De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TU Delft OpenCourseWare

Verwante presentaties


Presentatie over: "TU Delft OpenCourseWare"— Transcript van de presentatie:

1 TU Delft OpenCourseWare
Martijn Ouwehand MSc TU Delft SSC-ICT, afd. Education Technology

2 Agenda Wat is OpenCourseWare?
Hoe is de TU Delft gestart met OpenCourseWare? Wat levert OpenCourseWare op? Hoe gaat TU Delft met OpenCourseWare om?

3 1. Wat is OpenCourseWare?

4 “Vrije toegang tot gemeenschappelijke informatiebronnen”
“Kennis transparanter en tegen lagen kosten of gratis voor iedereen beschikbaar stellen” Mondiale beweging Toegang tot kennis vergroten

5 Open Educational Resources
Open Content Open content Vrij toegankelijk materiaal in brede zin OER/open leermiddelen Vrij toegankelijk onderwijsmateriaal OpenCourseWare Vrij toegankelijk onderwijsmateriaal, Gearrengeerd Open Educational Resources OCW Open Content = alles wat je gratis (legaal) op Internet kunt vinden (open source software/open standaarden/open leesmateriaal/plaatjes/foto’s/video’s etc) OER= ONDERWIJSmateriaal dat je gratis (legaal) op internet kunt vinden (niet per se binnen een bep. Context) OCW=ONDERWIJSmateriaal, georganiseerd binnen een bep. (onderwijs)context

6 Bron: http://creativecommons.nl/licenties/uitleg/
Open leermiddelen Gratis en open digitale publicatie van hoogwaardig onderwijsmateriaal Beschikbaar voor gebruik en aanpassing onder een open licentie Geen recht op: Certificering Begeleiding Toegang tot instelling Bron:

7 2. Hoe het ooit begon…

8 Image by: ocw.mit.edu CC BY-NC-SA

9 “Close the gap between human potential and opportunity”
“To reach a billion minds” Al het materiaal openbaar. Vooral vanuit marketing doeleinden. Toegang bieden tot kennis aan hen die daar moeilijk toegang toe hebben. Provide free, searchable, access to MIT's course materials for educators, students, and self-learners around the world. Create an efficient, standards-based model that other institutions may emulate to openly share and publish their own course materials. Ruim 2000 cursussen Sinds 2001 Groot bereik 9

10 Mission: “To advance formal and informal learning through the worldwide sharing and use of free, open, high-quality education materials organized as courses. ~170 live OCW websites ~ cursussen ~260 leden

11 http://ocwconsortium.org Aanleiding seminar
Board meeting this week in Delft Strong growth interntional More and more initiatives in NL but in different stages. Need to adress an number of strategic issues

12 TU Delft OpenCourseWare
Sinds 2007

13 “Delivering know-how and building knowledge networks in an international context”
Wereldwijde trend Exposure & transparantie Publieke taak instelling zo zijn we ook begonnen met OpenCourseWare. Onze rector vond dat we in deze wereldwijde trend mee moesten. In eerste instantie vooral vanuit marketing doelen. Voormalig Rector Magnificus dr. ir. Jacob Fokkema 13

14 “Our mission is to deliver Science to Society
“Our mission is to deliver Science to Society. OpenCourseWare is an important way to spread our mission around the world” Rector Magnificus Prof. ir. Karel Luyben 14

15

16 3. Wat levert het op?

17 We hebben een lange geschiedenis met experimenteren met ICT in Onderwijs. Daarbij zijn de opbrengsten niet altijd duidelijk. Image by:AdamSelwood: CC-BY

18 Voordelen voor de universiteit

19 Voordelen voor de universiteit
Reputatie Open academische community: open kennisuitwisseling binnen wereldwijde netwerken. Aantrekken van meer studenten en promovendi Onomkeerbare trend Meer aandacht voor onderwijs Verbetering onderwijs Experimenteertuin: biedt platform voor de toekomst

20 Voordelen voor studenten

21 Voordelen voor studenten
Voor Ba-studenten orienteren op master Orienteren op keuzevakken en minors. Gebruiken voor volgen van studie (remedial) Vakken kunnen vaker worden aangeboden (flexibilisering)

22 Voordelen voor docenten

23 Voordelen voor docenten
Reputatie: laat je onderwijs zien Een kijkje bij de collega -> verbeteren eigen onderwijs Betere aansluiting op andere vakken Gebruiken in eigen vak Studenten verwijzen naar OCW-vakken ter voorbereiding of wegwerken deficiëntie

24 Voordelen voor prospects
Realistisch beeld geven van opleiding (zwaarte, soort onderwijs, inhoud) Voorbereiding op opleiding, wegwerken deficiëntie

25 Voordelen voor Life Long Learners
Bijscholing op vakgebied (vb. nieuwe directeur waterbedrijf zonder wateropleiding die via OCW zichzelf heeft bijgespijkerd) Nieuwe ontwikkelingen van vakgebied bijhouden Nieuwsgierigheid

26 Zichtbaarheid van het Onderwijs
Samenwerking met nationale partnerinstellingen Saxion Hogeschool (Enschede) Hanzehogeschool Groningen Hogeschool Amsterdam “De inkomsten die ik misloop, worden ruimschoots gecompenseerd door de opbrengsten uit samenwerkingsverbanden, zoals met ITB Bandung” Watermanagement Dr. Ir. J.Q.J.C. Verberk - Door harde knip, major – minor system soms nodig vak vaker per jaar aan te bieden - Instroom wordt steeds heterogener – verschillende voorkennis.

27 Watermanagement Ir. P.J. de Moel
Zichtbaarheid van het Onderwijs Samenwerking met internationale partnerinstellingen AdeKUS (Surinam), ITB Bandung (Indonesia), ICE WaRM consortium (Australia), Egypt Visitors from 173 countries Watermanagement Ir. P.J. de Moel - Door harde knip, major – minor system soms nodig vak vaker per jaar aan te bieden - Instroom wordt steeds heterogener – verschillende voorkennis.

28 Zichtbaarheid van het Onderwijs
Samenwerking met professionals/werkveld Oasen Vitens Dunea Evides PWN VEWIN International center of excellence

29 Kwaliteit Onderwijs Feedback op het materiaal
Feedback van docenten op het eigen onderwijs en het onderwijs van hun collega’s (intervisie) Feedback uit het beroepenveld

30 Engineering & Policy Analysis Dr. Ir. B. Enserink
Juiste student op de juiste plaats Meer studenten & PhD’s Meer internationale studenten en PhD’s Watermanagement Dr. Ir. J.Q.J.C. Verberk “Sinds we OpenCourseWare publiceren, zien we een toename in het aantal internationale PhD’s” “EPA wil zich als internationale opleiding profileren. Met OpenCourseWare kan dat! ” Engineering & Policy Analysis Dr. Ir. B. Enserink

31 Juiste student op de juiste plaats
Meer studenten & PhD’s “For me, the greatest result is that I’m here!” “The participatory learning I experienced in TU Delft OpenCourseWare I never experienced before” Erasmus Mundus student Egeruoh Chigoziri “TU Delft content is almost as good as MIT, if not better”

32 Technische Bestuurskunde Dr. Ir. I. Bouwmans
Juiste student op de juiste plaats Aansluiting verbeteren en realistische beeldvorming aanbieden “Studenten bereiden zich van te voren via OpenCourseWare voor op de studie, waardoor ze geen instroomminors meer hoeven te volgen” Technische Bestuurskunde Dr. Ir. I. Bouwmans “Door de eerste colleges van het Bacheloronderwijs te publiceren, geven we een realistisch beeld van wat VWO-scholieren te wachten staat tijdens een studie Technische Bestuurskunde”

33 Juiste student op de juiste plaats
Aansluiting verbeteren en ondersteunen keuzeproces vwo-lesmateriaal.tudelft.nl Bachelorcursussen NLT Modules De Delftse Leerlijn voor Scheikunde Vwo-cases Junior TU Delft TU Delft Flitscolleges

34 EWI Dr. Ir. C.A.P.G. van der Mast
Duurzaamheid Onderwijs Duurzaamheid Vak wordt geschrapt uit curriculum Lage studentenaantallen Met pensioen: onderwijs blijft beschikbaar - Door harde knip, major – minor system soms nodig vak vaker per jaar aan te bieden - Instroom wordt steeds heterogener – verschillende voorkennis. EWI Dr. Ir. C.A.P.G. van der Mast

35 4. Organisatie

36 TU Delft OpenCourseWare team
Projectleiders Bureau OpenER Cora Martijn Sofia Willem Support Typo3 team M&C team Library team Stuurgroep Karel Luyben Rector Anka Mulder Director Education Wilma van Wezenbeek Director Library Mark Lammerts Director M&C

37 Sustainable Development Nanoscience Biomedical Engineering
Offshore Engineering Watermanagement Microelectronics In eerste intantie werden drie masters gevraagd om hun materiaal te publiceren. Daar kregen ze geld voor. Het ging om masters die zelf al graag wilden en die richting op bewogen, zoals watermaangement. Daar zijn nog drie masters bijgekomen. Hiermee kon de TU Delft belangrijke kennisgebieden laten zien. Sustainable Development Nanoscience Biomedical Engineering

38 Daarna zijn individuele docenten benaderd
Daarna zijn individuele docenten benaderd. Steeds meer wordt dit onderdeel van de organisatie: aanhaken bij actualiteit, instellingsbrede thema’s, etc.

39

40 Belangrijk om over te brengen:
Meerwaarde helder – goede praktijkvoorbeelden Goede informatievoorziening naar docenten, heldere workflow Laaghangend fruit Starten met mensen die willen – inktvlekwerking Goede ondersteuning van docenten Financiele incentive Veel bekendheid geven aan het initiatief – ook intern Practice what you Preach!

41 Heldere workflow Publicatieproces uitgaande van eigen materiaal
Blackboard Uitgangspunt: zoveel mogelijk aansluiten bij normale werkwijze docenten Aanmelden vak – copie in BB – Risico-analyse – gereedmaken van materiaal voor publicatie – handleiding + tips Peer review 2 jaarlijkse update Docent = inhoudelijk verantwoordelijk Student: uitvoering Bureau openER verantwoordelijk voor publicatieproces.

42 Goede ondersteuning docenten
Uitgangspunt: docent ontlasten! Vergoeding € 1000 per ECTS (lumpsum) Bureau OpenER (1,4 fte): Begeleiding studentassistenten Controle auteursrechten Conversie van Blackboard naar OCW-website Metadata Homepage OCW-website ‘reclame’/acquisitie Projectcoördinatie: Willem van Valkenburg + Sofia Dopper (0,4 fte)

43 Copy right or copy wrong
Bureau OpenER doet quick-scan Student-assistenten en docenten best-effort Docent is verantwoordelijk Universiteit neemt eventuele claims op zich Website bevat disclaimer 4.5. What do I do if I believe a portion of OCW material infringes my copyright? TU Delft OCW, prior to making any TU Delft OCW materials publicly available, has asked its contributing faculty to confirm that they either own or have a license to use all included material. TU Delft OCW will promptly remove any material that is determined to be infringing on the rights of others. If you believe that a portion of OCW material infringes another's copyright, please contact us. If you do not include an electronic signature with your claim, you may be asked to send or fax a follow-up copy with a signature. To file the notification, you must be either the copyright owner of the work or an individual authorized to act on behalf of the copyright owner. Your notification must include: Identification of the copyrighted work, or, in the case of multiple works at the same location, a representative list of such works at that site. Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity. You must include sufficient information, such as a specific URL or other specific identification, for us to locate the material. Information for us to be able to contact the claimant (e.g., address, phone number). A statement that the claimant believes that the use of the material has not been authorized by the copyright owner or an authorized agent. A statement that the information in the notification is accurate and that the claimant is, or is authorized to act on behalf of, the copyright owner.

44 “In order for open education to reach its varied potentials, openness must become a core cultural value for each and every faculty member.” David Wiley

45 The opposite of open isn’t “closed”
CC-BY Cable Green:

46 The opposite of open is “broken”
CC-BY Cable Green:

47 ocw.tudelft.nl facebook.com/TuDelft.OpenCourseWare
nl.linkedin.com/in/ocwtudelft twitter.com/DelftOpener slideshare.net/DelftOpenEr ocw.tudelft.nl

48


Download ppt "TU Delft OpenCourseWare"

Verwante presentaties


Ads door Google