De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lichthinder in de wetgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lichthinder in de wetgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Lichthinder in de wetgeving
Friedel Pas, Preventie Lichthinder vzw

2 Agenda Decreet betreffende de openbare dienstverplichting opgelegd aan DNB’s Lichthinder in VLAREM Soortenbesluit en lichthinder Verkeerscode en lichthinder Europese energierichtlijnen Voorbeelden van reglementering in Europa

3 Decreet betreffende de openbare dienstverplichting opgelegd aan DNB’s
26 maart 2004

4 Openbare Dienstverplichting

5 Lichthinder in Vlarem II
En hoe de milieu-inspectie daar mee om gaat.

6 MI en lichthinder Op basis van het Milieuhandhavingsrapport 2003 van de afdeling Milieu-inspectie. Hoofdstuk 7: Opvolging en eigen initiatief

7 MI en lichthinder MI ziet de bestrijding van lichthinder, afkomstig van hinderlijke inrichtingen, als een belangrijke uitdaging voor de toekomst… Ervaring met lichtcontroles leert dat, ondanks de beperkte bepalingen die hierover in Vlarem II staan en ondanks het gebrek aan duidelijke verlichtingsnormen en –standaarden, lichthinder relatief makkelijk te saneren is.

8 Regelgeving – Vlarem II
Deel 4: Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen. Hoofdstuk 4.6 Beheersing van hinder door licht Deel 6: Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen. Hoofdstuk 6.3 Beheersing van hinder door licht. Beiden hebben zelfde artikelen Alle artikels rond lichthinder zijn voor iedereen van toepassing

9 Regelgeving – Vlarem II
.0.1: De exploitant treft de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen

10 Regelgeving – Vlarem II
.0.2: Het gebruik en de intensiteit is beperkt tot de noodwendig-heden inzake uitbating en veiligheid;

11 MI en lichthinder Hierbij hanteert MI volgende principes:
Bij activiteit: het gebruik van de intensiteit van de lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt; Bij non-activiteit: geen licht.

12 MI en lichthinder De term ‘veiligheid’ in de wetgeving verwijst in deze context echter naar de bescherming van de integriteit van personen en niet naar beveiliging tegen inbraak (citaat antwoord minister leefmilieu op parlementaire vraag). Anti-diefstalverlichting behoort dus niet tot de noodwendigheden inzake ‘veiligheid’.

13 MI en lichthinder Verbazingwekkend dat bedrijven
Door verzekeringsmaatschappijen Door reguliere politiediensten. Verplicht worden om overvloedig te verlichten ter bescherming van hun eigendommen (tegen de wet) Beter gebruik van naderingsverlichting.

14 Regelgeving – Vlarem II
.0.2: niet functionele lichtoverdracht naar de omgeving wordt beperkt

15 Niet-functionele lichtoverdracht

16 Niet-functionele lichtoverdracht

17 Niet functionele lichtoverdracht

18 Regelgeving – Vlarem II
.0.3: Klemtoon-verlichting wordt enkel op de inrichting gericht

19 Sky-Tracer = klemtoonverlichting

20

21

22 Klemtoonverlichting

23 Regelgeving – Vlarem II
.0.4: Lichtreclame mag de intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen

24 Klemtoon / reclame verlichting

25 MI en lichthinder Bij eerste confrontatie met inbreuken op Vlarem, voornamelijk volgende excuses: Onwetendheid. Veiligheid. Openbare wegverlichting: Zou overvloediger zijn en meer lichthinder veroorzaken.

26 MI en lichthinder Openbare verlichting eveneens onderhevig aan VLAREM.

27 Controle Voor klasse I bedrijven: Milieu Inspectie
Al de rest: De gemeente. Milieudienst en/of milieu politie mee betrekken bij verlichtingsprojecten.

28 Soortenbesluit en lichthinder

29 Soortenbesluit Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. + Habitatrichtlijn + Bat agreement (Bonn Conventie) + Bern Conventie

30 Verkeerscode en lichthinder

31 Regelgeving – art. 80.2 Wegcode
Bestuurders niet verblinden of in dwaling brengen Verkeersborden (zelfs gedeeltelijk) voorstellen of nabootsen Binnen 75 m van verkeerslichten op minder dan 7 m boven de grond rode of groene tint geven aan reclameborden, uithangborden of inrichtingen

32 Wegcode en lichthinder

33 Verkeerscode en lichthinder

34 Europese energierichtlijnen

35 Directive 2005/32/EC Onderdeel van het European Climate Change Program (ECCP) EuP = Energy using Products Wat: Verbeteren van de Ecologische Performantie voor de volledige product levenscyclus Doel: Verminderen van de broeikasgassen, beter gebruik van grondstoffen.

36 Wat is EuP Energy-using Products Directive voor eco-design van EuP’s
Milieu-impact gedurende productie en levensduur. Evenals energie aspect, waterverbruik, impact van de productie, gebruikte materialen…

37 Ballasten Gebruik van elektronische ballasten.
Dimbaar voor HID lampen.

38 Opwaarts licht Wegcategorie / lichtbron UFF ME1 tot ME5 en MEW1 tot MEW5, alle lummen outputs 3% CE0 tot CE5, S1 tot S6, ES, EV en A 12000 lm <= lichtbron 5% lm <= lichtbron < lm 10% lm <= lichtbron < lm 15% lichtbron < lm 20% regio’s met aandacht voor lichtvervuiling: < 1% UFF voor alle wegen en lichtbronnen. Verlichtingstoestellen zijn compatibele installaties met aangepaste dimming en controle systemen die rekening houden met beschikbaarheid van daglicht, verkeers en weer condities en eveneens compenseren voor de variatie in de tijd van de reflectie van het oppervlakte en voor de initiele dimensionering van de lamp lummen maintenance factor.

39 Reglementering betreffende lichtvervuiling elders in Europa

40 Soorten reglementering
Lichthinder Vlaanderen Verenigd Koninkrijk Lichtvervuiling 10 regio’s in Italië Catalonië in Spanje La Palma + Tenerife, Spanje Slovenië Republiek Tsjechië Kroatië Frankrijk When we take an overview in Europe about existing regulations on light pollution we notice that there are two main types. Some are based on light nuisance. That is done for practical reasons. Those countries have mostly already a law related to nuisance and adding regulations for a new type of nuisance was then the most easy and simplest way. That was the case in Belgium and UK. The rest worked out regulations on light pollution. That make clearly difference in what is handled or not. Czech Republic is here a special case. To become a member of the EU they worked out a Clean Air act where light pollution was a part off. That was a law defining the intentions and what can be included, consequences of violation. Later would defined the rules, and those are not already got a majority until now with as result that this law is not active now. Let we take a look to those regulations for the aspect of advertisement and sign lighting.

41 Beperking opwaarts licht
Functionele verlichting 0% ULOR Reclamepanelen Gebouwen 0% ULOR voor commerciële gebouwen, max 10% naast gebouw voor cultureel erfgoed 0 cd/klm > 90° Van boven naar beneden 0 cd/klm > 90° commerciële installaties, max 10% naast gebouw voor cultureel erfgoed

42 Beperking hoeveelheid licht
Functionele verlichting < 50kWh/inwoner/jaar W/oppervlakte Reclamepanelen < 35 W/m² Gebouwen < 1cd/m² <1% boven Europese normen. < 4500 lm < 1cd/m²

43 Gebruik soort licht Blauw wit licht enkel toegelaten in voetgangerszones. Geen gebruik van blauw wit licht. Na HD overal, openbare verlichting na 23 uur enkel Na LD.

44 Meer informatie wetgeving
Brochures Ministerie van de Vlaamse gemeenschap: “Publiciteit zonder lichtvervuiling” “Openbare wegverlichting zonder lichthinder”


Download ppt "Lichthinder in de wetgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google