De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PROJECT PLANLAST LOKALE BESTUREN Prof. Dr. Geert Bouckaert Dr. Ellen Wayenberg Wouter van Dooren Projectstuurgroep 23 September 2005 – 14u45.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PROJECT PLANLAST LOKALE BESTUREN Prof. Dr. Geert Bouckaert Dr. Ellen Wayenberg Wouter van Dooren Projectstuurgroep 23 September 2005 – 14u45."— Transcript van de presentatie:

1 1 PROJECT PLANLAST LOKALE BESTUREN Prof. Dr. Geert Bouckaert Dr. Ellen Wayenberg Wouter van Dooren Projectstuurgroep 23 September 2005 – 14u45

2 2 PROJECT PLANLAST LOKALE BESTUREN STUDIES INSTITUUT VOOR DE OVERHEID KRIJTLIJNEN DOELSTELLING METHODIEK TIMING

3 3 STUDIES INSTITUUT VOOR DE OVERHEID 1.Bouckaert Geert, van Dooren Wouter (december 2000) Subsidiestromen van de Vlaamse overheid naar de gemeenten en de OCMW’s. 2.Bouckaert Geert, Voets Joris (september 2001) Vermindering van de planlast van de Vlaamse OCMW’s. 3.Bouckaert Geert, Andriessens Elke (februari 2003) Financiële meerjarenplanning in de gemeente: een evaluatiestudie. 4.Wayenberg Ellen (juni 2005) Integrale beleidsvoering bij gemeenten.

4 4 Studie 1: Subsidiestromen van de Vlaamse overheid naar de gemeenten en de OCMW’s (2000) Werkwijze

5 5 Conclusies Problematiek: Plannen met verschillende aanvangs- en doorlooptijden, afstemming wordt onmogelijk Plannen vallen tussen twee stoelen, te algemeen voor grote gemeenten, te specifiek voor kleine gemeenten Verschillende sectoren vragen inspraak van een specifiek op te richten lokale raad, in kleine gemeenten leidt dit tot een overbelasting van een beperkt aantal mensen Elk beleidsplan is anders, dit maakt afstemming tussen plannen moeilijk, verlengt de inwerkperiode van de planners en maakt het moeilijk om een gemeentelijke planningssystematiek te ontwikkelen Bureaucratie in de (financiële) verantwoording met een onzekere en inflexibele uitbetaling Subsidiedynamiek staat soms haaks op planningsdynamiek Voorstel Kaderdecreet met een uniform plannings- en subsidiëringskader

6 6 Studie 2: Vermindering van de planlast van de Vlaamse OCMW’s (2001) Werkwijze

7 7 Conclusies Significante verschillen op alle dimensies: Voorbeelden: Verschillende terminologie en begrippenkaders Timing verschilt van 1 tot 6 jaar Uiteenlopende documenten voor opmaak, uitvoering en verantwoording Voorstel Ontwerp van standaard sociaal beleidsplan

8 8 Studie 3: Financiële meerjarenplanning in de gemeente: een evaluatiestudie (2003) Werkwijze Cijfermatige analyse van de afwijking van de planning, begroting en rekening

9 9

10 10 Conclusies Zeer grote afwijkingen in plus en min, zelfs tot 1 jaar voor X De jaarbegroting wordt in 85.5% van de cases opgesteld voor het meerjarig financieel beleidsplan. In 62% van de cases is alleen de financiële dienst betrokken In 77.6% van de gevallen is slechts één of twee personen betrokken bij het opstellen, opvolgen, en bijsturen van het plan. Voorstel Model financieel meerjarenplan

11 11 Studie 4: Integrale beleidsvoering bij gemeenten (2005) SECTOR CRITERIUM SPORTJEUGD WERK BUITENSCH OPVANG CULTUURMILIEUMOBILITEIT GRONDSLAG PLANNING PARTICIPATIE TOEZICHT DUUR SUBSIDIE Werkwijze

12 12 Significante verschillen op alle criteria tussen sectorale planningsverplichtingen voor lokale besturen Gebrek aan integratie van die sectorale planning door lokale besturen Meer gebruik van management- en structuurinstrumenten voor (meer) integrale planning bij lokale besturen Gebruik van die instrumenten door lokale én centrale overheden Conclusies Voorstellen

13 13 KRIJTLIJNEN Geconcerteerde planningsreductie: Congruente subsidie- en planningsdynamiek Goede verhouding MVG – lokale besturen Afstemming over beleidssectoren = VERMINDERING PLANLAST (MAAR LOKALE PLANNING BLIJFT NODIG)

14 14 KRIJTLIJNEN

15 15 DOELSTELLING PROJECT Instrument ter opmaak doelmatigheidsprofiel van planningsverplichtingen –De focus is niet de opportuniteit van de sectorale doelstellingen –De focus is wel het nuttig gebruik van het instrument planning –Planning die effectief bruikbaar is voor alle actoren

16 16 DOELSTELLING PROJECT

17 17 METHODIEK Fase 1: Ontwikkeling instrument Methodiek: –Doelmatigheidscriteria van plannings- verplichtingen uit de literatuur en vorig onderzoek –Eerste aftoetsing van de criteria bij vertegenwoordigers centrale en lokale besturen Output: –Nota met instrument ter opmaak doelmatigheids- profiel

18 18 METHODIEK

19 19 METHODIEK Fase 2: Empirische toetsing instrument in een aantal sectoren Methodiek: –Interviews met Vlaamse en lokale beleids- verantwoordelijken 3 sectoren: stedenbeleid, jeugdwerk, mobiliteit 3 lokale besturen: Gent (grootstad), Leuven (centrumstad) en Overpelt (kleine gemeente) Output: –Nota met doelmatigheidsprofiel per sector

20 20 TIMING Totaalduur: Fase 1: Fase 2: Eindrapportering: 6 maanden van 01/10/05 tot 30/11/06 2 maanden van 01/10/05 tot 31/11/06 3 maanden van 01/12/05 tot 28/02/06 1 maand van 01/03/06 tot 31/03/06

21 21 BIBLIOGRAFIE 1.Bouckaert Geert, van Dooren Wouter (2000) Subsidiestromen van de Vlaamse overheid naar de gemeenten en de OCMW’s. KUL Instituut voor de Overheid: Leuven, 226 p. 2.Brans, M., Maes, R., Wayenberg, E. (2000). Strategische beleidsvoering op gemeentelijk vlak. In: De Rynck Filip, Bouckaert, Geert (Red.). Praktisch Handboek voor Gemeentebeleid (hoofdstuk 3). die Keure: Brugge. pp. 35-56. 3.Bouckaert Geert, Maes Rudolf, van Dooren Wouter (2001) De gemeentelijke financiering en de fondsen: een internationaal vergelijkende studie van verdelingssystemen en verdelingscriteria van fondsen voor lokale besturen in het kader van de gemeentelijke inkomensstructuur. KUL Instituut voor de Overheid: Leuven, 76 p. 4.Bouckaert Geert, Voets Joris (2001) Vermindering van de planlast van de Vlaamse OCMW’s. KUL Instituut voor de Overheid: Leuven, 56 p. 5.Wayenberg, E. (2001). Partnerschap in de interbestuurlijke verhoudingen in Vlaanderen: de beleidsovereenkomst. In: Maes, R. & Boes, M. (Red.). Proeve van Vlaams Gemeentedecreet. MVG: Brussel. pp. 387-402.

22 22 BIBLIOGRAFIE 6.Wayenberg, E. (2002). Het convenant als ‘good governance’ –instrument? In: Vlaams Instituut voor OverheidsManagement. Convenants. VIOM: Brussel, pp. 53-65. 7.Bouckaert Geert, Andriessens Elke (2003) Financiële meerjarenplanning in de gemeente: een evaluatiestudie. Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen: Leuven, 150 p. 8.Bouckaert Geert, van Dooren Wouter, Verschuere Bram, Voets Joris & Wayenberg Ellen (2003). De stedelijke organisatie in 2020: Het intern stedelijk management. In: De Rynck Filip, e.a. (Red.). De eeuw van de stad: Over stadsrepublieken en rastersteden (Voorstudies). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. pp. 393-416. 9.Wayenberg Ellen (2004) Vernieuwingen in de Vlaamse centrale-lokale verhoudingen: op weg naar partnerschap? – Doctoraatsstudie. KULeuven: Leuven, 516 p. 10.Wayenberg Ellen (2005) Integrale beleidsvoering in lokale besturen: een terreinverkenning. In: VTOM 10 (2), pp. 2-8.

23 23 Instituut voor de Overheid Van Evenstraat 2a B-3000 LEUVEN Tel: 016 323270 Fax: 016 323267 E-mail: io@soc.kuleuven.be www.instituutvoordeoverheid.be


Download ppt "1 PROJECT PLANLAST LOKALE BESTUREN Prof. Dr. Geert Bouckaert Dr. Ellen Wayenberg Wouter van Dooren Projectstuurgroep 23 September 2005 – 14u45."

Verwante presentaties


Ads door Google