De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afd. Documentaire Informatie Zoeksystemen en -systematiek Gastcollege Opleiding Fysiotherapie Hogeschool Leiden 6 december 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afd. Documentaire Informatie Zoeksystemen en -systematiek Gastcollege Opleiding Fysiotherapie Hogeschool Leiden 6 december 2002."— Transcript van de presentatie:

1

2 Afd. Documentaire Informatie Zoeksystemen en -systematiek Gastcollege Opleiding Fysiotherapie Hogeschool Leiden 6 december 2002

3 Afd. Documentaire Informatie Frans de Meijer Manager afd. Documentaire Informatie Literatuuronderzoeker deMeijer@paramedisch.org

4 Afd. Documentaire Informatie Uw vakreferent: Sylvia P. van den Heuvel Senior vakreferent fysiotherapie Fysiotherapeut / literatuuronderzoeker vandenHeuvel@paramedisch.org

5 De Afdeling Documentaire Informatie Vakreferenten voor elke paramedische discipline: Diëtetiek Ergotherapie Fysiotherapie Logopedie MBRT (medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken) Mondhygiëne Oefentherapie Cesar Oefentherapie-Mensendieck Optometrie Orthoptie Podotherapie

6 Documentatiecentrum NPi Amsterdamseweg 16, 3812 RS Amersfoort Tel: (033) 421 61 20, Fax: (033) 421 61 90 E-mail: doc@paramedisch.org

7 Programma GASTCOLLEGE HOGESCHOOL LEIDEN ZOEKEN I Praktijkvoorbeelden THEORIE Opsporen van informatie Informatiebronnen via het Internet en/of de mediatheek Systematisch zoeken voorbereiding met praktijkvoorbeeld ZOEKEN II “Live” zoekacties n.a.v. vragen

8 Zoeken naar literatuur PRAKTIJKVOORBEELDEN

9 DocOnline http://www.paramedisch.org http://www.doconline.nl

10 Zoeken naar literatuur OPSPOREN VAN INFORMATIE

11 Opsporen van informatie Protocollen, standaarden Meetinstrumenten Lopend onderzoek Adressen Typen informatie Literatuur “Kennis”

12 Opsporen van informatie Waar is die informatie te halen? Internet Mediatheek / bibliotheek –Hogescholen en universiteiten –Instellingen en (grote) praktijken –Wetenschappelijke (steun)bibliotheken Kennis- en expertisecentra Collega’s

13 Opsporen van informatie Typen bronnen Primaire bronnen –Publicatie waarin op grond van oorspronkelijk onderzoek nieuwe informatie wordt gepresenteerd Boek, tijdschrift(artikel), software, rapport Secundaire bronnen –Publicatie waarvan de inhoud is afgeleid van primaire publicaties –Publicatie die een overzicht geeft van primaire publicaties Bibliografie, index (bijv. MEDLINE), referaat(tijdschrift)

14 Zoeken naar literatuur INFORMATIEBRONNEN

15 WEBSITES bijvoorbeeld: KNGF - www.kngf.nl NPi - www.paramedisch.org APTA – www.apta.org CSP – www.csp.org.uk Primaire Informatiebronnen

16 (ELEKTRONISCHE) TIJDSCHRIFTEN Zie het overzichtsbestand van MedBioWorld –http://www.medbioworld.com/cgi- bin/displaycontents.cgi?table=med&type=Journals &filecode=(M)%20Physical%20Medicine Zie het overzichtsbestand van de virtuele mediatheek (HvU) –http://virtmed.fg.hvu.nl/domeinen/fysiotherapie/tijd schriften/kop-algemeen.html Primaire Informatiebronnen

17 Secundaire Informatiebronnen Literatuur NPi Internet MEDLINEV V CINAHLV DocOnlineV V EMBASE/RPM Cochrane LibraryV (V) REHADAT D/CDN V V PEDroV V LisFV

18 Secundaire Informatiebronnen Protocollen Databank Protocollen NPi NGC Guidelines NHG-Standaarden ICF Guideline Library (NZGG) CSP Core Standards CBO-Richtlijnen KNGF Richtlijnen Bureau Richtlijnen NVAB

19 Secundaire Informatiebronnen Meetinstrumenten Databank Meetinstrumenten NPi (in opbouw) QOLID (Quality of Life Instruments Database) CSP Effective Practice Outcome Measures Database

20 Secundaire Informatiebronnen Lopend Onderzoek Databank Nederlands Paramedisch Onderzoek (NPO) Nederlands Onderzoek Databank (NOD) REHADAT (D/CDN)

21 Secundaire Informatiebronnen Productinformatie REHADAT (D/CDN) HandyWijzer

22 Secundaire Informatiebronnen Overheid en wetgeving OPmaat HandyWijzer

23 Zoeken naar literatuur NOG ENKELE TIPS VOORAF …

24 Booleaanse operatoren AND OR NOT ADJ NEAR WITH George Boole (1815-1864)

25 Booleaanse operatoren AND cva AND rct Zoekt naar documenten die zowel cva als rct bevatten.

26 Booleaanse operatoren OR kinderen OR adolescenten Zoekt naar documenten die óf kinderen en/of adolescenten bevatten.

27 Booleaanse operatoren NOT (AND NOT) fysiotherapie NOT scriptie Zoekt naar documenten die fysiotherapie bevatten, maar niet scriptie.

28 Booleaanse operatoren ADJ“…” centraal ADJ zenuwstelsel “centraal zenuwstelsel” Zoekt naar documenten die centraal zenuwstelsel bevatten (achter elkaar, mét spatie!)

29 Booleaanse operatoren NEAR stroke NEAR revalidation Zoekt naar documenten die zowel stroke als revalidation in dezelfde zin bevatten. (dus ook: revalidation after a stroke)

30 Booleaanse operatoren WITH leiden WITH hogeschool Zoekt naar documenten die zowel leiden als hogeschool bevatten in hetzelfde veld (bijv. uitgever).

31 Trunceren en maskeren Trunceren Physiother* zoekt naar: –Physiotherapy –Physiotherapeutic(s) –Physiotherapeutisch(e) –etc. Maskeren m?ckenzie zoekt naar: –McKenzie –MacKenzie

32 Zoeken naar literatuur SYSTEMATISCH LITERATUUR ZOEKEN (THEORIE)

33 Systematisch literatuur zoeken Stappenplan I. I. Formuleer een probleemstelling II. II. Formuleer daaruit een zoekvraag en bepaal in- en exclusiecriteria III. III. Bepaal het doel van de zoektocht IV. IV. Bepaal het(de) gewenste documenttype(n) V. V. Selecteer de te doorzoeken bronnen VI. VI. Vertaal de zoekvraag naar zoektermen, die bij de gekozen bronnen horen VII. VII. Stel een zoekstrategie op

34 II. zoekvraag Systematisch literatuur zoeken II. Formuleer een zoekvraag Stel deelonderwerpen van de probleemstelling vast Bedenk suggesties voor zoektermen –synoniemen –Engelstalige termen –verwante ruimere of nauwere termen –namen van auteurs –titelwoorden uit reeds bekende titels Formuleer in- en exclusiecriteria t.a.v.: –leeftijd –geslacht –tijdsperiode –taal en bij effectonderzoek ook: – aandoening – interventie – soort onderzoek (PICO)

35 III.doel Systematisch literatuur zoeken III. Bepaal het doel Het doel van de zoektocht is bepalend voor –de omvang van de zoektocht –de manier van zoeken en –het type publicatie dat gezocht wordt praktijkprobleem proefschrift / onderzoek publicatie / lezing / referaat onderwijs / cursus scriptie / studie-activiteit beleid(sontwikkeling)

36 IV.documenttype Systematisch literatuur zoeken IV. Bepaal het documenttype Het documenttype is o.a. bepalend voor de bron waarin gezocht wordt overzichtartikel (review) richtlijn / protocol abstract / samenvatting / referaat tijdschriftartikel (R)CT / meta-analyse meetinstrument website (patiënten)folder etc.

37 V.bronnen Systematisch literatuur zoeken V. Selecteer de bronnen SPECIFIEK Bibliotheekcatalogi Website van KNGF Websites van buitenlandse beroeps- verenigingen (gratis) tijdschriften (op het Internet) Current contents ALGEMEEN MEDLINE CINAHL EMBASE DocOnline PEDro The Cochrane Library NPO (NOD)

38 VI.zoektermen Systematisch literatuur zoeken VI. Bepaal de zoektermen INDEXTERMEN MEDLINE –medical subject headings (MesH) The Cochrane Library –medical subject headings (MesH) CINAHL –descriptoren (DE) TREFWOORDEN DocOnline INDEXWOORDEN EMBASE/RPM REHADAT Vertaal de zoekvraag naar de juiste zoektermen van de betreffende bron

39 VI.Trefwoordenindextermen Systematisch literatuur zoeken VI. Trefwoorden & indextermen Trefwoorden Alfabetische lijst van zoektermen Geen onderlinge relaties Indextermen (thesaurustermen) Onderlinge relaties Verwijzingen Scope notes

40 VI.Indextermen Systematisch literatuur zoeken VI. Indextermen Verwijzingen bij indextermen Scope note (SN): korte beschrijving Use (USE): verwijzing naar correcte term Used for (UF): incorrecte term van waaruit verwezen is Broader term (BT) Narrower term (NT) Related term (RT)

41 VI.Indextermen Systematisch literatuur zoeken VI. Indextermen (voorbeeld) Clinical Trials SN: Pre-planned studies of the safety, efficacy, or optimum dosage schedule (if appropriate) of one or more diagnostic, therapeutic, or prophylactic drugs, … [etc.] UF: Drug Evaluation (1974-1979) BT: Epidemiologic Study Characteristics; Evaluation Studies NT: Clinical Trials Phase I; Clinical Trials Phase II; Clinical Trials Phase III; Clinical Trials Phase IV; Controlled Clinical Trials; Multicenter Studies RT: Drug Approval; Meta-Analysis; Drug Evaluation; Investigational Drugs

42 VII.zoekstrategie Systematisch literatuur zoeken VII. Stel een zoekstrategie op (1) Bepaal of je sensitief (ruim) of specifiek (begrensd) wilt zoeken Zoek eerst met gecontroleerde termen, daarna met vrije (eigen bedachte) termen combineer de zoektermen met logische (Booleaanse) en positionele operatoren maak de zoekstring niet te lang beperk op taal via het taalveld (bijv. MEDLINE: english in la) beperk op documenttype via publicatieveld: (bijv. DocOnline: RCT in form)

43 VII.zoekstrategie Systematisch literatuur zoeken VII. Stel een zoekstrategie op (2) Zoek een bekend document op auteursnaam, jaar en een woord uit de titel Gebruik eventueel vaste zoekfilters (clinical trials, prognosis, diagnosis, etiology, practice guidelines, clinical audit, systematic reviews) Schakel bij het zoeken naar literatuur voor wetenschappelijk onderzoek een deskundige in!

44 Zoeken naar literatuur VRAGEN? www.paramedisch.org … ook voor brandende vragen!

45 DocOnline http://www.paramedisch.org http://www.doconline.nl


Download ppt "Afd. Documentaire Informatie Zoeksystemen en -systematiek Gastcollege Opleiding Fysiotherapie Hogeschool Leiden 6 december 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google