De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geef het verkeer terug aan de eindgebruiker Business Innovation from the Experience Perspective Ir Adriaan Walraad MBA Business Innovation from the Experience.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geef het verkeer terug aan de eindgebruiker Business Innovation from the Experience Perspective Ir Adriaan Walraad MBA Business Innovation from the Experience."— Transcript van de presentatie:

1 Geef het verkeer terug aan de eindgebruiker Business Innovation from the Experience Perspective Ir Adriaan Walraad MBA Business Innovation from the Experience Perspective Ir Adriaan Walraad MBA

2 Even voorstellen: Imagineering Academy  NHTV: verkeer, tourisme,...  Lektoraat met kenniskring Imagineering  Lektor: Diane Nijs  Imagineering- from a good company to a company for the good (september 2009)  NHTV: verkeer, tourisme,...  Lektoraat met kenniskring Imagineering  Lektor: Diane Nijs  Imagineering- from a good company to a company for the good (september 2009)

3 De haast van Albertine  ‘Door de vraag te stellen hoe spatio-temporele orde van een reis tot stand komt, ontstaat een actorperspectief (...)’  Meerwaarde van snelheid  Technisch-deterministisch  Economisch  Cultureel-utopisch  Thomas Cook  Gebruikt literaire teksten om plaatsmythen te creeren ...als motivatie om plaatsen te bezoeken

4 Verhaallijn van deze presentatie  ‘gewone’ Imagineering  beleving, relevant?  Klassieke verkeerskunde  objectieve tijd-ruimte klem of belevingskwestie?  bestaande praktijk  Imagineering x verkeerskunde =Verkeerskunde 2.0?  Het verkeerssysteem opnieuw uitvinden vanuit belevingsperspectief van de eindgebruiker  ‘gewone’ Imagineering  beleving, relevant?  Klassieke verkeerskunde  objectieve tijd-ruimte klem of belevingskwestie?  bestaande praktijk  Imagineering x verkeerskunde =Verkeerskunde 2.0?  Het verkeerssysteem opnieuw uitvinden vanuit belevingsperspectief van de eindgebruiker

5 ‘gewone’ Imagineering: waarde analoog aan Maslow  Aanbodgericht  Vraaggericht  Marketing  Belevingsmarketing  Imagineering  3 stadia  Empty ocean, red ocean, blue ocean  Net als behoeftenpyramide Maslow maakt Imagineering marketing en aanbod niet overbodig  Aanbodgericht  Vraaggericht  Marketing  Belevingsmarketing  Imagineering  3 stadia  Empty ocean, red ocean, blue ocean  Net als behoeftenpyramide Maslow maakt Imagineering marketing en aanbod niet overbodig

6 ‘gewone’ imagineering Stadia volgens Diane Nijs Belevingsgericht: meer dan opleuken  Stadium 1: gebruik van verbeelding om problemen/ materiele zaken op te lossen  (wow-mooi gemaakt!)  Alcoa  stadium 2: gebruik van verbeelding om producten/diensten te maken die tot de verbeelding spreken  (wow-daar wil ik bij zijn)  Disney, Cirque du soleil  Stadium 3: gebruik van verbeelding (...) om een transformerende en genererende relatie te bewerkstelligen te bewerkstelligen  (wow- ik wil meedoen!)  Imagineering academy, fournituren Belevingsgericht: meer dan opleuken  Stadium 1: gebruik van verbeelding om problemen/ materiele zaken op te lossen  (wow-mooi gemaakt!)  Alcoa  stadium 2: gebruik van verbeelding om producten/diensten te maken die tot de verbeelding spreken  (wow-daar wil ik bij zijn)  Disney, Cirque du soleil  Stadium 3: gebruik van verbeelding (...) om een transformerende en genererende relatie te bewerkstelligen te bewerkstelligen  (wow- ik wil meedoen!)  Imagineering academy, fournituren

7 Voortzetting Bestaande visie Belevingsgericht Projectmatig werken Procesgericht Resultaatgericht Procesmatig werken Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Verschillende perspectieven op de werkelijkheid

8 Beleving van verkeer: relevant?

9 Beleving van verkeer: relevant!

10 Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand Chinees gezegde

11 Reflectie op de praktijk VTL 2008: Prof. Immers: -Filevrije dag -Robuust wegennet....Maar geen productief statement, de eindgebruiker had nog steeds geen rol, geen aandacht voor beleving

12 Reflectie op de praktijk  Luteyn is nog maar het begin...  Entreegeld heffen? Belevingsconcept moet dan wel de moeite waard zijn!  Betaald parkeren alleen in beste winkelcentra  Anders Betalen voor Mobiliteit:  Luteyn is nog maar het begin...  Entreegeld heffen? Belevingsconcept moet dan wel de moeite waard zijn!  Betaald parkeren alleen in beste winkelcentra  Anders Betalen voor Mobiliteit:

13 Reflectie op de praktijk Trends volgens RABO:  Telebankieren: co-creatie door klanten... Self-service, autonoom, in control, verantwoordelijk ...ook naar eigen werknemers doorvertaald: van sturen op aanwezigheid naar sturen op resultaat ...maar Rabo blijft verantwoordelijk voor het betalingsverkeer In contrast met het gedrag van overheden:  Trekken het probleem naar zich toe ... maar overheden kunnen het probleem niet oplossen... zijn ze verantwoordelijk ? Trends volgens RABO:  Telebankieren: co-creatie door klanten... Self-service, autonoom, in control, verantwoordelijk ...ook naar eigen werknemers doorvertaald: van sturen op aanwezigheid naar sturen op resultaat ...maar Rabo blijft verantwoordelijk voor het betalingsverkeer In contrast met het gedrag van overheden:  Trekken het probleem naar zich toe ... maar overheden kunnen het probleem niet oplossen... zijn ze verantwoordelijk ?

14 Verkeer 2.0, de lens  Het echte leven is datgene wat er tussen de afspraken door gebeurt  Gemanaged worden op het werk...?  Gemanaged worden thuis?!  En dat laatste uurtje ertussen ook nog gemanaged worden ?!!!  En toch...  Mobiliteitsmanagement  Vervoersmanagement  Verkeersmanagement  Het echte leven is datgene wat er tussen de afspraken door gebeurt  Gemanaged worden op het werk...?  Gemanaged worden thuis?!  En dat laatste uurtje ertussen ook nog gemanaged worden ?!!!  En toch...  Mobiliteitsmanagement  Vervoersmanagement  Verkeersmanagement

15 Voorbeeld klassieke verkeerskunde vs. imagineering  Reiziger vertoont calculerend gedrag gericht eigenbelang, reiziger is anoniem  Systeemcriteria: snelheid, meer verkeer= meer asfalt Overheid trekt probleem naar zich toe  Reizigers moeten luisteren, worden gemanaged.  Geleefd worden  Reiziger vertoont calculerend gedrag gericht eigenbelang, reiziger is anoniem  Systeemcriteria: snelheid, meer verkeer= meer asfalt Overheid trekt probleem naar zich toe  Reizigers moeten luisteren, worden gemanaged.  Geleefd worden  Reizigers kiezen zelf, autonoom, self control, eigen verantwoordelijkheid reiziger  Subjectieve criteria: minder verliestijd/ beleving wachten/ onbetrouwbaarheid  Reiziger gaat zijn verantwoordelijkheid nemen, minder hufterigheid  Leven

16 doelmiddelenuitvoeringresultaateffect Inhoud Externe factoren zingeving inter- actie beleving Welk resultaat beschrijft Doelmatigheid het beste?  Walraad verkeersadvisering Externe factoren Uitvoering/ Proces Organisatie Eindgebruiker

17 Waarom beleving? ProjectmatigProcesmatigImagineering Inhoud/ factorenProces/ actoren Verbeelding/ belevingsconc. One issueMulti-issueZingeving InformatieRelatie Co-creatie, eindgebruiker Goed-foutWinst-verliesWensbeeld-nu

18 Waarom ‘imagination’  Knowledge is dead imagination,  Imagination is more important than knowledge  Niet probleemgestuurd maar positief  Knowledge is dead imagination,  Imagination is more important than knowledge  Niet probleemgestuurd maar positief

19 Waarom engineering...  Productief statement... anders is het niet meer dan een ‘fancy'  Everything worth doing was worth doing yesterday  Productief statement... anders is het niet meer dan een ‘fancy'  Everything worth doing was worth doing yesterday

20 Waarom imagineering? Prioriteiten stellen Zevensprong van verdaaskarakterisering 1.ruimtelijke visie en programmamarketing 2.anders betalen voor mobiliteitmarketing 3.mobiliteitsmanagementvraaggericht &marketing 4.optimalisatie van openbaar vervoervraaggericht &marketing 5.mogelijkheden van benuttingvraaggericht 6.aanpassen bestaande infrastructuuraanbodgericht 7.bouwen van nieuwe infrastructuuraanbodgericht Imagineering: stap 0 in de zevensprong van verdaas Zevensprong van verdaaskarakterisering 1.ruimtelijke visie en programmamarketing 2.anders betalen voor mobiliteitmarketing 3.mobiliteitsmanagementvraaggericht &marketing 4.optimalisatie van openbaar vervoervraaggericht &marketing 5.mogelijkheden van benuttingvraaggericht 6.aanpassen bestaande infrastructuuraanbodgericht 7.bouwen van nieuwe infrastructuuraanbodgericht Imagineering: stap 0 in de zevensprong van verdaas

21

22 Verkeer 2.0, Het verkeer herontdekken vanuit belevingsperspectief  Vormentaal: op inhoud  In opkomst: Shared space- maar: nu alleen in verblijfsgebied  Bron van inspiratie in de vormentaal voor verkeerskundigen, beleving van de eindgebruiker als gemeenschappelijke taal met ruimtelijke disciplines  Nog niet: Verkeersmanagement... rotonde versus groene golf?  ANWB: Bijna de helft van de ondervraagde weggebruikers ergeren zich vaak of zeer vaak aan verkeerslichten, die zij dagelijks passeren.  Vormentaal: op inhoud  In opkomst: Shared space- maar: nu alleen in verblijfsgebied  Bron van inspiratie in de vormentaal voor verkeerskundigen, beleving van de eindgebruiker als gemeenschappelijke taal met ruimtelijke disciplines  Nog niet: Verkeersmanagement... rotonde versus groene golf?  ANWB: Bijna de helft van de ondervraagde weggebruikers ergeren zich vaak of zeer vaak aan verkeerslichten, die zij dagelijks passeren.

23 Verkeer 2.0, Het verkeer herontdekken vanuit belevingsperspectief  (Totstandkomings)proces:  In opkomst: beloningsmaatregel, communicatieve verkeerskunde, multiple service provider  Nog niet: co-creatie verkeersveiligheid? Communiceren tussen verkeersdeelnemers onderling of zelfs met mediators  (Totstandkomings)proces:  In opkomst: beloningsmaatregel, communicatieve verkeerskunde, multiple service provider  Nog niet: co-creatie verkeersveiligheid? Communiceren tussen verkeersdeelnemers onderling of zelfs met mediators

24 Verkeer 2.0, Het verkeer herontdekken vanuit belevingsperspectief  Organisatie:  In opkomst: overheid als probleemeigenaar congestie, wie is de verantwoordelijke? TFMM.  Nog niet: diverse tv programma’s over regels in het verkeer, maar geen folder over het RVV bij de aanslag wegenbelasting. Geen permanente verkeerseducatie.  Organisatie:  In opkomst: overheid als probleemeigenaar congestie, wie is de verantwoordelijke? TFMM.  Nog niet: diverse tv programma’s over regels in het verkeer, maar geen folder over het RVV bij de aanslag wegenbelasting. Geen permanente verkeerseducatie.

25 Verkeer 2.0, Het verkeer herontdekken vanuit belevingsperspectief  Interactie en transactie  In opkomst: beleving als sturende factor voor de keuze van modaliteit en route, indermodale reisinformatie  Nog niet: beleving van tijd in verkeer: verloren tijd? Waarde door co-creatie? Kansen voor carpoolen/ ketenmobiliteit?  Nauwelijks communicatie tussen verkeersdeelnemers, anoniem  Interactie en transactie  In opkomst: beleving als sturende factor voor de keuze van modaliteit en route, indermodale reisinformatie  Nog niet: beleving van tijd in verkeer: verloren tijd? Waarde door co-creatie? Kansen voor carpoolen/ ketenmobiliteit?  Nauwelijks communicatie tussen verkeersdeelnemers, anoniem

26 VerbeterenVernieuwenOntwikkelen Meer van hetzelfde, binnen bestaande kaders Niet beter maar anders, buiten bestaande kaders Breken met het huidige, nieuwe kaders los van bestaande Continue kleine stapjes, overal, iedereen Sprongsgewijs, plaatselijk Zingeving, wat willen we Efficientie, de dingen juist doen Effectiviteit, de juiste dingen doen veranderen waarden Perfectioneren van bestaande, meer doen met minder Veranderen achterligg., anders doen gericht op hetzelfde doel Anders doen met nieuwe doelen Onderhoudsvragen, ander inhoud/ proces Vernieuwingsvragen, andere structuur/cultuur Zingeving, gericht op identiteit Enkelslagsleren, door instructies Dubbelslagsleren, door inzicht achter instructies Drieslagsleren, door uitgangspunten achter inzichten

27

28 Waaom imagineering? Lift versus cruiseschip ValueInstrumentalityEffectivity xx = dissatisfier satisfier +++ - Veiligh, betr.bh Beleving Comfortabel Gemakkelijk Snel

29

30 On tour...  Ma 24 nov presentatie SENTERNOVEM  Positief-critisch  Met NS meedoen aan prijsvraag fietsvriendelijke vogelaarwijk?  Ma 1 dec presentatie in LPO van NHTV/SLM  positief  Hoe in colloquium verkeerskunde/ urban management  Wo 3 dec presentatie lid van de 2e kamer  Positief, maar politiek loopt niet voorop  Er gebeurt al het nodige; interessant om daarop te kunnen sturen  Di 9 dec presentatie imagineer van NS  Do 11 dec presentatie directie DVS (kenniscentrum RWS)  presentatie ROV: sluit goed aan op educatie  Ma 23 feb presentatie (directie van Min V&W/verkeersveiligheid)  Ma 24 nov presentatie SENTERNOVEM  Positief-critisch  Met NS meedoen aan prijsvraag fietsvriendelijke vogelaarwijk?  Ma 1 dec presentatie in LPO van NHTV/SLM  positief  Hoe in colloquium verkeerskunde/ urban management  Wo 3 dec presentatie lid van de 2e kamer  Positief, maar politiek loopt niet voorop  Er gebeurt al het nodige; interessant om daarop te kunnen sturen  Di 9 dec presentatie imagineer van NS  Do 11 dec presentatie directie DVS (kenniscentrum RWS)  presentatie ROV: sluit goed aan op educatie  Ma 23 feb presentatie (directie van Min V&W/verkeersveiligheid)

31

32 Negatieve en positieve belevingsaspecten Gemoeds- toestand Persoonlijke vaardigheden Uitdaging laagmiddelhoog angstop- winding FLOW middelzorgbalanscontrole laagapathieontspan- ning verveling

33 Link naar indeling doelgroepen AVV  Vormgeven aan parkeren voor doelgroepen:  Ontspanning: berusters- mobiliteit is noodzakelijk kwaad  Controle: doelgerichten- mobiliteit is functioneel middel  Balans: bewusten- mobiliteit is leven en laten leven  Opwinding: prestatiegerichten - mobiliteit is uiting status  FLOW: genieters- mobiliteit is ontplooiing  Vormgeven aan parkeren voor doelgroepen:  Ontspanning: berusters- mobiliteit is noodzakelijk kwaad  Controle: doelgerichten- mobiliteit is functioneel middel  Balans: bewusten- mobiliteit is leven en laten leven  Opwinding: prestatiegerichten - mobiliteit is uiting status  FLOW: genieters- mobiliteit is ontplooiing

34

35 FaseAanbod- sturing Verfijnde aanbod-sturing Aanbod en vraagsturing Vraagsturing en aanbod- sturing Vraagsturing Dominante logica Massa productie Mass customization Co-creatieSupport economy Communi- catieve zelfsturing KenmerkenGroot- schalige uniforme productie gericht op schaal- voordelen Grootschalige modulaire productie gericht op schaal- voordelen en op beperkte keuze van de afnemer Producent en consument trekken samen op en de commerciele experience co-creatie staat centraal Federaties van aanbieders vormen eeen support- netwerk en spelen in op de vraag De mens richt zelf met anderen zijn leven in en zoekt naar betekenis- volle belevenissen die zijn leven zin en inhoud geven goeroeSmith/ Keynes Pine & Gilmore Prahalad & Ramaswam y ZuboffBoswijk, Thijssen& Peelen Van aanbodsturing naar vraagsturing

36

37 Kansrijke onderwerpen  Verkeersveiligheid  Recreatief verkeer  Mobiliteitsmanagement icm vervoers en verkeersmanagement  Verkeersveiligheid  Recreatief verkeer  Mobiliteitsmanagement icm vervoers en verkeersmanagement


Download ppt "Geef het verkeer terug aan de eindgebruiker Business Innovation from the Experience Perspective Ir Adriaan Walraad MBA Business Innovation from the Experience."

Verwante presentaties


Ads door Google