoeging cyclo voor de rest van de naam gezet. Aantal C-atomen op rij in de ring structuurformulenaam pentaancyclo 5 Tussendoortje

8 mlavd@BCEC8 Naamgeving alkanen: vertakt Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Het aantal C-atomen in de zijketen bepaalt de naam van de zijgroep. De naam van de zijgroep eindigt op –yl. CH 3 | | | | | | — C—C—C—C—C—C — | | | | | | CH 3 CH 3 | | | | | — C—C—C—C—C— | | | | | | —C—C— | | hexaan heptaan 2 e 1 e 2 e 4 e methyl2- dimethyl2,4-

9 mlavd@BCEC9 Naamgeving organische moleculen: vertakt oefenen Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Je begint te tellen aan de kant waar je het eerste een zijgroep tegenkomt en blijft van die kant af door tellen. CH 3 | | | | | — C—C—C—C—C— | | | | | | CH 3 —C—C— | | 2,2-dimethylheptaan | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | CH 3 C 2 H 5 4-ethyl-2-methyl hexaan De volgorde van de zijgroepen is alfabetisch (NB: reken de voorvoegsels di, tri, etc niet mee in de naam)

10 mlavd@BCEC10 Naamgeving organische moleculen: vertakt en cyclisch oefenen Geef de namen van onderstaande moleculen CH 3 | | | | | | — C—C—C—C—C—C — | | | | | | CH 3 CH 3 | | | | | — C—C—C—C—C—CH 3 | | | | | CH 3 CH 3 CH 3 | | | | | CH 3 —C—C—C—C—C—CH 3 | | | | | CH 3 C 2 H 5 CH 3 CH 3 | | —C—CH 2 —C—CH 3 | | —C—CH 2 — C—C 2 H 5 | | C 3 H 7 | H 3 C—CH — C—CH 3 | | CH 2 — C—C 2 H 5 | C 2 H 5 2-methylhexaan 2,2,4-trimethylhexaan 4-ethyl-2,2,5,6-tetramethyl heptaan 1-ethyl-2,2-dimethyl-1-propyl cyclohexaan 1,1-diethyl-2,3-dimethyl cyclobutaan

11 mlavd@BCEC11 Naamgeving alkanen: isomeren Van moleculen kunnen verschillende vormen bestaan. Dit noemen we isomeren. Isomeren zijn moleculen met dezelfde molecuulformule maar een andere structuurformule. | | | | —C—C—C—C— | | | | | | | —C—C—C— | | | —C— | butaan = C 4 H 10 Methylpropaan = C 4 H 10

12 mlavd@BCEC12 Naamgeving alkanen: isomeren Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C 5 H 12 | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | pentaan | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | | —C— | | | —C—C—C— | | | —C— | 2-methylbutaan dimethylpropaan

13 mlavd@BCEC13 Naamgeving alkanen: isomeren Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C 6 H 14 | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | hexaan | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | | —C— | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | 2-methylpentaan | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 3-methylpentaan | —C— | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | 2,2-dimethylbutaan 2,3-dimethylbutaan

14 mlavd@BCEC14 Naamgeving alkanen: isomeren Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C 7 H 16 | | | | | | | —C—C—C—C—C—C—C— | | | | | | | heptaan | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | —C— | | —C— | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 2-methylhexaan 3-methylhexaan | —C— | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 2,2-dimethylpentaan 2,3-dimethylpentaan | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | —C— | | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | C 2 H 5 3-ethylpentaan CH 3 | | | | —C—C—C—C— | | | | CH 3 CH 3 2,2,3-trimethylbutaan

15 mlavd@BCEC15 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen O || -C-OH of COOH of -CH 2 -OH H | -N-H (of NH 2 ) -zuur hydroxy--ol -amine amino- Kenmerkende groep Naam als ‘hoofdgroep’ Naam als ‘zijgroep’ = achtervoegsel = voorvoegsel

16 mlavd@BCEC16 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen -C≡C- -C=C- | | H H Cl, Br, I, F -yn -een Kenmerkende groep Naam als ‘hoofdgroep’ Naam als ‘zijgroep’ = achtervoegsel = voorvoegsel -benzeen Chloor-, broom-, jood-, fluor- fenyl-

17 mlavd@BCEC17 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen oefenen 4-hydroxy-2-methylpentaanzuur 2,3-dibroom-3-chloorbutaan-1-amine 2-amino-5,7-octadieen-1,3,4,5,8- pent(a)ol Of beter 7-amino-1,3-octadieen-1,4,5,6,8-pent(a)ol

18 mlavd@BCEC18 Naamgeving koolwaterstoffen: kenmerkende groepen oefenen 5-fenyl-2-hepteenzuur 2,4-dibroom-2,7-dichloor-3,6- diethyl-1,1,5-trifluor-4,5-dimethyl octaan-1-amine

19 mlavd@BCEC19 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren trans-1,2-dichlooretheen cis-1,2-dichlooretheen trans-1,2-dichloorpropeen cis-1,2-dichloorpropeen 1,2-dichloorpropaan

20 mlavd@BCEC20 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren trans-1,2-di chlooretheen cis-1,2-di chlooretheen trans-1,2-di chloorpropeen cis-1,2-di chloorpropeen Wanneer komt in de naam trans- te staan ?? trans betekent dat links en rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat één van de genoemde groepen boven en de andere onder de dubbele binding zit.

21 mlavd@BCEC21 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren trans-1,2-di chlooretheen cis-1,2-di chlooretheen trans-1,2-di chloorpropeen cis-1,2-di chloorpropeen Wanneer komt in de naam cis- te staan ?? cis betekent dat links en rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat allebei de genoemde groepen boven óf allebei onder de dubbele binding zitten

22 mlavd@BCEC22 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren Samengevat: Om cis/trans isomerie te krijgen moet er een dubbele binding in het molecuul aanwezig zijn én moeten links én rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn. Cis betekent dat links én rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat de genoemde groepen allebei boven of allebei onder de dubbele binding zitten Trans betekent dat links en rechts van de dubbele binding 2 verschillende groepen aanwezig zijn én dat een van de genoemde groepen boven en de andere onder de dubbele binding zit.

23 mlavd@BCEC23 Naamgeving koolwaterstoffen: cis-trans isomeren oefenen 12341234 Geef de correcte systematische namen van de volgende stoffen 1: trans-2-hexeen 2: 1-buteen 3: trans-3-hexeen 4: cis-4-octeen

24 mlavd@BCEC24 Fossiele-, alternatieve brandstoffen en milieu Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit oude planten- (steenkool) en micro-organismenresten (aardolie) NB: Aardgas is een ‘bijproduct’ hiervan Aardolie is een mengsel en heeft per bron een andere samenstelling en bestaat hoofdzakelijk uit koolwaterstoffen Globale samenstelling aardolie: 83 m% C ; 12 m% H; 3 m% S; 1 m% O; 1 m% N

25 mlavd@BCEC25 Fossiele-, alternatieve brandstoffen en milieu Globale samenstelling aardolie: 83 m% C ; 12 m% H; 3 m% S; 1 m% O; 1 m% N Vormt CO 2  Mogelijk een versneld broeikaseffect Vormt SO 2  Met zuurstof en water een oorzaak van zure regen Vormt NO x  Met zuurstof en water een oorzaak van zure regen

26 mlavd@BCEC26 Fossiele-, alternatieve brandstoffen en milieu Aardgas heeft als voordeel dat het makkelijk te transporteren is en vrijwel geen zwavel bevat  minder milieuonvriendelijk Aardgas wordt gemengd zodat het een vrijwel contante verbrandingswarmte heeft Een deel van het aardgas wordt gereformed voor gebruik in de industrie: CH 4 + H 2 O  CO + H 2 De H 2 kan verder gebruikt worden voor bv NH 3 produktie

27 mlavd@BCEC27 Fossiele-, alternatieve brandstoffen en milieu Industrie: SO 2  zure regen door reactie met H 2 O en O 2 in de lucht NO x  zure regen door reactie met H 2 O en O 2 in de lucht. NO x onstaat o.a. door reactie van N 2 met O 2 bij hoge T CO  door onvolledige verbranding van koolstofverbindingen  wordt uiteindelijk omgezet in CO 2. Verder nadelig effect voor de mens bij inademen op straatniveau CO 2  door volledige verbranding van koolstofverbindingen  broeikasgas

28 mlavd@BCEC28 Fossiele-, alternatieve brandstoffen en milieu Verkeer (gemotoriseerd) SO 2  door gebruik niet ontzwavelde diesel NO x, CO, CO 2  zie industrie C p H q  onverbrande benzine Door de driewegkatalysator wordt een deel van deze stoffen bij een benzinemotor omgezet in minder schadelijke stoffen: 2 CO + O 2  2 CO 2 ; 2 CO 2 NO  N 2 + 2 CO 2 4 C p H q + (4p+q) O 2  4p CO 2 + 2q H 2 O Om de uitstoot van roet bij een dieselmotor (fijn stof = zeer slecht voor de longen) tegen te gaan wordt gebruik gemaakt van een roetfilter.

29 mlavd@BCEC29 Fossiele-, alternatieve brandstoffen en milieu Broeikaseffect Door de aanwezigheid van broeikasgassen (CO 2, H 2 O en CH 4 ) in de atmosfeer hebben wij de mogelijkheid tot leven op de aarde. Als de samenstelling van de atmosfeer verandert zal ook de opname/afgifte van warmte veranderen en kan het klimaat veranderen. De mens heeft zijn invloed hierop maar er is een flinke discussie aan de gang hoe groot deze is. Er zijn ook wetenschappers die kunnen beargumenteren dat de aarde niet opwarmt maar juist afkoelt.

30 mlavd@BCEC30 alternatieve energie SoortVoorbeeld 1Voorbeeld 2 zon http://www.new- energy.tv/categorie.php/2/151/dunne_film_zonnecell en_zo_werkt_het.html?trailer=151 http://www.new- energy.tv/categorie.php/2/77/de_zonnetoren_van_ee n_kilometer_hoog.html?trailer=77 wind http://www.new- energy.tv/categorie.php/3/37/noorwegen_ontwikkelt_dri jvende_windmolens.html?trailer=37 http://www.turby.nl/ http://www.turby.nl/ ; http://www.new- energy.tv/categorie.php/3/25/nieuw_fenomeen_op_gebied_ ;van_windenergie.html?trailer=25 http://www.new- energy.tv/categorie.php/3/25/nieuw_fenomeen_op_gebied_ ;van_windenergie.html?trailer=25 aarde http://www.darvill.clara.net/altenerg/geothermal.htm http://www.duurzame-energie.nl/onderwerp/set?onderwerp=DE- Aarde%20en%20bodemhttp://www.duurzame-energie.nl/onderwerp/set?onderwerp=DE- Aarde%20en%20bodem // Waterstof http://www.new- energy.tv/categorie.php/6/36/tu_delft_maakt_w aterstof_met_zonnecellen.html?trailer=36 http://www.new- energy.tv/categorie.php/6/35/race_auto_op_wa terstof_doorstaat_test.html?trailer=35 Biomassa http://www.new- energy.tv/categorie.php/4/160/bio_energie _in_nederland_deel.html?trailer=160 http://www.planet.nl/planet/show/id=1569243/contenti d=773554/streamversion=video_high/sc=d77493 (biodiesel) water http://www.wetsus.nl/ http://www.darvill.clara.net/altenerg/hydro.htm water http://www.darvill.clara.net/altenerg/tidal.htm http://www.greenpeace.org.uk/Templates/template 3_view.cfm?UCIDParam=20021121153111

31 mlavd@BCEC31 Petrochemische industrie

32 mlavd@BCEC32 Petrochemische industrie


Download ppt "Koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen Isomeren: zelfde molecuulformule andere structuurformule Kookpunt isomeren: vertakt lager kookpunt."

Verwante presentaties


Ads door Google