De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het beleidsthema -het onderwerp van beleid -belangrijk om rekening te houden met verschillende visies van betrokken actoren De beleidsorganisatie: -groepeert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het beleidsthema -het onderwerp van beleid -belangrijk om rekening te houden met verschillende visies van betrokken actoren De beleidsorganisatie: -groepeert."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Het beleidsthema -het onderwerp van beleid -belangrijk om rekening te houden met verschillende visies van betrokken actoren De beleidsorganisatie: -groepeert alle elementen die te maken hebben met de manier waarop de overheid zijn beleid uitwerkt -Hoe verlopen bevoegdheden? -Wat zijn de planningsmethoden? De bestuursstijl -heeft betrekking op de mate waarin de overheid ruimte creëert voor andere actoren om mee vorm te geven aan het beleid -Welke interactiemethoden? -Interactieve beleidsvoering?

4  De laatste decennia: armoedebestrijding kende een wisselende intensiteit in de beleidsagenda  Vanaf jaren 60: armoedebestrijding staat in de agenda  Zoals de omvorming COO tot OCMW  Zie ook: Algemeen Verslag over de Armoede (1994)

5  De beleidsaandacht die door het AVA werd gegenereerd, houdt enkele jaren stand om dan stilaan af te nemen  Begin 2000: armoede bereikt opnieuw de beleidsagenda met Vlaamse decreet inzake armoedebestrijding

6

7  De invulling van armoede en de bestrijding ervan wijzigde in de beleidsagenda

8  Er vallen drie evoluties op in deze inhoudelijke koerswijzigingen: -verbreding van def. van armoede -grotere invloed van niet- overheidsactoren op de visie van de overheid -wisselende discrepantie tussen de geproclameerde visie en de visie van de feitelijke beleidsmaatregelen

9  Jaren ‘70-’80: meer stemmen voor een integrale beleidsaanpak  Ontstaan coördinatiestructuren zoals Vlaamse Intersectorale Commissie Armoedebestrijding (VICA) en het Perkament Armoedeoverleg (PAO)

10  Ideaalmodel van de beleidsorganisatie: -Kruising tussen sectorale en categoriale perspectief -Nood aan categoriaal leefwereldperspectief  proactieve beleidsaanpak -open coördinatiestructuren

11

12  Er volgen snel meer formele comissies zoals ICA en VICA  Meest kenmerkend van de interactie is dat de initiatieven die de organisatie van de doelgroep moet versterken, vooral de erkennings- en subsidiëringsregeling

13  Resultaten zijn moeilijk weer te geven, dus besluiten we dat een integraal en interactief armoedebeleid staat of valt met het inbouwen van het leefwereldperspectief

14 DANIELLE DIERCKX, B. 1973. Alert voor zorg en sociale politiek (Acco, Leuven). Beleidsarmoede in armoedebeleid p. 66-74


Download ppt "Het beleidsthema -het onderwerp van beleid -belangrijk om rekening te houden met verschillende visies van betrokken actoren De beleidsorganisatie: -groepeert."

Verwante presentaties


Ads door Google