De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open Universiteit Extra (OUX)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open Universiteit Extra (OUX)"— Transcript van de presentatie:

1 Open Universiteit Extra (OUX)
Faculteitsdag 20 april 2012 Frank Wester

2 Onderwerpen Onontkoombaar onderwijs OU-onderwijs ‘ontkoombaar’?
Uitgangspunten OUX Aanbod Informatica in Extra’s voor OU-studenten Logistiek en voorwaarden Belangstelling bij alle faculteiten tot nu toe Wat ná september 2012? Meer informatie Vragen? Discussie

3 Onontkoombaar onderwijs
Term viel bij presentatie ICAB vrijdag 13 april van Erik Barendse n.a.v. module ‘Introductie Informatica & Informatiekunde’ (IPI001) RU Nijmegen Twee weken full time onderwijs voor startende eerstejaars Elke dag opdracht inleveren – altijd docenten aanwezig Aanwezigheid verplicht – hoge motivatie – hoog rendement (weinig uitval) – tevreden studenten Aan dit soort onderwijs kun je je niet onttrekken Uitval is er wel, maar die is van een andere soort dan bij OU (en bij andere RU-cursussen!) Meer voorbeelden: conservatorium (elke week voorspelen), stage, … Meer info: – zoek op IPI001

4 OU ontkoombaar? OU-ideaal: vrijheid van plaats, tijd, studietempo, …
Ideaal is (nog steeds) mooi, maar werkt (helaas) bij een (te) klein aantal studenten (“afgestudeerden zijn heel tevreden!”) BOU werkt anders: vast tempo, tutoren, stok achter de deur, … Hoger rendement! Bij OU zagen/zien we hetzelfde bij MIT, CPP, Premaster MW, … (overal wordt vrijheid van studietempo ingeperkt) Bij faciliteren van eigen tempo (SYS/CBI, …) zien we juist vaak uitstelgedrag (kan morgen ook nog!) Bijkomend voordeel: studeren met studiegenoten (community) OUX: experiment bij alle faculteiten om dit ook te doen bij niet-commercieel onderwijs!

5 Uitgangspunten OUX naast het bestaande systeem (‘vrijheid-blijheid’)
minder vrijblijvend, meer binding, cohortvorming actief monitoren van het studieproces (tutor) aanbod na het starttraject (voorlopig, tijdens experiment) blokken van vier modules vaste startdatum en jaarplanning intake – toetsen motivatie vaste ‘events’ met – in principe – aanwezigheidsverplichting tentamen direct aansluitend op het volgen van het onderwijs tutor voor het hele blok geen extra kosten (tijdens experiment)

6 Aanbod Informatica in 2012-2013
Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 (T25151, OpiJ1) (sept-nov) 2. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (T42241, OpiJ2) (nov-jan) 3. Discrete wiskunde A (T07131, DWA) (jan-april) 4. Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (T34141, OOAO) (april-juni) NB: ook voor de studenten die niet deelnemen aan OUX is er begeleiding (online en face to face) in de aangegeven periodes en zijn er na afloop van die periodes schriftelijke tentamens gepland Het is nadrukkelijk de bedoeling hier bij OUX op aan te sluiten!

7 Extra’s voor OUX-studenten
intake kennismakingsbijeenkomst (sept) nabespreking van elke periode, zowel individueel (met tutor) als met groep aparte website (Studienet of OpenU) met andere OUX-studenten medestudenten! extra aandacht – commitment van twee kanten niet extra: inhoudelijke begeleiding, kosten, … tutoren en intake: Bart Pauw en Frank Wester (in )

8 Logistiek en voorwaarden
Vanaf 1 juni aanmelden voor intake Starttraject (bijna) afgerond Min of meer verplichte deelname aan ‘events’ Na akkoord van beide kanten kan pas worden ingeschreven Dat kan tot uiterlijk 22 augustus voor hele blok ineens Aparte opleidingscodes (OXT01, …(ba); OXT51, … (ma)) Voorwaarden/kosten vergelijkbaar met studiepakket (maar dan voor 4 vastgestelde modulen, dus 4/3 * prijs) Collectieve aanmelding voor eerste tentamens (na periode)! Toegang tot aparte community-site (Studienet of OpenU)

9 Belangstelling bij faculteiten (tot nu toe)
Belangstelling bij faculteiten (tot nu toe) NB: dit zijn geen aanmeldingen (komt later)! Cultuurwetenschappen 41 Informatica 8 Managementwetenschappen 14 Natuurwetenschappen 5 Onderwijswetenschappen Psychologie 62 Rechtswetenschappen 42 Totaal 186

10 Wat ná september 2012? Mogelijk nieuwe start OUX-groepen in feb. 2013
Al pakketten bedacht voor (DWB, CT, WvCS, MDD) en (rest propedeuse) Ook mogelijkheden voor postpropedeuse en master (faculteit bepaalt aanbod) Hoe en wat steeds per semester bekeken Inktvlekwerking Mentoruren mogelijk – op termijn - verschuiven naar tutoren Kosten?

11 Meer informatie? Op Studienet (bereikbaar via ‘Mijn werkplek’):
Ook OUX-aanbod van andere faculteiten Modulair maart 2012 (pag. 19) Werkwijzer april 2012 (pag. 2-3) Twee blogs op portal Informatica (‘waarom OUX?’): Vanaf eind april staat alles op

12 vragen? discussie: heeft dit een kans bij Informatica?


Download ppt "Open Universiteit Extra (OUX)"

Verwante presentaties


Ads door Google