De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R E 1 Van normenbouwhuis naar normenlandschap: Beoordeling bodemkwaliteit nieuwe beleid - Frank Swartjes - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "R E 1 Van normenbouwhuis naar normenlandschap: Beoordeling bodemkwaliteit nieuwe beleid - Frank Swartjes - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu."— Transcript van de presentatie:

1 R E 1 Van normenbouwhuis naar normenlandschap: Beoordeling bodemkwaliteit nieuwe beleid - Frank Swartjes - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu (RIVM)

2 r 2 INHOUD  Hoezo nieuw beleid?  Hoe komen we tot een nieuw beleid?  Hoe gaat nieuw beleid er uit zien?  Stukje inhoud  Tevreden zo?

3 r 3 Totaalgehalte (mg/kg DW ) GEWAS- PRODUCTIE/ KINDER- SPEELPL. INDUSTRIE WONEN + TUIN Interventie- waarde BGW SaneringsUrgentie Streef- waarde

4 r 4 BELEIDSBRIEF 2003  Consistenter  Eenvoudiger  Intensievere rol voor locale overheden  (Inhoudelijke verbetering)

5 r 5 INHOUD  Hoezo nieuw beleid?  Hoe komen we tot een nieuw beleid?  Hoe gaat nieuw beleid er uit zien?  Stukje inhoud  Tevreden zo?

6 r 6 PROCEDURE 2004 - 2005  Brede workshops  Werkgroep BONS (Ministeries, IPO, VNG, Unie v WS, onderzoek)  Diverse “beleidsinitiatieven” ●projectgroep G&B ● projectgroep Loc. Bodemambities ●et cetera

7 r 7 PROCEDURE 2004 - 2005  Sinds mei 2005: Werkgroep NOBO-Rijk (Ministeries)  Inhoudelijke projecten  Definiëring nieuw beleid  Toetsingskaders

8 r 8 PROCEDURE 2004 - 2005  Tijdspad krap/ gaat wel erg snel

9 r 9 INHOUD  Hoezo nieuw beleid?  Hoe komen we tot een nieuw beleid?  Hoe gaat nieuw beleid er uit zien?  Stukje inhoud  Tevreden zo?

10 r 10 Totaalgehalte (mg/kg DW ) KINDER- SPEELPL./ MOESTUIN INDUSTRIEWONEN + TUIN Interventie- waarde Land.Ref- waarden Saneringscriterium Ambitieniveau/ Loc.Refwaarden Randvoorw. gev.functies LANDBOUW

11 r 11 NIEUWE ELEMENTEN – 1 - “Gelijktijdige” revisie van:  Beoordelen bodemverontreiniging  Bagger op de kant  Grondstromen  Bouwstoffenbesluit

12 r 12 NIEUWE ELEMENTEN – 2 -  Terminologie  Rol locale overheden  Randvoorwaarden Landbouw

13 r 13 NIEUWE ELEMENTEN – 3 -  Inhoudelijke verbetering  “Nuchter omgaan met risico’s”

14 r 14 TERMINOLOGIE – 1 -  “Interventiewaarde” gehandhaafd  “Streefwaarde” wrsch. eveneens gehandhaafd  “Urgent” wordt “(daadwerkelijke) noodzaak tot ingrijpen” op basis van “Saneringscriterium”

15 r 15 TERMINOLOGIE – 2 -  “BodemGebruiksWaarde” wordt landelijke Referentiewaarde  Nieuw: ●Locale Referentiewaarde ● Randvoorwaarde Landbouw  HOOFDLETTERS

16 r 16 RANDVOORWAARDEN LANDBOUW  Voldoen aan Voedselveiligheid  Geen landbouwkundige eisen in IW  Lijken op LAC-waarden

17 r 17 ROL LOCALE OVERHEDEN  Zie/ hoor volgende spreker

18 r 18 INHOUD  Hoezo nieuw beleid?  Hoe komen we tot een nieuw beleid?  Hoe gaat nieuw beleid er uit zien?  Stukje inhoud  Tevreden zo?

19 r 19 INHOUDELIJKE VARANDERINGEN – 1 -  Toolbox  Stapsgewijze procedures  Recente kennis/ state-of-art wetenschap

20 r 20 INHOUDELIJKE VARANDERINGEN – 2 -  Afstemming moeilijk, aangezien meerdere partijen, verschillend tijdspad  Europese harmonisatie  KRW/ dochterrichtlijn grondwater

21 r 21 RISICO TOOLBOX – 1 -  Tool: “stukje inhoud” (model, meetmethode, protocol, database), eigendom van wetensch. instelling, continu onderhevig aan update  Toolbox: Combinatie van relevante tools voor specifieke beleidstoepassing eigendom van beleid, op specifieke datum opgeleverd

22 r 22 RISICO TOOLBOX – 2 - Werkwijze:  Selecteer Tools uit Kennisbasis  Eventueel aanpassen aan doel  Wetenschappelijk state-of-art?  Beleidsmatige randvoorwaarden  Go!

23 r 23 TOOLBOX Human exposure calculation TOOL transport Volatile compounds TOOL Calculation of euilibium concentration in vegetables TOOLBOX Human exposure calculation TOOL Compound specific data TOOL Reference dose TOOLBOX Human health risk assessment TOOL Bioavailability in human body TOOL Bioavailability in human body TOOL Reference dose

24 r 24 RISICO TOOLBOX – 4 - Tools voor:  Humane risico’s  Organismen (processen) in (/op) de bodem  Gewassen (landbouwhuisdieren)  Grondwater ( “transport”, leaching)  Oppervlaktewater  (Drinkwater)  Afbraak  (Bio)beschikbaarheid

25 r 25 STAPSGEWZIJZE PROCEDURE  Makkelijk als het kan, complexer als het moet  Ieder hogere stap ●minder conservatief ●meer locatie-specifiek ●complexer

26 r 26 Contaminant uptake possible / likely? TIER 0 No Yes STOP (risk “acceptable”) Generic assessment (critical SQS) - worst case - TIER 1 < LV  LV STOP (risk “acceptable”) Site-specific assessment - realistic worst case - TIER 2 No STOP (risk “acceptable”) Measurement in the field according to protocol - realistic case - TIER 3 STOP (risk “acceptable”) “Unacceptable” risk < LV  LV LEGENDA: LV = Limit Value

27 r 27 EUROPEAN HARMONISATION!  Same SQ Standards? No!  Exact same procedure? No!   Toolbox, including  standardised tools  flexible tools (geographical, cultural and political differences)

28 r 28 EVALUATIE?  Consistenter? Raamwerk wel, inhoud en beleidskeuzes in de gaten houden  Eenvoudiger? ???  Intensievere rol voor locale overheden? Yes!  Inhoudelijke verbetering? ja, hoewel tijdspad kort is


Download ppt "R E 1 Van normenbouwhuis naar normenlandschap: Beoordeling bodemkwaliteit nieuwe beleid - Frank Swartjes - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google