De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 4 26 september 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 4 26 september 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 4 26 september 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6

2 Leerlingbegeleiding VWO 4 Bart van Haastermentor Simon van der Molenmentor Freddy Walhofmentor Docententeam VWO Fred Bouwhuisdecaan Joanne Duijvestijnteamleider Chris de Ruyterzorgcoördinator Wilmi Bongersremedial teacher

3 Gemeenschappelijke doelen Diploma halen Volwassen worden

4 Kenmerken Tweede Fase  Zelfstandig werken en plannen  PTA (plan van toetsing en afsluiting)  Studiewijzers  Studiebegeleidingsuren  Vroeg beginnen met examenstof  Opbouw examencijfer start in VWO 4

5 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen  Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen

6 Huiswerkproblemen  Vaak moeite met plannen of discipline om planning te volgen  Gevolg: uitstellen! Hulp ouders:  Af en toe vragen: Heb je een planning gemaakt? Ben je bij met je planning?  ‘Ik heb geen huiswerk’ bestaat niet. Wel: ‘ik ben bij met mijn planning’

7 Contact met wie?  Neem alstublieft contact op als u vragen heeft of als u problemen signaleert  Mentor  Vakdocent  Decaan  Teamleider

8 Tweede Fase  Verschillende toetsvormen  SET = schoolexamentoets  KT = kennistoets of (groeps)opdracht  PO = praktische opdracht

9 Indeling van het schooljaar  4 blokken, ieder blok afgesloten met toetsweek  Tijdens toetsweek lesvrij  Daarnaast andere (i.h.a. kleinere) toetsen:  Kennistoetsen of (groeps)opdrachten (KT’s)  Praktische opdrachten (PO’s)

10 Module  Aanbieden van verdieping / verbreding  Keuzemogelijkheden voor leerlingen  Andere lesvormen mogelijk  Iedere Module is 15 bijeenkomsten (half jaar)

11 Module  Alle leerlingen volgen ieder jaar een module  Leerlingen met extra vak of schoolactiviteit (BLR, BLV, BEAT) krijgen daarvoor vrijstelling  Beoordeling voldoende of goed, anders aanvullende opdracht

12 Ziekte  1 e dag ziekte: ouder belt ‘s morgens naar school (school is vanaf 7.45 uur bereikbaar)  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee voor receptie

13 Toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent en teamleider.  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen voor docent(en) van ouders met vermelding van:  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Brief naar huis bij gemiste kennistoets zonder reden

14 Herkansingen  Iedereen kan een foutje maken: 2 herkansingsmogelijkheden, alléén voor SET’s (grote toetsen)  Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2  Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4  Ingehaalde SET (gemist door ziekte) kan niet herkanst worden

15 Berekening overgangscijfer V4  Gemiddeld Toetscijfer = GT = gemiddelde van alle toetsen (weging staat in PTA)  Gemiddeld PO-cijfer = PO  Voortgangscijfer: GT en PO (80% - 20%)* *zie PTA en examenreglement

16 Berekening overgangscijfer V4  Op rapport komt Voortgangscijfer (VC) van dat moment. Via Magister alles zichtbaar  Alle cijfers worden afgerond op 1 cijfer achter de komma (5,45 wordt dus een 5,5)  Gemiddeld toetscijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar V5

17 Bevorderingsregels Bevorderd:  LO, CKV en gevolgde module voldoende of goed  Ne, En en Wi maximaal 1x 5  Daarnaast is voldaan aan:  Kleine vakken in combinatiecijfer tellen als 1 vak  In bespreking: bij één voorwaarde tekort OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

18 Steunlessen Ne, En, Wi  Aangescherpte regelgeving examens m.b.t. Ne, En en Wi  Voor deze drie vakken op eindlijst maximaal 1x5, rest voldoende  Docenten van deze vakken selecteren leerlingen die hulp nodig hebben (voor de talen m.n. bij teksten)  Deelname aan steunlessen is verplicht

19 Combinatiecijfer  Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer.  Daardoor goede balans grote en kleine vakken  Combinatiecijfer bevat:  Maatschappijleer  ANW  KCV (gymnasium)  Profielwerkstuk (VWO 6)

20 Examenvakken zonder CE Sluiten af in VWO 4  Maatschappijleer (combinatiecijfer)  ANW (combinatiecijfer)  KCV (gymnasium, combinatiecijfer) Sluiten af in VWO 5  CKV (atheneum, voldoende of goed) Sluiten af in VWO 6  LO (voldoende of goed)  Informatica  Wiskunde D

21 Examendossier De leerling bewaart zelf:  Alle toetsen en opdrachten  Alle cijferlijsten De school bewaart:  Alle behaalde cijfers  PTA en examenreglementen

22 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP (contacturenplanner)  Totaal 33 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les

23 Vakkenpakket  Algemeen deel  Profieldeel  Natuur  Maatschappij  Vrij deel  1 of 2 examenvakken

24 Stroomwissel  Van natuur naar maatschappij  Als er plaats is  Tot einde blok 2, VWO 4  In overleg met mentor / docenten  Schriftelijke toestemming ouders

25 Wissel vrije deel  Tenminste 1 volledig examenvak  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders

26 Overstappen HAVO  Overstappen naar HAVO 4  Uiterlijk tot einde blok 2  Als er plaats is  Positief advies docentenvergadering  Toestemming ouders  Overstappen naar HAVO 5  Aan einde van het schooljaar  Positief advies docentenvergadering  Toestemming ouders

27 Bijzonder verlof  Indien mogelijk minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: rector Pieter Telleman

28 It’s Learning  Elektronische Leer Omgeving: It’s learning  Vaklokalen  Infoplein H4/V4  Kijk eens mee!

29 Inzage Magister  Voor ouders en leerlingen  Hele schoolloopbaan zelfde code  Informatie over adresgegevens, absenties en cijfers

30 (Werk)boeken  Boeken worden betaald door school  Kosten hoger dan vergoeding  Oplossing: Niet in werkboeken schrijven  Enkele uitzonderingen/aanpassingen  Wordt aangegeven door vakdocent

31 Belangrijke data Vanavond wordt overzicht meegegeven (voor op de koelkast). Dit overzicht wordt ook geplaatst op infoplein H4/V4 en website onder kopje Ouders VWO 3, 4, 5 en 6

32 Meedenken?  Ouderraad, met vertegenwoordiging in de MR  Ouderplatform, klankbordgroep voor Tweede Fase (HAVO en VWO)  Vergadert 4x per jaar op de dinsdagavond  Van harte welkom!  Opgeven bij de teamleider

33 Mentorgroep Simon van de Molen lokaal 0.23 Zhi Jan Bai Kees van Bergeijk Diede Blaauw Mariska Bos Niels Cornelisse de Beer Steven Duim Yassier Elawady Davide Heijmans Patty Jager Sobhi Jerjes Ruby Kemna Fleur Meijers Chiem de Roos Nienke Rutgers Rutger Smits Wouter Stroeve Dennis ter Wengel

34 Mentorgroep Freddy Walhof lokaal 1.28 Iris ter Beek Thyra Blankestijn Sanne Faber Marieke Filart Leonie Groeneweg Lisette Haverkate Heleen van den Hout Ewout Huisman Anouk Koller Lars van der Molen Joris Petter Hessel von Piekartz Leanne Smit Dirk Spaaij Mike ten Voorde

35 Mentorgroep Bart Van Haaster Mayra Assink Daniël Bakker Jeroen Bal Sander van den Broek Jolien Deterink Pinar Dogan Maarten Droste Kimberley de Jong Floris Kolk Jos Kwakman Stijn Maatman Fedia Mhiri Rik Riesmeijer Jasper van der Schaaf Anouk Talen Vincent Wiggers Demi Wormgoor


Download ppt "Voorlichting VWO 4 26 september 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6."

Verwante presentaties


Ads door Google