De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Hervorming van het suikerbeleid Effecten op de fytotechnie en de bedrijfsvoering Mia Tits Jean-François.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Hervorming van het suikerbeleid Effecten op de fytotechnie en de bedrijfsvoering Mia Tits Jean-François."— Transcript van de presentatie:

1 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Hervorming van het suikerbeleid Effecten op de fytotechnie en de bedrijfsvoering Mia Tits Jean-François Misonne KBIVB – Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet

2 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Hervorming van het suikerbeleid in Europa :  lagere prijzen  lagere quota  rendabiliteit van de bietenteelt ?  toekomst van de bietenteelt in België ?

3 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Bietenteelt in België

4 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid De toekomst van de bietenteelt in België - Opbrengsten : - stand van zaken en evolutie - doelstellingen voor de toekomst : verdere opbrengststijging - Kosten (inputs) : - stand van zaken en evolutie - doelstellingen voor de toekomst : kostenbeheersing - Alternatieven voor de bietenteelt - Eco-Beta

5 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Suikerbietenopbrengsten in België - 2de plaats in Europa voor witsuikeropbrengst per hectare - Jaarlijks : stijging van de witsuikeropbrengst met 2% - Productie van 1 hectare suikerbieten : - 10 ton suiker - 17 ton veevoeder (pulp, melasse, bietenstaartjes) - 50 ton bietenloof (opnieuw ingewerkt in de bodem) - bij de verwerking: 3.3 ton schuimaarde (bodemverbeteraar) - 16.8 miljoen liter zuurstof (met vastlegging van 33 ton CO 2 )

6 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Evolutie van de bietenopbrengsten

7 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Evolutie van de bietenopbrengsten : jaarlijkse stijging van de gemiddelde opbrengsten dank zij : - selectie en rassenonderzoek - betere teelttechnieken - daling van het areaal  wegvallen van de minder goede gronden

8 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Opbrengsten : doelstellingen voor de toekomst Stijgende trend verderzetten of zelfs verbeteren (naar 14 ton suiker per hectare over 10 jaar ?)

9 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Opbrengsten : doelstellingen voor de toekomst Stijgende trend verderzetten of zelfs verbeteren (naar 14 ton suiker per hectare over 10 jaar ?) door : - verdere verbetering teelttechnieken (nu in de rassenproeven tot 17 ton witsuiker per hectare) - vruchtwisseling ? - grotere velden ? - wendakkers ? - selectie : - verbetering opbrengsten - toleranties ziekten en plagen (rhizomanie, rhizoctonia, nematoden,…) - vorst- en schietersresistentie  vroeger zaaien ? - GGO’s ?

10 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Vroeger zaaien ?

11 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Opbrengsten : doelstellingen voor de toekomst Stijgende trend verderzetten of zelfs verbeteren (naar 14 ton suiker per hectare over 10 jaar ?) door : - verdere verbetering teelttechnieken (nu in de rassenproeven tot 17 ton witsuiker per hectare) - vruchtwisseling ? - grotere velden ? - wendakkers ? - selectie : - verbetering opbrengsten - toleranties ziekten en plagen (rhizomanie, rhizoctonia, nematoden,…) - vorst- en schietersresistentie  vroeger zaaien ? - GGO’s ?

12 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid De toekomst van de bietenteelt in België - Opbrengsten : - stand van zaken en evolutie - doelstellingen voor de toekomst : verdere opbrengststijging - Kosten (inputs) : - stand van zaken en evolutie - doelstellingen voor de toekomst : kostenbeheersing - Alternatieven voor de bietenteelt - Eco-Beta

13 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Kosten : stand van zaken handelingarbeid (of in loonwerk) afschrijvingen machines brandstof- verbruik gebruikte producten klaarleggen van de grondxxx organische bemestingxxxmest minerale bemestingxxxmeststoffen zaaienxxxzaad, fung., insect. waarnemingenx bespuitingenxxxherb., fung., insect., bladbemesting schoffelenxxx schietersx?? ? oogstxxx afdekken van de hopenx laden van de hopenx x Andere kosten vaste kosten verzekeringen pacht&huur diversen

14 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Kosten : stand van zaken - Grote verschillen tussen streken, bedrijven (bedrijfstype, bedrijfsgrootte,…) en velden - Weinig gedetailleerde statistieken te vinden - Verschillende indeling van de cijfers i.f.v. de informatiebron

15 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Kosten : stand van zaken - evolutie gebruik van chemische inputs :

16 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Kosten : doelstellingen voor de toekomst Behoud van de bereikte resultaten Vermindering van de kosten ? Ja maar niet eindeloos. - Klaarleggen van de grond : nieuwe technieken ? Verbetering machines ? Grotere percelen ? - Zaai ? Vermindering zaaidichtheid ? - Onkruidbestrijding ? Zeker ! - Bestrijding van ziekten en plagen ? Tolerante rassen. - Bladbemesting ? Zeker ! - Gebruik van machines ? Structuur van de bedrijven, gemeenschappelijk gebruik van machines, enz.

17 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Vermindering van de kosten : voorbeeld onkruidbestrijding

18 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid De toekomst van de bietenteelt in België - Opbrengsten : - stand van zaken en evolutie - doelstellingen voor de toekomst : verdere opbrengststijging - Kosten (inputs) : - stand van zaken en evolutie - doelstellingen voor de toekomst : kostenbeheersing - Alternatieven voor de bietenteelt - Eco-Beta

19 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Alternatieven voor de bietenteelt : bioethanol

20 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid De toekomst van de bietenteelt in België Analyse stand van zaken, evolutie en toekomstmogelijkheden van opbrengsten en kosten :  Stijging van de opbrengsten : nog een groot potentieel  Kostenbeheersing : - behoud van de verworvenheden - steeds in functie van optimalisering van de opbrengsten - verder daling mogelijk, maar niet oneindig  Nood aan gedetailleerde statistieken en informatie over teeltpraktijken en teeltkosten  Belang van onderzoek en communicatie  Eco-Beta

21 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Eco-Beta Ontwikkeling van een geïntegreerd teeltbegeleidingsysteem voor suikerbieten, binnen de huidige economische en ecologische randvoorwaarden Projectaanvraag IWT-Vlaanderen Samenwerking met BDB en U.Gent Periode : 2005-2007

22 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Eco-Beta :  Eco-nomisch : kostprijs verlagen en productie verhogen  Eco-logisch : rekening houdend met het milieu Teeltbegeleidingsprogramma met een geïntegreerde aanpak van alle aspecten van de bietenteelt in de Belgische omstandigheden, bekeken vanuit een economisch en ecologisch oogpunt dat de bietenteler toelaat om zijn eigen situatie te evalueren en zich waar mogelijk te verbeteren.

23 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Eco-Beta : een PC-applicatie, kosteloos beschikbaar via internet, die: - de bestaande kennis over de suikerbiet en haar teeltpraktijken integreert; - statistieken opbouwt van de suikerbietenteeltpraktijken in Vlaanderen; - tijdens de teelt punctueel en interactief advies geeft voor het al dan niet uitvoeren van bepaalde teelthandelingen, dosissen, producten,… in functie van omstandigheden, rendabiliteit, milieu-invloed, enz…; - tijdens de teelt de teler de mogelijkheid biedt om zijn teeltgegevens continu te registreren op zijn PC; - tijdens en na de teelt de teler de mogelijkheid biedt om een economische en ecologische evaluatie te maken, waarbij hij gemotiveerd wordt om zich te verbeteren door de vergelijking te maken met andere, gelijkaardige situaties.

24 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Eco-Beta : 2 functionaliteiten :  on-line teeltadvies : interactief teeltbegeleidingssysteem, vrij toegankelijk via internet (cfr. modules FAR-consult, identificatie onkruid, herkenning ziekten en plagen)  teeltevaluatie : vertrouwelijkheid van de informatie !

25 25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Eco-Beta : Ontwikkeling van databanken en modules :  kennisdatabank : algemene kennis en ervaring over de bietenteelt afkomstig uit onderzoek, literatuur, enz.,  praktijkdatabank : gegevens uit de praktijk, met betrekking tot uitgevoerde teelthandelingen en teeltomstandigheden en afkomstig van reële bietenvelden  module ‘teeltregistratie en datacommunicatie’ : biedt de gebruiker de mogelijkheid om zijn praktijkgegevens lokaal op computer bij te houden en desgewenst anoniem door te sturen naar de centrale praktijkdatabank  module ‘teeltadvies’ : beslissingsregels en gebruikersinterfaces die nodig zijn voor de functionaliteit ‘on-line teeltadvies’  module ‘teeltevaluatie’ : beslissingsregels en gebruikersinterfaces die nodig zijn voor de functionaliteit ‘teeltevaluatie’  updatemodule : regelmatig bijwerken van de informatie door de systeembeheerders (KBIVB en BDB)


Download ppt "25/05/05Studiedag BVLE Hervorming van het suikerbeleid Hervorming van het suikerbeleid Effecten op de fytotechnie en de bedrijfsvoering Mia Tits Jean-François."

Verwante presentaties


Ads door Google