De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DAG VAN DE ZIEKENHUISAPOTHEKER DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 GODSHUIS, SINT LAUREINS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DAG VAN DE ZIEKENHUISAPOTHEKER DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 GODSHUIS, SINT LAUREINS."— Transcript van de presentatie:

1 DAG VAN DE ZIEKENHUISAPOTHEKER DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 GODSHUIS, SINT LAUREINS

2 PROGRAMMA 13u00Ontvangst in de Rifinus kapel met bezoek aan Pharma-expo en Posters in zaal Ignatia en inschrijving workshops 14u00Algemene vergadering (voor werkende leden ziekenhuisapothekers) in Zaal Ambrosia 15u15Koffiebreak en bezoek aan Pharma-expo en Posters 16u45Workshop (6 parallelle workshops) 17u30Wissel van zaal 17u45Workshop (6 parallelle workshops: zie 16u45) 18u30Aperitief en walking diner en Uitreiking Amgen Awards 2010

3 Algemene vergadering 14u00Inleiding apr. Arnout Verlinden 14u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2009 apr. Franky Buyle 14u15Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2009 + aanstellen commissarissen 2010 apr. Katy Verhelle 14u25Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende VZA SIG ’ s - Implantaten: apr. S. De Moor - Psychiatrie: apr. W. De Boever - Medicatieveiligheid: apr. Annemie Somers - Pletmedicatie: apr. Sabine Deryckere 14u45Vertegenwoordigers van ziekenhuisapothekers bij de Overheid apr. Ludo Willems 15u00:Toelichting door de voorzitter en discussie apr. Arnout Verlinden 15u15Einde

4 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2009 Aantal VZA leden – 504 leden ziekenhuisapothekers werkzaam in een ziekenhuis – 10 leden ziekenhuisapothekers werkzaam in een officina – 12 leden (ziekenhuis)apothekers werkzaam in de industrie – 78 ereleden

5 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2009 Samenstelling bestuur 2009 Stan Smets nam na jarenlange inzet afscheid als bestuurslid. 8 bestuursvergaderingen

6 Vorming PUO – 13.01.09 Intercollegiale toetsing – 17.02.09 Kwaliteitsvolle bereidingen in de ziekenhuisapotheek – 17.03.09 Opvolging geneesmiddelenverbruik in ziekenhuis – 12.05.09 Ziekenhuishygiëne en sterilisatie – 16.06.09 Implantaten – 08.09.09 Wondzorg – 06.10.09 Capita selecta in Infectiologie – 17.11.09 Klapperdag – 15.12.09 Outsourcing Vorming voor apotheekassistenten – Oncologie door BOPP – Geen nieuwe lessen op VZA website Accreditatie-aanvragen – 50 aanvragen voor erkenning ingediend 14 aanvragen in module 1 – organisatie en ziekenhuisbeleid 9 in module 2 – bestrijding van nosocomiale infecties 14 in module 3 – pathologie en farmacotherapie 13 in module 4 en 5 (ziekenhuistechnologie en radiofarmaceutica).

7 SIG en LOK’s Gefinancieerde SIG’s – Pletmedicatie – Implantaten – Medicatieveiligheid – Psychiatrie Andere werkgroepen – Intercollegiale toetsing – BOPP (Belgian oncology Pharmacy Practitioners). 19 LOk’s in 2009 LOK-voorzitters in 2009 – Oost-Vlaanderen: Koen Deryckere – West-Vlaanderen: Daniel Sanders – Antwerpen: Jo Swartenbroekx – Limburg: Rob Opdencamp – Psychiatrie: Mieke De Voght

8 Jaarverslag VZA Psychiatrie 1 studiedag : eetstoornissen (prof Vervaet, dr.Bernagie, dr.Baeyens) 3 LOK vergaderingen: attesten/eenehidsverpakkingen/geautomatiseerde medicijndistributie Begeleiding masterproef studenten farmacie KUL: QT verlenging bij interacties met psychofarmaca Werkgroep psychiatrie : ontwikkelen procedures, actualiseren leaflets

9 Europese Vereniging Ziekenhuisapothekers VZA is via Sofie Verbeke vertegenwoordigd bij de European Association of Hospital Pharmacists Cfr verslag

10 Lopende projecten Drie jarige opleiding ziekenhuisapotheker GMP fase 1 studies Uitvoeringsbesluiten PIC’s Pharma.be Barcode en elektronisch dossier Herschrijven KB 1885 Fractionering oncologische preparaten Notificatie implantaten

11 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2009

12

13 Aanstellen commissarissen 2010 Commissarissen 2009 – apr. Agnes Vandenberghe – apr. Katlijn Kint Commissarissen 2010 – ?

14 Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG ’ s: implantaten Realisaties 2009 - PUO implantaten 16/06/2009 - deelname aan werkgroepen RIZIV (WG1 – WG2 – WG3 – WG4) - deelname aan netwerk CMM - definities - vergaderingen (23/4 - 23/6 - 17/9 - 19/11) - notificatie: – informatie op de puo in juni – gebundelde vragen aan het RIZIV over knelpunten – presentatie over notificatie op de puo in december - beantwoorden van individuele vragen

15 Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG ’ s: implantaten Actieplan 2010 - workshop 23/02/2010 - informatie notificatie en ’de lijst’: via puo, mail, … - PUO implantaten: 11/05/2010 - deelname aan werkgroepen RIZIV (WG1 – WG2 – WG3 – WG4) - deelname aan netwerk CMM - definities - vergaderingen - beantwoorden van individuele vragen …

16 Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG ’ s: Psychiatrie- Realisaties Geneesmiddelenfolders -Update van de 27 reeds beschikbare folders -Opstellen van 11 nieuwe folders -Uitbreiding met de items “rijvaardigheid, pletten en beschikbare generieken” -Aanpassing van de layout -Optimalisatie van de leesbaarheid -Beschikbaar op website Geneesmiddelenprocedures -9 procedures mbt psychofarmaca -Accent op geneesmiddelenbewaking -Bron: bijsluiters, richtlijnen, consensusvergaderingen -In visio uitgewerkt -Beschikbaar op website 20/09/201416

17 Psychiatrie- Perspectieven 2010 Actualisering leaflets Actualisering procedures Ontwikkelen psycho-educatieve sessies – Antidepressiva Doestelling van de werkgroep de functie van klinisch apotheker en/of psychofarmacoloog bevorderen met betrekking tot de behandeling van psychiatrische ziektebeelden door middel van het aanreiken van procedures, geneesmiddelenfolders en psycho-educatieve sessies. Apothekers W.De Boever,M.De Voght,M.De Vos,J.Reyntens,D.Vrijders Aantal vergaderingen: 5

18 Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG ’ s: medicatieveiligheid Katy Verhelle, AZ Groeninge Kortrijk Frank Van Beek, ZNA Antwerpen Annemie Somers, UZGent Activiteiten academiejaar 2009-2010 1.VZA handboek medicatieveiligheid 2.Workshops omtrent medicatiefouten 3.Deelname project REMED - Merveil (Fr)

19 1. VZA Handboek Medicatieveiligheid Initiatief ~ handboek intercollegiale toetsing Bundeling van actiepunten ter preventie van medicatiefouten Hoofdstukken: 1.Algemene cultuurelementen 2.Cytostatica 3.Geneesmiddelendistributieproces 4.Transmurale zorg 5.Klinische farmacie 6.Richtlijnen 7.Opleidingen Vorderingen: Aftrap: 04/06/09 – 32 aanwezigen: bespreking hoofdstukken, coördinator per hoofdstuk Coördinatoren vergaderingen 01/12/09, 11/02/10, 03/10 Deadline: 1 april 2010 Logistieke steun van Pfizer

20 3 dezelfde sessies voor telkens ± 16 VZA-leden Brussel (UZBrussel), Antwerpen (UZA), Gent (UZG) – Gent: 13 aanwezigen (02/02/10) – Antwerpen: 11 aanwezigen (04/02/10) – Brussel: 6 aanwezigen (09/02/10) 2,5 uur (14h-16h30) – analyse van medicatiefouten – bespreking casus 1: analyse en preventie zonder sjabloon – taxonomie voor analyse van medicatiefouten – bespreking casus 2: analyse en preventie a.d.h.v. sjabloon – melden, analyseren, acties: hoe beginnen geen externe logistieke steun Documenten: zie VZA-website 2. Workshops medicatiefouten

21 REMED: Revue des erreurs liées aux médicaments et dispositifs associés = methode voor rapportering / analyse van medicatiefouten Ontwikkeld door SFPC / contact: E. Dufay (Lunéville, Fr) Etude MERVEIL: Etude pour l’Evaluation de la ReVue des Erreurs et leur Iatrogénie Liées aux médicaments Vraag voor deelname Belgische ziekenhuizen via H. Robays Samenkomst op 03/04/09 met 11 Belgische ziekenhuizen waaronder 4 Vlaamse ziekenhuizen Documenteren van 4 casussen met de REMED methode Rapport en documenten zullen op VZA-website komen 3. Deelname project REMED

22 Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG ’ s: Pletmedicatie Realisaties 2009: – Updaten database: ongeveer 1900 specialiteiten – Workshop apothekers ikv LOK (W-Vl., O-Vl., Vl. Br., Antw.)

23 Voorstelling realisaties en actieplan van de erkende SIG ’ s: Pletmedicatie Actieplan 2010 – Upgedate database integreren in vernieuwde VZA- website – Workshop eventueel uitbreiden naar apotheekassistenten? Nieuwe pletters zijn altijd welkom!!

24 Vertegenwoordigers van Ziekenhuisapothekers bij Overheid

25 Overheidsinstellingen en Ziekenhuisfarmacie Ministerie van Volksgezondheid: kabinet FOD volksgezondheid FAGG RIZIV Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA)

26 Ministerie van Volksgezondheid Overleg met kabinetsmedewerkers –Voorzitter en Ondervoorzitter BVZA –Voorzitter van AFPHB en VZA

27 FOD Volksgezondheid Netwerk MFC’s –H. Robays, F. Van Beek, Jo Swartenbroeckx, Luc Van Dorpe, I. Spriet, … Werkgroep Klinische Farmacie –H. Robays, L. Willems Erkenningsraad Ziekenhuisapothekers –Effectieven: J. Goossens (> Koen Deryckere), J. Damiaans, F. Vancoillie, H. Robays –Plaatsvervangers: A. Verlinden, M. Baert, S. Smets

28 FAGG Pharmacopee Commissie –Werkgroep grondstoffen voor beperkt gebruik Th. De Rijdt Doorzichtigheidscomité –Effectieve: L. Willems –Plaatsvervanger: A. Verlinden Raadgevend comité –Franstalige collega Consultatieve Commissie –Effectieve: L. Willems

29 RIZIV Algemene Raad Verzekeringscomité Overeenkomstencommissies (niet nominatief) Technische raden Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) (Commissie Tegemoetkoming Implantaten (CTI))

30 VC en Overeenkomstencommissies Verzekeringscomité – L. Willems Werkgroep Verzekeringscomité Forfaitarisering Geneesmiddelen Overeenkomstencommissie apothekers – VI’s –L. Willems (niet nominatief) Overeenkomstencommissie verstrekkers implantaten – VI’s –A. Moens, N. Janssens, A. Verbiest (niet nominatief) Overeenkomstencommissie bandagisten – VI’s –J. Mannaerts (niet nominatief) Werkgroep Bandagisterie –J. Mannaerts (niet nominatief)

31 Technische Raden Implantaten –Effectief: A. Moens, A. Verbiest –Plaatsvervanger: A. Verlinden, F. van Beek Ziekenhuisverpleging –Effectief: F. Vancoillie –Plaatsvervanger: S. Smets Technisch Farmaceutische Raad –Franstalige collega

32 Technische Raden (Diagnostische middelen en) verzorgingsmiddelen –Effectief: A. Verlinden –Plaatsvervanger: S. Verbeke Technische Raad voor Radio-Isotopen –Effectief: G. Bormans –Plaatsvervanger: A. Verlinden

33 Commissies en Werkgroepen Commissie tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) –Plaatsvervanger: L. Willems Permanente Werkgroep Forfaitarisatie in het ziekenhuis Werkgroep Niet Beschikbare Geneesmiddelen Werkgroep medische voeding (onder OCA) –L. De Pourcq

34 Erkenningsraad Verstrekkers Implantaten Effectieven –N. Janssens, A. Verbiest, A. Verlinden Plaatsvervangers –A. Moens, L. Willems

35 Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV Comité voor de evaluatie van de medische praktijk –Effectief: S. Smets Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV –Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle –Kamer van eerste aanleg –Kamer van beroep

36 Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV Vertegenwoordigers van ziekenhuisapothekers (Z) en van verstrekkers van Implantaten (I) Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle –Effectief: A. Moens (I), A. Verlinden (Z) –Plaatsvervangend: F. Vancoillie (I), L. Willems (Z)

37 Geneeskundige Controle Nederlandstalige Kamer van eerste aanleg –Effectief: E. Leirs (I), J. Vankrieken (I), K. Verhelle (Z), F. Buyle (Z) –Plaatsvervangend (I en Z): K. Deryckere, K. De Rouck, A. Verbiest, V. Verheyen, A. Verlinden, J. Swartenbroekx, J. van Krieken, A. Moens Kamer van beroep –Effectief: E. Leirs (I), J. van Krieken(I), M. Baert (Z), S. Verbeek (Z) –Plaatsvervangend (I en Z): C. Praet, M. Baert, J. Damiaans, M. Warlop, L. Willems, S. Smets, A. Moens

38 Toelichting door de voorzitter en discussie

39 PROGRAMMA 13u00Ontvangst in de Rifinus kapel met bezoek aan Pharma-expo en Posters in zaal Ignatia en inschrijving workshops 14u00Algemene vergadering (voor werkende leden ziekenhuisapothekers) in Zaal Ambrosia 15u15Koffiebreak en bezoek aan Pharma-expo en Posters 16u45Workshop (6 parallelle workshops) 17u30Wissel van zaal 17u45Workshop (6 parallelle workshops: zie 16u45) 18u30Aperitief en walking diner en Uitreiking Amgen Awards 2010

40 Workshops 1) Wat de patiënt ons niet (meteen) vertelt…. apr. S. De Winter, apr. I. Spriet 2) Het CMM: de grote kracht van 'Comité Medisch Materiaal' of de grote kunst van 'Creatief met Medisch Materiaal'! apr. E. Leirs, apr. S. De Moor 3) Analyse van medicatiefouten apr. A. Somers

41 Workshops 4) Evidence based practice: hoe vind ik goede evidentie in 5 minuten? apr. B. Claus, apr. V. Desmet 5) Patiëntencasus: optimalisatie farmacotherapeutische begeleiding apr. W. De Boever, apr. M. Devoght, apr. M. De Vos, apr. J. Reyntens, apr. D. Vrijders 6) Specifieke aspecten van geneesmiddelentherapie bij patiënten met sonde of slikproblemen apr. S. Deryckere, apr. N. Vermeulen

42 Sponsors Dag van de Ziekenhuisapotheker Abbott Actavis Pharma Added Pharma Air Liquide Medical Amgen AstraZeneca Baxa Baxter Belgium Bayer Schering Pharma Bristol Myers Squibb CAF-DCF Cardinal Health Carefusion Codali Coloplast CSL Behring (Bioplasma) Edwards Lifesciences Eli Lilly Eumedica Fresenius Kabi

43 Sponsors Dag van de Ziekenhuisapotheker Fresenius Medical Care GlaxoSmithKline Hospira Benelux Infohos Ipsen Janssen-Cilag Johnson & Johnson Medical KCI Medical Leo Pharma Maco Pharma Meda Pharma Merck Sharp & Dohme Mylan Novartis Nycomed Belgium Octapharma Omega Pharma Pfizer Qualiphar Roche

44 Sponsors Dag van de Ziekenhuisapotheker Sandoz Sanofi-Aventis Sterop Pharmacobel Synthes Teva Pharma Belgium UCB Pharma Wyeth Pharmaceuticals AHP

45 Sponsors PUO VZA: de Club der 9

46 Andere ondersteuning Posterpanelen: – Janssen-Cilag/Tibotec Prijs voor posters: – Amgen

47 PROGRAMMA 13u00Ontvangst in de Rifinus kapel met bezoek aan Pharma-expo en Posters in zaal Ignatia en inschrijving workshops 14u00Algemene vergadering (voor werkende leden ziekenhuisapothekers) in Zaal Ambrosia 15u15Koffiebreak en bezoek aan Pharma-expo en Posters 16u45Workshop (6 parallelle workshops) 17u30Wissel van zaal 17u45Workshop (6 parallelle workshops) 18u30Aperitief en walking diner en Uitreiking Amgen Awards 2010


Download ppt "DAG VAN DE ZIEKENHUISAPOTHEKER DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 GODSHUIS, SINT LAUREINS."

Verwante presentaties


Ads door Google