De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

| TU Delft OpenCourseWare TU Delft OpenCourseWare Martijn Ouwehand MSc TU Delft SSC-ICT, afd. Education Technology.

Verwante presentaties


Presentatie over: "| TU Delft OpenCourseWare TU Delft OpenCourseWare Martijn Ouwehand MSc TU Delft SSC-ICT, afd. Education Technology."— Transcript van de presentatie:

1 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare TU Delft OpenCourseWare Martijn Ouwehand MSc TU Delft SSC-ICT, afd. Education Technology

2 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Wat is OpenCourseWare? Hoe is de TU Delft gestart met OpenCourseWare? Wat levert OpenCourseWare op? Hoe gaat TU Delft met OpenCourseWare om? Agenda

3 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Wat is OpenCourseWare? 1.

4 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare “ Vrije toegang tot gemeenschappelijke informatiebronnen” “Kennis transparanter en tegen lagen kosten of gratis voor iedereen beschikbaar stellen”

5 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Open content Vrij toegankelijk materiaal in brede zin OER/open leermiddelen Vrij toegankelijk onderwijsmateriaal OpenCourseWare Vrij toegankelijk onderwijsmateriaal, Gearrengeerd Open Content Open Educational Resources OCW

6 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Gratis en open digitale publicatie van hoogwaardig onderwijsmateriaal Beschikbaar voor gebruik en aanpassing onder een open licentie Geen recht op: Certificering Begeleiding Toegang tot instelling Open leermiddelen Bron: http://creativecommons.nl/licenties/uitleg/

7 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Hoe het ooit begon… 2.

8 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Image by: ocw.mit.edu CC BY-NC-SA http://youtu.be/7Zc9Nuoe2Ow

9 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Sinds 2001 Ruim 2000 cursussen Groot bereik “Close the gap between human potential and opportunity” “To reach a billion minds”

10 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Mission: “To advance formal and informal learning through the worldwide sharing and use of free, open, high- quality education materials organized as courses. ~260 leden ~170 live OCW websites ~15.000 cursussen

11 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare http://ocwconsortium.org

12 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare TU Delft OpenCourseWare Sinds 2007

13 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare “Delivering know-how and building knowledge networks in an international context” Voormalig Rector Magnificus dr. ir. Jacob Fokkema Wereldwijde trend Exposure & transparantie Publieke taak instelling

14 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare “Our mission is to deliver Science to Society. OpenCourseWare is an important way to spread our mission around the world” Rector Magnificus Prof. ir. Karel Luyben

15 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare

16 Wat levert het op? 3.

17 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Image by:AdamSelwood: http://www.flickr.com/photos/adselwood/3158 195615 CC-BY http://www.flickr.com/photos/adselwood/3158 195615

18 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Voordelen voor de universiteit

19 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Voordelen voor de universiteit Reputatie Open academische community: open kennisuitwisseling binnen wereldwijde netwerken. Aantrekken van meer studenten en promovendi Onomkeerbare trend Meer aandacht voor onderwijs Verbetering onderwijs Experimenteertuin: biedt platform voor de toekomst

20 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Voordelen voor studenten

21 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Voordelen voor studenten Voor Ba-studenten orienteren op master Orienteren op keuzevakken en minors. Gebruiken voor volgen van studie (remedial) Vakken kunnen vaker worden aangeboden (flexibilisering)

22 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Voordelen voor docenten

23 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Voordelen voor docenten Reputatie: laat je onderwijs zien Een kijkje bij de collega -> verbeteren eigen onderwijs Betere aansluiting op andere vakken Gebruiken in eigen vak Studenten verwijzen naar OCW-vakken ter voorbereiding of wegwerken deficiëntie

24 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Voordelen voor prospects Realistisch beeld geven van opleiding (zwaarte, soort onderwijs, inhoud) Voorbereiding op opleiding, wegwerken deficiëntie

25 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Voordelen voor Life Long Learners Bijscholing op vakgebied (vb. nieuwe directeur waterbedrijf zonder wateropleiding die via OCW zichzelf heeft bijgespijkerd) Nieuwe ontwikkelingen van vakgebied bijhouden Nieuwsgierigheid

26 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare “De inkomsten die ik misloop, worden ruimschoots gecompenseerd door de opbrengsten uit samenwerkingsverbanden, zoals met ITB Bandung” Samenwerking met nationale partnerinstellingen Zichtbaarheid van het Onderwijs Saxion Hogeschool (Enschede) Hanzehogeschool Groningen Hogeschool Amsterdam Watermanagement Dr. Ir. J.Q.J.C. Verberk

27 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Watermanagement Ir. P.J. de Moel Samenwerking met internationale partnerinstellingen Zichtbaarheid van het Onderwijs AdeKUS (Surinam), ITB Bandung (Indonesia), ICE WaRM consortium (Australia), Egypt Visitors from 173 countries

28 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Oasen Vitens Dunea Evides PWN VEWIN Samenwerking met professionals/werkveld Zichtbaarheid van het Onderwijs

29 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Feedback van docenten op het eigen onderwijs en het onderwijs van hun collega’s (intervisie) Feedback uit het beroepenveld Feedback op het materiaal Kwaliteit Onderwijs

30 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Meer internationale studenten en PhD’s Meer studenten & PhD’s Juiste student op de juiste plaats Watermanagement Dr. Ir. J.Q.J.C. Verberk “Sinds we OpenCourseWare publiceren, zien we een toename in het aantal internationale PhD’s” “EPA wil zich als internationale opleiding profileren. Met OpenCourseWare kan dat! ” Engineering & Policy Analysis Dr. Ir. B. Enserink

31 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare “The participatory learning I experienced in TU Delft OpenCourseWare I never experienced before” Meer studenten & PhD’s Juiste student op de juiste plaats “TU Delft content is almost as good as MIT, if not better” “For me, the greatest result is that I’m here!” Erasmus Mundus student Egeruoh Chigoziri

32 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare “Studenten bereiden zich van te voren via OpenCourseWare voor op de studie, waardoor ze geen instroomminors meer hoeven te volgen” “Door de eerste colleges van het Bacheloronderwijs te publiceren, geven we een realistisch beeld van wat VWO-scholieren te wachten staat tijdens een studie Technische Bestuurskunde” Aansluiting verbeteren en realistische beeldvorming aanbieden Juiste student op de juiste plaats Technische Bestuurskunde Dr. Ir. I. Bouwmans

33 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Aansluiting verbeteren en ondersteunen keuzeproces Juiste student op de juiste plaats vwo-lesmateriaal.tudelft.nl Bachelorcursussen NLT Modules De Delftse Leerlijn voor Scheikunde Vwo-cases Junior TU Delft TU Delft Flitscolleges

34 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Vak wordt geschrapt uit curriculum Lage studentenaantallen Met pensioen: onderwijs blijft beschikbaar Duurzaamheid Duurzaamheid Onderwijs EWI Dr. Ir. C.A.P.G. van der Mast

35 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Organisatie 4.

36 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare TU Delft OpenCourseWare team Support Typo3 team M&C team Library team ProjectleidersBureau OpenER CoraMartijnSofiaWillem Stuurgroep Karel Luyben Rector Anka Mulder Director Education Wilma van Wezenbeek Director Library Mark Lammerts Director M&C

37 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Watermanagement Biomedical Engineering Nanoscience Sustainable Development Microelectronics Offshore Engineering

38 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare

39

40 Belangrijk om over te brengen: Meerwaarde helder – goede praktijkvoorbeelden Goede informatievoorziening naar docenten, heldere workflow Laaghangend fruit Starten met mensen die willen – inktvlekwerking Goede ondersteuning van docenten Financiele incentive Veel bekendheid geven aan het initiatief – ook intern Practice what you Preach!

41 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Heldere workflow Publicatieproces uitgaande van eigen materiaal Blackboardhttp://ocw.tudelft.nl

42 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Vergoeding € 1000 per ECTS (lumpsum) Bureau OpenER (1,4 fte): Begeleiding studentassistenten Controle auteursrechten Conversie van Blackboard naar OCW-website Metadata Homepage OCW-website ‘reclame’/acquisitie Projectcoördinatie: Willem van Valkenburg + Sofia Dopper (0,4 fte) Goede ondersteuning docenten Uitgangspunt: docent ontlasten !

43 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare Copy right or copy wrong Bureau OpenER doet quick-scan Student-assistenten en docenten best-effort Docent is verantwoordelijk Universiteit neemt eventuele claims op zich Website bevat disclaimer 4.5. What do I do if I believe a portion of OCW material infringes my copyright? TU Delft OCW, prior to making any TU Delft OCW materials publicly available, has asked its contributing faculty to confirm that they either own or have a license to use all included material. TU Delft OCW will promptly remove any material that is determined to be infringing on the rights of others. If you believe that a portion of OCW material infringes another's copyright, please contact us. If you do not include an electronic signature with your claim, you may be asked to send or fax a follow-up copy with a signature. To file the notification, you must be either the copyright owner of the work or an individual authorized to act on behalf of the copyright owner. Your notification must include:contact us Identification of the copyrighted work, or, in the case of multiple works at the same location, a representative list of such works at that site. Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity. You must include sufficient information, such as a specific URL or other specific identification, for us to locate the material. Information for us to be able to contact the claimant (e.g., email address, phone number). A statement that the claimant believes that the use of the material has not been authorized by the copyright owner or an authorized agent. A statement that the information in the notification is accurate and that the claimant is, or is authorized to act on behalf of, the copyright owner.

44 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare “In order for open education to reach its varied potentials, openness must become a core cultural value for each and every faculty member.” David Wiley David Wiley

45 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare The opposite of open isn’t “closed” CC-BY Cable Green: http://www.slideshare.net/cgreen/the-obviousness-of-open-policy-2011

46 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare The opposite of open is “broken” CC-BY Cable Green: http://www.slideshare.net/cgreen/the-obviousness-of-open-policy-2011

47 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare facebook.com/TuDelft.OpenCourseWare nl.linkedin.com/in/ocwtudelft twitter.com/DelftOpener slideshare.net/DelftOpenEr ocw.tudelft.nl

48 http://ocw.tudelft.nl | TU Delft OpenCourseWare http://www.surfspace.nl/nl/themas/openeducationalresources/st art/pages/overzicht.aspx


Download ppt "| TU Delft OpenCourseWare TU Delft OpenCourseWare Martijn Ouwehand MSc TU Delft SSC-ICT, afd. Education Technology."

Verwante presentaties


Ads door Google