De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO Bas Smies Gerben Wynia

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO Bas Smies Gerben Wynia"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 4 2012 - 2013 Bas Smies Gerben Wynia
Teamleider HAVO 3, 4, 5 Gerben Wynia Coördinator buitenlandse reizen

2 Impressie Kennismakingsdag

3 Leerlingbegeleiding HAVO 4
Fred Bouwhuis decaan Frank Warrink mentor Gerben Wynia mentor Bas Smies teamleider Chris de Ruyter zorgcoördinator Nancy Lussing dyslexiecoach HAVO docententeam

4 Vaardig hun toekomst ingaan
Ons (en uw) doel: Zorgen dat uw kinderen hun diploma halen en Vaardig hun toekomst ingaan

5 Kenmerken Tweede Fase Profiel gekozen (CM, EM, NG, NT)
Zelfstandig werken en plannen PTA (plan van toetsing en afsluiting) Studiewijzers Studiebegeleidingsuren Grotere hoeveelheden stof in schoolexamentoetsen Vroeg beginnen met examenstof Opbouw examencijfer start in HAVO 4

6 Vakkenpakket module Algemeen deel Profieldeel Vrij deel C&M E&M N&G
N&T Vrij deel 1 of 2 examenvakken module

7 Vrije deel Tenminste 1 volledig examenvak Wisselen van keuzevak:
Tot einde blok 1 Als er plaats is Schriftelijke toestemming ouders Laten vallen extra keuzevak: einde blok 2 of einde blok 4

8 Zelfstandigheid Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid HACO lessen HAVO 5: profielwerkstuk (80 slu)

9 Vinger aan de pols Spijbelen Te laat komen
Magister: cijfers en absentiegegevens Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag) Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.

10 Havisten Competent (HACO)
Webquests (www.havistencompetent.nl) Vaardigheden centraal: - Sturen eigen leerproces - Ontwikkelen beroepshouding - Informatievaardigheden - Probleemoplossend werken - Samenwerken Ontwikkeling in beeld d.m.v. Portfolio

11 Studiebegeleidingsuren
Mediatheek Vakondersteuningsuren Kenmerken: Zelf inschrijven in CUP Totaal 33 lesuren per week Actieve deelname vereist Zelfde status als gewone les Bij slechte resultaten: vakondersteuning verplicht

12 Steunlessen Nederlands, Engels en Wiskunde
In verband met nieuwe exameneisen Deelname verplicht indien noodzakelijk Blok 1: Ne & Wi voor VMBO instromers

13 Toetsing (1) Verschillende toetsvormen: SET = schoolexamentoets
KT = kennistoets PO = praktische opdracht Examendossier: in beheer leerling

14 Toetsing (2) Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek
4 blokken Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek Voor vrijwel ieder vak een SET Tijdens toetsweek lesvrij Gedurende het blok: KT’s en PO’s Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen

15 Herkansingen Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2
Inhalen gemiste SET: ZSM, in overleg met docent. Na blok 4 op inhaaldag. Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

16 Berekening overgangscijfer H4
Gemiddeld toetscijfer (GT) en PO cijfer (indien van toepassing) bepalen overgangscijfer Standaard weging GT : PO = 4 : 1 Details in rode boekje (p. 7) Gemiddeld toetscijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar H5

17 Bevorderingsregels Bevorderd: LO, CKV, HACO, module: voldoende of goed
Daarnaast is voldaan aan: In bespreking: bij één voorwaarde tekort In bespreking: bij meer dan 1 tekort voor Ne, En, Wi Onvoldoendes Compensatiepunten geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4) 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

18 Vak afgesloten in HAVO 4 Maatschappijleer CKV (beoordeling v of g)
Resultaat telt mee in HAVO 5 Vrijstelling bij doubleren

19 Ziekte 1e dag ziekte: ouder belt naar school
Na het weekend: opnieuw bellen Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen Kind weer beter: briefje mee van ouder

20 Toets(en) gemist Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent (KT) en teamleider (SET). Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en): Naam en klas leerling Reden afwezigheid Welke toets(en) gemist Afwezigheid zonder reden: 1,0! Informatie ouders: brief, code AT in Magister

21 Bijzonder verlof Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen
Tot 3 dagen: Teamleider Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector (dhr. P. Telleman)

22 Excursies & kosten Dierentuin Münster (biologie)
Pop/Rock museum Gronau (CKV) Tweede Kamer (maatschappijleer) Bij kosten voor ouders deelname niet verplicht: alternatief programma op school

23 Impressie reizen

24 Buitenlandse reizen Bestemmingen Voorbereiding Aanmelding / kosten
Thuisblijvers

25 Mentorgroep dhr. Warrink: 0.12
Max Bastin Luuk Snijder Koen Biersma Merel Tanriverdi Damai Detiger Kaymon Teunissen Femke Hogenberk Bas ten Tusscher Alize Kaya Emilie Wilbrink Pleun Masselink Randy de Wit Koen Meijer Vanessa Rondon Bram Nieuwenweg Esmee Nijland

26 Mentorgroep dhr. Wynia: 1.23
Johnny Ay Victor v.d. Riet Jitske van Buuren Tómas Sæmundsson Jasper Harms Gaby Sterken Tim Hofte Leen Timmers Myrthe ter Horst Ite vd Veen Thomas de Jager Lindsay Vluttert Jordy Mengerink Flip Wennink Fuse Paopan Frans Yecob Niek vd Zande


Download ppt "Voorlichting HAVO Bas Smies Gerben Wynia"

Verwante presentaties


Ads door Google