De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 6 september 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 6 september 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 6 september 2010
Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Fred Bouwhuis Decaan

2 Leerlingbegeleiding VWO 6
Fred Bouwhuis mentor / decaan Wouter Olbertz mentor Gabriëlle Westenbrink mentor Henk Jan de Wilde mentor Yvonne Zweverink mentor VWO docententeam Joanne Duijvestijn teamleider

3 diploma halen Ons (en uw) doel: Zorgen dat uw kinderen hun en
voorbereid zijn op hun toekomst

4 Contact met wie? Ouders: neem contact op als u problemen signaleert!! Mentor Vakdocent Decaan Teamleider

5 Profielwerkstuk Eigen onderzoek / ontwerp 80 slu
Begeleiding door vakdocent PWS bijeenkomsten Voor Kerst verslag inleveren Deadline definitieve verslag eind januari

6 Profielwerkstuk Beoordeling met cijfer Plagiaat => beoordeling 1,0
Lager dan 3,5? Niet geslaagd!!! Daarom reparatiemogelijkheid: Iedere dag tot 5 uur op school tot beoordeling 3,5 is

7 Presentatieavond maandag 21 maart
Profielwerkstuk (poster of mondeling) Muziek Beeldende Vorming

8 SBU en steunlessen SBU Vrije keuze wanneer Steunlessen
Voor Ne, En, WiA/C en WiB Docent bepaalt wie er heen moet Leerling mag zich ook opgeven Deelname verplicht!!

9 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3: Afgesloten met toetsweek
Schoolexamentoetsen (in SET week) Voor sommige vakken: PO’s of KT’s tijdens het blok Blok 4: Examentraining Centraal Schriftelijk Examen

10 Ziekte in toetsweek Telefonisch melden voor aanvang van de toets
Schriftelijk bevestigen bij teamleider Naam leerling Reden afwezigheid Welke toets(en) gemist Beide door ouder / verzorger

11 Herkansingen SET Na ieder blok: 1 herkansing uit dat blok
Inhalen gemiste SET Alleen bij geldige reden Briefje ouders noodzakelijk Gelijktijdig met de herkansingen Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

12 Examendossier De leerling bewaart zelf: Alle toetsen en opdrachten
Alle cijferlijsten De school bewaart: Alle PTA’s Het examenreglement Behaalde cijfers Gemaakt werk CE Tot een half jaar na het examen

13 Berekening en afronding SE
Mee naar V6: gemiddeld blokcijfer V5 en PO–cijfers van V4 en V5 In V6: (3 blok V6 + 1 blok V5)/4 = gem. blokcijfer (PO V4 + PO V5 + PO V6)/3 = gem. PO cijfer GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal Weging meestal 80% : 20 % Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5)

14 Centraal Examen Blok 4: voorbereiding CE Week 16/17: oefenexamenweek
Week 19: facultatief les CE: maandag 16 mei t/m vrijdag 27 mei In de sporthal 3 uur zonder pauze Eten en drinken toegestaan (koffie/thee?) Examenstress Afgelopen jaren: SE ≈ CE Meer informatie volgt t.z.t.

15 Berekening Eindcijfers
Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal met tussenstap (5,45 wordt 5,5 wordt 6!) Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal zonder tussenstap (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)

16 Examenvakken zonder CE
VWO 4: VWO 6: ANW LO (v of g) Maatschappijleer Informatica NLT VWO 5: Wiskunde D CKV (v of g) BSM KCV PWS

17 Combinatiecijfer Alle kleine vakken samen:
ANW Maatschappijleer KCV (alleen gymnasiumleerlingen) Profielwerkstuk Ieder onderdeel moet 4 ( 3,5) of hoger zijn Cijfers worden gemiddeld en tellen mee als 1 vak

18 Slaag/zakregeling Geslaagd, indien voldaan is aan:
LO en CKV voldoende of goed Beoordeling alle onderdelen combinatiecijfer 4 of hoger En één van de onderstaande situaties: Alle vakken voldoende 1x5 en rest voldoende 2x5 of 1x4 en 2 compensatiepunten 1x4 en 1x5 en 3 compensatiepunten

19 Geslaagd! Uitslag: do 16 juni Bellen tussen 15.00 en 16.30 uur
Borrel van tot uur Verplicht: voorlopige cijferlijst ophalen + inschrijving herkansingen: vr 17 juni Diploma-uitreiking: do 30 juni v.a uur

20 Tweede Tijdvak Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juni Herexamen
Cijferverbetering Inhalen Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak (augustus)

21 Gezakt, en dan . . . VWO 6 doubleren op BL: VAVO (deelcertificaten)
Vrijstelling voor PWS en vakken zonder CE (als vak voldoende is afgesloten) Geen vrijstelling voor LO VAVO (deelcertificaten) HBO + VAVO / WO + VAVO (enkele studies in Twente) Meer informatie bij de examenuitslag

22 DECAAN F. Bouwhuis

23 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl

24 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests
Via een gespecialiseerd testbureau bijv. De Twente Gelder Groep Via internet: (de tests zijn niet allemaal gratis!) Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nl

25 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA:
C&M E&M N&G N&T Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > Vakken > LOB > vervolgopleidingen HBO & WO

26 C&M Psychologie (Kunst)Geschiedenis Theaterwetenschap
Gezondheidswetenschappen Rechtsgeleerdheid

27 E&M Bedrijfskunde Bestuurskunde International Economics & Business
Internationale Betrekkingen en Int. Organisatie Politicologie

28 N&G (Dier)Geneeskunde Tandheelkunde Bewegingswetenschappen
Life Science Technology (+ WB) Farmacie Gezondheidswetenschappen

29 N&T Bouwkunde Sterrenkunde Technische Informatica
Lucht- en Ruimtevaarttechniek Wiskunde (Dier)geneeskunde (+ Bi)

30 INSCHRIJVEN BIJ DE UNIVERSITEIT VIA STUDIELINK.NL
Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl.(Eerst een DigiD aanvragen) Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de Informatie Beheer Groep.

31 Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij Studielink
Toelating tot het HO Diploma VWO Aanvullende eisen Voor sommige HBO-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld.  De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bij aanvullende eisen moet je je voor 15 januari aanmelden bij de hogeschool. bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs Loten: sluitingsdatum 15 mei Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten Zie ook: ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_hoe_en_wat.asp

32 LOTING Opleidingsfixus (te veel studenten voor een bepaalde studie)
Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)

33 Lotingsstudies van vorig jaar
O.a.: Psychologie (o.a. Nijmegen) niet in Enschede Biomedische Ws (Leiden, Utrecht, Nijmegen) Rechten (Rotterdam en Leiden) (Dier)geneeskunde Tandheelkunde International Business (Maastricht) Bij al deze studies gaat het om een instellingsfixus of een opleidingsfixus

34 Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden: De school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen. Je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding. Je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie. Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen. De sluitingsdatum van de inschrijving is afhankelijk van de studie. Bijvoorbeeld Geneeskunde 2010: Universiteit Amsterdam - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 15 januari 2010  Universiteit Groningen - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 10 maart 2010   o.a: Geneeskunde [RUG, UU, EUR, VU, UvA] International Business [UM] Tandheelkunde [UvA, VU, RU]

35 STUDIEFINANCIERING Prestatiebeurs: Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Basisbeurs Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) (Lening) OV- Studentenkaart (Collegegeldkrediet) Collegegeld € 1672,= ( ) studiefinanciering thuiswonend uitwonend basisbeurs 95, ,23 aanvullende beurs 221, ,92 Maandbedragen september t/m december Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Zie ook: ib-groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov-studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling.

36 Bezoek Open Dagen Verplicht onderdeel LOB Bij voorkeur op zaterdag
Indien dit niet mogelijk is: verlof van school Briefje ouders inleveren bij teamleider

37 Bijzonder Verlof 2 weken tevoren schriftelijk aanvragen
Tot 3 dagen: teamleider Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties bij rector Pieter Telleman

38 Informatie Overzicht belangrijke data Schoolgids (papier + website)
Website kopje ouders VWO 3, 4, 5 en 6

39 Meedenken? Ouderraad Ouderplatform Klankbordgroep
4x per jaar op dinsdagavond

40 Mentorgroep Fred Bouwhuis, 1.28
Morskieft, Myrthe Mutlu, Alex Offereins, Carlijn Olde Dubbelink, Bas Riesmeijer, Sophie Sieverink, Wouter Voerman, Astrid Boer de, Maaike Boshuis, Marit Bruningmeyer, Evelien Deterink, Marieke Exterkate, Marleen Fokkink, Gijs Hartkamp, Danny Jager de, Esmée Lange de, Mark

41 Mentorgroep Wouter Olbertz, 0.17
Lo, Ka-Chun Lokin, Lieke Sieverink, Sophie Verhoek, Maaike Versteeg, Marjolein Vliegen, Liset Yaldiz, Merve Yuan, Huaiping Bakker, Carlijn Dengiz, Cansu Eibergen, Robert Eijer, Rianne Groen, Marijn Heijmans, Hilmar Kip, Marijn Knepper, Jorian

42 Mentorgroep Gabriëlle Westenbrink, 1.05
Loenen van, Nanke Ruiter de, Felicia Slot, Floris Snellink, Marjolein Spanjer, Manon Wienk, Kim Zengerink, Luuk Boer de, Peter Jan Braaksma, Iris Dijkink, Wietske Griepink, Jelmer Helmink, Sanne Horck, Daphne Kamers, Rick

43 Mentorgroep Henk Jan de Wilde, 1.16
Leemkuil, Justin Lobbes, Merlijn Nijhof, Jos Nijhuis, Marc Schollaardt, Hans Tanriverdi, Kail Uner, Mehmet Veen van, Karen Aanstoot, Dennis Bak, Charlotte Bokhove, Tom Buitelaar, Peter Haandrikman, Robin Höfte, Vincent Jongsma, Tim

44 Mentorgroep Yvonne Zweverink, 0.08
Oude Groote Beverborg, Kelly Rademaker, Rosalina Salman, Bram Tamer, Gizem Todorovic, Milos Verschoor, Vincent Wolters, Daan Delfos, Marleen Elgersma, Jorinde Janssen, Lotte Jongh de, Rosanne Kolstee, Pieter Loots, Annika Marres, Tjalling


Download ppt "Voorlichting VWO 6 september 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google