De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management, finance en recht Amersfoort Kenniskring innovatiemanagers mbo 17 november 2011 Teamontwikkelplannen in het MBO Een methodische aanpak 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management, finance en recht Amersfoort Kenniskring innovatiemanagers mbo 17 november 2011 Teamontwikkelplannen in het MBO Een methodische aanpak 1."— Transcript van de presentatie:

1 Management, finance en recht Amersfoort Kenniskring innovatiemanagers mbo 17 november 2011 Teamontwikkelplannen in het MBO Een methodische aanpak 1

2 Agenda 1.Teamontwikkelplannen 2.Methodisch werken A.Diagnose: Effectieve teams B.Werken met redeneerketens en de CIMO logica C.Tijdens project systematisch effecten onderzoeken 3.Casus: Analyse van een plan 4.Werken aan een eigen plan of Analyse van een plan II 2

3 1.Teamontwikkelplannen in het MBO Vertel 3

4  Ontwerpgericht Projecten Expliciteren met de Redeneerketen Aanpak (OPERA)  Bezint eer ge begint  Systematisch leren van projecten en activiteiten 2.Methodisch werken met OPERA 4

5 OPERA Ingrediënten uit ontwerpgericht onderzoek: A.Oplossing ontwerpen op basis van een bestaande kennis en diagnose B.Werken met redeneerketens en de CIMO logica C.Tijdens project systematisch effecten onderzoeken Resultaat: kennis over de opzet en werking van een oplossing die in de praktijk is toegepast 5

6 6/18 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM KENNIS MOBILISEREN Casus PROBLEMEN OPLOSSEN KENNIS ONTWIKKELEN LEREN OPLOSSING ONTWERPEN

7 A.Diagnose: wat maakt een team effectief? 7 Voorwaarde 1: Organisatie structuur Voorwaarde 2: Persoonlijke bijdrage Teamprocessen Resultaten Bron: “Characteristics of effective teams: a literature review” van Sharon Mickan en Sylvia Rodger in Australian Health Review, Vol 23 No 3, 2000.

8 Diagnose: wat maakt een team effectief? 8 Voorwaarde 1 Organisatie structuur: 1.Helder doel 2.Juiste cultuur 3.Specifieke taak 4.Heldere rollen 5.Geschikt leiderschap 6.Relevante leden 7.Voldoende middelen Voorwaarde 1 Organisatie structuur: 1.Helder doel 2.Juiste cultuur 3.Specifieke taak 4.Heldere rollen 5.Geschikt leiderschap 6.Relevante leden 7.Voldoende middelen Voorwaarde 2 Persoonlijke bijdrage: 1.Zelf kennis 2.Vertrouwen 3.Toewijding 4.Flexibiliteit Voorwaarde 2 Persoonlijke bijdrage: 1.Zelf kennis 2.Vertrouwen 3.Toewijding 4.Flexibiliteit Teamprocessen: 1.Afstemming 2.Goede communicatie 3.Sociale samenhang 4.Goede besluitvorming 5.Kan omgaan met conflicten 6.Voldoende sociale relaties 7.Krijgt feedback op resultaten Teamprocessen: 1.Afstemming 2.Goede communicatie 3.Sociale samenhang 4.Goede besluitvorming 5.Kan omgaan met conflicten 6.Voldoende sociale relaties 7.Krijgt feedback op resultaten Resultaten Bron: “Characteristics of effective teams: a literature review” van Sharon Mickan en Sylvia Rodger in Australian Health Review, Vol 23 No 3, 2000.

9 Diagnose van uw team Opdracht 1.Vul de vragenlijst in voor een team op uw school 2.Reken de scores uit 3.Welke categorie kenmerken scoort het laagste? 4.Welke kenmerken scoren het laagste? 5.Bespreek de resultaten 6.Welke doelen voor teamontwikkeling hebben prioriteit? 9

10 OPERA Ingrediënten uit ontwerpgericht onderzoek: A.Oplossing ontwerpen op basis van een bestaande kennis en diagnose B.Werken met redeneerketens en de CIMO logica C.Tijdens project systematisch effecten onderzoeken Resultaat: kennis over de opzet en werking van een oplossing die in de praktijk is toegepast 10

11 Impact Onderwijs- interventie B.Werken met redeneerketens en de CIMO logica

12 Studie- rendement Studiekeuze- gesprekken Black box

13 Impact Onderwijs- interventie Een complex aan factoren bepaalt impact Andere factoren

14 Studie- rendement Studiekeuze- gesprekken Motivatie Competenties Studentkenmerken Binding Begeleiding & beoordeling Kwaliteit / studeerbaarheid van de studie

15 Impact Onderwijs- interventie Causale keten is lang Andere factoren

16 Hoger studie- rende- ment Studiekeuze- gesprekken Beter inzicht in studie Betere match met compe- tenties Andere factoren Betere studie- keuze Hogere motivatie Betere match met interesses

17 Mechanismen OutcomeInterventie Oplossingsrichting: de redeneerketen (CIMO) Context Denyer, D., Tranfield, D., & Van Aken, J. E. (2008). Developing Design Propositions through Research Synthesis. Organization Studies, 29, 393-413

18 M O/II Oplossingsrichting: korte redeneerketens C M O/I C M C M O C

19 1.Inschrijven kost meer tijd en inspanning waardoor niet serieuze aanmelders afhaken 2.De opdracht geeft de kandidaat informatie over opleiding en beroep 3.De opdracht levert de opleiding vooraf informatie op over beroepsbeeld en motivatie van de kandidaat Hogeschool X 1.Meer serieuze kandidaten tussen de inschrijvers 2.Hogere kwaliteit studiekeuze 3.Meer informatie over de kandidaat die straks kan worden gebruikt in het studiekeuze- gesprek Een opdracht toevoegen bij de online inschrijving als nieuwe student

20 Analyse van een plan: ROC Nijmegen Doelen in “Opzet TOP-traject”: Welke doelen worden nagestreefd. Zijn deze ook logisch te ordenen? Vaak liggen bepaalde doelen verder weg dan anderen. Hoe sluiten de doelen aan bij het model van Mickan en Rodgers? 20

21 Mijn interpretatie van de doelen 21 Lerend team Uitvoeren team- ontwikkel- plan Uitvoeren team- ontwikkel- plan Vormgeven team- ontwikkel- plan Ontwikkel- traject (h)erkenning van elkaars kwaliteiten Teamvorming Commitment aan elkaar en aan de afgesproken doelen

22 Diagnose: wat maakt een team effectief? 22 Voorwaarde 1 Organisatie structuur: 1.Helder doel 2.Juiste cultuur 3.Specifieke taak 4.Heldere rollen 5.Geschikt leiderschap 6.Relevante leden 7.Voldoende middelen Voorwaarde 1 Organisatie structuur: 1.Helder doel 2.Juiste cultuur 3.Specifieke taak 4.Heldere rollen 5.Geschikt leiderschap 6.Relevante leden 7.Voldoende middelen Voorwaarde 2 Persoonlijke bijdrage: 1.Zelf kennis 2.Vertrouwen 3.Toewijding 4.Flexibiliteit Voorwaarde 2 Persoonlijke bijdrage: 1.Zelf kennis 2.Vertrouwen 3.Toewijding 4.Flexibiliteit Teamprocessen: 1.Afstemming 2.Goede communicatie 3.Sociale samenhang 4.Goede besluitvorming 5.Kan omgaan met conflicten 6.Voldoende sociale relaties 7.Krijgt feedback op resultaten Teamprocessen: 1.Afstemming 2.Goede communicatie 3.Sociale samenhang 4.Goede besluitvorming 5.Kan omgaan met conflicten 6.Voldoende sociale relaties 7.Krijgt feedback op resultaten Resultaten Bron: “Characteristics of effective teams: a literature review” van Sharon Mickan en Sylvia Rodger in Australian Health Review, Vol 23 No 3, 2000.

23 Analyse van een plan: ROC Nijmegen Interventies in “De stappen naar het TOP”: Welke concrete interventies vinden plaats om de doelen te realiseren? Wat zijn concrete handelingen? 23

24 Interventies bij ROC Nijmegen 24 Stap 0a: Informeren over beleid Stap 1a: Informeren over doelen organisatie en team Stap 2a: Bepalen cruciale competenties Stap 1b: toewijzen eigenaar in PvA Stap 1c: beschrijven voorgenomen resultaten door eigenaren Stap 1d: Accorderen prestatiebrieven door manager en delen in team Stap 2b: Bepalen succesvol gedrag Stap 0b: Informeren over nut en noodzaak Stap 0c: Informeren investeringen en opbrengsten 012012

25 Interventies bij ROC Nijmegen 25 Stap 3a: Bepalen score van team op teamcompetentie- profiel Stap 4a: individueel werken aan POP Stap 4b: samen werken aan POP Stap 4c: samen bepalen TOP Stap 3b: Bepalen score van lid op teamcompetentie- profiel Stap 3c: Bepalen waaraan gewerkt gaat worden komende jaar Stap 3d: Ondertekenen brief sterkten/zwakten en doelen Stap 4d: opnemen POP in gesprekscyclus 3434

26 Analyse van een plan: ROC Nijmegen Samenhang: Wat is de veronderstelde relatie tussen de interventies en de doelen? Maak hierbij eventueel een tekening met links de interventies en rechts de doelen. Trek pijlen als er een relatie wordt verondersteld. 26

27 27 Lerend team (h)erkenning van elkaars kwaliteiten Teamvorming Commitment aan elkaar en aan de afgesproken doelen Stap 1a: Informeren over doelen organisatie en team Stap 1b: toewijzen eigenaar in PvA Stap 1c: beschrijven voorgenomen resultaten door eigenaren Stap 1d: Accorderen prestatiebrieven door manager en delen in team WAAROM?

28 28 Lerend team (h)erkenning van elkaars kwaliteiten Teamvorming Commitment aan elkaar en aan de afgesproken doelen Stap 2a: Bepalen cruciale competenties Stap 2b: Bepalen succesvol gedrag WAAROM?

29 29 Lerend team (h)erkenning van elkaars kwaliteiten Teamvorming Commitment aan elkaar en aan de afgesproken doelen Stap 3a: Bepalen score van team op teamcompetentie- profiel Stap 3b: Bepalen score van lid op teamcompetentie- profiel Stap 3c: Bepalen waaraan gewerkt gaat worden komende jaar Stap 3d: Ondertekenen brief sterkten/zwakten en doelen WAAROM?

30 30 Lerend team (h)erkenning van elkaars kwaliteiten Teamvorming Commitment aan elkaar en aan de afgesproken doelen Stap 4a: individueel werken aan POP Stap 4b: samen werken aan POP Stap 4c: samen bepalen TOP Stap 4d: opnemen POP in gesprekscyclus WAAROM?

31 Analyse van een plan: ROC Nijmegen Effectiviteit van de interventies: Denk je dat met de interventies de doelen bereikt zullen worden? Waarom wel/niet? Ontbreken er interventies? 31

32 OPERA Ingrediënten uit ontwerpgericht onderzoek: A.Oplossing ontwerpen op basis van een bestaande kennis en diagnose B.Werken met redeneerketens en de CIMO logica C.Tijdens project systematisch effecten onderzoeken Resultaat: kennis over de opzet en werking van een oplossing die in de praktijk is toegepast 32

33 C.Tijdens project systematisch effecten onderzoeken: een meetmodel InterventieMechanismeOutcome Input indicatorenMechanisme indicatoren Outcome indicatoren Outputindicatoren

34 1.Inschrijven kost meer tijd en inspanning waardoor niet serieuze aanmelders afhaken 2.De opdracht geeft de kandidaat informatie over opleiding en beroep 3.De opdracht levert de opleiding vooraf informatie op over beroepsbeeld en motivatie van de kandidaat Hogeschool X 1.Meer serieuze kandidaten tussen de inschrijvers 2.Hogere kwaliteit studiekeuze 3.Meer informatie over de kandidaat die straks kan worden gebruikt in het studiekeuze- gesprek Een opdracht toevoegen bij de online inschrijving als nieuwe student

35 Redeneerketen en effectmeting InterventieMechanismeOutcome Input indicatoren: Kosten ontwikkelen opdracht Kosten online brengen opdracht Mechanisme indicatoren: Gemiddelde duur inschrijven Outcome indicatoren: Aantal serieuze aanmeldingen als % van totaal Outputindicatoren: 1 opdracht online Aantal personen dat inschrijving niet af maakt Behaalde studiepunten (EC’s) Beoordeling bij student in gesprek hoeveel kennis hij/zij heeft over opleiding en beroep Afgegeven preadviezen (BSA’s) Oordeel student in gesprek hoeveel hij/zij heeft opgestoken van de opdracht Aantal uitschrijvers en omzwaaiers Oordeel docenten wat de waarde was in het gesprek van de extra informatie

36 Hoe zou ROC Nijmegen de effecten kunnen meten? 36 Lerend team (h)erkenning van elkaars kwaliteiten Teamvorming Commitment aan elkaar en aan de afgesproken doelen

37 Suggestie: kritisch reflectief werkgedrag (Van Woerkom, 2004) 1.Reflectief werken 2.Feedback vragen 3.Kritische mening delen 4.Kennis delen 5.Uitdagen van groepsdenken 6.Experimenteren 7.Leren van fouten 8.Loopbaan bewustzijn 37

38 4.Maken van een eigen plan 1.Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst: welke doelen wilt u formuleren? 2.Welke interventies zouden daar mogelijk bij passen? 3.Waarom passen de interventies bij de doelen (mechanismen)? 4.Hoe zou u de effecten kunnen meten? 38

39 4. Analyse Koning Willem I College Doelen: Welke doelen worden nagestreefd. Zijn deze ook logisch te ordenen? Vaak liggen bepaalde doelen verder weg dan anderen. Interventies: Welke concrete interventies vinden plaats om de doelen te realiseren? Wat zijn concrete handelingen? 39

40 4.Analyse Koning Willem I College Samenhang: Wat is de veronderstelde relatie tussen de interventies en de doelen? Maak hierbij eventueel een tekening met links de interventies en rechts de doelen. Trek pijlen als er een relatie wordt verondersteld. Effectiviteit van de interventies: Denk je dat met de interventies de doelen bereikt zullen worden? Waarom wel/niet? Ontbreken er interventies? 40

41


Download ppt "Management, finance en recht Amersfoort Kenniskring innovatiemanagers mbo 17 november 2011 Teamontwikkelplannen in het MBO Een methodische aanpak 1."

Verwante presentaties


Ads door Google