De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD Economie - SPF Economie De hervorming van het suikerbeleid vanuit verschillende invalshoeken Regards croisés sur la réforme de la politique sucrière.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD Economie - SPF Economie De hervorming van het suikerbeleid vanuit verschillende invalshoeken Regards croisés sur la réforme de la politique sucrière."— Transcript van de presentatie:

1 FOD Economie - SPF Economie De hervorming van het suikerbeleid vanuit verschillende invalshoeken Regards croisés sur la réforme de la politique sucrière Dr.ir. Ludwig LAUWERS

2 Q1 Moeten/ kunnen we de hervorming aanvaarden? Accepter oui ou non? –=>welke punten nog aanvechtbaar? – quels points sont encore discutables? Prijzen – prix Quota –=>welke mogelijkheden om pil te verzachten? – quels moyens pour atténuer les effets Opkopen quota - achat quota Compensatie inkomensverlies – compensation perte de revenu Begeleidende maatregelen (?) – mesures d’accompagnement (?)

3 Q2 Is de hervorming voldoende en uitvoerbaar? La réforme est-elle suffisante et opérationnelle? –Voldoende – suffisante: WTO EBA –Uitvoerbaar – opérationnelle: Regionale Sector Internationale ontwikkeling

4 Q3 Zin van doorgedreven verweer? Sens d’une contestation continuée? –Wenselijkheid van marktbescherming? –Desirabilité d’une proctection de marché? –Veranderingsweerstand, een gevecht tegen de windmolens? –Résistance au changement, une bataille à la don Quichotte?

5 Q4 Of meer pro-actief tegen de hervorming aankijken? Ou agir d’une façon plus pro-active? resoluut de weg van kostencompetitiviteit inslaan? Choisir sans cesse la voie de compétitivité par les coûts? Welke instrumenten heeft de sector om er het beste van te maken? Quels instruments pour s’en tirer? Kan het suikerdossier gekoppeld worden aan bio-energie? Est-ce qu’on peut coupler le dossier sucre à celui de la bio- énergie? Andere kansen? Autres opportunités?

6 Q5 En tenslotte de consument, welke consument? Et enfin le consommateur, quel consommateur, quel industriel? Andere? Autres groupes concernés? –Pays en développement: producteur – intermédiaire – consommateur –Pays émergents


Download ppt "FOD Economie - SPF Economie De hervorming van het suikerbeleid vanuit verschillende invalshoeken Regards croisés sur la réforme de la politique sucrière."

Verwante presentaties


Ads door Google