De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop lichthinder Inleidende begrippen en theoretisch kader

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop lichthinder Inleidende begrippen en theoretisch kader"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop lichthinder Inleidende begrippen en theoretisch kader
Preventie lichthinder vzw – Stijn Vanderheiden Praktijkvoorbeelden gemeentebestuur Staden - Noël Bardyn 8 september 2009

2 Preventie Lichthinder vzw
inleidende begrippen theoretisch kader Preventie Lichthinder vzw Stijn Vanderheiden

3 lichthinder inleidende begrippen theoretisch kader Inleiding
Probleemstelling Oorzaken Oplossingen Beleidskader 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

4 De wereld ‘s nachts

5 Europa ‘s nachts

6 Vlaanderen ‘s nachts 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

7 De Westhoek ‘s nachts 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

8 Definities Verschil tussen lichthinder en lichtvervuiling
Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht, als regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van onbehagen. Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn de astronomen. Ook dieren ondervinden lichthinder door versnippering en beïnvloeding van hun leefgebied en verstoring van hun bioritme. Voor planten werden weinig of geen nadelige effecten vastgesteld met uitzondering van vorstschade door het langer vasthouden van de bladeren in de herfst. 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

9 Definities Lichtvervuiling volgens Mira: is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Lichtvervuiling wetenschappelijk: Is een wijziging van lichtniveau’s in de buitenlucht als gevolg van kunstmatige verlichting. 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

10 Verschillende vormen Lichtkoepel Verblinding (glare)
Waar niet nodig (tresspass) Verspilling 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

11 Lichtkoepel 11

12 Lichtkoepel 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 12

13 Verblinding 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 13

14 Verblinding 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 14

15 Doorbraak (Tresspass)
8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 15

16 Verspilling 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 16

17 Duidelijk en veilig? 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 17

18 Gevolgen voor onze omgeving
Mensen Dieren Planten Energiegebruik en CO2-uitstoot 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 18

19 Melkweg weg! 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 19

20 Cultureel Vincent Van Gogh:
Sterrennacht boven de Rhône, september 1888 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 20

21 Het verdwijnen van de sterrenhemel
Contrast Deze letters zijn moeilijk te lezen zoals de sterren in een lichtvervuilde hemel. Deze letters zijn makkelijk te lezen, zoals sterren in een donkere hemel. 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 21

22 Bronnen van lichthinder en lichtvervuiling
Aandeel van de doelgroepen in de hoeveelheid buitenverlichting verkeer en vervoer = openbare verlichting cijfers: MIRA-S 2000 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 22

23 Hoe moet er verlicht worden?
Wat we nodig hebben 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 23

24 Principes van goed verlichten
Respecteren van de 20°-regel Volledig vermijden van RECHTSTREEKS OPWAARTSE LICHTSTROOM Beperken van WEERKAATST OPWAARTS LICHT Minimum doelgebied Minimale luminantie en maximale uniformiteit. Minimum gebruiksperiode. ACTIEF LICHTBEHEER Dimming. Logische actieve schakeling 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 24

25 Principe neerwaartse lichtstroom
een overzicht van verschillende mogelijke straatverlichtingen. Het onderscheid tussen goede en slechte keuzes ligt voor de hand. Op de foto zie je waarom verlichting met "bollen" gewoonweg af te raden valt: onder de lantaarnpaal - waar het licht juist moet komen - is er een donkere zone. De aanpalende huizen krijgen daarentegen de volle laag: het licht dringt de kamers ongewenst binnen. 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 25

26 Principe minimum doelgebied
na voor 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 26

27 Effect op hemelgloed Schema dat de relatieve bijdrage van een verlichtingstoestel tot de lichtkoepel op een afstand van 10 km toont. A. 70-0°: Ideale verdeling van het licht. B °: draagt significant bij tot de lichtvervuiling op grotere afstand, als gevolg van reflectie. Het gereflecteerde licht zal wel vaak gehinderd worden door gebouwen, bomen en andere obstakels. C °: Zeer kritische zone voor lichtvervuiling en lichtkoepels waargenomen op 10 km (in landelijke gebieden) waar het sterk het gevolg is van verstrooing in de atmosfeer. D °: draagt significant bij tot lichtvervuiling, vooral in landelijke regio’s waar het licht niet gehinderd wordt door obstakels. E °: kritisch voor lichtvervuiling in bebouwde regio’s maar optioneel minder lichtvervuilend in landelijke regio’s. 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 27

28 Reclameverlichting Slechte voorbeelden
8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 28

29 Reclameverlichting Goede voorbeelden
8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 29

30 De brug of de hemel verlicht?
Klemtoonverlichting De brug of de hemel verlicht? 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 30

31 Het gebouw of de hemel verlicht?
Klemtoonverlichting Het gebouw of de hemel verlicht? 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 31

32 Principe neerwaartse lichtstroom
Bij alle toepassingen moet zoveel mogelijk neerwaarts verlicht worden. Geen enkel deel van de lichtbundel mag hoger dan het horizontale vlak door het lichtpunt waarneembaar zijn, en liefst niet boven 10° onder dit vlak. Dit noemt men het "Full Cutoff Systeem", volledige afsnijding boven het horizontale vlak. 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 32

33 Terreinverlichting Wordt enkel het terrein verlicht?
8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 33

34 Sportterreinen Sinaai (2003)
Nieuwe toestand 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 34

35 Terreinverlichting Slecht: parkeerterrein sporthal
Symmetrische armaturen Niet horizontaal gemonteerd Verblinding Veel opwaartse lichtstroom 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 35

36 Terreinverlichting Goed: parkeerterrein FCO-armaturen
Uniforme verlichtingsniveau Wel opletten voor palen na botsing (schuine paal = verblinding) 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 36

37 Verlichting bedrijfsterreinen
8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 37

38 Verlichting bedrijfsterreinen
8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 38

39 Regelgeving: Vlarem II
.0.1: De exploitant treft de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen; .0.2: Het gebruik en de intensiteit is beperkt tot de noodwendig-heden inzake uitbating en veiligheid – niet functionele lichtoverdracht naar de omgeving wordt beperkt; .0.3: Klemtoon-verlichting wordt enkel op de inrichting gericht; .0.4: Lichtreclame mag de intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen; 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder

40 Wat er aan doen? Er is meer en meer bewustwording
Maar er is te weinig kennis over: hoe het wel moet; wat goed is en fout; Overgrote deel van problemen ontstaat uit onwetendheid 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 40

41 Wat er aan doen? Sensibilisatie: Structureel:
Nacht van de Duisternis (28 maart 2009) Europese symposia lichthinder (2005 in België, 2009 Ierland) Infosessies … Structureel: DULOMI: begeleiding van 50 gemeenten Lichtaudits: onderzoek en beleidsvoorstellen Advies bij concrete verlichtingsprojecten 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 41

42 Wat kan de gemeente er aan doen?
Overtreders informeren en begeleiden In openbare aanbestedingen voorkomen van lichthinder opnemen Politiereglement Stedenbouwkundige verordening Stedenbouwkundige voorschriften Informatie verspreiden 8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 42

43 Informatie op internet
8 september milieutrefdag West-Vlaanderen - sessie Lichthinder 43

44 Platform Lichthinder Preventie Lichthinder vzw
Website: Bond Beter Leefmilieu (BBL): Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel,  02/ Website: Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) Werkgroep Lichthinder p.a. Maarten Vanleenhove, IJzerenwegstraat 11, 2850 Willebroek,  0496/ Website: 44

45 Hoe kan jij helpen? Lid worden van Preventie Lichthinder vzw
15 euro per jaar Optie: lid worden IDA voor 30 euro i.p.v. 50 dollar Infosessies geven (bv. in je milieuraad) Meewerken aan de nacht van de duisternis 45


Download ppt "Workshop lichthinder Inleidende begrippen en theoretisch kader"

Verwante presentaties


Ads door Google