De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agis en Achmea Zorgkantoren Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe zorgaanbieders 2013 Januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agis en Achmea Zorgkantoren Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe zorgaanbieders 2013 Januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Agis en Achmea Zorgkantoren Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe zorgaanbieders 2013 Januari 2013

2 Programma  13.30 uurWelkom  13.35 uurAWBZ Keten  13.50 uurZorgtoewijzing en Voorschrift ZTW  14.20 uurPauze  14.35 uurHelpdesk AZR  14.45 uurZorginkoop  15.20 uurRondvraag en afsluiting

3 AWBZ Keten en meer Sander Bloemheuvel Relatiebeheerder AWBZ

4 AZR informatiestromen en Ketenpartners Aanmeldfunctionaliteit CIZ 10 32 1145 496

5 AZR informatiestromen en Ketenpartners Agis en Achmea Zorgkantoren Azera

6 Communicatiestromen Zorginkoop Zorgtoewijzing en HelpdeskAZR Locatie Zwolle (Achmea) Locatie Amersfoort (Agis) Zorgtoewijzing en HelpdeskAZR incl. AW319

7 Achmea: www.achmeazorgkantoor.nl Agis: www.agiszorgkantoren.nl

8 U vindt hier informatie over o.a: 1.Zorginkoop 2.Voorschrift/afsprakenoverzicht 3.Foutcodetool AZR en AW319 4.Rekenmodule en vertaaltabel 5.Nieuwe zorgaanbieders

9 www.zorgregistratie.nl

10 Zorgtoewijzing Regina van der Meij Casebehandelaar Zorgtoewijzing

11 Zorgtoewijzing Wat kan ZTW voor u betekenen? Beantwoording van vragen over de toewijzing van een indicatie Vragen over de leveringsstatussen van de toegewezen zorg Toewijzen van functies die door een vorige aanbieder al zijn beëindigd Vragen over de combinatie van zorg in natura en PGB Adviseren bij moeilijke casuïstiek Toelichting op wet- en regelgeving rond de AWBZ en zorgtoewijzing in het bijzonder

12 Zorgtoewijzing Wat doet ZTW nog meer? Bemiddelen voor de cliënten zonder voorkeur Organiseren van operationele ketenoverleggen

13 Zorgtoewijzing Wat doet ZTW niet? Beantwoording van financiële vragen De looptijd van indicatiebesluiten aanpassen Toewijzingen muteren nadat het indicatiebesluit is toegewezen aan een voorkeursaanbieder Een verkeerde MUT-datum corrigeren naar een eerdere datum Een verkeerde leveringsstatus corrigeren

14 Zorgtoewijzing Wat kunt u, als aanbieder, zelf doen? Raadpleeg voor gecontracteerd zorgaanbod de AWBZ-zorggids via www.agiszorgkantoren.nl en www.achmeazorgkantoor.nlwww.agiszorgkantoren.nl www.achmeazorgkantoor.nl Indicatiebesluiten digitaal doorsturen naar een andere aanbieder Mutatieformat Zorgtoewijzing invullen als aanvraag via AZR technisch niet mogelijk isMutatieformat Zorgtoewijzing Zorgen voor een juiste leveringsstatus bij toegewezen zorg

15 Voorschrift Zorgtoewijzing en Afsprakenoverzicht http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Bureau_Zorgtoewijzing http://www.achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorgtoewijzing http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Bureau_Zorgtoewijzing http://www.achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorgtoewijzing

16 Voorschrift ZTW 1.Dossierhouderschap Wat is dossierhouderschap? Wat wordt er van de dossierhouder verwacht? 2.Soorten toewijzingen Reguliere zorgtoewijzing Transferzorg toewijzing Overbruggingszorg toewijzing Alternatieve zorg toewijzing Administratieve toewijzing

17 Voorschrift ZTW 3. Leveringsstatussen Actief wachtend Wenswachtend Slapend wachtend In zorg Einde zorgvraag 4. Spoedzorg Wat is spoedzorg? Wat zijn de spelregels? Spoedzorg aanvragen bij het CIZ, www.ciz.nlCIZwww.ciz.nl

18 Bereikbaarheid Zorgtoewijzing Locatie Amersfoort (Agis) –Regio Apeldoorn-Zutphen: bztw-azeo@agisweb.nlztw-azeo@agisweb.nl –Regio Amsterdam: bztw-adam@agisweb.nlztw-adam@agisweb.nl –Regio 't Gooi (inclusief Almere): bztw-gooi@agisweb.nlztw-gooi@agisweb.nl –Regio Utrecht:bztw-utrecht@agisweb.nlztw-utrecht@agisweb.nl Telefoonnummer Zorgtoewijzing: 0900 2020 458 (optie 1 voor zorgtoewijzing) Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Locatie Zwolle (Achmea) –Regio Drenthe, Zwolle en Flevolandbzt.zwolle@achmea.nlbzt.zwolle@achmea.nl –Regio Rotterdambzt.rotterdam@achmea.nlbzt.rotterdam@achmea.nl –Regio Kennemerland, Zaanstreek/Waterlandbzt.amsterdam@achmea.nlbzt.amsterdam@achmea.nl –GZ en GGZ bzt.gz-ggz@achmea.nlbzt.gz-ggz@achmea.nl Telefoonnummer Zorgtoewijzing: 0900 2352 989 Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

19 Pauze

20 Helpdesk AZR Suzanne de Wit Medewerker Helpdesk AZR

21 HelpdeskAZR Wat doet de HelpdeskAZR en wat kunnen zij voor u betekenen? Beantwoorden van technische vragen rondom AZR Proactief en reactief bieden van ondersteuning Aanpreekpunt m.b.t. rapportages Uitval berichtenverkeer Beantwoorden van vragen rondom AW319 (alleen op locatie Zwolle) Testwerkzaamheden CAK-berichtenverwerking

22 Rapportages Cliënten in Zorg Wachtende cliënten Bewonerslijst Afgesloten ZTW met MAZ zonder MUT Aflopende indicaties AW33 zonder AW34 retour Let op: de bestanden worden maandelijks in een beveiligde ZIP verstuurd. Neem contact op met de HelpdeskAZR voor het wachtwoord.

23 Centrale rol AZR-coördinator Communicatie en coördinatie binnen uw organisatie Instrueren van uw collega’s AZR vraagbaak binnen uw organisatie Contactpersoon richting HelpdeskAZR Ontvanger van de rapportages

24 Bereikbaarheid HelpdeskAZR Locatie Amersfoort (Agis) E-mail: helpdeskazr@agisweb.nl Telefoonnummer: 0900 2020 458 (optie 2 voor technische vragen) Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uurhelpdeskazr@agisweb.nl Locatie Zwolle (Achmea) E-mail: azrinfo@achmea.nl Telefoonnummer: 0900 2974 636 (voor zowel technische vragen als AW319) Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uurazrinfo@achmea.nl

25 Zorginkoop AWBZ Hans Warringa Business Analist

26 Zorginkoop: Onderwerpen Aanleveren productiecijfers AW319 Bevoorschotting Planning 2013/2014 Overige aandachtspunten

27 Zorginkoop: Aanleveren productiecijfers Productieformat Zorginkoop (Excelformat) Totaal per prestatie, per kavel Termijnen: 12 of 13 Vragen? Neem contact op met uw contactpersoon. CAK (Centraal Administratie Kantoor) www.hetcak.nl CAK Zakelijk

28 Zorginkoop: AW319 VECOZO certificaat Software: b.v via The Beagle Armada of E-novation Landelijke site: www.declarerenawbzzorg.nl voor het declaratieprotocol AWBZ 2013www.declarerenawbzzorg.nl www.agiszorgkantoren.nl en www.achmeazorgkantoor.nl voor het aanvullende declaratieprotocol AWBZ 2013www.agiszorgkantoren.nlwww.achmeazorgkantoor.nl AW320 retourbericht Vragen? Neem contact op met HelpdeskAZR (locatie Zwolle)

29 Zorginkoop: Bevoorschotting Afrekenen o.b.v. prijsmodel (tot het moment dat contracteerruimte wordt overschreden of na de herschikking 2013) Vanaf 1 april 2013 productieformat vs AW319

30 Zorginkoop: Planning 2013/2014 Januari 2013: Start zorglevering 2013 Juni/juli: Zorginkoop 2014 (Informatie op onze website vanaf april 2013) September/Oktober 2013: Herschikking 2013 (definitieve afspraak) Februari 2014: Nacalculatie 2013

31 Zorginkoop: Overige aandachtspunten Informeren zorgkantoor bij speciale situaties Wijziging bestuurslid Liquiditeitsproblematiek

32 Vragen?


Download ppt "Agis en Achmea Zorgkantoren Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe zorgaanbieders 2013 Januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google