De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop lichthinder Inleidende begrippen en theoretisch kader Preventie lichthinder vzw – Stijn Vanderheiden Praktijkvoorbeelden gemeentebestuur Staden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop lichthinder Inleidende begrippen en theoretisch kader Preventie lichthinder vzw – Stijn Vanderheiden Praktijkvoorbeelden gemeentebestuur Staden."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop lichthinder Inleidende begrippen en theoretisch kader Preventie lichthinder vzw – Stijn Vanderheiden Praktijkvoorbeelden gemeentebestuur Staden - Noël Bardyn 8 september 2009

2 lichthinder inleidende begrippen theoretisch kader Preventie Lichthinder vzw Stijn Vanderheiden

3 Inleiding Probleemstelling Oorzaken Oplossingen Beleidskader lichthinder inleidende begrippen theoretisch kader 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

4 De wereld ‘s nachts

5 Europa ‘s nachts

6 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder Vlaanderen ‘s nachts

7 De Westhoek ‘s nachts 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

8 Definities Verschil tussen lichthinder en lichtvervuiling Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht, als regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van onbehagen. Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn de astronomen. Ook dieren ondervinden lichthinder door versnippering en beïnvloeding van hun leefgebied en verstoring van hun bioritme. Voor planten werden weinig of geen nadelige effecten vastgesteld met uitzondering van vorstschade door het langer vasthouden van de bladeren in de herfst. 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

9 Definities Lichtvervuiling volgens Mira: is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Lichtvervuiling wetenschappelijk: Is een wijziging van lichtniveau’s in de buitenlucht als gevolg van kunstmatige verlichting. 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

10 Verschillende vormen Lichtkoepel Verblinding (glare) Waar niet nodig (tresspass) Verspilling 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

11 Lichtkoepel

12 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder Lichtkoepel

13 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder Verblinding

14 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

15 Doorbraak (Tresspass) 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

16 Verspilling 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

17 Duidelijk en veilig?

18 Gevolgen voor onze omgeving Mensen Dieren Planten Energiegebruik en CO 2 -uitstoot 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

19 Melkweg weg! 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

20 Cultureel Vincent Van Gogh: Sterrennacht boven de Rhône, september 1888 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

21 Het verdwijnen van de sterrenhemel Contrast Deze letters zijn moeilijk te lezen zoals de sterren in een lichtvervuilde hemel. Deze letters zijn makkelijk te lezen, zoals sterren in een donkere hemel. 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

22 Bronnen van lichthinder en lichtvervuiling Aandeel van de doelgroepen in de hoeveelheid buitenverlichting verkeer en vervoer = openbare verlichting cijfers: MIRA-S 2000 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

23 Hoe moet er verlicht worden? Wat we nodig hebben

24 Principes van goed verlichten Respecteren van de 20°-regel Volledig vermijden van RECHTSTREEKS OPWAARTSE LICHTSTROOM Beperken van WEERKAATST OPWAARTS LICHT –Minimum doelgebied –Minimale luminantie en maximale uniformiteit. –Minimum gebruiksperiode. ACTIEF LICHTBEHEER –Dimming. –Logische actieve schakeling 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

25 Principe neerwaartse lichtstroom een overzicht van verschillende mogelijke straatverlichtingen. Het onderscheid tussen goede en slechte keuzes ligt voor de hand. Op de foto zie je waarom verlichting met "bollen" gewoonweg af te raden valt: onder de lantaarnpaal - waar het licht juist moet komen - is er een donkere zone. De aanpalende huizen krijgen daarentegen de volle laag: het licht dringt de kamers ongewenst binnen.

26 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder Principe minimum doelgebied voor na

27 Effect op hemelgloed Schema dat de relatieve bijdrage van een verlichtingstoestel tot de lichtkoepel op een afstand van 10 km toont. A. 70-0°: Ideale verdeling van het licht. B. 90-70°: draagt significant bij tot de lichtvervuiling op grotere afstand, als gevolg van reflectie. Het gereflecteerde licht zal wel vaak gehinderd worden door gebouwen, bomen en andere obstakels. C. 99-90°: Zeer kritische zone voor lichtvervuiling en lichtkoepels waargenomen op 10 km (in landelijke gebieden) waar het sterk het gevolg is van verstrooing in de atmosfeer. D. 100-95°: draagt significant bij tot lichtvervuiling, vooral in landelijke regio’s waar het licht niet gehinderd wordt door obstakels. E. 180-100°: kritisch voor lichtvervuiling in bebouwde regio’s maar optioneel minder lichtvervuilend in landelijke regio’s. 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

28 Reclameverlichting Slechte voorbeelden 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

29 Reclameverlichting Goede voorbeelden 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

30 Klemtoonverlichting De brug of de hemel verlicht? 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

31 Klemtoonverlichting Het gebouw of de hemel verlicht?

32 Principe neerwaartse lichtstroom Bij alle toepassingen moet zoveel mogelijk neerwaarts verlicht worden. Geen enkel deel van de lichtbundel mag hoger dan het horizontale vlak door het lichtpunt waarneembaar zijn, en liefst niet boven 10° onder dit vlak. Dit noemt men het "Full Cutoff Systeem", volledige afsnijding boven het horizontale vlak. 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

33 Terreinverlichting Wordt enkel het terrein verlicht? 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

34 Sportterreinen Sinaai (2003) Nieuwe toestand 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

35 Terreinverlichting Slecht: parkeerterrein sporthal –Symmetrische armaturen –Niet horizontaal gemonteerd –Verblinding –Veel opwaartse lichtstroom

36 Terreinverlichting Goed: parkeerterrein –FCO-armaturen –Uniforme verlichtingsniveau –Wel opletten voor palen na botsing (schuine paal = verblinding) 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

37 Verlichting bedrijfsterreinen 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

38 Verlichting bedrijfsterreinen 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

39 Regelgeving: Vlarem II.0.1: De exploitant treft de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen;.0.2: Het gebruik en de intensiteit is beperkt tot de noodwendig-heden inzake uitbating en veiligheid – niet functionele lichtoverdracht naar de omgeving wordt beperkt;.0.3: Klemtoon-verlichting wordt enkel op de inrichting gericht;.0.4: Lichtreclame mag de intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen; 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

40 Wat er aan doen? Er is meer en meer bewustwording Maar er is te weinig kennis over: –hoe het wel moet; –wat goed is en fout; Overgrote deel van problemen ontstaat uit onwetendheid 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

41 Wat er aan doen? Sensibilisatie: –Nacht van de Duisternis (28 maart 2009) http://www.nachtvandeduisternis.be –Europese symposia lichthinder (2005 in België, 2009 Ierland) http://www.lichthinder.be/symposium –Infosessies … Structureel: –DULOMI: begeleiding van 50 gemeenten http://www.verlichtenzonderhinder.be –Lichtaudits: onderzoek en beleidsvoorstellen http://www.preventielichthinder.be –Advies bij concrete verlichtingsprojecten 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

42 Wat kan de gemeente er aan doen? Overtreders informeren en begeleiden In openbare aanbestedingen voorkomen van lichthinder opnemen Politiereglement Stedenbouwkundige verordening Stedenbouwkundige voorschriften Informatie verspreiden 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

43 Informatie op internet http://www.lichthinder.be http://www.verlichtenzonderhinder.be http://www.preventielichthinder.be http://www.emis.vito.be/lichthinder.be http://www.darksky.org 8 september 2009 - milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

44 Platform Lichthinder Preventie Lichthinder vzw –E-mail: inlichtingen@preventielichthinder.be –Website: http://www.preventielichthinder.be Bond Beter Leefmilieu (BBL): –Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel,  02/282.17.35 –E-mail: mike.desmedt@bblv.be –Website: http://www.bondbeterleefmilieu.be Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) Werkgroep Lichthinder –p.a. Maarten Vanleenhove, IJzerenwegstraat 11, 2850 Willebroek,  0496/59.98.19 –E-mail: maarten.vanleenhove@telenet.be –Website: http://www.lichthinder.be

45 Hoe kan jij helpen? Lid worden van Preventie Lichthinder vzw –15 euro per jaar –Optie: lid worden IDA voor 30 euro i.p.v. 50 dollar –http://www.preventielichthinder.be –lidworden@preventielichthinder.be Infosessies geven (bv. in je milieuraad) Meewerken aan de nacht van de duisternis


Download ppt "Workshop lichthinder Inleidende begrippen en theoretisch kader Preventie lichthinder vzw – Stijn Vanderheiden Praktijkvoorbeelden gemeentebestuur Staden."

Verwante presentaties


Ads door Google