De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO 20 september 2010 VWO 20 september 2010 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4/5/6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO 20 september 2010 VWO 20 september 2010 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4/5/6."— Transcript van de presentatie:

1 VWO 20 september 2010 VWO 20 september 2010 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4/5/6

2 Impressie Kennismakingsdag

3 Leerlingbegeleiding VWO 4 Fred Bouwhuismentor Yvonne Zweverink mentor Fred Bouwhuisdecaan Joanne Duijvestijnteamleider Margreet de Graafzorgcoördinator Chris de Ruyterzorgcoordinator Wilmi Bongersremedial teacher

4 Ons (en uw) doel: Zorgen dat uw kinderen hun diploma halen en opgroeien tot ‘mooie’ mensen

5 Kenmerken Tweede Fase Zelfstandig werken en plannen – –PTA (plan van toetsing en afsluiting) – –Studiewijzers – –Studiebegeleidingsuren Vroeg beginnen met examenstof – –Opbouw examencijfer start in VWO 4

6 Zelfstandigheid Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen

7 Huiswerk vaak moeite met plannen of discipline om planning te volgen vaak moeite met plannen of discipline om planning te volgen Gevolg: uitstellen! Gevolg: uitstellen! Hulp ouders: Af en toe vragen: hoe heb je planning gemaakt? Ben je bij met je planning? Af en toe vragen: hoe heb je planning gemaakt? Ben je bij met je planning? ‘Ik heb geen huiswerk’ bestaat niet. ‘Ik heb geen huiswerk’ bestaat niet. Wel: ‘ik ben bij met mijn planning’

8 Contact met wie? Ouders: neem alstublieft contact op als u vragen heeft of als u problemen signaleert Ouders: neem alstublieft contact op als u vragen heeft of als u problemen signaleert Mentor Mentor Vakdocent Vakdocent Decaan Decaan Teamleider Teamleider

9 Tweede Fase Verschillende toetsvormen – –SET = schoolexamentoets – –KT = kennistoets of (groeps)opdracht – –PO = praktische opdracht

10 Indeling van het schooljaar 4 blokken, ieder blok afgesloten met toetsweek – –Tijdens toetsweek lesvrij Daarnaast andere (i.h.a. kleinere) toetsen: – –Kennistoetsen of (groeps)opdrachten (KT’s) – –Praktische opdrachten (PO’s)

11 Module Aanbieden van verdieping / verbreding Aanbieden van verdieping / verbreding Keuzemogelijkheden voor leerlingen Keuzemogelijkheden voor leerlingen Andere lesvormen mogelijk Andere lesvormen mogelijk Iedere Module is 15 bijeenkomsten (half jaar) Iedere Module is 15 bijeenkomsten (half jaar)

12 Module Alle leerlingen volgen ieder jaar een module Alle leerlingen volgen ieder jaar een module Leerlingen met extra vak krijgen daarvoor vrijstelling Leerlingen met extra vak krijgen daarvoor vrijstelling Beoordeling voldoende of goed, anders aanvullende opdracht Beoordeling voldoende of goed, anders aanvullende opdracht

13 Ziekte 1 e dag ziekte: ouder belt ‘s morgens naar school (school is vanaf 7.45 uur bereikbaar) 1 e dag ziekte: ouder belt ‘s morgens naar school (school is vanaf 7.45 uur bereikbaar) Na het weekend: opnieuw bellen Na het weekend: opnieuw bellen Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen Kind weer beter: briefje mee voor receptie Kind weer beter: briefje mee voor receptie

14 Toets(en) gemist Afwezigheid zonder reden: 1,0! Afwezigheid zonder reden: 1,0! Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent en teamleider. Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent en teamleider. Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets Schriftelijk bevestigen voor docent(en) van ouders met vermelding van: Schriftelijk bevestigen voor docent(en) van ouders met vermelding van: –Naam en klas leerling –Reden afwezigheid –Welke toets(en) gemist Brief bij gemiste kennistoets zonder reden Brief bij gemiste kennistoets zonder reden

15 Herkansingen Iedereen kan een foutje maken: 2 herkansingsmogelijkheden, alléén voor SET’s (grote toetsen) Iedereen kan een foutje maken: 2 herkansingsmogelijkheden, alléén voor SET’s (grote toetsen) Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2 Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2 Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4 Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4 Ingehaalde SET (gemist door ziekte) kan niet herkanst worden Ingehaalde SET (gemist door ziekte) kan niet herkanst worden

16 Berekening overgangscijfer V4 Gemiddeld Toetscijfer = GT = gemiddelde van alle toetsen (weging staat in PTA) Gemiddeld PO-cijfer = PO Bevorderingscijfer: GT en PO (80% - 20%)* *zie PTA en examenreglement Op rapport komt Voortgangscijfer (VC) van dat moment. Via Magister alles zichtbaar Alle cijfers worden afgerond op 1 cijfer achter de komma (5,45 wordt dus een 5,5) Gemiddeld toetscijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar V5

17 Bevorderingsregels Bevorderd: LO, CKV en gevolgde module voldoende of goed Ne, En en Wi maximaal 1x 5 Daarnaast is voldaan aan: Bij berekenen compensatie: 0 decimalen Kleine vakken in combinatiecijfer tellen als 1 vak In bespreking: bij één voorwaarde tekort OnvoldoendesCompensatiepunten geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 0 of meer 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4) 2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

18 Steunlessen Ne, En, Wi Aangescherpte regelgeving examens m.b.t. Ne, En en Wi Aangescherpte regelgeving examens m.b.t. Ne, En en Wi Voor deze drie vakken op eindlijst maximaal 1x5, rest voldoende Voor deze drie vakken op eindlijst maximaal 1x5, rest voldoende Docenten van deze vakken selecteren leerlingen die hulp nodig hebben (voor de talen m.n. bij teksten) Docenten van deze vakken selecteren leerlingen die hulp nodig hebben (voor de talen m.n. bij teksten) Deelname aan steunlessen is verplicht Deelname aan steunlessen is verplicht

19 Combinatiecijfer Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer. Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer. Daardoor goede balans grote en kleine vakken Daardoor goede balans grote en kleine vakken Combinatiecijfer bevat: Combinatiecijfer bevat: –Maatschappijleer –ANW –KCV (gymnasium) –Profielwerkstuk (VWO 6)

20 Examenvakken zonder CE Sluiten af in VWO 4 Maatschappijleer (combinatiecijfer) ANW (combinatiecijfer) Sluiten af in VWO 5   CKV (atheneum, voldoende of goed)   KCV (gymnasium, combinatiecijfer) Sluiten af in VWO 6 LO (voldoende of goed) Informatica Wiskunde D

21 Examendossier De leerling bewaart zelf:   Alle toetsen en opdrachten   Alle cijferlijsten De school bewaart:   Alle behaalde cijfers   PTA en examenreglementen

22 Studiebegeleidingsuren Mediatheek Vakondersteuningsuren Kenmerken: Zelf inschrijven in CUP (conacturenplanner) Totaal 32 lesuren per week Actieve deelname vereist Actieve deelname vereist Zelfde status als gewone les Zelfde status als gewone les

23 Vakkenpakket Algemeen deel Algemeen deel Profieldeel Profieldeel –Natuur –Maatschappij Vrij deel Vrij deel –1 of 2 examenvakken

24 Wissel vrije deel Tenminste 1 volledig examenvak Tenminste 1 volledig examenvak Wisselen van keuzevak: Wisselen van keuzevak: –Tot einde blok 1 –Als er plaats is –Schriftelijke toestemming ouders Laten vallen extra keuzevak: Laten vallen extra keuzevak: –einde blok 2 of einde blok 4 –Schriftelijke toestemming ouders

25 Stroomwissel Van natuur naar maatschappij Van natuur naar maatschappij Als er plaats is Als er plaats is Tot einde blok 2, VWO 4 Tot einde blok 2, VWO 4 In overleg met mentor / docenten In overleg met mentor / docenten Schriftelijke toestemming ouders Schriftelijke toestemming ouders

26 Overstappen HAVO Overstappen naar HAVO 4 Overstappen naar HAVO 4 –Uiterlijk tot einde blok 2 –Als er plaats is –Positief advies docentenvergadering –Toestemming ouders Overstappen naar HAVO 5 Overstappen naar HAVO 5 –aan einde van het schooljaar –positief advies docentenvergadering –Toestemming ouders

27 Bijzonder verlof Minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen Minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen Tot 3 dagen: Teamleider Tot 3 dagen: Teamleider Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector, Pieter Telleman Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector, Pieter Telleman

28 Nieuw leermiddel: ELO Elektronische Leer Omgeving: Elektronische Leer Omgeving: It’s learning Vaklokalen Vaklokalen Infoplein H4/V4 Infoplein H4/V4 Kijk eens mee!! Kijk eens mee!!

29 Inzage Magister Voor ouders en leerlingen Voor ouders en leerlingen Hele schoolloopbaan zelfde code Hele schoolloopbaan zelfde code Informatie over adresgegevens, absenties en cijfers Informatie over adresgegevens, absenties en cijfers

30 (Werk)boeken Boeken worden betaald door school Boeken worden betaald door school Kosten hoger dan vergoeding Kosten hoger dan vergoeding Oplossing: Niet in werkboeken schrijven Oplossing: Niet in werkboeken schrijven Enkele uitzonderingen/aanpassingen Enkele uitzonderingen/aanpassingen Wordt aangegeven door vakdocent Wordt aangegeven door vakdocent

31 Belangrijke data Binnenkort wordt overzicht aan de leerlingen meegegeven (voor op de koelkast) en geplaatst op infoplein H4/V4 en website onder kopje Ouders VWO 4, 5,6

32 Meedenken? Ouderraad, met vertegenwoordiging in de MR Ouderraad, met vertegenwoordiging in de MR Ouderplatform, klankbordgroep voor Tweede Fase (HAVO en VWO) Ouderplatform, klankbordgroep voor Tweede Fase (HAVO en VWO) –Vergadert 4x per jaar op de dinsdagavond –Iedereen is van harte welkom! –Opgeven bij de teamleider

33 Mentorgroep Fred Bouwhuis, 1.28 Akbaba, Esra Alausy, Answar Bastin, Fleur Beek, ter, Iris Bruningmeyer, Martijn Bulut, Damla Jager, de, Bart Kamermans, Dylan Kelder Stan Krouwel, Rick Loohuis, Esmee Lucassen, Koen Meer, van der, Aileen Muric, Ersin Roerink, Niels Sekandar, Kambiz Verbeek, Jasper Vries, de, Jitske

34 Mentorgroep Yvonne Zweverink, 0.08 Mentorgroep Yvonne Zweverink, 0.08 Bokhove, Jorieke Brake, ter, Sjoerd Burg, van der, Douwe Huisman, Ewout Jong, de, Rik Kerkhof, Daan Kolk, Floris Korterik, Nathalie Kristen, Marleen Leupen, Lise Maathuis, Ralf Mastenbroek, Dian Mhiri, Fèdia Nijhuis, Danique Ren, Hejun Tolij, van, Frankey Wagenvoort, Frenk


Download ppt "VWO 20 september 2010 VWO 20 september 2010 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4/5/6."

Verwante presentaties


Ads door Google