De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zaken- en verbintenisrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zaken- en verbintenisrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Zaken- en verbintenisrecht
Welkom bij Bouwrecht week 2 Zaken- en verbintenisrecht © Copyright 2010 by ir. J. Ariens

2 Zaken- en verbintenisrecht
Zaken zijn eigendom, veranderen van eigenaar Eigendomsrecht kan leiden tot conflicten

3 Zaken- en verbintenisrecht
Waarom is dit van belang? Verbintenissen moet je nakomen Veel conflicten gaan over eigendom en afspraken

4 Eigendom, bezit en houderschap
Waar is dit geregeld? Privaatrecht Nieuw Burgerlijk wetboek Beschermd door art Onrechtmatige daad

5 Eigendom, bezit en houderschap
Onrechtmatige daad ?

6 Eigendom, bezit en houderschap
Verschil: Eigendom Bezit en houderschap

7 Eigendom, bezit en houderschap
Verschil: Eigendom Het vrije genot, gebruiken Het op volstrekte wijze beschikken Bezit en houderschap

8 Eigendom, bezit en houderschap
Verschil: Eigendom Bezit en houderschap Het onder zich houden van een zaak alsof men eigenaar is

9 Eigendom, bezit en houderschap
Eigendom grond omvat: Bovengrond Grondwater Gebouwen Beplanting

10 Eigendom, bezit en houderschap
Beperkte zakelijke rechten: Recht van opstal Erfpacht Vruchtgebruik

11 Beperkte zakelijke rechten:
Verschil vruchtgebruik en erfpacht? Waarom notariële akte? Wat is akte van vestiging?

12 Koop onroerend goed Let op!:
De verkoper is verplicht de verkochte zaak aan de koper over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, m.u.v. welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard

13 Hypotheek Benodigd: Hypotheeknemer Hypotheekgever Notaris
Inschrijving in register

14 Appartementsrecht Begrip:
Een aandeel in een bouwwerk welke is bestemd om als geheel gebruikt te worden Hieruit volgt: Verplichtingen van de eigenaar Rechten van de eigenaar

15 Burenrecht Waar gaat dit over?
De rechten en plichten van de eigenaars betreffende aan elkaar grenzende erven Nieuw Burgerlijk Wetboek; boek 5 Buren zijn een bron van conflicten; als bouwkundige kun je dit in een vroeg stadium beïnvloeden.....

16 Burenrecht Bepalingen over o.a.: Overstekende bouwwerken
Gevaar en hinder (geluid...) Licht en uitzicht Noodweg

17 Burenrecht Erfafscheiding, wat zijn de regels?

18 Burenrecht Licht en uitzicht?

19 Burenrecht Licht en uitzicht?

20 Burenrecht Waar laat je het water?

21 Burenrecht Hulp bij de verbouwing….?

22 Mandeligheid Begrip: Wanneer een onroerend goed gemeenschappelijk eigendom is Hieruit volgt: Gezamenlijke plichten Gezamenlijke rechten

23 Mandeligheid

24 Erfdienstbaarheid Begrip:
Een last voor een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak Hieruit volgt: Dienend erf Heersend erf

25 Afronding Wat heb je geleerd?
Over privaatrecht, burenrecht, zakenrecht Wat doet een bouwer hiermee? Wat ga je doen? Werken aan de vragen Werken aan beroepsproduct Baarn


Download ppt "Zaken- en verbintenisrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google