De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal en rekenen Joke van Balen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal en rekenen Joke van Balen."— Transcript van de presentatie:

1 Taal en rekenen Joke van Balen

2 Deelnemende instellingen
NHL Hogeschool Leeuwarden Magister Alvinus Sneek Simon Vestdijk Harlingen Aansluiting VO / HO Fryslân

3 Drieslag Zicht Begeleiding Contact

4 Generieke doelstellingen
Informeren over de referentiekaders. Het verkennen van de mogelijkheid tot het invoeren van een referentieportfolio. Het opzetten van een tutorschap. Het opzetten van een netwerk tussen de deelnemende scholen. Het in kaart brengen van het taal- en rekenniveau van de havo-4 lln van de deelnemende scholen.

5 Referentiekaders Informeren over de referentiekaders. -in de werkgroep
-in de school -buiten de school

6 Referentieportfolio Het verkennen van de mogelijkheid tot het invoeren van een referentieportfolio. -koppeling aan aanwezig cijferregistratiesysteem -cito Volgsysteem voortgezet onderwijs

7 Taal- en rekenniveau Het in kaart brengen van het taal- en rekenniveau van de havo-4 lln. -de havo-4 lln getoetst (cito) -beide scholen 2x dertig lln geselecteerd -extra begeleiding binnen de school -8 weken een tutor (student van de lerarenopleiding) -de havo-4 lln opnieuw getoetst Taal In oktober 2010 63% van de lln op 3F Taal In april 2011 77% van de lln op 3F

8 Tutorschap Het opzetten van een tutorschap. De taaltutor:
derdejaars studenten Nederlands De rekentutor: Pabo-4 student derdejaars studenten wiskunde

9 Tutorschap Het opzetten van een tutorschap. -groepen van 10 lln
-een periode van 8 weken -begeleiding vanuit school

10 Tutorschap Het opzetten van een tutorschap. -groepen van 10 lln
-een periode van 8 weken -begeleiding vanuit school Meerwaarde: -studenten krijgen de kans om te differentiëren -lln krijgen direct aandacht -verdieping voor de student

11 Twee personen per instelling Taal én rekenen vertegenwoordigd
Netwerk Het opzetten van een netwerk tussen de deelnemende scholen. -Werkgroep taal en rekenen Twee personen per instelling Taal én rekenen vertegenwoordigd Teamleiders havo /vwo

12 Conferentie taal en rekenen 18 onderwijsinstellingen betrokken
Netwerk Het opzetten van een netwerk tussen de deelnemende scholen. -VO/HO aansluitingsnetwerk Conferentie taal en rekenen 16 november 2011 18 onderwijsinstellingen betrokken pilot centraal

13 Wat nog meer? NHL Hogeschool
September 2011 onder 500 lln de devianttoets afgenomen door het Learning Center. Werkgroep Taalbeleid opgericht.

14 Na volgend jaar Nieuwe werkgroepen op deelnemende scholen
Conferentie taal en rekenen Voortzetten tutorschap taal en rekenen

15 Kracht Kleinschaligheid Directe betrokkenheid Direct rendement

16 Valkuilen Afhankelijkheid Tijd en ruimte

17 Zicht Zicht op niveau Zicht op leerlingen Zicht op studenten
Zicht op aandacht voor taal en rekenen

18 Begeleiding Begeleiding van scholen Begeleiding van docenten / teams
Begeleiding van leerlingen Begeleiding van studenten

19 Contact Contact met scholen Contact met leraren en docenten
Contact met leerlingen en studenten

20 Dank voor uw aandacht Joke van Balen


Download ppt "Taal en rekenen Joke van Balen."

Verwante presentaties


Ads door Google