De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2010

2 Opleidingsmodel ipv jaarmodel Student schrijft zich in voor opleiding, niet meer voor programmajaar Traject verloopt in ‘fasen’, niet meer in ‘studiejaren’ Eén deliberatie op het einde van de opleiding ipv jaarlijkse deliberatie Opleiding = Ba, Ma COM

3 Valven en examens Valvenberichten –Elektronische valven op Toledo –Via studentenportaal (http://soc.kuleuven.be/studenten) Examens –Iedereen is automatisch ingeschreven –Uitschrijven moet via ombudsdienst (http://soc.kuleuven.be/ombuds)

4 Diplomaruimte Geen voorafnames of cumul meer Duidelijk vastgelegd standaardtraject –1 e Ba: vast programma van 60 stp –Garantie op volgbaar uur- en examenrooster –Evenwichtige spreiding over semesters –3 fases binnen Ba-opleiding (cfr 3 studiejaren) Meer info: www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte

5 Afwijken van standaardtraject? Volgtijdelijkheidsvoorwaarden –Strenge volgtijdelijkheid (credit behaald of tolerantie ingezet) –Soepele volgtijdelijkheid (vak gevolgd) –Gelijktijdigheid (vakken tegelijk opnemen) Voortgangsvereiste –minimum aantal stp behaald hebben alvorens bepaald vak te mogen opnemen (vb: stage)

6 Cumulatieve studie-efficiëntie Geen jaarlijkse deliberatie, wel berekening van studie-efficiëntie Vb: Je neemt 60 stp op in ISP. Je slaagt voor alle vakken behalve voor 2. 1 vak met 4 stp en 1 vak met 6 stp. (60-10)/60 = 83% cumulatieve studie-efficiëntie.

7 Cumulatieve studie-efficiëntie Studie-efficiëntie van >= 50% is van belang bij: –Herinschrijven: bindend studieadvies Indien na 1 e academiejaar studie-efficiëntie < 50%, dan bindend advies om na 2 de academiejaar minstens 50% te halen –Ter-inschrijving: weigering om 3 de keer in te schrijven voor hetzelfde vak als studie-efficiëntie < 50% –Inzetten van toleranties

8 Toleranties ipv deliberatie Voorwaarden: –minstens 50% CSE behalen –voldoende tolerantiekrediet bezitten (10% van totaal aantal stp = 18 stp voor Ba) In 1 e fase bedraagt tolerantiekrediet max 12 stp Zelf kiezen om 8/20 of 9/20 te tolereren 7/20 NIET tolereerbaar! Tolerantiedossier afwerken voor 02/10

9 Leerkrediet Doel: vlotte voortgang van de studie aanmoedigen Student krijgt 140 studiepunten leerkrediet –Stp worden ingezet (afgetrokken van totaal) voor elk opgenomen opleidingsonderdeel –Indien geslaagd: stp worden terugverdiend en leerkrediet weer opgetrokken –Indien tolerantie ingezet: stp worden NIET terugverdiend Indien heroriëntatie voor 1 december: behoud van alle 140 stp (in dat geval zo snel mogelijk contact opnemen met Katrien Hutsebaut. Email: katrien.hutsebaut@soc.kuleuven.be) Info: www.kuleuven.be/leerkrediet of studieadvies@kuleuven.be

10 Structuur Bachelor 1e fase: gemeenschappelijk (behalve “Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk”) 2e fase: gemeenschappelijk 3e fase: gemeenschappelijk + keuze –2 seminaries –Vrije keuze –Stage en talen

11 3e BA-fase (1) Verplicht (19 stp): Religie, zingeving en levensbeschouwing Media-ethiek Communicatiemanagement ICT: technologie en toepassingen Gerichte keuze (12 stp): –Media en Samenleving OF –Strategische Communicatie

12 3 de BA-fase (2) 1 Seminarie per semester (12 stp): –Kwalitatief / Kwantitatief / Multi-methodisch Vrije keuze (geen 1e BA of practica/seminaries) Alle vakken uit 2 e + 3 e BA COM / POL&SOC Voorkeurslijst keuzevakken programmaboek Vakken uit BA-opleidingen buiten FSW: mits toestemming POC, verzoekschrift bij studentenadministratie Stage & talen (max. 20 stp): –Stage: Hoor- en werkcollege videoproductie (5stp) OF Stage (10stp) –Talen (Toegepast academisch EN / FRA / NED; basis/toegepast academisch Duits) –Andere talen (mits verzoekschrift)

13 Gerichte keuze Media en samenleving (12 stp) Cultuursociologie Populaire cultuur: theorie Antropologie van kunst en populaire cultuur

14 Gerichte keuze Strategische communicatie (12 stp) Marketingcommunicatie Sociale marketing en voorlichting Organisatiesociologie

15 Seminaries (6 stp) Per jaar veranderen thema’s 1e semester2e semester KwantitatiefDe gsm als status symbool en risico’s ten gevolge van gsm- gebruik bij adolescenten Prof. Roe Processen in media- effectenonderzoek Prof. Van den Bulck KwalitatiefNetwerken en complexiteit in media Prof. De Meyer Kwalitatieve inhouds- analyse van speelfilms Prof. Hesling Multi-methodischNieuws en informatie voor verschillende publieksgroepen Prof. d’Haenens Mediagebruik en – effecten in jonge publieksgroepen Prof. Eggermont

16 Seminaries Op dinsdag (14-16u) vanaf 12 oktober Verplichte inschrijving via studentenportaal (deadline: 1 oktober) –Per semester twee voorkeuren opgeven –Eerst invullen via studentenportaal, dan pas mogelijk in ISP Reglement: volgtijdelijkheid –Student moet minder dan 80 studiepunten van zijn bachelortraject volmaken

17 Inschrijving seminaries via studentenportaal

18

19 1e en 2e voorkeur kunnen niet hetzelfde zijn! Kruis per semester 2 opties aan…

20 Vrije keuze Keuzevakken voorkeurslijst programmaboek –Argumentatieleer –Nederlandse volkskunde –Boek- en bibliotheekwetenschap –Sociolinguïstiek –Ontwikkelingspsychologie –Politieke geschiedenis van België –Overheidsmanagement –Genderstudies –Vergelijkende politiek –Muzieksociologie –Bestuurskunde –Internationale politiek sinds 1945 –Taalfilosofie –Internationale organisatie –Beleidsanalyse Aanvullen tot min. 180 stp Alles uit 2e + 3e BA COM / POL&SOC (m.u.v. practica, seminaries en vakken uit eerste bachelorfase) Vakken uit BA-opleidingen buiten FSW mits toestemming POC: verzoekschrift bij studentenadministratie Taalvakken (mits max. 20 studiepunten incl. stage)

21 Stage Voorwaarden: –100 studiepunten behaald –Online stage-aanvraag in 2e BA (febr. 2010) Stagebegeleiding: –Sonia Roosen (A04.53) –sonia.roosen@soc.kuleuven.be –Raadpleeg spreekuren! http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/com/stage/

22 ERASMUS 3e BA-fase Februari ‘11: infomoment voor uitgaande studenten 80-tal bestemmingen Verblijf buitenland: 1e semester Erasmussecretariaat: Bert Claesen (01.145) erasmus@soc.kuleuven.be http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/erasmus/index.php

23 Ter info bij inschrijving Nog geen uitnodiging voor inschrijving gekregen?  De uitnodiging wordt verstuurd nadat de student zijn tolerantiedossier van 2009-2010 volledig ingevuld en doorgestuurd heeft. Het is dus heel belangrijk om de toleranties zo snel mogelijk af te werken en in elk geval binnen de 15 dagen na de officiële bekendmaking van de examenresultaten.

24 Ter info bij inschrijving Vakken van mijn specialisatierichting niet in mijn ISP (Media en samenleving of Strategische communicatie) of specialisatierichting wijzigen?  facultaire studentenadministratie laten weten welke specialisatierichting je volgt, zodat die in het studentendossier kan toegevoegd worden.

25 Problemen? ProbleemContacteer Opbouw programmaProgrammaverantwoordelijke: wannes.ribbens@soc.kuleuven.be Vragen over inhoud vakkenProgrammaboek op website www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opl eidingen Onduidelijkheden programmaboekProgrammaverantwoordelijke Vragen lokalen en uurroosterPortaalsite voor studenten http://soc.kuleuven.be/studenten Reglementen/eigen studietraject/ISPStudentenadministratie (lokaal 01.125) ISP-verantwoordelijke: Carine Paulus Email: carine.paulus@soc.kuleuven.be

26 Problemen? ProbleemContacteer Problemen examensOmbudsdienst (lokaal 01.115 Tel 016/32.30.71) Inleveren formulierenBrievenbus studentenadministratie, lokaal 01.125 ToledoPeter.aspeslagh@soc.kuleuven.be Vragen over vrijstellingenStudentenadministratie, lokaal 01.125 Vragen over data examenperiodesStudentenkalender http://soc.kuleuven.be/studenten Individuele problemen studietrajectmaud.parys@soc.kuleuven.be

27 Mijn K.U.Loket – waar vind ik het? Via de homepage van de K.U.Leuven Vanuit Toledo (opnieuw inloggen is niet nodig!)

28 Wat heb je nodig? De juiste browserversie met de juiste instellingen!! Je student-gebruikersnaam en paswoord, zoals voor de andere K.U.Leuven- netwerkdiensten

29 K.U.Loket - startpagina Wie helpt bij wat?

30 Alle toepassingen zijn beschikbaar zowel in NL als EN. Default staat je taal op wat je bij je 1ste inschrijving aan de K.U.Leuven als communicatietaal op gaf. De taal van je K.U.Loket wijzigen

31 Mijn studieprogramma = ISP Stel je Individueel StudieProgramma samen door: –opleidingsonderdelen aan te vinken –evt. vrijstellingen aan te vragen –evt. uitwisselingen aan te vragen Wanneer? Vóór 13 oktober 2009 - goedkeuring 1 e semester door faculteit uiterlijk op 15 nov - wijzigen aan tweede semester kan in februari, goedkeuring uiterlijk op 31 maart Voor meer uitleg : http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/

32 Vrijstellingen –Aanvragen in het ISP –Bewijsstukken (kopie examenresultaten en evt. syllabus) samen met verzoekschrift indienen bij studentenadministratie (zie http://soc.kuleuven.be/formulieren) –ISP wordt pas goedgekeurd na goedkeuring van de vrijstelling

33 Mijn studieprogramma - startscherm Achter de knopjes vind je de helppagina’s. Voor alle inhoudelijke vragen: gebruik deze mail-knopjes om de juiste verantwoordelijke voor jouw opleiding te contacteren. Om te starten: klik op je opleiding

34 Mijn studieprogramma – je keuze maken Vink de gewenste opleidingsonder- delen aan

35 Mijn studieprogramma – vrijstellingen & uitwisselingen een vrijstelling aanvragen een uitwisselingsvak aanduiden

36 Mijn studieprogramma – de knoppenbalken Controleren: toont aan welke regels je keuze wel/niet voldoet (zie verder) Toont het uurrooster van de aangevinkte vakken (voor zover ze reeds ingepland zijn) Programmagids van deze opleiding (link naar statische webpagina) ISP opslaan = wijzigingen worden bewaard en doorgestuurd naar Toledo. ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen, ook docenten zien deze keuze al. Doorsturen = idem als ISP opslaan + je geeft aan dat je keuze “definitief” is. Je krijgt geen herinneringsmails meer. Sluiten: toepassing verlaten zonder wijzigingen te bewaren Controle- en informatieknoppen: Actieknoppen:

37 Mijn studieprogramma - controleren Controleren

38 Mijn studieprogramma - bewaren Opslaan of doorsturen

39 Inschrijfmodule Toledo = OFFICIEEL studieprogramma alleen wijzigbaar via K.U.Loket = extra vakken die je via Toledo als ‘geïnteresseerde’ wil bekijken Hier klikken, brengt je rechtstreeks in K.U.Loket > ISP, zonder opnieuw aanloggen

40 Mijn studentendossier Via deze toepassing kun je zelf een aantal persoonlijke gegevens wijzigen (adres, bankrekeningnummer, optiekeuze, …) De aanpassingen worden onmiddellijk actief in de centrale studenten-databank. Niet vergeten: klik op om te bewaren! Meer hulp nodig? sa@kuleuven.besa@kuleuven.be

41 Mijn studentendossier - identificatiegegevens

42 Mijn studentendossier - adressen

43 Mijn studentendossier - Curriculum Knop ‘Optiekeuze’ verschijnt alleen INDIEN -Je opleiding opties heeft -Periode voor optiekeuze nog OPEN staat (meestal tot 15 okt).

44 Mijn studentendossier – Curriculum

45 Mijn studentendossier - financieel

46 Mijn studentendossier – wet op privacy

47 Mijn uurrooster Geeft het uurrooster van alle opleidingsonderdelen uit je individueel studieprogramma (ISP). DUS: zolang je geen keuze hebt gemaakt in je ISP → geen ‘persoonlijk’ uurrooster (uurrooster van de ganse opleiding → online programmagids) Verschillende views: - tabel vs. lijstweergave - week vs. semester

48 Mijn uurrooster – tabelweergave

49 Mijn uurrooster - lijstweergave


Download ppt "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google