De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Met raad en daad. Aanleiding De gemeenteraad wordt zichtbaarder voor burgers De individuele gemeenteraadsleden worden herkenbaarder voor burgers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Met raad en daad. Aanleiding De gemeenteraad wordt zichtbaarder voor burgers De individuele gemeenteraadsleden worden herkenbaarder voor burgers."— Transcript van de presentatie:

1 welkom Met raad en daad

2 Aanleiding De gemeenteraad wordt zichtbaarder voor burgers De individuele gemeenteraadsleden worden herkenbaarder voor burgers De gemeente (raad, college en ambtelijk apparaat) wordt zoveel mogelijk als één geheel gepresenteerd

3 Enquête Verspreiding Respons Resultaten

4 Verspreiding 1500 stuks 18 jaar en ouder

5 Respons Om een representatief beeld te krijgen zijn er 384 enquêtes nodig 432 enquêtes gebruikt 462 enquêtes retour gezonden

6 Resultaten Communicatiemiddelen Taken en bevoegdheden Bekendheid Informatievoorziening Raadsvergaderingen

7 Communicatiemiddelen janee 0 100 200 300 400 Frequency Kent u de gemeentenieuwspagina in de Actief?

8 Communicatiemiddelen ja nee 0 50 100 150 200 250 Frequency Kent u de website www.t-diel.nl?

9 Taken en bevoegdheden 19,8 34 33,3 12,8 0,7 burgemeester gemeenteraad college van b&w weet ik niet niet ingevuld Weet u wie uiteindelijk de baas is in het gemeentebestuur?

10 Taken en bevoegdheden 49,8 39,3 0,5 10,5 0,9 gemeenteraad college van b&w burgemeester weet ik niet niet ingevuld Het gemeentelijk beleid wordt vastgesteld door....

11 Taken en bevoegdheden

12 gemeenteraadcollege van b&wweet ik niet 0 10 20 30 40 50 60 70 De volksvertegenwoordigende rol wordt uitgevoerd door

13 Taken en bevoegdheden gemeenteraadcollege van b&wweet ik niet 0 10 20 30 40 50 De controlerende rol wordt uitgevoerd door

14 Taken en bevoegdheden gemeenteraadcollege van b&wweet ik niet 0 10 20 30 40 50 60 Percent De bestuurlijke rol wordt uitgevoerd door

15 Taken en bevoegdheden gemeenteraadcollege van b&wweet ik niet 0 10 20 30 40 50 60 Percent De uitvoerende rol wordt bekleed door

16 Bekendheid PvdA379 CDA377 VVD292 GBT289 FNP 272 GrienLinks214 ChristenUnie204

17 Bekendheid 13182328weet ik niet 0 10 20 30 40 Percent Weet u uit hoeveel raadsleden de gemeenteraad bestaat?

18 Bekendheid 3. L. Boskma-van der Meer 2. W.K. Postma 1. J.L. Bakker

19 Bekendheid ja, dat doe ik regelmatigja, dat heb ik wel een keer gedaan nee 0 100 200 300 400 Frequency Heeft u wel eens een gemeenteraadslid gesproken over een bepaald probleem?

20 Informatievoorziening ik ben zeer geinteresseerd ik wil er af en toe wel eens iets over lezen daar ben ik niet in geïnteresseerd 0 10 20 30 40 50 60 70 In hoeverre heeft u belangstelling voor informatie vanuit de gemeenteraad?

21 Informatievoorziening Interesse in 3. Agenda gemeenteraadsvergaderingen 2. Standpunten activiteiten politieke partijen 1. Gemeenteraadsbesluiten

22 Informatievoorziening Brieven/e-mail68,8% Persoonlijk contact 45,1% Burgerinitiatief 41,9% Spreekrecht in de raad39,6% Inspreken in fractievergaderingen33,8%

23 Raadsvergaderingen

24 ja, dat doe ik regelmatigja, dat heb ik wel een keer gedaan nee 0 100 200 300 400 Frequency Heeft u wel eens gemeenteraadsstukken opgevraagd?

25 Conclusie Communicatiemiddelen Taken en bevoegdheden Bekendheid Informatievoorziening Raadsvergaderingen

26 Aanbevelingen

27 Aanbeveling 1 Profileren taken en bevoegdheden naar de inwoners

28 Aanbevelingen Aanbeveling 2 Uitbreiden gast van de raad

29 Aanbevelingen Aanbeveling 3 Inspelen op de informatiebehoefte van de inwoners

30 Aanbevelingen Aanbeveling 4 Profilering individuele raadsleden

31 Aanbevelingen Aanbeveling 5 Opstellen notitie raadscommunicatie


Download ppt "Welkom Met raad en daad. Aanleiding De gemeenteraad wordt zichtbaarder voor burgers De individuele gemeenteraadsleden worden herkenbaarder voor burgers."

Verwante presentaties


Ads door Google