De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 4 26 september 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 4 26 september 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 4 26 september 2011
Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6

2 Leerlingbegeleiding VWO 4
Bart van Haaster mentor Simon van der Molen mentor Freddy Walhof mentor Docententeam VWO Fred Bouwhuis decaan Joanne Duijvestijn teamleider Chris de Ruyter zorgcoördinator Wilmi Bongers remedial teacher

3 Gemeenschappelijke doelen
Diploma halen Volwassen worden

4 Kenmerken Tweede Fase Zelfstandig werken en plannen
PTA (plan van toetsing en afsluiting) Studiewijzers Studiebegeleidingsuren Vroeg beginnen met examenstof Opbouw examencijfer start in VWO 4

5 Zelfstandigheid Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen

6 Huiswerkproblemen Vaak moeite met plannen of discipline om planning te volgen Gevolg: uitstellen! Hulp ouders: Af en toe vragen: Heb je een planning gemaakt? Ben je bij met je planning? ‘Ik heb geen huiswerk’ bestaat niet. Wel: ‘ik ben bij met mijn planning’

7 Contact met wie? Neem alstublieft contact op als u vragen heeft of als u problemen signaleert Mentor Vakdocent Decaan Teamleider

8 Tweede Fase Verschillende toetsvormen SET = schoolexamentoets
KT = kennistoets of (groeps)opdracht PO = praktische opdracht

9 Indeling van het schooljaar
4 blokken, ieder blok afgesloten met toetsweek Tijdens toetsweek lesvrij Daarnaast andere (i.h.a. kleinere) toetsen: Kennistoetsen of (groeps)opdrachten (KT’s) Praktische opdrachten (PO’s)

10 Module Aanbieden van verdieping / verbreding
Keuzemogelijkheden voor leerlingen Andere lesvormen mogelijk Iedere Module is 15 bijeenkomsten (half jaar)

11 Module Alle leerlingen volgen ieder jaar een module
Leerlingen met extra vak of schoolactiviteit (BLR, BLV, BEAT) krijgen daarvoor vrijstelling Beoordeling voldoende of goed, anders aanvullende opdracht

12 Ziekte 1e dag ziekte: ouder belt ‘s morgens naar school (school is vanaf 7.45 uur bereikbaar) Na het weekend: opnieuw bellen Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen Kind weer beter: briefje mee voor receptie

13 Toets(en) gemist Afwezigheid zonder reden: 1,0!
Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent en teamleider. Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets Schriftelijk bevestigen voor docent(en) van ouders met vermelding van: Naam en klas leerling Reden afwezigheid Welke toets(en) gemist Brief naar huis bij gemiste kennistoets zonder reden

14 Herkansingen Iedereen kan een foutje maken: 2 herkansingsmogelijkheden, alléén voor SET’s (grote toetsen) Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2 Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4 Ingehaalde SET (gemist door ziekte) kan niet herkanst worden

15 Berekening overgangscijfer V4
Gemiddeld Toetscijfer = GT = gemiddelde van alle toetsen (weging staat in PTA) Gemiddeld PO-cijfer = PO Voortgangscijfer: GT en PO (80% - 20%)* *zie PTA en examenreglement

16 Berekening overgangscijfer V4
Op rapport komt Voortgangscijfer (VC) van dat moment. Via Magister alles zichtbaar Alle cijfers worden afgerond op 1 cijfer achter de komma (5,45 wordt dus een 5,5) Gemiddeld toetscijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar V5

17 Bevorderingsregels Bevorderd:
LO, CKV en gevolgde module voldoende of goed Ne, En en Wi maximaal 1x 5 Daarnaast is voldaan aan: Kleine vakken in combinatiecijfer tellen als 1 vak In bespreking: bij één voorwaarde tekort Onvoldoendes Compensatiepunten geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4) 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

18 Steunlessen Ne, En, Wi Aangescherpte regelgeving examens m.b.t. Ne, En en Wi Voor deze drie vakken op eindlijst maximaal 1x5, rest voldoende Docenten van deze vakken selecteren leerlingen die hulp nodig hebben (voor de talen m.n. bij teksten) Deelname aan steunlessen is verplicht

19 Combinatiecijfer Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer. Daardoor goede balans grote en kleine vakken Combinatiecijfer bevat: Maatschappijleer ANW KCV (gymnasium) Profielwerkstuk (VWO 6)

20 Examenvakken zonder CE
Sluiten af in VWO 4 Maatschappijleer (combinatiecijfer) ANW (combinatiecijfer) KCV (gymnasium, combinatiecijfer) Sluiten af in VWO 5 CKV (atheneum, voldoende of goed) Sluiten af in VWO 6 LO (voldoende of goed) Informatica Wiskunde D

21 Examendossier De leerling bewaart zelf: Alle toetsen en opdrachten
Alle cijferlijsten De school bewaart: Alle behaalde cijfers PTA en examenreglementen

22 Studiebegeleidingsuren
Mediatheek Vakondersteuningsuren Kenmerken: Zelf inschrijven in CUP (contacturenplanner) Totaal 33 lesuren per week Actieve deelname vereist Zelfde status als gewone les

23 Vakkenpakket Algemeen deel Profieldeel Vrij deel Natuur Maatschappij
1 of 2 examenvakken

24 Stroomwissel Van natuur naar maatschappij Als er plaats is
Tot einde blok 2, VWO 4 In overleg met mentor / docenten Schriftelijke toestemming ouders

25 Wissel vrije deel Tenminste 1 volledig examenvak
Wisselen van keuzevak: Tot einde blok 1 Als er plaats is Schriftelijke toestemming ouders Laten vallen extra keuzevak: einde blok 2 of einde blok 4

26 Overstappen HAVO Overstappen naar HAVO 4 Overstappen naar HAVO 5
Uiterlijk tot einde blok 2 Als er plaats is Positief advies docentenvergadering Toestemming ouders Overstappen naar HAVO 5 Aan einde van het schooljaar

27 Bijzonder verlof Indien mogelijk minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen Tot 3 dagen: teamleider Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: rector Pieter Telleman

28 It’s Learning Elektronische Leer Omgeving: It’s learning Vaklokalen
Infoplein H4/V4 Kijk eens mee!

29 Inzage Magister Voor ouders en leerlingen
Hele schoolloopbaan zelfde code Informatie over adresgegevens, absenties en cijfers

30 (Werk)boeken Boeken worden betaald door school
Kosten hoger dan vergoeding Oplossing: Niet in werkboeken schrijven Enkele uitzonderingen/aanpassingen Wordt aangegeven door vakdocent

31 Belangrijke data Vanavond wordt overzicht meegegeven (voor op de koelkast). Dit overzicht wordt ook geplaatst op infoplein H4/V4 en website onder kopje Ouders VWO 3, 4, 5 en 6

32 Meedenken? Ouderraad, met vertegenwoordiging in de MR
Ouderplatform, klankbordgroep voor Tweede Fase (HAVO en VWO) Vergadert 4x per jaar op de dinsdagavond Van harte welkom! Opgeven bij de teamleider

33 Mentorgroep Simon van de Molen lokaal 0.23
Zhi Jan Bai Sobhi Jerjes Kees van Bergeijk Ruby Kemna Diede Blaauw Fleur Meijers Mariska Bos Chiem de Roos Niels Cornelisse de Beer Nienke Rutgers Steven Duim Rutger Smits Yassier Elawady Wouter Stroeve Davide Heijmans Dennis ter Wengel Patty Jager

34 Mentorgroep Freddy Walhof
lokaal 1.28 Iris ter Beek Anouk Koller Thyra Blankestijn Lars van der Molen Sanne Faber Joris Petter Marieke Filart Hessel von Piekartz Leonie Groeneweg Leanne Smit Lisette Haverkate Dirk Spaaij Heleen van den Hout Mike ten Voorde Ewout Huisman

35 Mentorgroep Bart Van Haaster
Mayra Assink Jos Kwakman Daniël Bakker Stijn Maatman Jeroen Bal Fedia Mhiri Sander van den Broek Rik Riesmeijer Jolien Deterink Jasper van der Schaaf Pinar Dogan Anouk Talen Maarten Droste Vincent Wiggers Kimberley de Jong Demi Wormgoor Floris Kolk


Download ppt "Voorlichting VWO 4 26 september 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google