De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VALPREVENTIE Inleiding Probleemanalyse Hoe pakken we valpreventie aan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "VALPREVENTIE Inleiding Probleemanalyse Hoe pakken we valpreventie aan?"— Transcript van de presentatie:

1 VALPREVENTIE Inleiding Probleemanalyse Hoe pakken we valpreventie aan?
Voorbeeld uit Brecht Hoe nu verder?

2 EEN ERNSTIG PROBLEEM In 2000 stierven 765 personen ten gevolge van een val in huis. In 2000 stierven 871 mensen in het verkeer. Bij jongeren: blauwe plekken beperkte lichamelijke letsels Bij senioren: ernstige letsels!

3 “Organisaties en verenigingen ondersteunen
OPDRACHT LOGO “Organisaties en verenigingen ondersteunen bij het opzetten van gezondheidsbevorderende activiteiten voor thuiswonende 65-plussers”

4 PROBLEEMANALYSE Cijfergegevens Onderschatting van het probleem
Gevolgen voor oudere & omgeving Lichamelijk Psychisch Sociaal Economisch Waarom vallen wij?

5 CIJFERGEGEVENS Bij thuiswonende ouderen:
33% van 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar 50% bij 80-plussers 15% tot 30% van 65-plussers valt meerdere keren per jaar 1/3 van de thuiswonende senioren valt minstens één keer per jaar. Bij 65+ wordt de valincidentie geschat op 33% Bij 80+ stijgt dat tot 50%. Valpartijen betekenen een verhoogd risico op sterfte bij senioren. Is de 6de doodsoorzaak bij 65+ Bij 75+ is vallen met letsels zelfs doodsoorzaak nummer één.

6 ONDERSCHAT PROBLEEM Een val zonder letsel wordt vaak niet gemeld…
Kinderen vallen vaker maar de gevolgen voor ouderen zijn veel groter… De val van de oudere heeft ook impact op zijn/haar omgeving…

7 GEVOLGEN VAN EEN VAL Voor de oudere & de omgeving!
Lichamelijke gevolgen Psychische gevolgen Sociale gevolgen Economische gevolgen

8 LICHAMELIJKE GEVOLGEN
Lichamelijke letsels: beperkt tot ernstig Hospitalisatie: ± 3% van de 70-plussers Heupfracturen: 20% bij vrouwen 80+ 10% bij mannen 80+ Toegenomen kans op overlijden: Valincidenten  belangrijkste oorzaak van “onvrijwillig letsel”  = 6de doodsoorzaak bij 65-plussers Heupfractuur: 33% sterfterisico binnen het jaar

9 PSYCHISCHE GEVOLGEN Angst Angst niet altijd (h)erkend
om terug te vallen voor opname in rusthuis (15 à 20 % komt na val in rusthuis of RVT) Angst niet altijd (h)erkend door de omgeving…

10 SOCIALE GEVOLGEN Afhankelijkheid: Sociale isolatie Vereenzaming
25 à 35 % na revalidatie naar huis MAAR hulpbehoevend Sociale isolatie Vereenzaming Depressie

11 ECONOMISCHE GEVOLGEN Internationaal: middelenbesteding ⇧⇧⇧ België
Rusthuisopname = 3 x groter voor vallers ZH-opname = 6x groter na 65 jaar (tgv vallen) Valletsels = duurste categorie van alle trauma’s België Behandeling in het ziekenhuis € 8.500 Revalidatie € 7.000 Jaarlijkse uitgave voor de behandeling van heupfracturen : € 200 miljoen Kostenplaatje voor de senior zelf

12

13 WAAROM VALLEN WIJ? Valproblematiek = een multifactorieel probleem
Intrinsieke risicofactoren (persoonsgebonden) Mobiliteit en evenwicht Zicht Te lage bloeddruk Incontinentie Extrinsieke risicofactoren Medicatie Omgevingsfactoren Gedrag / valangst

14 AANPAK VALPREVENTIE Iedereen of gericht op risicopersonen?
Mogelijke acties / scenario’s Educatie & sensibilisatie Gerichte interventies Beweging Omgeving Communicatie tussen hulpverleners Gemeenschaps- of wijkproject

15

16 IEDEREEN OF GERICHT? Primaire valpreventie Secundaire valpreventie
Totale doelgroep senioren 1ste val voorkomen Secundaire valpreventie Senioren met verhoogd risico (Nieuwe) val voorkomen Risicopersonen tijdig opsporen!! (Preventie van breuken: heupbeschermers, geneesmiddelen)

17 MOGELIJK SCENARIO EERST educatie / sensibilisatie + draagvlak creëren
DAN gerichte acties of interventies  doelgroep bepalen

18 EDUCATIE / SENSIBILISATIE
Campagnebeeld en slogan Artikelreeks gemeentelijk infoblad Toneelvoorstelling Infostand en -beurs / panelgesprek Educatiefolder / brochure Infosessie voor senioren – peer-educatie Vorming voor eerstelijnsgezondheidswerkers / dienst- en beleidsverantwoordelijken

19 GERICHTE INTERVENTIES
Aanbieden van (programma’s) bewegingsoefeningen en/of Doorlichten omgevingsveiligheid en/of Toepassen multifactorieel project (=afspraken tussen hulpverleners) Wijk- of gemeenschapsgerichte aanpak (VIG)

20 BEWEGING Zeer effectieve strategie Onmiddellijk succes:
aantal valpartijen ⇩ aantal letsels ⇩ Niet elke vorm van beweging = effectief Evenwicht + spiersterkte + uithouding

21 BEWEGING Enkele voorbeelden: Tai-chi, dans, eurhythmics …
Gezondheidswandelingen Specifieke en aangepaste oefeningen zowel in groep als individueel Yoga

22 OMGEVING Belangrijk onderdeel Thuisomgeving én publieke omgeving
Gekaderd binnen een heel project Enkele voorbeelden : Doorlichting huis m.b.v. checklist Inventarisatie knelpunten gemeente Signaalfunctie naar gemeente Technische en financiële hulp voorzien

23 VALPREVENTIENETWERK Ouderen met hoog valrisico opsporen, evalueren, begeleiden en opvolgen Ontwikkelen van een valpreventienetwerk Betrokken partners: huisarts, kinesitherapeut, apotheker, thuisverpleging, ergotherapeut, thuis- of gezinszorg, poetsdienst, OCMW-dienst, dienstencentrum, gemeentebestuur, ziekenfonds, uitleendienst, SIT (SEL) …  dialoog en samenwerking noodzakelijk

24 VALPREVENTIENETWERK Enkele voorbeelden :
Interventieprotocol van KUL / Logo Zuiderkempen Systeem van valconsulenten (Gent) Interventiedraaiboek (Gent) Communicatie- of aandachtsfiche valpreventie in zorgdossier Vorming voor professionelen

25 BOEBS Opgezet door VIG Afgebakende en omschreven gemeenschap
Bewustmaking, educatie, bewegings- en omgevingsinterventies, intersectorale samenwerking lokaal Een proefproject voor 2 jaar 8 stappen plan Handleiding beschikbaar

26 VALPREVENTIE IN BRECHT
Blijf op eigen benen staan Valpreventie voor senioren

27 ACTIES IN BRECHT Opstarten werkgroep Actie parkhappening Brecht
Info “3 op een rij”-optredens Op aanvraag op seniorenfeesten Toneelstuk op 1 december 2005 Extra sportpromotie voor 45-plussers

28 GEBRUIKTE MATERIALEN Checklist Infobrochure Logo Praam
Infobrochure Rode Kruis Fotospel Powerpointpresentatie Sportbrochure “sport voor 45+-ers”

29 HOE NU VERDER? Lokale valkuilen Wat kan het Logo doen?
Wat willen & kunnen de gemeenten doen?

30 LOKALE VALKUILEN SIT Vlaamse ondersteuning
Discussie primaire / secundaire preventie Lokaal netwerk uitbouwen

31  Wat willen & kunnen gemeenten?
WAT KAN HET LOGO DOEN? Samenbrengen van geïnteresseerde gemeenten (kleine werkgroep) Een inspiratiemap voor de gemeente Lokale ondersteuning indien gemeente trekker is Doorgeven van materialen : checklist, folders,…  Wat willen & kunnen gemeenten?

32


Download ppt "VALPREVENTIE Inleiding Probleemanalyse Hoe pakken we valpreventie aan?"

Verwante presentaties


Ads door Google