De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geef het verkeer terug aan de eindgebruiker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geef het verkeer terug aan de eindgebruiker"— Transcript van de presentatie:

1 Geef het verkeer terug aan de eindgebruiker
Business Innovation from the Experience Perspective Ir Adriaan Walraad MBA

2 Even voorstellen: Imagineering Academy
NHTV: verkeer, tourisme, ... Lektoraat met kenniskring Imagineering Lektor: Diane Nijs Imagineering- from a good company to a company for the good (september 2009)

3 De haast van Albertine ‘Door de vraag te stellen hoe spatio-temporele orde van een reis tot stand komt, ontstaat een actorperspectief (...)’ Meerwaarde van snelheid Technisch-deterministisch Economisch Cultureel-utopisch Thomas Cook Gebruikt literaire teksten om plaatsmythen te creeren ...als motivatie om plaatsen te bezoeken

4 Verhaallijn van deze presentatie
‘gewone’ Imagineering beleving, relevant? Klassieke verkeerskunde objectieve tijd-ruimte klem of belevingskwestie? bestaande praktijk Imagineering x verkeerskunde =Verkeerskunde 2.0? Het verkeerssysteem opnieuw uitvinden vanuit belevingsperspectief van de eindgebruiker

5 ‘gewone’ Imagineering: waarde analoog aan Maslow
Aanbodgericht Vraaggericht Marketing Belevingsmarketing Imagineering 3 stadia Empty ocean, red ocean, blue ocean Net als behoeftenpyramide Maslow maakt Imagineering marketing en aanbod niet overbodig

6 ‘gewone’ imagineering Stadia volgens Diane Nijs
Belevingsgericht: meer dan opleuken Stadium 1: gebruik van verbeelding om problemen/ materiele zaken op te lossen (wow-mooi gemaakt!) Alcoa stadium 2: gebruik van verbeelding om producten/diensten te maken die tot de verbeelding spreken (wow-daar wil ik bij zijn) Disney, Cirque du soleil Stadium 3: gebruik van verbeelding (...) om een transformerende en genererende relatie te bewerkstelligen te bewerkstelligen (wow- ik wil meedoen!) Imagineering academy, fournituren

7 Verschillende perspectieven
op de werkelijkheid Voortzetting Bestaande visie Procesmatig werken Stadium 3 Procesgericht Projectmatig werken Resultaatgericht Stadium 2 Belevingsgericht Stadium 1

8 Beleving van verkeer: relevant?

9 Beleving van verkeer: relevant!

10 Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand
Chinees gezegde

11 Reflectie op de praktijk
VTL 2008: Prof. Immers: Filevrije dag Robuust wegennet ....Maar geen productief statement, de eindgebruiker had nog steeds geen rol, geen aandacht voor beleving

12 Reflectie op de praktijk
Luteyn is nog maar het begin... Entreegeld heffen? Belevingsconcept moet dan wel de moeite waard zijn! Betaald parkeren alleen in beste winkelcentra Anders Betalen voor Mobiliteit:

13 Reflectie op de praktijk
Trends volgens RABO: Telebankieren: co-creatie door klanten... Self-service, autonoom, in control, verantwoordelijk ...ook naar eigen werknemers doorvertaald: van sturen op aanwezigheid naar sturen op resultaat ...maar Rabo blijft verantwoordelijk voor het betalingsverkeer In contrast met het gedrag van overheden: Trekken het probleem naar zich toe ... maar overheden kunnen het probleem niet oplossen... zijn ze verantwoordelijk ?

14 Verkeer 2.0, de lens Het echte leven is datgene wat er tussen de afspraken door gebeurt Gemanaged worden op het werk...? Gemanaged worden thuis?! En dat laatste uurtje ertussen ook nog gemanaged worden ?!!! En toch... Mobiliteitsmanagement Vervoersmanagement Verkeersmanagement

15 Voorbeeld klassieke verkeerskunde vs. imagineering
Reiziger vertoont calculerend gedrag gericht eigenbelang, reiziger is anoniem Systeemcriteria: snelheid, meer verkeer= meer asfalt Overheid trekt probleem naar zich toe Reizigers moeten luisteren, worden gemanaged. Geleefd worden Reizigers kiezen zelf, autonoom, self control, eigen verantwoordelijkheid reiziger Subjectieve criteria: minder verliestijd/ beleving wachten/ onbetrouwbaarheid Reiziger gaat zijn verantwoordelijkheid nemen, minder hufterigheid Leven

16 Welk resultaat beschrijft Doelmatigheid het beste?
Externe factoren Externe factoren Welk resultaat beschrijft Doelmatigheid het beste? beleving doel middelen uitvoering resultaat effect zingeving inter- actie Inhoud Uitvoering/ Proces Organisatie Eindgebruiker  Walraad verkeersadvisering

17 Waarom beleving? Projectmatig Procesmatig Imagineering
Inhoud/ factoren Proces/ actoren Verbeelding/ belevingsconc. One issue Multi-issue Zingeving Informatie Relatie Co-creatie, eindgebruiker Goed-fout Winst-verlies Wensbeeld-nu

18 Waarom ‘imagination’ Knowledge is dead imagination,
Imagination is more important than knowledge Niet probleemgestuurd maar positief

19 Waarom engineering... Productief statement... anders is het niet meer dan een ‘fancy' Everything worth doing was worth doing yesterday

20 Waarom imagineering? Prioriteiten stellen
Zevensprong van verdaas karakterisering ruimtelijke visie en programma marketing anders betalen voor mobiliteit marketing mobiliteitsmanagement vraaggericht &marketing optimalisatie van openbaar vervoer vraaggericht &marketing mogelijkheden van benutting vraaggericht aanpassen bestaande infrastructuur aanbodgericht bouwen van nieuwe infrastructuur aanbodgericht Imagineering: stap 0 in de zevensprong van verdaas

21

22 Verkeer 2.0, Het verkeer herontdekken vanuit belevingsperspectief
Vormentaal: op inhoud In opkomst: Shared space- maar: nu alleen in verblijfsgebied Bron van inspiratie in de vormentaal voor verkeerskundigen, beleving van de eindgebruiker als gemeenschappelijke taal met ruimtelijke disciplines Nog niet: Verkeersmanagement... rotonde versus groene golf? ANWB: Bijna de helft van de ondervraagde weggebruikers ergeren zich vaak of zeer vaak aan verkeerslichten, die zij dagelijks passeren.

23 Verkeer 2.0, Het verkeer herontdekken vanuit belevingsperspectief
(Totstandkomings)proces: In opkomst: beloningsmaatregel, communicatieve verkeerskunde, multiple service provider Nog niet: co-creatie verkeersveiligheid? Communiceren tussen verkeersdeelnemers onderling of zelfs met mediators

24 Verkeer 2.0, Het verkeer herontdekken vanuit belevingsperspectief
Organisatie: In opkomst: overheid als probleemeigenaar congestie, wie is de verantwoordelijke? TFMM. Nog niet: diverse tv programma’s over regels in het verkeer, maar geen folder over het RVV bij de aanslag wegenbelasting. Geen permanente verkeerseducatie.

25 Verkeer 2.0, Het verkeer herontdekken vanuit belevingsperspectief
Interactie en transactie In opkomst: beleving als sturende factor voor de keuze van modaliteit en route, indermodale reisinformatie Nog niet: beleving van tijd in verkeer: verloren tijd? Waarde door co-creatie? Kansen voor carpoolen/ ketenmobiliteit? Nauwelijks communicatie tussen verkeersdeelnemers, anoniem

26 Verbeteren Vernieuwen Ontwikkelen
Meer van hetzelfde, binnen bestaande kaders Niet beter maar anders, buiten bestaande kaders Breken met het huidige, nieuwe kaders los van bestaande Continue kleine stapjes, overal, iedereen Sprongsgewijs, plaatselijk Zingeving, wat willen we Efficientie, de dingen juist doen Effectiviteit, de juiste dingen doen veranderen waarden Perfectioneren van bestaande, meer doen met minder Veranderen achterligg., anders doen gericht op hetzelfde doel Anders doen met nieuwe doelen Onderhoudsvragen, ander inhoud/ proces Vernieuwingsvragen, andere structuur/cultuur Zingeving, gericht op identiteit Enkelslagsleren, door instructies Dubbelslagsleren, door inzicht achter instructies Drieslagsleren, door uitgangspunten achter inzichten

27

28 Waaom imagineering? Lift versus cruiseschip
Value Instrumentality Effectivity + + + Beleving Comfortabel Gemakkelijk Snel = x x satisfier dissatisfier - Veiligh, betr.bh

29

30 On tour... Ma 24 nov presentatie SENTERNOVEM
Positief-critisch Met NS meedoen aan prijsvraag fietsvriendelijke vogelaarwijk? Ma 1 dec presentatie in LPO van NHTV/SLM positief Hoe in colloquium verkeerskunde/ urban management Wo 3 dec presentatie lid van de 2e kamer Positief, maar politiek loopt niet voorop Er gebeurt al het nodige; interessant om daarop te kunnen sturen Di 9 dec presentatie imagineer van NS Do 11 dec presentatie directie DVS (kenniscentrum RWS) presentatie ROV: sluit goed aan op educatie Ma 23 feb presentatie (directie van Min V&W/verkeersveiligheid)

31

32 Negatieve en positieve belevingsaspecten
Gemoeds-toestand Persoonlijke vaardigheden Uitdaging laag middel hoog angst op-winding FLOW zorg balans controle apathie ontspan-ning verveling

33 Link naar indeling doelgroepen AVV
Vormgeven aan parkeren voor doelgroepen: Ontspanning: berusters- mobiliteit is noodzakelijk kwaad Controle: doelgerichten- mobiliteit is functioneel middel Balans: bewusten- mobiliteit is leven en laten leven Opwinding: prestatiegerichten - mobiliteit is uiting status FLOW: genieters- mobiliteit is ontplooiing

34

35 Van aanbodsturing naar vraagsturing
Fase Aanbod-sturing Verfijnde aanbod-sturing Aanbod en vraagsturing Vraagsturing en aanbod-sturing Vraagsturing Dominante logica Massa productie Mass customization Co-creatie Support economy Communi-catieve zelfsturing Kenmerken Groot-schalige uniforme productie gericht op schaal-voordelen Grootschalige modulaire productie gericht op schaal-voordelen en op beperkte keuze van de afnemer Producent en consument trekken samen op en de commerciele experience co-creatie staat centraal Federaties van aanbieders vormen eeen support-netwerk en spelen in op de vraag De mens richt zelf met anderen zijn leven in en zoekt naar betekenis-volle belevenissen die zijn leven zin en inhoud geven goeroe Smith/ Keynes Pine & Gilmore Prahalad & Ramaswamy Zuboff Boswijk, Thijssen& Peelen Van aanbodsturing naar vraagsturing

36

37 Kansrijke onderwerpen
Verkeersveiligheid Recreatief verkeer Mobiliteitsmanagement icm vervoers en verkeersmanagement


Download ppt "Geef het verkeer terug aan de eindgebruiker"

Verwante presentaties


Ads door Google