De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAX-ON-WEB My Minfin Maggy De Geest Bienvenue à tout le monde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAX-ON-WEB My Minfin Maggy De Geest Bienvenue à tout le monde."— Transcript van de presentatie:

1 TAX-ON-WEB My Minfin Maggy De Geest 2008 1 Bienvenue à tout le monde.
Annoncer aux participants les points qui seront couverts par la formation. Expliquer le comment va se dérouler la formation (+ pauses éventuelles et heure de fin). Bien rappeler aux participants qu’ils peuvent poser des questions. Libre au formateur de prévoir un temps questions/réponses en fin de séance mais dans ce cas, il convient de mentionner aux personnes de prendre note de leurs questions éventuelles. Si les participants doivent prendre des notes, le mentionner au début du cours. Maggy De Geest   2008 1

2 I. ALGEMEEN TAX-ON-WEB/My Minfin De burger elektronische aangifte
(www.taxonweb.be) elektronisch fiscaal dossier (www.myminfin.be)

3 Wat is Tax-on-web ? My Minfin ?
Tax-on-web is een internettoepassing om uw aangifte in de personenbelasting on line in te dienen; 3 gebruikers : de burger; de ambtenaar; de volmachthouder My Minfin is uw persoonlijk elektronisch fiscaal dossier. Via beveiligde pagina’s hebt u rechtstreeks toegang tot Tax-on-web en kunt u de status van uw aangifte in de personenbelasting opvolgen.

4 Evolutie Tax-on-web : totaal

5 Evolutie Tax-on-web : burger

6 Evolutie Tax-on-web : ambtenaar

7 Evolutie Tax-on-web : mandataris

8 Beveiligde toepassingen
II DE BURGER A. Beiden beveiligde toepassingen !! Inlogprocedures (per belastingplichtige): ‘TOKEN’ of ‘e(lektronische)ID(entiteitskaart)’

9 Beveiligde toepassing : token
1. Authenticatie via token

10 Beveiligde toepassing : token
Stap 1 : inloggen

11 Beveiligde toepassing : token
Stap 2 : gebruikersnaam/wachtwoord

12 Beveiligde toepassing : token
Stap 3 : code (token) invullen

13 Beveiligde toepassing : token
Stap 3 : code (token) invullen

14 Beveiligde toepassing : eID
2. Authenticatie via eID (= Nu en toekomst) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART

15 Beveiligde toepassing : eID
Algemeen zichtbare informatie onzichtbare informatie

16 Beveiligde toepassing : eID
Benodigdheden Kaartlezer e-ID software (drivers, software om kaart lokaal te lezen Mogelijkheden Gegevens lezen en afdrukken Pincode wijzigen

17 Beveiligde toepassing : eID
Installatie : Stap 1 : installeren kaartlezer Stap 2 : installeren programma eID Stap 3 : uitlezen van eID

18 Beveiligde toepassing eID
Uitlezen en beheer

19 Beveiligde toepassing eID
Authenticatie

20 Beveiligde toepassing : eID
Authenticatie

21 Beveiligde toepassing eID
Inloggen

22 Beveiligde toepassing eID
Authenticatie

23 Beveiligde toepassing eID
Invoeren pincode

24 Toepassingen : My Minfin
B. Toepassingen 1. My Minfin Het elektronisch fiscaal uniek dossier van de burger

25 Toepassingen : My Minfin
Operationeel sinds 15 mei 2007 Jaren 2005, 2006 en 2007: documenten waarvan aanslagbiljetten met betrekking tot de verkeersbelastingen met betrekking tot de onroerende voorheffing met betrekking tot de voorafbetalingen inkomstenfiches

26 Toepassingen : My Minfin
Voordelen : Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving. Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën. Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger. Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier. Toegankelijk 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (het ganse jaar door).

27 Toepassingen : My Minfin

28 Toepassingen : My Minfin
Eenvoudig beheer van elektronisch fiscaal dossier 3 tabbladen Mijn gegevens 6 portlets Mijn patrimoniale bezittingen E-services

29 Toepassingen My Minfin
MIJN GEGEVENS (6 portlets) Tax-on-web Mijn persoonlijke info Mijn algemene info Documenten door FOD Financiën verstuurd Documenten door FOD Financiën ontvangen Persoonlijke fiscale agenda

30 Toepassingen My Minfin
MIJN PATRIMONIALE BEZITTINGEN Visualisatie gegevens van alle in België gelegen onroerende bezittingen (KI, ligging, kadastraal perceel,enz.)

31 Toepassingen : My Minfin
E-SERVICES : toegang via een unieke link naar de E-diensten TAX-ON-WEB (aangifte personenbelasting) FINPROF (bedrijfsvoorheffing) BELCOTAX-ON-WEB (elektronische fiscale fiches) FINelts (aangiften lange termijnsparen) INTERVAT (aangifte BTW) VENSOC (aangifte vennootschapsbelasting)

32 Toepassingen : My Minfin
3 tabbladen – 6 portlets

33 Toepassingen : My Minfin
E-SERVICES

34 Toepassingen : My Minfin
Mijn patrimoniale bezittingen

35 Toepassingen : My Minfin
Nieuwigheden op komst De volgende E-diensten worden in de 2de helft van 2008 voorzien : MyRent (geregistreerde huurcontracten); statuut verwerking van de aangifte in de personenbelasting : de burger zal de verwerking van zijn aangifte in de personenbelasting zelf kunnen opvolgen (aangifte ontvangen, ingekohierd, enz.); schuldenconsultatie : de burger kan een overzicht vinden van zijn actuele toestand mbt schulden/tegoeden inzake personenbelasting

36 Toepassingen : My Minfin
2. Tax-on-web De elektronische aangifte in de personenbelasting

37 Toepassingen : Tax-on-web
Voordelen Tax-on-web Toenemend gebruik zorgt voor snellere verwerking Gemakkelijk, snel en veilig Veel vooraf ingevulde gegevens Zekerheid van een technisch juiste aangifte Hulp bij het invullen (on line uitleg + bepaalde wizards) On line berekening ontvangstbewijs

38 Toepassingen : Tax-on-web
Getuigenissen Gebruikers geven Tax-on-web 8,6/10 82 % van de gebruikers tevreden 94 % van de gebruikers zouden Tax-on-web aanbevelen (enquête Dedicated Research 2008)

39 Toepassingen : tax-on-web

40 Toepassingen : Tax-on-web
Gebruiksvoorwaarden

41 Toepassingen : Tax-on-web
Hulp bij het vooraf invullen

42 Toepassingen : Tax-on-web
Samenvatting vooraf ingevulde gegevens

43 Toepassingen : Tax-on-web
TOW

44 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web

45 Toepassingen : Tax-on-web
In de aangifte

46 Toepassingen : Tax-on-web
In de aangifte

47 Toepassingen : Tax-on-web
Nota’s toevoegen

48 Toepassingen :Tax-on-web
Bijlagen toevoegen

49 Toepassingen : Tax-on-web
Snelle invoering

50 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web Lijst met fouten

51 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web validatieregels

52 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web valideren per pagina

53 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web Vooraf ingevulde gegevens

54 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web Bijkomende functionaliteiten

55 Toepassingen : Tax-on-web
Help

56 Toepassingen : tax-on-web
Wizard (extra hulp)

57 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web Berekenen

58 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web Detail van de berekening

59 Toepassingen : Tax-on-web
Samenvatting voor het onderschrijven van de aangifte

60 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web Samenvatting per vak

61 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web Onderschrijven van de aangifte

62 Toepassingen : Tax-on-web
TOW Toepassingen : Tax-on-web Onderschrijven van de echtgeno(o)t(e)

63 Toepassingen : Tax-on-web
Wie kan Tax-on-web gebruiken ? Voor volgende belastingplichtigen is het nog steeds niet mogelijk de aangifte via TOW in te dienen. Dit is het geval voor : de aangifte van een in 2007 of 2008 overleden belastingplichtige; de belastingplichtige die in 2007 of 2008 weduwnaar of weduwe is geworden; de belastingplichtigen die op 01/01/2007 minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn en die elk afzonderlijk een aangifte hebben ontvangen.

64 Toepassingen : Tax-on-web
Welke gegevens vooraf ingevuld ? Persoonsgegevens enz., voorafbetalingen, inkomsten als bezoldigingen, pensioenen, … belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,… voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar onroerend (KI): zoals aangegeven vorig aanslagjaar opgelet: aanpassen/wijzigen indien onvolledig

65 Toepassingen : Tax-on-web
Wizards (extra hulp) het kadastraal inkomen van de eigen woning (codes 1100/2100 – 1101/2101) vrijstelling terugbetaling woon-werkverkverkeer (codes 1255/2255) de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar (code 1384) de energiebesparende uitgaven voor een woning (codes 1363/2363 – 1369) de uitgaven voor nieuwe schone auto’s (codes 1380/ / /2386) interesten en kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf die in aanmerking komen voor de aftrek van enige woning “woonbonus” (codes 1370/2370 – 1371/2371) het inbrengen van een nieuw Belgisch rekeningnummer volgens de nieuwe standaard IBAN/BIC ingevolge de overgang naar “Single Euro Payment Area (SEPA).

66 C HOE BRENGEN WE E-GOVERNMENT AAN DE MAN ?
CAMPAGNE C HOE BRENGEN WE E-GOVERNMENT AAN DE MAN ? Folder bij de aangifte, publiciteit (televisie, radio, bioscoop, folders ..); samenwerking steden en gemeenten demo beschikbaar op onthaalpagina trainingsomgeving speciaal naar scholen toe ( site zonder toeganscodes om te oefenen)

67 Campagne TRAININGSOMGEVING

68 CAMPAGNE Herzele : (gemeente en FOD)
opleiding voor senioren/gemeentepersoneel/akties burgers De Haan : (gemeente) opleiding voor burgers Ieper : (gemeente en FOD) akties burgers Merksplas : (gemeente en FOD) akties voor burgers Herentals : (gemeente en FOD) Ham/Tessenderlo : (gemeente) Houthalen/Zonhoven : (gemeente) door digidak/digipolis cursussen Gent : (stad en FOD) Antwerpen : (stad en FOD) gemeente : digipolis/digidak/abc-centrum in samenwerking : akties voor burgers in districthuizen/opleiding bibliotheken

69 CAMPAGNE Oostkamp : (gemeente)
akties voor burgers door seniorennet.vlaanderen Tienen : (stad en FOD) akties voor burgers Hasselt : (stad en FOD) aktie voor burgers Brugge : (stad en FOD) akties voor burgers (sociaal project) Lichtervelde : (stad en FOD) Deinze : (stad en FOD)

70 Publieke dienstverlening uitgebreid met Tax-on-web Ambtenaar
CAMPAGNE Publieke dienstverlening uitgebreid met Tax-on-web Ambtenaar Pilootproject Tax-on-Web gemeentehuizen Dit jaar zullen de ambtenaren van de FOD Financiën in 65 gemeentehuizen aangiften kunnen invullen via de toepassing Tax-on-Web Ambtenaar.


Download ppt "TAX-ON-WEB My Minfin Maggy De Geest Bienvenue à tout le monde."

Verwante presentaties


Ads door Google