De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maggy De Geest 2008 2008 TAX-ON-WEB My Minfin. TAX-ON-WEB/My Minfin  I. ALGEMEEN  De burger  elektronische aangifte  (www.taxonweb.be)  elektronisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maggy De Geest 2008 2008 TAX-ON-WEB My Minfin. TAX-ON-WEB/My Minfin  I. ALGEMEEN  De burger  elektronische aangifte  (www.taxonweb.be)  elektronisch."— Transcript van de presentatie:

1 Maggy De Geest 2008 2008 TAX-ON-WEB My Minfin

2 TAX-ON-WEB/My Minfin  I. ALGEMEEN  De burger  elektronische aangifte  (www.taxonweb.be)  elektronisch fiscaal dossier  (www.myminfin.be)

3 Wat is Tax-on-web ? My Minfin ? - Tax-on-web is een internettoepassing om uw aangifte in de personenbelasting on line in te dienen; - 3 gebruikers : - de burger; - de ambtenaar; - de volmachthouder -My Minfin is uw persoonlijk elektronisch fiscaal dossier. Via beveiligde pagina’s hebt u rechtstreeks toegang tot Tax-on-web en kunt u de status van uw aangifte in de personenbelasting opvolgen.

4 Evolutie Tax-on-web : totaal

5 Evolutie Tax-on-web : burger

6 Evolutie Tax-on-web : ambtenaar

7 Evolutie Tax-on-web : mandataris

8 Beveiligde toepassingen  II DE BURGER A. Beiden beveiligde toepassingen !! Inlogprocedures (per belastingplichtige): ‘TOKEN’ of ‘e(lektronische)ID(entiteitskaart)’

9 Beveiligde toepassing : token  1. Authenticatie via token

10 Beveiligde toepassing : token  Stap 1 : inloggen

11 Beveiligde toepassing : token - Stap 2 : gebruikersnaam/wachtwoord

12 Beveiligde toepassing : token - Stap 3 : code (token) invullen

13 Beveiligde toepassing : token -Stap 3 : code (token) invullen

14 Beveiligde toepassing : eID  2. Authenticatie via eID (= Nu en toekomst)  DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART

15 Beveiligde toepassing : eID zichtbare informatie onzichtbare informatie -Algemeen

16 Beveiligde toepassing : eID  Benodigdheden  Kaartlezer  e-ID software (drivers, software om kaart lokaal te lezen  Mogelijkheden  Gegevens lezen en afdrukken  Pincode wijzigen

17 Beveiligde toepassing : eID  Installatie :  http://readers.eid.belgium.be  Stap 1 : installeren kaartlezer  Stap 2 : installeren programma eID  Stap 3 : uitlezen van eID

18 Beveiligde toepassing eID  Uitlezen en beheer

19 Beveiligde toepassing eID  Authenticatie

20 Beveiligde toepassing : eID  Authenticatie

21 Beveiligde toepassing eID  Inloggen

22 Beveiligde toepassing eID -Authenticatie

23 Beveiligde toepassing eID  Invoeren pincode

24 Toepassingen : My Minfin B. Toepassingen  1. My Minfin Het elektronisch fiscaal uniek dossier van de burger www.myminfin.be

25 Toepassingen : My Minfin  Operationeel sinds 15 mei 2007  Jaren 2005, 2006 en 2007: 56.494.198 documenten waarvan - 15.483.352 aanslagbiljetten - 15.108.246 met betrekking tot de verkeersbelastingen - 4.865.035 met betrekking tot de onroerende voorheffing - 897.585 met betrekking tot de voorafbetalingen - 20.139.980 inkomstenfiches

26 Toepassingen : My Minfin  Voordelen :  Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving.  Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën.  Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger.  Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier.  Toegankelijk 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (het ganse jaar door).

27 Toepassingen : My Minfin

28  Eenvoudig beheer van elektronisch fiscaal dossier  3 tabbladen  Mijn gegevens 6 portlets  Mijn patrimoniale bezittingen  E-services

29 Toepassingen My Minfin  MIJN GEGEVENS (6 portlets)  Tax-on-web  Mijn persoonlijke info  Mijn algemene info  Documenten door FOD Financiën verstuurd  Documenten door FOD Financiën ontvangen  Persoonlijke fiscale agenda

30 Toepassingen My Minfin  MIJN PATRIMONIALE BEZITTINGEN  Visualisatie gegevens van alle in België gelegen onroerende bezittingen (KI, ligging, kadastraal perceel,enz.)

31 Toepassingen : My Minfin  E-SERVICES : toegang via een unieke link naar de E-diensten  TAX-ON-WEB (aangifte personenbelasting)  FINPROF ( bedrijfsvoorheffing)  BELCOTAX-ON-WEB (elektronische fiscale fiches)  FINelts (aangiften lange termijnsparen)  INTERVAT ( aangifte BTW)  VENSOC (aangifte vennootschapsbelasting)

32 Toepassingen : My Minfin  3 tabbladen – 6 portlets

33 Toepassingen : My Minfin  E-SERVICES

34 Toepassingen : My Minfin  Mijn patrimoniale bezittingen

35 Toepassingen : My Minfin  Nieuwigheden op komst  De volgende E-diensten worden in de 2 de helft van 2008 voorzien : MyRent (geregistreerde huurcontracten); statuut verwerking van de aangifte in de personenbelasting : de burger zal de verwerking van zijn aangifte in de personenbelasting zelf kunnen opvolgen (aangifte ontvangen, ingekohierd, enz.); schuldenconsultatie : de burger kan een overzicht vinden van zijn actuele toestand mbt schulden/tegoeden inzake personenbelasting

36 Toepassingen : My Minfin  2. Tax-on-web De elektronische aangifte in de personenbelasting www.taxonweb.be

37 Toepassingen : Tax-on-web  Voordelen Tax-on-web  Toenemend gebruik zorgt voor snellere verwerking  Gemakkelijk, snel en veilig  Veel vooraf ingevulde gegevens  Zekerheid van een technisch juiste aangifte  Hulp bij het invullen (on line uitleg + bepaalde wizards)  On line berekening  ontvangstbewijs

38 Toepassingen : Tax-on-web  Getuigenissen  Gebruikers geven Tax-on-web 8,6/10  82 % van de gebruikers tevreden  94 % van de gebruikers zouden Tax-on-web aanbevelen (enquête Dedicated Research 2008)

39 Toepassingen : tax-on-web

40 Toepassingen : Tax-on-web  Gebruiksvoorwaarden

41 Toepassingen : Tax-on-web  Hulp bij het vooraf invullen

42 Toepassingen : Tax-on-web  Samenvatting vooraf ingevulde gegevens

43 Toepassingen : Tax-on-web TOW

44 Toepassingen : Tax-on-web TOW

45 Toepassingen : Tax-on-web  In de aangifte

46 Toepassingen : Tax-on-web  In de aangifte

47 Toepassingen : Tax-on-web  Nota’s toevoegen

48 Toepassingen :Tax-on-web  Bijlagen toevoegen

49 Toepassingen : Tax-on-web  Snelle invoering

50 Toepassingen : Tax-on-web TOW  Lijst met fouten

51 Toepassingen : Tax-on-web TOW  validatieregels

52 Toepassingen : Tax-on-web TOW  valideren per pagina

53 Toepassingen : Tax-on-web TOW  Vooraf ingevulde gegevens

54 Toepassingen : Tax-on-web TOW  Bijkomende functionaliteiten

55 Toepassingen : Tax-on-web  Help

56 Toepassingen : tax-on-web  Wizard (extra hulp)

57 Toepassingen : Tax-on-web TOW  Berekenen

58 Toepassingen : Tax-on-web TOW  Detail van de berekening

59 Toepassingen : Tax-on-web  Samenvatting voor het onderschrijven van de aangifte

60 Toepassingen : Tax-on-web TOW  Samenvatting per vak

61 Toepassingen : Tax-on-web TOW  Onderschrijven van de aangifte

62 Toepassingen : Tax-on-web TOW  Onderschrijven van de echtgeno(o)t(e)

63 Toepassingen : Tax-on-web  Wie kan Tax-on-web gebruiken ?  Voor volgende belastingplichtigen is het nog steeds niet mogelijk de aangifte via TOW in te dienen. Dit is het geval voor :  de aangifte van een in 2007 of 2008 overleden belastingplichtige;  de belastingplichtige die in 2007 of 2008 weduwnaar of weduwe is geworden;  de belastingplichtigen die op 01/01/2007 minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn en die elk afzonderlijk een aangifte hebben ontvangen.

64 Toepassingen : Tax-on-web  Welke gegevens vooraf ingevuld ?  Persoonsgegevens enz.,  voorafbetalingen,  inkomsten als bezoldigingen, pensioenen, …  belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,…  voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar  onroerend (KI): zoals aangegeven vorig aanslagjaar  opgelet: aanpassen/wijzigen indien onvolledig

65 Toepassingen : Tax-on-web  Wizards (extra hulp)  het kadastraal inkomen van de eigen woning (codes 1100/2100 – 1101/2101)  vrijstelling terugbetaling woon-werkverkverkeer (codes 1255/2255)  de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar (code 1384)  de energiebesparende uitgaven voor een woning (codes 1363/2363 – 1369)  de uitgaven voor nieuwe schone auto’s (codes 1380/2380 - 1381/2381 - 1386/2386)  interesten en kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek van enige woning “woonbonus” (codes 1370/2370 – 1371/2371)  het inbrengen van een nieuw Belgisch rekeningnummer volgens de nieuwe standaard IBAN/BIC ingevolge de overgang naar “Single Euro Payment Area (SEPA).

66 CAMPAGNE C HOE BRENGEN WE E-GOVERNMENT AAN DE MAN ?  Folder bij de aangifte,  publiciteit (televisie, radio, bioscoop, folders..);  samenwerking steden en gemeenten  demo beschikbaar op onthaalpagina  trainingsomgeving speciaal naar scholen toe ( site zonder toeganscodes om te oefenen)

67 Campagne  TRAININGSOMGEVING http://ccff02.minfin.fgov.be/towsi mu/app/citizen/public/home.do

68 CAMPAGNE  Herzele : (gemeente en FOD)  opleiding voor senioren/gemeentepersoneel/akties burgers  De Haan : (gemeente)  opleiding voor burgers  Ieper : (gemeente en FOD)  akties burgers  Merksplas : (gemeente en FOD)  akties voor burgers  Herentals : (gemeente en FOD)  akties voor burgers  Ham/Tessenderlo : (gemeente)  akties voor burgers  Houthalen/Zonhoven : (gemeente)  door digidak/digipolis cursussen  Gent : (stad en FOD)  akties voor burgers  Antwerpen : (stad en FOD)  gemeente : digipolis/digidak/abc-centrum  in samenwerking : akties voor burgers in districthuizen/opleiding bibliotheken

69 CAMPAGNE  Oostkamp : (gemeente)  akties voor burgers door seniorennet.vlaanderen  Tienen : (stad en FOD)  akties voor burgers  Hasselt : (stad en FOD)  aktie voor burgers  Brugge : (stad en FOD)  akties voor burgers (sociaal project)  Lichtervelde : (stad en FOD)  akties voor burgers  Deinze : (stad en FOD)  akties voor burgers 

70 CAMPAGNE  Publieke dienstverlening uitgebreid met Tax-on-web Ambtenaar  Pilootproject Tax-on-Web gemeentehuizen  Dit jaar zullen de ambtenaren van de FOD Financiën in 65 gemeentehuizen aangiften kunnen invullen via de toepassing Tax-on-Web Ambtenaar.


Download ppt "Maggy De Geest 2008 2008 TAX-ON-WEB My Minfin. TAX-ON-WEB/My Minfin  I. ALGEMEEN  De burger  elektronische aangifte  (www.taxonweb.be)  elektronisch."

Verwante presentaties


Ads door Google