De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspiratie als motor voor vernieuwing Winterconferentie Beraad Grote Steden Utrecht, vrijdag 12 maart 2010 Bram Schriever & Erik Schouten 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspiratie als motor voor vernieuwing Winterconferentie Beraad Grote Steden Utrecht, vrijdag 12 maart 2010 Bram Schriever & Erik Schouten 1."— Transcript van de presentatie:

1 Inspiratie als motor voor vernieuwing Winterconferentie Beraad Grote Steden Utrecht, vrijdag 12 maart 2010 Bram Schriever & Erik Schouten 1

2 Inhoud Nieuwe Kruiskerkgemeente & Bankraskerkgemeente (protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert) Achtergronden Fusieproces Opbrengst bezinningsproces Beleidsaanzetten Er groeit iets moois… Conclusies Bespreking 2

3 Achtergronden (1) Begin 2004: dubbelbesluit Algemene Kerkenraad Amstelveen-Buitenveldert Verkleining predikantsformatie Instelling Commissie Gemeenteopbouw November 2006: eindrapportage Geloven in de toekomst! Start per 1-1-2008 van gemeentebreed bezinningsproces over wezen en toekomst van de gemeente Toewerken naar bestuurlijk masterplan per 1-1-2008, met o.a. besluit om 2 van de 6 kerkgebouwen te sluiten Maart 2008: eindrapportage Taakgroep Gebouwen Sluiting Bankraskerk en Dorpskerk in 2010 3

4 Achtergronden (2) September 2008 – maart 2010: bezinningsproces 1.Wat is de roeping en opdracht van de gemeente en op welke wijze wil zij daaraan in deze tijd en deze wereld vorm geven? 2.Wat zijn de sterke en zwakke kanten aan onze huidige manier van kerk-zijn? 3.Hoe kunnen we inspelen op wensen en verwachtingen op het gebied van geloof en zingeving in de Amstelveense en Buitenveldertse gemeenschap? Welke kansen en bedreigingen voorzien we daar? 4.Welke activiteiten zullen we dan moeten uitbreiden en welke moeten we stoppen dan wel op een andere manier invullen? Wat betekent dit allemaal voor de inzet van mensen en middelen? 4

5 Achtergronden (3) Nieuwe Kruiskerkgemeente Resultaat van zeer moeizame fusie in 2003 van Kruiskerk (herv.) en Pauluskerk (geref.) Vertrek predikanten in 2007 en 2008 Twee interim-predikanten Nieuw bloed in kerkenraad per september 2008 en verder Nieuwe predikant per oktober 2009 Bankraskerkgemeente Ontstaan in 1971 (herv. & geref.) … 5

6 Fusieproces (1) Oktober 2007: start overleg tussen moderamina in “Noord” September 2008: keuze BKK voor NKK Januari 2009: tekenen intentieverklaring fusie per september 2010 Januari 2009: start integratiecommissie April 2009: lessen trekken uit fusie Kruiskerk en Pauluskerk Juli-augustus 2009: 6 gezamenlijke diensten, daarna eens per maand Eind augustus 2009: gemeentevergadering –evaluatie gezamenlijke diensten –wat willen we meenemen? Oktober 2009: conferentie kerkenraden (vrav t/m zami) over profiel, ambitie en beleid → Er groeit iets moois in Amstelveen-Noord 6

7 Fusieproces (2) November 2009: moderamina vergaderen voortaan samen December 2009: start herinrichtingscommissie Januari 2010: kerkenraden vergaderen voortaan samen Januari 2010: start liturgiecommissie Februari-maart 2010: in ruim 30 groepen gesprekken over praktisch integratieplan en/of Er groeit iets moois… Maart 2010: start commissie geloofsgesprek Maart 2010: start commissie nadere kennismaking Maart 2010: vaststellen fusiebesluit, naam, wijkreglement April 2010: start PR-commissie 13 juni 2010: slotdiensten en startdienst 7

8 Opbrengst bezinningsproces (1) Huidig profiel Het Woord van God uitgelegd krijgen Samen de Goede Boodschap vieren Omzien naar elkaar Gewenst profiel Meer accent op: Maatschappelijk betrokken zijn Meer accent op: Een gastvrij huis bieden voor jong en oud Vieringen minder strak, meer ruimte voor vernieuwing 8

9 Opbrengst bezinningsproces (2) Zeven kenmerken van gezonde gemeentes (Robert Warren) 1.Bezield zijn door geloof 2.Een naar buiten gerichte blik 3.Op zoek naar wat God wil 4.De kosten van verandering en groei onder ogen zien en durven opbrengen 5.Leven als een echte gemeenschap 6.Ruimte (scheppen) voor iedereen 7.Zich beperken tot een paar taken en die goed doen Bevindingen Gemeente staat er niet goed voor Nr 1 is zwakste punt → geloofsgesprek voeren Doorpraten over verlangen om naar buiten te treden Betrokkenheid op elkaar vergroten Meer afwisseling, spontaniteit en speelsheid in liturgie 9

10 Opbrengst bezinningsproces (3) Ambtsdragersdag Amstelveen-Buitenveldert De verlegenheid voorbij. Open, gastvrij en missionair geloven Geloofsgesprek gevoerd (Lectio Divina of vragen en foto’s) Eerste verkenning van doelgroepen in het kader van gastvrije/missionaire gemeente → 25-45-jarigen? (Missionaire ronde) Workshop Motivaction Presentatie onderzoek naar Mentality-milieus in Amstelveen-Buitenveldert Oefening in het benaderen van diverse doelgroepen 10

11 Beleidsaanzetten Er groeit iets moois… (1) Oktober 2009: conferentie kerkenraden over profiel, ambitie en beleid Vrijdagavond: verwachtingen, geloofsgesprek Zaterdag: 5 beleidsthema’s in drie rondes 1.Liturgie –Balans tussen orde en het persoonlijke/informele –Ruimte voor variatie –Uitwerking door Liturgiecommissie 2.Geloofsgesprek (bezieling) –Belangrijk om het geloof (en twijfel) met elkaar te delen –Gesprekken na de zomer –Voorbereiding en begeleiding door Commissie geloofsgesprek 11

12 Beleidsaanzetten Er groeit iets moois… (2) 3.Omzien (pastoraat en diaconaat) –Opnieuw doordenken van het pastorale model (door pastoraatsgroepen) –Samenvoegen en vernieuwen van diaconale activiteiten 4.Gastvrije gemeente (openheid en uitstraling) –Gastvrijheid voor vaste gasten en nieuwe bezoekers –Op zoek naar betekenisvolle relaties met anderen in de buurt –Actief richten op nieuwe doelgroepen (Motivaction), oppakken na de zomer 5.Gebouw –Verschillende beleving van Kruiskerk door Bankrassers en Nieuwe Kruiskerkers –De toekomst van de nieuwe gemeente is leidend, en de eisen die dat aan het gebouw stelt –Uitwerking door Herinrichtingscommissie 12

13 Conclusies Het bezinningsproces voorkomt dat de gemeentes 1,5 jaar alleen maar druk zijn met de fusie, en daarna met desillusie overgaan tot de orde van de dag (1 + 1 = minder dan 2) Het bezinningsproces zorgt ervoor dat de gemeentes een realistisch beeld krijgen voor hun sterktes en zwaktes, en openstaan voor verandering (1 + 1 = meer dan 2) Een besluit over kerksluiting vóór het fusieproces is bevorderlijk voor de relatie tussen de gemeentes en schept zodoende mogelijkheden voor het zoeken naar win-win-situaties 13

14 Bespreking 1.Zou een verkenning van sterktes en zwaktes (bijvoorbeeld langs de lijn van Robert Warren, dia 9) wat kunnen toevoegen aan het fusieproces waarmee u te maken hebt / hebt gehad / zult hebben? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet? 2.Welke adviezen heeft u voor ons voor het vervolg van het fusiesproces en vernieuwingsproces? 14


Download ppt "Inspiratie als motor voor vernieuwing Winterconferentie Beraad Grote Steden Utrecht, vrijdag 12 maart 2010 Bram Schriever & Erik Schouten 1."

Verwante presentaties


Ads door Google