De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROGRAMMA 13u00 Ontvangst in de Rifinus kapel met bezoek aan Pharma-expo en Posters in zaal Ignatia en inschrijving workshops 14u00 Algemene vergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROGRAMMA 13u00 Ontvangst in de Rifinus kapel met bezoek aan Pharma-expo en Posters in zaal Ignatia en inschrijving workshops 14u00 Algemene vergadering."— Transcript van de presentatie:

1 DAG VAN DE ZIEKENHUISAPOTHEKER DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 GODSHUIS, SINT LAUREINS

2 PROGRAMMA 13u00 Ontvangst in de Rifinus kapel met bezoek aan Pharma-expo en Posters in zaal Ignatia en inschrijving workshops 14u00 Algemene vergadering (voor werkende leden ziekenhuisapothekers) in Zaal Ambrosia 15u15 Koffiebreak en bezoek aan Pharma-expo en Posters 16u45 Workshop (6 parallelle workshops) 17u30 Wissel van zaal 17u45 Workshop (6 parallelle workshops: zie 16u45) 18u30 Aperitief en walking diner en Uitreiking Amgen Awards 2010

3 Algemene vergadering 14u00 Inleiding apr. Arnout Verlinden
14u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2009 apr. Franky Buyle 14u15 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening aanstellen commissarissen 2010 apr. Katy Verhelle 14u25 Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende VZA SIG’s - Implantaten: apr. S. De Moor - Psychiatrie: apr. W. De Boever - Medicatieveiligheid: apr. Annemie Somers - Pletmedicatie: apr. Sabine Deryckere 14u45 Vertegenwoordigers van ziekenhuisapothekers bij de Overheid apr. Ludo Willems 15u00: Toelichting door de voorzitter en discussie apr. Arnout Verlinden 15u15 Einde

4 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2009
Aantal VZA leden 504 leden ziekenhuisapothekers werkzaam in een ziekenhuis 10 leden ziekenhuisapothekers werkzaam in een officina 12 leden (ziekenhuis)apothekers werkzaam in de industrie 78 ereleden

5 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2009
Samenstelling bestuur 2009 Stan Smets nam na jarenlange inzet afscheid als bestuurslid. 8 bestuursvergaderingen

6 Vorming PUO Vorming voor apotheekassistenten Accreditatie-aanvragen
Intercollegiale toetsing Kwaliteitsvolle bereidingen in de ziekenhuisapotheek Opvolging geneesmiddelenverbruik in ziekenhuis Ziekenhuishygiëne en sterilisatie Implantaten Wondzorg Capita selecta in Infectiologie Klapperdag Outsourcing Vorming voor apotheekassistenten Oncologie door BOPP Geen nieuwe lessen op VZA website Accreditatie-aanvragen 50 aanvragen voor erkenning ingediend 14 aanvragen in module 1 – organisatie en ziekenhuisbeleid 9 in module 2 – bestrijding van nosocomiale infecties 14 in module 3 – pathologie en farmacotherapie 13 in module 4 en 5 (ziekenhuistechnologie en radiofarmaceutica).

7 SIG en LOK’s Gefinancieerde SIG’s Andere werkgroepen 19 LOk’s in 2009
Pletmedicatie Implantaten Medicatieveiligheid Psychiatrie Andere werkgroepen Intercollegiale toetsing BOPP (Belgian oncology Pharmacy Practitioners). 19 LOk’s in 2009 LOK-voorzitters in 2009 Oost-Vlaanderen: Koen Deryckere West-Vlaanderen: Daniel Sanders Antwerpen: Jo Swartenbroekx Limburg: Rob Opdencamp Psychiatrie: Mieke De Voght

8 Jaarverslag VZA Psychiatrie
1 studiedag : eetstoornissen (prof Vervaet, dr.Bernagie, dr.Baeyens) 3 LOK vergaderingen: attesten/eenehidsverpakkingen/geautomatiseerde medicijndistributie Begeleiding masterproef studenten farmacie KUL: QT verlenging bij interacties met psychofarmaca Werkgroep psychiatrie : ontwikkelen procedures, actualiseren leaflets

9 Europese Vereniging Ziekenhuisapothekers
VZA is via Sofie Verbeke vertegenwoordigd bij de European Association of Hospital Pharmacists Cfr verslag

10 Lopende projecten Drie jarige opleiding ziekenhuisapotheker
GMP fase 1 studies Uitvoeringsbesluiten PIC’s Pharma.be Barcode en elektronisch dossier Herschrijven KB 1885 Fractionering oncologische preparaten Notificatie implantaten

11 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2009

12 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2009

13 Aanstellen commissarissen 2010
apr. Agnes Vandenberghe apr. Katlijn Kint Commissarissen 2010 ?

14 Realisaties 2009 - PUO implantaten 16/06/2009
Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG’s: implantaten Realisaties 2009 - PUO implantaten 16/06/2009 - deelname aan werkgroepen RIZIV (WG1 – WG2 – WG3 – WG4) - deelname aan netwerk CMM - definities - vergaderingen (23/4 - 23/6 - 17/9 - 19/11) - notificatie: informatie op de puo in juni gebundelde vragen aan het RIZIV over knelpunten presentatie over notificatie op de puo in december - beantwoorden van individuele vragen

15 Actieplan 2010 - workshop 23/02/2010
Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG’s: implantaten Actieplan 2010 - workshop 23/02/2010 - informatie notificatie en ’de lijst’: via puo, mail, … - PUO implantaten: 11/05/2010 - deelname aan werkgroepen RIZIV (WG1 – WG2 – WG3 – WG4) - deelname aan netwerk CMM - definities - vergaderingen beantwoorden van individuele vragen …

16 Geneesmiddelenfolders Update van de 27 reeds beschikbare folders
Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG’s: Psychiatrie- Realisaties Geneesmiddelenfolders Update van de 27 reeds beschikbare folders Opstellen van 11 nieuwe folders Uitbreiding met de items “rijvaardigheid, pletten en beschikbare generieken” Aanpassing van de layout Optimalisatie van de leesbaarheid Beschikbaar op website Geneesmiddelenprocedures 9 procedures mbt psychofarmaca Accent op geneesmiddelenbewaking Bron: bijsluiters, richtlijnen, consensusvergaderingen In visio uitgewerkt Beschikbaar op website 5/04/2017 16

17 Psychiatrie- Perspectieven 2010
Actualisering leaflets Actualisering procedures Ontwikkelen psycho-educatieve sessies Antidepressiva Doestelling van de werkgroep de functie van klinisch apotheker en/of psychofarmacoloog bevorderen met betrekking tot de behandeling van psychiatrische ziektebeelden door middel van het aanreiken van procedures, geneesmiddelenfolders en psycho-educatieve sessies. Apothekers W.De Boever,M.De Voght,M.De Vos,J.Reyntens,D.Vrijders Aantal vergaderingen: 5

18 Activiteiten academiejaar 2009-2010
Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG’s: medicatieveiligheid Katy Verhelle, AZ Groeninge Kortrijk Frank Van Beek, ZNA Antwerpen Annemie Somers, UZGent Activiteiten academiejaar VZA handboek medicatieveiligheid Workshops omtrent medicatiefouten Deelname project REMED - Merveil (Fr)

19 1. VZA Handboek Medicatieveiligheid
Initiatief ~ handboek intercollegiale toetsing Bundeling van actiepunten ter preventie van medicatiefouten Hoofdstukken: Algemene cultuurelementen Cytostatica Geneesmiddelendistributieproces Transmurale zorg Klinische farmacie Richtlijnen Opleidingen Vorderingen: Aftrap: 04/06/09 – 32 aanwezigen: bespreking hoofdstukken, coördinator per hoofdstuk Coördinatoren vergaderingen 01/12/09, 11/02/10, 03/10 Deadline: 1 april 2010 Logistieke steun van Pfizer

20 2. Workshops medicatiefouten
3 dezelfde sessies voor telkens ± 16 VZA-leden Brussel (UZBrussel), Antwerpen (UZA), Gent (UZG) Gent: 13 aanwezigen (02/02/10) Antwerpen: 11 aanwezigen (04/02/10) Brussel: 6 aanwezigen (09/02/10) 2,5 uur (14h-16h30) analyse van medicatiefouten bespreking casus 1: analyse en preventie zonder sjabloon taxonomie voor analyse van medicatiefouten bespreking casus 2: analyse en preventie a.d.h.v. sjabloon melden, analyseren, acties: hoe beginnen geen externe logistieke steun Documenten: zie VZA-website

21 3. Deelname project REMED
REMED: Revue des erreurs liées aux médicaments et dispositifs associés = methode voor rapportering / analyse van medicatiefouten Ontwikkeld door SFPC / contact: E. Dufay (Lunéville, Fr) Etude MERVEIL: Etude pour l’Evaluation de la ReVue des Erreurs et leur Iatrogénie Liées aux médicaments Vraag voor deelname Belgische ziekenhuizen via H. Robays Samenkomst op 03/04/09 met 11 Belgische ziekenhuizen waaronder 4 Vlaamse ziekenhuizen Documenteren van 4 casussen met de REMED methode Rapport en documenten zullen op VZA-website komen

22 Realisaties 2009: Updaten database: ongeveer 1900 specialiteiten
Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG’s: Pletmedicatie Realisaties 2009: Updaten database: ongeveer 1900 specialiteiten Workshop apothekers ikv LOK (W-Vl., O-Vl., Vl. Br., Antw.)

23 Actieplan 2010 Upgedate database integreren in vernieuwde VZA-website
Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG’s: Pletmedicatie Actieplan 2010 Upgedate database integreren in vernieuwde VZA-website Workshop eventueel uitbreiden naar apotheekassistenten? Nieuwe pletters zijn altijd welkom!!

24 Vertegenwoordigers van Ziekenhuisapothekers bij Overheid

25 Overheidsinstellingen en Ziekenhuisfarmacie
Ministerie van Volksgezondheid: kabinet FOD volksgezondheid FAGG RIZIV Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA)

26 Ministerie van Volksgezondheid
Overleg met kabinetsmedewerkers Voorzitter en Ondervoorzitter BVZA Voorzitter van AFPHB en VZA

27 FOD Volksgezondheid Netwerk MFC’s Werkgroep Klinische Farmacie
H. Robays, F. Van Beek, Jo Swartenbroeckx, Luc Van Dorpe, I. Spriet, … Werkgroep Klinische Farmacie H. Robays, L. Willems Erkenningsraad Ziekenhuisapothekers Effectieven: J. Goossens (> Koen Deryckere), J. Damiaans, F. Vancoillie, H. Robays Plaatsvervangers: A. Verlinden, M. Baert, S. Smets

28 FAGG Pharmacopee Commissie Doorzichtigheidscomité Raadgevend comité
Werkgroep grondstoffen voor beperkt gebruik Th. De Rijdt Doorzichtigheidscomité Effectieve: L. Willems Plaatsvervanger: A. Verlinden Raadgevend comité Franstalige collega Consultatieve Commissie

29 RIZIV Algemene Raad Verzekeringscomité
Overeenkomstencommissies (niet nominatief) Technische raden Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) (Commissie Tegemoetkoming Implantaten (CTI))

30 VC en Overeenkomstencommissies
Verzekeringscomité L. Willems Werkgroep Verzekeringscomité Forfaitarisering Geneesmiddelen Overeenkomstencommissie apothekers – VI’s L. Willems (niet nominatief) Overeenkomstencommissie verstrekkers implantaten – VI’s A. Moens, N. Janssens, A. Verbiest (niet nominatief) Overeenkomstencommissie bandagisten – VI’s J. Mannaerts (niet nominatief) Werkgroep Bandagisterie

31 Technische Raden Implantaten Ziekenhuisverpleging
Effectief: A. Moens, A. Verbiest Plaatsvervanger: A. Verlinden, F. van Beek Ziekenhuisverpleging Effectief: F. Vancoillie Plaatsvervanger: S. Smets Technisch Farmaceutische Raad Franstalige collega

32 Technische Raden (Diagnostische middelen en) verzorgingsmiddelen
Effectief: A. Verlinden Plaatsvervanger: S. Verbeke Technische Raad voor Radio-Isotopen Effectief: G. Bormans Plaatsvervanger: A. Verlinden

33 Commissies en Werkgroepen
Commissie tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) Plaatsvervanger: L. Willems Permanente Werkgroep Forfaitarisatie in het ziekenhuis Werkgroep Niet Beschikbare Geneesmiddelen Werkgroep medische voeding (onder OCA) L. De Pourcq

34 Erkenningsraad Verstrekkers Implantaten
Effectieven N. Janssens, A. Verbiest, A. Verlinden Plaatsvervangers A. Moens, L. Willems

35 Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV
Comité voor de evaluatie van de medische praktijk Effectief: S. Smets Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Kamer van eerste aanleg Kamer van beroep

36 Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV
Vertegenwoordigers van ziekenhuisapothekers (Z) en van verstrekkers van Implantaten (I) Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Effectief: A. Moens (I), A. Verlinden (Z) Plaatsvervangend: F. Vancoillie (I), L. Willems (Z)

37 Geneeskundige Controle
Nederlandstalige Kamer van eerste aanleg Effectief: E. Leirs (I), J. Vankrieken (I), K. Verhelle (Z), F. Buyle (Z) Plaatsvervangend (I en Z): K. Deryckere, K. De Rouck, A. Verbiest, V. Verheyen, A. Verlinden, J. Swartenbroekx, J. van Krieken, A. Moens Kamer van beroep Effectief: E. Leirs (I), J. van Krieken(I), M. Baert (Z), S. Verbeek (Z) Plaatsvervangend (I en Z): C. Praet, M. Baert, J. Damiaans, M. Warlop, L. Willems, S. Smets, A. Moens

38 Toelichting door de voorzitter en discussie

39 PROGRAMMA 13u00 Ontvangst in de Rifinus kapel met bezoek aan Pharma-expo en Posters in zaal Ignatia en inschrijving workshops 14u00 Algemene vergadering (voor werkende leden ziekenhuisapothekers) in Zaal Ambrosia 15u15 Koffiebreak en bezoek aan Pharma-expo en Posters 16u45 Workshop (6 parallelle workshops) 17u30 Wissel van zaal 17u45 Workshop (6 parallelle workshops: zie 16u45) 18u30 Aperitief en walking diner en Uitreiking Amgen Awards 2010

40 Workshops 1) Wat de patiënt ons niet (meteen) vertelt….
apr. S. De Winter, apr. I. Spriet 2) Het CMM: de grote kracht van 'Comité Medisch Materiaal' of de grote kunst  van 'Creatief met Medisch Materiaal'! apr. E. Leirs, apr. S. De Moor 3) Analyse van medicatiefouten apr. A. Somers

41 Workshops 4) Evidence based practice: hoe vind ik goede evidentie in 5 minuten? apr. B. Claus, apr. V. Desmet 5) Patiëntencasus: optimalisatie farmacotherapeutische begeleiding apr. W. De Boever, apr. M. Devoght, apr. M. De Vos, apr. J. Reyntens, apr. D. Vrijders 6) Specifieke aspecten van geneesmiddelentherapie bij patiënten met sonde of slikproblemen apr. S. Deryckere, apr. N. Vermeulen

42 Sponsors Dag van de Ziekenhuisapotheker
Abbott Actavis Pharma Added Pharma Air Liquide Medical Amgen AstraZeneca Baxa Baxter Belgium Bayer Schering Pharma Bristol Myers Squibb CAF-DCF Cardinal Health Carefusion Codali Coloplast CSL Behring (Bioplasma) Edwards Lifesciences Eli Lilly Eumedica Fresenius Kabi

43 Sponsors Dag van de Ziekenhuisapotheker
Fresenius Medical Care GlaxoSmithKline Hospira Benelux Infohos Ipsen Janssen-Cilag Johnson & Johnson Medical KCI Medical Leo Pharma Maco Pharma Meda Pharma Merck Sharp & Dohme Mylan Novartis Nycomed Belgium Octapharma Omega Pharma Pfizer Qualiphar Roche

44 Sponsors Dag van de Ziekenhuisapotheker
Sandoz Sanofi-Aventis Sterop Pharmacobel Synthes Teva Pharma Belgium UCB Pharma Wyeth Pharmaceuticals AHP

45 Sponsors PUO VZA: de Club der 9

46 Andere ondersteuning Janssen-Cilag/Tibotec Amgen Posterpanelen:
Prijs voor posters: Amgen

47 PROGRAMMA 13u00 Ontvangst in de Rifinus kapel met bezoek aan Pharma-expo en Posters in zaal Ignatia en inschrijving workshops 14u00 Algemene vergadering (voor werkende leden ziekenhuisapothekers) in Zaal Ambrosia 15u15 Koffiebreak en bezoek aan Pharma-expo en Posters 16u45 Workshop (6 parallelle workshops) 17u30 Wissel van zaal 17u45 Workshop (6 parallelle workshops) 18u30 Aperitief en walking diner en Uitreiking Amgen Awards 2010


Download ppt "PROGRAMMA 13u00 Ontvangst in de Rifinus kapel met bezoek aan Pharma-expo en Posters in zaal Ignatia en inschrijving workshops 14u00 Algemene vergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google