De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 4 2012 - 2013 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Gerben Wynia Coördinator buitenlandse reizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 4 2012 - 2013 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Gerben Wynia Coördinator buitenlandse reizen."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 4 2012 - 2013 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Gerben Wynia Coördinator buitenlandse reizen

2 Impressie Kennismakingsdag

3 Leerlingbegeleiding HAVO 4 Fred Bouwhuisdecaan Frank Warrinkmentor Gerben Wyniamentor Bas Smiesteamleider Chris de Ruyterzorgcoördinator Nancy Lussingdyslexiecoach HAVO docententeam

4 Ons (en uw) doel: Zorgen dat uw kinderen hun diploma halen en Vaardig hun toekomst ingaan

5 Kenmerken Tweede Fase  Profiel gekozen (CM, EM, NG, NT)  Zelfstandig werken en plannen  PTA (plan van toetsing en afsluiting)  Studiewijzers  Studiebegeleidingsuren  Grotere hoeveelheden stof in schoolexamentoetsen  Vroeg beginnen met examenstof  Opbouw examencijfer start in HAVO 4

6 Vakkenpakket  Algemeen deel  Profieldeel  C&M  E&M  N&G  N&T  Vrij deel  1 of 2 examenvakken  module

7 Vrije deel  Tenminste 1 volledig examenvak  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders

8 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  HACO lessen  HAVO 5: profielwerkstuk (80 slu)

9 Vinger aan de pols  Spijbelen  Te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.

10 Havisten Competent (HACO)  Webquests (www.havistencompetent.nl)www.havistencompetent.nl  Vaardigheden centraal: - Sturen eigen leerproces - Ontwikkelen beroepshouding - Informatievaardigheden - Probleemoplossend werken - Samenwerken  Ontwikkeling in beeld d.m.v. Portfolio

11 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP  Totaal 33 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les  Bij slechte resultaten: vakondersteuning verplicht

12 Steunlessen  Nederlands, Engels en Wiskunde  In verband met nieuwe exameneisen  Deelname verplicht indien noodzakelijk  Blok 1: Ne & Wi voor VMBO instromers

13 Toetsing (1)  Verschillende toetsvormen:  SET = schoolexamentoets  KT = kennistoets  PO = praktische opdracht  Examendossier: in beheer leerling

14 Toetsing (2)  4 blokken  Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek  Voor vrijwel ieder vak een SET  Tijdens toetsweek lesvrij  Gedurende het blok: KT’s en PO’s  Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen

15 Herkansingen  Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2  Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4  Inhalen gemiste SET: ZSM, in overleg met docent. Na blok 4 op inhaaldag.  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

16 Berekening overgangscijfer H4  Gemiddeld toetscijfer (GT) en PO cijfer (indien van toepassing) bepalen overgangscijfer  Standaard weging GT : PO = 4 : 1  Details in rode boekje (p. 7)  Gemiddeld toetscijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar H5

17 Bevorderingsregels Bevorderd:  LO, CKV, HACO, module: voldoende of goed  Daarnaast is voldaan aan:  In bespreking: bij één voorwaarde tekort  In bespreking: bij meer dan 1 tekort voor Ne, En, Wi OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

18 Vak afgesloten in HAVO 4  Maatschappijleer  CKV (beoordeling v of g)  Resultaat telt mee in HAVO 5  Vrijstelling bij doubleren

19 Ziekte  1 e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder

20 Toets(en) gemist  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent (KT) en teamleider (SET).  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Informatie ouders: brief, code AT in Magister

21 Bijzonder verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: Teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector (dhr. P. Telleman)

22 Excursies & kosten  Dierentuin Münster (biologie)  Pop/Rock museum Gronau (CKV)  Tweede Kamer (maatschappijleer)  Bij kosten voor ouders deelname niet verplicht: alternatief programma op school

23 Impressie reizen

24 Buitenlandse reizen  Bestemmingen  Voorbereiding  Aanmelding / kosten  Thuisblijvers

25 Mentorgroep dhr. Warrink: 0.12 Max Bastin Luuk Snijder Koen Biersma Merel Tanriverdi Damai Detiger Kaymon Teunissen Femke Hogenberk Bas ten Tusscher Alize Kaya Emilie Wilbrink Pleun Masselink Randy de Wit Koen Meijer Vanessa Rondon Bram Nieuwenweg Esmee Nijland

26 Mentorgroep dhr. Wynia: 1.23 Johnny Ay Victor v.d. Riet Jitske van BuurenTómas Sæmundsson Jasper Harms Gaby Sterken Tim Hofte Leen Timmers Myrthe ter Horst Ite vd Veen Thomas de Jager Lindsay Vluttert Jordy Mengerink Flip Wennink Fuse Paopan Frans Yecob Niek vd Zande


Download ppt "Voorlichting HAVO 4 2012 - 2013 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Gerben Wynia Coördinator buitenlandse reizen."

Verwante presentaties


Ads door Google