De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 2010 by ir. J. Ariens Welkom bij Bouwrecht week 2 Zaken- en verbintenisrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 2010 by ir. J. Ariens Welkom bij Bouwrecht week 2 Zaken- en verbintenisrecht."— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 2010 by ir. J. Ariens Welkom bij Bouwrecht week 2 Zaken- en verbintenisrecht

2 Zaken zijn eigendom, veranderen van eigenaar Eigendomsrecht kan leiden tot conflicten

3 Zaken- en verbintenisrecht Waarom is dit van belang? Verbintenissen moet je nakomen Veel conflicten gaan over eigendom en afspraken

4 Eigendom, bezit en houderschap Waar is dit geregeld? Nieuw Burgerlijk wetboek Privaatrecht Beschermd door art. 6.162 Onrechtmatige daad

5 Eigendom, bezit en houderschap Onrechtmatige daad ?

6 Eigendom, bezit en houderschap Verschil: Eigendom Bezit en houderschap

7 Eigendom, bezit en houderschap Verschil: Eigendom Het vrije genot, gebruiken Het op volstrekte wijze beschikken Bezit en houderschap

8 Eigendom, bezit en houderschap Verschil: Eigendom Bezit en houderschap Het onder zich houden van een zaak alsof men eigenaar is

9 Eigendom, bezit en houderschap Eigendom grond omvat: Bovengrond Grondwater Gebouwen Beplanting

10 Eigendom, bezit en houderschap Beperkte zakelijke rechten: Recht van opstal Erfpacht Vruchtgebruik

11 Beperkte zakelijke rechten: Verschil vruchtgebruik en erfpacht? Waarom notariële akte? Wat is akte van vestiging?

12 Koop onroerend goed Let op!: De verkoper is verplicht de verkochte zaak aan de koper over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, m.u.v. welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard

13 Hypotheek Benodigd: Hypotheeknemer Hypotheekgever Notaris Inschrijving in register

14 Appartementsrecht Verplichtingen van de eigenaar Rechten van de eigenaar Begrip: Een aandeel in een bouwwerk welke is bestemd om als geheel gebruikt te worden Hieruit volgt:

15 Waar gaat dit over? Burenrecht De rechten en plichten van de eigenaars betreffende aan elkaar grenzende erven Nieuw Burgerlijk Wetboek; boek 5 Buren zijn een bron van conflicten; als bouwkundige kun je dit in een vroeg stadium beïnvloeden.....

16 Bepalingen over o.a.: Burenrecht Overstekende bouwwerken Gevaar en hinder (geluid...) Licht en uitzicht Noodweg

17 Burenrecht Erfafscheiding, wat zijn de regels?

18 Burenrecht Licht en uitzicht?

19 Burenrecht Licht en uitzicht?

20 Burenrecht Waar laat je het water?

21 Burenrecht Hulp bij de verbouwing….?

22 Mandeligheid Wanneer een onroerend goed gemeenschappelijk eigendom is Hieruit volgt: Gezamenlijke plichten Gezamenlijke rechten Begrip:

23 Mandeligheid

24 Erfdienstbaarheid Dienend erf Heersend erf Begrip: Een last voor een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak Hieruit volgt:

25 Afronding Werken aan de vragen Werken aan beroepsproduct Baarn Wat heb je geleerd? Over privaatrecht, burenrecht, zakenrecht Wat doet een bouwer hiermee? Wat ga je doen?


Download ppt "© Copyright 2010 by ir. J. Ariens Welkom bij Bouwrecht week 2 Zaken- en verbintenisrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google