De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO 20 september 2010 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4/5/6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO 20 september 2010 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4/5/6."— Transcript van de presentatie:

1 VWO 20 september 2010 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4/5/6

2 Impressie Kennismakingsdag

3 Leerlingbegeleiding VWO 4
Fred Bouwhuis mentor Yvonne Zweverink mentor Fred Bouwhuis decaan Joanne Duijvestijn teamleider Margreet de Graaf zorgcoördinator Chris de Ruyter zorgcoordinator Wilmi Bongers remedial teacher

4 Zorgen dat uw kinderen hun
Ons (en uw) doel: Zorgen dat uw kinderen hun diploma halen en opgroeien tot ‘mooie’ mensen

5 Kenmerken Tweede Fase Zelfstandig werken en plannen
PTA (plan van toetsing en afsluiting) Studiewijzers Studiebegeleidingsuren Vroeg beginnen met examenstof Opbouw examencijfer start in VWO 4

6 Zelfstandigheid Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen

7 Huiswerk vaak moeite met plannen of discipline om planning te volgen
Gevolg: uitstellen! Hulp ouders: Af en toe vragen: hoe heb je planning gemaakt? Ben je bij met je planning? ‘Ik heb geen huiswerk’ bestaat niet. Wel: ‘ik ben bij met mijn planning’

8 Contact met wie? Ouders: neem alstublieft contact op als u vragen heeft of als u problemen signaleert Mentor Vakdocent Decaan Teamleider

9 Tweede Fase Verschillende toetsvormen SET = schoolexamentoets
KT = kennistoets of (groeps)opdracht PO = praktische opdracht

10 Indeling van het schooljaar
4 blokken, ieder blok afgesloten met toetsweek Tijdens toetsweek lesvrij Daarnaast andere (i.h.a. kleinere) toetsen: Kennistoetsen of (groeps)opdrachten (KT’s) Praktische opdrachten (PO’s)

11 Module Aanbieden van verdieping / verbreding
Keuzemogelijkheden voor leerlingen Andere lesvormen mogelijk Iedere Module is 15 bijeenkomsten (half jaar)

12 Module Alle leerlingen volgen ieder jaar een module
Leerlingen met extra vak krijgen daarvoor vrijstelling Beoordeling voldoende of goed, anders aanvullende opdracht

13 Ziekte 1e dag ziekte: ouder belt ‘s morgens naar school (school is vanaf 7.45 uur bereikbaar) Na het weekend: opnieuw bellen Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen Kind weer beter: briefje mee voor receptie

14 Toets(en) gemist Afwezigheid zonder reden: 1,0!
Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent en teamleider. Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets Schriftelijk bevestigen voor docent(en) van ouders met vermelding van: Naam en klas leerling Reden afwezigheid Welke toets(en) gemist Brief bij gemiste kennistoets zonder reden

15 Herkansingen Iedereen kan een foutje maken: 2 herkansingsmogelijkheden, alléén voor SET’s (grote toetsen) Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2 Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4 Ingehaalde SET (gemist door ziekte) kan niet herkanst worden

16 Berekening overgangscijfer V4
Gemiddeld Toetscijfer = GT = gemiddelde van alle toetsen (weging staat in PTA) Gemiddeld PO-cijfer = PO Bevorderingscijfer: GT en PO (80% - 20%)* *zie PTA en examenreglement Op rapport komt Voortgangscijfer (VC) van dat moment. Via Magister alles zichtbaar Alle cijfers worden afgerond op 1 cijfer achter de komma (5,45 wordt dus een 5,5) Gemiddeld toetscijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar V5

17 Bevorderingsregels Bevorderd:
LO, CKV en gevolgde module voldoende of goed Ne, En en Wi maximaal 1x 5 Daarnaast is voldaan aan: Bij berekenen compensatie: 0 decimalen Kleine vakken in combinatiecijfer tellen als 1 vak In bespreking: bij één voorwaarde tekort Onvoldoendes Compensatiepunten geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4) 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

18 Steunlessen Ne, En, Wi Aangescherpte regelgeving examens m.b.t. Ne, En en Wi Voor deze drie vakken op eindlijst maximaal 1x5, rest voldoende Docenten van deze vakken selecteren leerlingen die hulp nodig hebben (voor de talen m.n. bij teksten) Deelname aan steunlessen is verplicht

19 Combinatiecijfer Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer. Daardoor goede balans grote en kleine vakken Combinatiecijfer bevat: Maatschappijleer ANW KCV (gymnasium) Profielwerkstuk (VWO 6)

20 Examenvakken zonder CE
Sluiten af in VWO 4 Maatschappijleer (combinatiecijfer) ANW (combinatiecijfer) Sluiten af in VWO 5 CKV (atheneum, voldoende of goed) KCV (gymnasium, combinatiecijfer) Sluiten af in VWO 6 LO (voldoende of goed) Informatica Wiskunde D

21 Examendossier De leerling bewaart zelf: Alle toetsen en opdrachten
Alle cijferlijsten De school bewaart: Alle behaalde cijfers PTA en examenreglementen

22 Studiebegeleidingsuren
Mediatheek Vakondersteuningsuren Kenmerken: Zelf inschrijven in CUP (conacturenplanner) Totaal 32 lesuren per week Actieve deelname vereist Zelfde status als gewone les

23 Vakkenpakket Algemeen deel Profieldeel Vrij deel Natuur Maatschappij
1 of 2 examenvakken

24 Wissel vrije deel Tenminste 1 volledig examenvak
Wisselen van keuzevak: Tot einde blok 1 Als er plaats is Schriftelijke toestemming ouders Laten vallen extra keuzevak: einde blok 2 of einde blok 4

25 Stroomwissel Van natuur naar maatschappij Als er plaats is
Tot einde blok 2, VWO 4 In overleg met mentor / docenten Schriftelijke toestemming ouders

26 Overstappen HAVO Overstappen naar HAVO 4 Overstappen naar HAVO 5
Uiterlijk tot einde blok 2 Als er plaats is Positief advies docentenvergadering Toestemming ouders Overstappen naar HAVO 5 aan einde van het schooljaar positief advies docentenvergadering

27 Bijzonder verlof Minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen
Tot 3 dagen: Teamleider Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector, Pieter Telleman

28 Nieuw leermiddel: ELO Elektronische Leer Omgeving: It’s learning
Vaklokalen Infoplein H4/V4 Kijk eens mee!!

29 Inzage Magister Voor ouders en leerlingen
Hele schoolloopbaan zelfde code Informatie over adresgegevens, absenties en cijfers

30 (Werk)boeken Boeken worden betaald door school
Kosten hoger dan vergoeding Oplossing: Niet in werkboeken schrijven Enkele uitzonderingen/aanpassingen Wordt aangegeven door vakdocent

31 Belangrijke data Binnenkort wordt overzicht aan de leerlingen meegegeven (voor op de koelkast) en geplaatst op infoplein H4/V4 en website onder kopje Ouders VWO 4, 5,6

32 Meedenken? Ouderraad, met vertegenwoordiging in de MR
Ouderplatform, klankbordgroep voor Tweede Fase (HAVO en VWO) Vergadert 4x per jaar op de dinsdagavond Iedereen is van harte welkom! Opgeven bij de teamleider

33 Mentorgroep Fred Bouwhuis, 1.28
Krouwel, Rick Loohuis, Esmee Lucassen, Koen Meer, van der, Aileen Muric, Ersin Roerink, Niels Sekandar, Kambiz Verbeek, Jasper Vries, de, Jitske Akbaba, Esra Alausy, Answar Bastin, Fleur Beek, ter, Iris Bruningmeyer, Martijn Bulut, Damla Jager, de, Bart Kamermans, Dylan Kelder Stan

34 Mentorgroep Yvonne Zweverink, 0.08
Leupen, Lise Maathuis, Ralf Mastenbroek, Dian Mhiri, Fèdia Nijhuis, Danique Ren, Hejun Tolij, van, Frankey Wagenvoort, Frenk Bokhove, Jorieke Brake, ter, Sjoerd Burg, van der, Douwe Huisman, Ewout Jong, de, Rik Kerkhof, Daan Kolk, Floris Korterik, Nathalie Kristen, Marleen


Download ppt "VWO 20 september 2010 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4/5/6."

Verwante presentaties


Ads door Google