De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College Bouwprocesleer 4 februari 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "College Bouwprocesleer 4 februari 2011"— Transcript van de presentatie:

1 College Bouwprocesleer 4 februari 2011
Leerdoel: Zicht op / inzicht in het bouwproces in 4 ochtenden van elk 4 uur: 4-25 februari 2011 Wat is bouwen Voor wie doen we dat Waarom doen we dat Hoe doen we dat Met wie doen we dat College 1: Nut en noodzaak (aan de voorkant) College 2: Belang van een goed resultaat College 3: Hoe organiseren van een creatief proces College 4:Hoe richten we een succesvol proces in Ger Maas Hoogleraar sinds Directeur Strategy Koninklijke BAM Groep sinds President ENCORD Chairman ECTP Research Unit PEBE Initiatieffase: Bij de wat grotere bouwprojecten zijn er altijd veel betrokkenen (stakeholders) met verschillende belangen die (veelal) niet tevoren de consequenties van keuzes en beslissingen kunnen overzien en daarbij ook niet altijd het achterste van hun tong willen of kunnen laten zien. Vaak is aan het begin wel een beeld van wat met WIL, maar niet van wat er KAN. Middels onderzoek in de initiatieffase moet blootgelegd worden wat men Moet (Programma van Eisen en wettelijke eisen) Wil (Visie, ontwerp, ambitie) Kan (Haalbaar, maakbaar, betaalbaar) Bert van Eekelen Directeur van PRC, onderdeel van ARCADIS Actief in diverse complexe projecten Schiphol, Zuidas Amsterdam Nationaal Historisch Museum Actief in het onderwijs Visiting professor TU/e 2004/2008 De belangrijkste valkuil bij het college: Het lijkt allemaal zo simpel en vanzelfsprekend, tot je de tentamenvragen voor je hebt. Ofwel “Je ziet het als je het door hebt” (Johan ruijff) Bouwen is geen doel op zich Vaak ligt de focus bij het bouwproces op de investering, op hetgeen we aan vastgoed of infrastructuur gaan realiseren. Zeker zo belangrijk is het om te bezien waartoe deze investeringen dienen. Wat is de oorzaak, de noodzaak? Wat is het probleem wat moet worden opgelost, of de kansen die moeten worden benut? Beschouw daarbij niet alleen de hardware, Maar ook de functies en processen (de software) welke door de te realiseren faciliteiten mogelijk moeten worden gemaakt, en de sturende kaders zoals kwaliteit en ambitie waarbinnen dit dient plaats te vinden (de mindware) “Verdienen” Investeren Voortschrijdend inzicht bij afnemende beslisruimte

2 Het resultaat van een initiatieffase:
een onderzoek naar scenario’s, mogelijke oplossingen op het vlak van de opgave, wat is het probleem wat moet worden opgelost de mogelijke oplossingen de businesscase (het huishoudboekje voor investering én exploitatie) de risico-analyse en wijze waarop de risico’s over de betrokkenen verdeeld worden functionele risico’s (doet de oplossing waar het voor bedoeld is) procedurele risico’s (is er draagvlak of kans op weerstand bij stakeholders) betaalbaarheid: financieringsrisico’s, afzetrisico’s bouwrisico’s (maakbaarheid) Schema van een businesscase College 4 februari 2001 1 Wat wordt er zoal gebouwd, hoe omvangrijk is dat? Hoe divers is dat? Insteek: Vanuit de optiek van de opdrachtgever Projectmatig werken als principe Haalbaarheidstudies om tot een juist vertrekpunt te komen. De start van een bouwproces. Waarom wordt er eigenlijk gebouwd Hoe komen we tot een resultaat Organiseren van een keuzeproces Wat betekent dat nu voor het proces Moeten/willen/kunnen 2 Film: 58 miljoen Nederlanders en hun bejaarden 3 Gast: Aziza Aachiche n.a.v. film en bovenstaande vragen 4 Artikel: EIB Tentamenvragen: Hoofdstukken 1,2 en 4 van het collegedictaat Aziza Aachiche: Senior Adviseur Twijnstra & Gudde Huisvesting kan het welzijn van mensen positief beïnvloeden. Ik vind het geweldig op verschillende manieren mijn bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van huisvesting die vooral voor mensen in een kwetsbare situatie een verschil kan maken. Samen met opdrachtgevers in de gezondheidszorg werk ik aan de ontwikkeling en realisatie van passende huisvesting.  Vanuit een visie werken aan het creëren van een omgeving die optimaal bijdraagt aan het welzijn van patiënten of mensen die aanspraak maken op langdurige zorg, waar medewerkers optimaal kunnen functioneren. Mijn werkveld ligt op het snijvlak tussen huisvestingsadvies en procesmanagement. In mijn opdrachten zoek ik voortdurend naar creatieve samenwerkingsvormen. Huisvesting was gekoppeld aan de zorg voor zorgbehoevenden . Meestal verzorging/verpleging op een zaal of met meerderen op éé n kamer. Zo effici ë nt zien om te springen met beperkte financi le middelen Ouderen zijn kwetbaar Kunnen het beste binnen blijven. Elke dag wachten op het eten, op persoonlijkeverzorging In het weekend wachten op bezoek van kinderen en kleinkinderen. Bejaarden zijn oud, moe en versleten. Ze wachten op de dood. Zoals het was De bejaarden als kostenpost Huisvesting dient senioren te faciliteren In de behoeften die zij, in hun situatie met eventuele beperkingen hebben. Daarbij is huisvesting uit het verleden wellicht niet het best passende. Mogelijk is er behoefte aan nieuwe concepten voor huisvesting Ouderen zijn nog vaak nog helemaal niet versleten, maar in een levensfase waarin ze, ook Met Eventuele beperkingen, tal van plannen, ambities en activiteiten hebben Veel senioren zijn nog heel actief, willen zelf aan het stuur en hebben geld te besteden Zoals het is/wordt Senioriteit als actieve levensfase Hardware Software Mindware één kamer nt mogelijk zien om te springen met beperkte financiële Iële middelen kwetsbaar persoonlijke verzorging met eventuele beperkingen, tal van Film: 58 Miljoen Nederlanders en hun bejaarden (NOS, 1977, 36 min) Serie documentaires uit 1977 waarin verschillende aspecten van de Nederlandse geschiedenis belicht worden aan de hand van historische reconstructies, prenten, schilderijen, foto's en manuscripten. Deze aflevering de positie van bejaarden in de maatschappij. Ecorys Transformatie Afnemende vrijheden in de loop van het ontwikkelingsproces Bouwen is feitelijk een keuzeproces


Download ppt "College Bouwprocesleer 4 februari 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google