De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale Kostprijsberekening in de ILOW laboratoria

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale Kostprijsberekening in de ILOW laboratoria"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale Kostprijsberekening in de ILOW laboratoria

2 LabCost: inrichting 7 stappenmodel Aandachtspunten
Inhoud van de presentatie ILOW Formulieren ILOW Kostenposten LabCost: inrichting 7 stappenmodel Aandachtspunten

3 Inzicht in kostprijzen
Kostprijzen in het laboratorium Resultaat: Inzicht in kostprijzen LabCost LIMS (Productie Data) Grootboek (Financiële Data) Het Laboratorium (Lab Data)

4

5 Tijd Analisten Categorie Kostprijs element Aard van de werkzaamheden
Formulieren Serie gerelateerd Voorbehandeling Controle apparatuur, filtratie, destructie, extractie, mediumbereiding Kostprijsformulier Analyses Analyse Meten Verwerking Controleren, resultaten in LIMS invoeren, opruimen Niet-serie gerelateerd Onderhoud Onderhoud van de laboratorium instrumenten Kostprijsformulier Instrumenten Bereiding Het bereiden van standaarden Kostprijsformulier Standaarden Algemeen Algemeen Saldo van de totale beschikbare analisten tijd en de verantwoorde tijd middels de kostprijsformulieren

6 Chemicalien & Disposables
Categorie Kostprijs element Aard van verbruik Formulieren Serie gerelateerd Chem. & disp. voorbehandeling Benodigd bij de voorbehandeling Kostprijsformulier Analyses Chem. & disp. analyse Benodigd bij de analyse of verwerking. Niet-serie gerelateerd Chem. & disp. instrument Benodigd bij de werking van instrumenten Kostprijsformulier Instrumenten Chem. & disp. standaard Benodigd bij het bereiden van standaarden Kostprijsformulier Standaarden Algemeen Chem. & disp. afdeling Saldo van het totale verbruik van Chemicaliën & Disposables en het verantwoorde verbruik in de kostprijsformulieren

7 Instrumenten Kostprijs element Aard Instrumenten Afschrijvingen
Opstelling Afschrijven gebeurt op basis van aanschafwaarde uitgaande van een afschrijvingsperiode van 7 jaar. Dit betreft instrumenten, die gebruikt worden voor een specifieke (groep van) analyse(s), die horen bij een opstelling of een afdeling. Afdeling Instrumenten Onderhoud Opstelling Dit zijn onderhoudskosten van externe organisaties (bv. onderhoudscontracten). Dit betreft instrumenten, die gebruikt worden voor een specifieke (groep van) analyse(s), die horen bij een opstelling of een afdeling. Afdeling Algemeen Instrumenten Saldo van de totale kosten van instrumenten verantwoord in het grootboek en de kosten van onderhoud en afschrijvingen van de instrumenten in de kostprijsformulieren

8 Algemeen & Overhead Kostprijs element Aard Kostprijs element Aard
Algemene Personeelskosten Dit betreft de staffuncties afdelingshoofd, labmanager, kwaliteitsfunctionaris, accountmedewerker, applicatiebeheerder Algemene Laboratorium kosten Dit betreft kosten van o.a. lidmaatschap, abonnementen, ringonderzoek, contributie RvA, automatisering. Kostprijs element Aard Huisvestingskosten Lab Dit betreft werkelijke of doorbelaste kosten voor huisvesting o.b.v. m2 per afdeling. Huisvestingskosten Kantoor Dit betreft werkelijke of doorbelaste kosten voor huisvesting o.b.v. m2. Dit is ook inclusief facilitaire kosten zoals kantinekosten. Overhead Dit betreft doorbelaste kosten van het Waterschap.

9 LabCost: inrichting stappenmodel
Definitie Kostencategorie Stap 1: Definitie Kostendrager Stap 5: Kostenverdeelsleutels Stap 2: Analyses Kenmerken Stap 3: Laboratorium Data Stap 7: Kosten Rapportages Stap 6: Periode Kosten

10 Aandachtspunten Monsterneming Kosten van flessen ILOW normering en tarief Biologie (hydrobiologie & Microbiologie) Standaard rapportages Niet gerapporteerde resultaten (BTEXN) Tijd en aandacht


Download ppt "Integrale Kostprijsberekening in de ILOW laboratoria"

Verwante presentaties


Ads door Google