De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De donkere kleur van armoede

Verwante presentaties


Presentatie over: "De donkere kleur van armoede"— Transcript van de presentatie:

1 De donkere kleur van armoede
BEA VAN ROBAEYS

2 Ook allochten kunnen zo arm worden dat de beschermde kracht van hun gemeenschap verloren gaat.

3 Definitie armoede: Een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve. Bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.

4 Armoede meten: In België wordt armoede gemeten aan de hand van een armoedegrens die 60% van het mediaan equivalente inkomen bedraagt. Verhoogd risico op armoede inkomen onder deze grens.

5 Gekleurde armoede meten:
Armoedecijfer verbergt grote verschillen tussen de bevolkingsgroepen. België: 10,2% onder armoedegrens Turken: 58,9% onder armoedegrens Marokkanen: 55,6% onder armoedegrens Gemiddeld inkomen: - B: €1150,44 - T: €609,40 - M: €742,37 Italiaanse herkomst: 2 keer zo hoog als België (21,49%)

6 Beleving van gekleurde armoede:
Waar bijna de helft van de gezinnen een verhoogd objectief risico kent om in armoede te leven, ervaart een deel van deze groep dat niet zo. 1e generatie: zegt niet in armoede te leve, is al tevreden met een dak boven hun hoofd en brood op tafel. 2e generatie: niet alleen te weinig inkomen, zeggen ook dat ze op verschillende vlakken veel minder kansen hebben.

7 Andere noden: De behoeftepatronen van personen van buitenlandse herkomst verschilt op een aantal punten van dat van personen van Belgische afkomst. Bijvoorbeeld: personen van buitenlandse afkomst voelen zich veel meer verplicht om familie in het buitenland financieel te ondersteunen.

8 Vooral veel gelijkenissen:
Autochtone armen vertonen andere gedragspatronen dan allochtone armen. Autochtonen: gevoel van hulpeloosheid, korte- termijnperspectief, … Allochtonen: zijn sterker geïntegreerd in hun eigen gemeenschap en vertonen deze eigenschappen minder.

9 Uitgesloten worden en uitsluiten:
Hoe meer allochtonen geïntegreerd geraken, hoe meer ze zich achtergesteld gaan voelen. Zij die zich uitgesloten voelen, gaan op hun beurt gaan uitsluiten. Autochtonen gaan vaak de schuld doorschuiven naar ‘de vreemdelingen’.    DE ALLOCHTONE BEVOLKING GAAT ZICH OP DE DUUR HELEMAAL GEÏSOLEERD VOELEN  

10 EEN GEKLEURD MIDDENVELD:
Het middenveld dient verder te interculturaliseren. Armoedesector is niet afgestemd op arme personen van vreemde afkomst. De problemen zijn te weinig specifiek gekend, net zoals de ervarings- en leefwereld. Bij de hulpverleners zelf moet ook meer ‘kleur’ komen. _____MEER KLEUR IN HET ARMOEDEBELEID_____


Download ppt "De donkere kleur van armoede"

Verwante presentaties


Ads door Google