De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het beleidsthema -het onderwerp van beleid -belangrijk om rekening te houden met verschillende visies van betrokken actoren De beleidsorganisatie: -groepeert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het beleidsthema -het onderwerp van beleid -belangrijk om rekening te houden met verschillende visies van betrokken actoren De beleidsorganisatie: -groepeert."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Het beleidsthema -het onderwerp van beleid -belangrijk om rekening te houden met verschillende visies van betrokken actoren De beleidsorganisatie: -groepeert alle elementen die te maken hebben met de manier waarop de overheid zijn beleid uitwerkt -Hoe verlopen bevoegdheden? -Wat zijn de planningsmethoden? De bestuursstijl -heeft betrekking op de mate waarin de overheid ruimte creëert voor andere actoren om mee vorm te geven aan het beleid -Welke interactiemethoden? -Interactieve beleidsvoering?

4  De laatste decennia: armoedebestrijding kende een wisselende intensiteit in de beleidsagenda  Vanaf jaren 60: armoedebestrijding staat in de agenda  Zoals de omvorming COO tot OCMW  Zie ook: Algemeen Verslag over de Armoede (1994)

5  De beleidsaandacht die door het AVA werd gegenereerd, houdt enkele jaren stand om dan stilaan af te nemen  Begin 2000: armoede bereikt opnieuw de beleidsagenda met Vlaamse decreet inzake armoedebestrijding

6

7  De invulling van armoede en de bestrijding ervan wijzigde in de beleidsagenda

8  Er vallen drie evoluties op in deze inhoudelijke koerswijzigingen: -verbreding van def. van armoede -grotere invloed van niet- overheidsactoren op de visie van de overheid -wisselende discrepantie tussen de geproclameerde visie en de visie van de feitelijke beleidsmaatregelen

9  Jaren ‘70-’80: meer stemmen voor een integrale beleidsaanpak  Ontstaan coördinatiestructuren zoals Vlaamse Intersectorale Commissie Armoedebestrijding (VICA) en het Perkament Armoedeoverleg (PAO)

10  Ideaalmodel van de beleidsorganisatie: -Kruising tussen sectorale en categoriale perspectief -Nood aan categoriaal leefwereldperspectief  proactieve beleidsaanpak -open coördinatiestructuren

11

12  Er volgen snel meer formele comissies zoals ICA en VICA  Meest kenmerkend van de interactie is dat de initiatieven die de organisatie van de doelgroep moet versterken, vooral de erkennings- en subsidiëringsregeling

13  Resultaten zijn moeilijk weer te geven, dus besluiten we dat een integraal en interactief armoedebeleid staat of valt met het inbouwen van het leefwereldperspectief

14 DANIELLE DIERCKX, B Alert voor zorg en sociale politiek (Acco, Leuven). Beleidsarmoede in armoedebeleid p


Download ppt "Het beleidsthema -het onderwerp van beleid -belangrijk om rekening te houden met verschillende visies van betrokken actoren De beleidsorganisatie: -groepeert."

Verwante presentaties


Ads door Google