De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiegericht leren én organiseren (Beroeps)onderwijs in 2010; over de gevolgen van het nieuwe leren voor de school en het bestel Inleiding door Leo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiegericht leren én organiseren (Beroeps)onderwijs in 2010; over de gevolgen van het nieuwe leren voor de school en het bestel Inleiding door Leo."— Transcript van de presentatie:

1 Competentiegericht leren én organiseren (Beroeps)onderwijs in 2010; over de gevolgen van het nieuwe leren voor de school en het bestel Inleiding door Leo Lenssen

2 Het verhaal in kort bestek 1.Publieke organisaties in de samenleving van morgen 2.De school in de samenleving van morgen 3.Over onderwijzen en leren 4.De school en het bestel 5.Transitieverschijnselen 6.Nieuwe rol overheid 7.De school en het bestel in 2010-2015

3 Publieke organisaties en de samenleving van morgen (1) Netwerken i.p.v. instituties Verbindingen van publieke functies Open keuzes i.p.v. gesloten verplichtingen Bestrijden monopolies en kartels Individuele loopbanen i.p.v. collectieve systemen Zelfkiezende instelling i.p.v. sturende overheid/koepel

4 Publieke organisaties en de samenleving van morgen (2) Van landelijk beleid naar regionale arrangementen Bestuurlijke i.p.v. organisatorische schaalgrootte Bekostiging individu i.p.v. instelling Open bestel Europese dimensie Overheidsoriëntatie op de gebruiker, niet meer op het instituut Maatschappelijke innovatie Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving = informatiesamenleving Variëteit is kwaliteit

5 De school in de samenleving van morgen (1) Van traditionele school naar moderne leeromgeving Van bolwerk naar knooppunt in netwerk Van onderwijsproducent naar dienstverlener Van taak naar resultaat Van autist naar geliefde partner

6 De school in de samenleving van morgen (2) Van uitvoerder naar ondernemer Opleidingsprogramma’s als partnerprogramma’s School en samenleving ademen samen in en uit Portfolio i.p.v. diploma Leerarrangement i.p.v. beroepskolom Leeromgeving i.p.v. schoolomgeving

7 Over onderwijzen en leren Leren in plaats van onderwijzen Kennis = handelen i.p.v. kennis = feiten Competenties betekenen het einde van de klassieke school De nieuwe rol van de school: zij faciliteert, integreert, accommodeert Identiteit school: programma i.p.v. gebouw Calculeren? Participeren? Ondernemen?; de morele dimensie

8 De school en het bestel Het bestel innoveert niet Instellingen innoveren in weerwil van het bestel Innoveren is interactie (binnen en buiten de instelling) Als instellingen innoveert het bestel mee

9 Transitieverschijnselen Bestel-erosie (o.a. door wetgeving/juridische normalisering) Governance en harmonisatie wetgeving Zorgplicht Hrm/cao School heeft partners/leren is niet schoolgebonden Doorgaande professionalisering/versterking back- office Verandering in organisatie primair proces Rol E-learning

10 Nieuwe rol overheid (1) Burgers leren kiezen, risico’s afwegen, hun leven plannen en daarvoor verantwoordelijkheid dragen; levensloopprincipe Beperken rol overheid tot fundamentele beslissingen, dilemma’s en keuzes Normatieve uitspraken doen die richting geven aan samenleving

11 Nieuwe rol overheid (2) Borgen duurzame kwaliteit van minimumvoorzieningen en het bestaan van faire ruilarrangementen die daarbovenop plaatsvinden (marktmeester) Richt zich niet op het in stand houden van instellingen, maar op het in stand houden van voorzieningen

12 De school en het bestel in 2010-2015 Het klassieke bestel bestaat niet meer Gebruikersorganisaties dominant i.p.v. branche- organisaties Scholen zijn maatschappelijke ondernemingen en participeren in de SER Het beroepsonderwijs wordt gerealiseerd in een grote verscheidenheid van leerplaatsen en partnerschappen Het ROC heeft geen functie meer Het HAVO heeft geen functie meer OCW heeft een staatssecretaris voor gebruikersbelangen en toegankelijkheid


Download ppt "Competentiegericht leren én organiseren (Beroeps)onderwijs in 2010; over de gevolgen van het nieuwe leren voor de school en het bestel Inleiding door Leo."

Verwante presentaties


Ads door Google