De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Erwin Beune Frits Bovenberg Bert van Hemert Parnassia Bavo Groep, Den Haag GGZ Consult,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Erwin Beune Frits Bovenberg Bert van Hemert Parnassia Bavo Groep, Den Haag GGZ Consult,"— Transcript van de presentatie:

1 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Erwin Beune Frits Bovenberg Bert van Hemert Parnassia Bavo Groep, Den Haag GGZ Consult, Rotterdam

2 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl New York Presbyterian Hospital & Columbia University

3 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Teamwerk Columbia University Elie Valencia Dan Herman Helga Saez Sally Connover Ezra Susser Financiële ondersteuning Parnassia Bavo Groep Stichting tot steun VCVGZ ZonMW Fonds NutsOhra Parnassia Bavo Groep Diede Schols Wijbrand Hoek Annicka van der Plas Team OGGZ Parnassia En vele anderen

4 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Achtergronden Wat is CTI? Een casus Discussie

5 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Achtergronden

6 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Epidemiologie Nederlandse bevolking Psychiatrische stoornis Psychiatrische behandeling Geen behandeling 16 miljoen 4 miljoen (23%) 640.000 (4%) 3,4 miljoen Verkommerden en verloederden Dakloosheid 33.000 geregistreerd 110.000 totale schatting 30.000-40.000

7 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Doelpopulatie CTI Meervoudige problematiek Onvermogen in eigen bestaansvoorwaarden te voorzien Niet de hulp krijgen die nodig is Ontbreken van een passende hulpvraag

8 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Doelpopulatie ACT DSM-IV-TR: ernstige psychiatrische problematiek In combinatie met problemen < 3 leefgebieden Langdurende onbeperkte zorg Reguliere zorg slaat niet aan Moeilijk in zorg te krijgen GAF >40

9 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl CTIACT WerkwijzePro-actief DoelstellingNetwerk opbouwenBehandeling OmvangFocus op toeleidenAlle nodige zorg Duur9 maandenOnbeperkt IndicatieLagere drempelHogere drempel Caseload< 25< 10

10 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Verkommerden & verloederden Sociale exclusie Onvervulde behoeftes –GGZ –Lichamelijke gezondheid –Gebit Meervoudige problematiek Veelvoud aan instellingen Discontinuiteit in de zorg

11 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Ma werk Rehab Veelvoud aan instellingen Psychiatrie Verslaving Housing Opvang Gezondheid Geld GGD Huisvesting Reclassering Politie Papieren Verzekering Justitie Verstandelijke beperking

12 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Social work Rehab Psychiatry Addiction Shelters Medical care Money GGD Housing Probation Police Identity Insurance Juditional system Mental retardation Verbinding maken

13 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Service model Moeilijk bereikbare doelgroepen Instroom Psychiatrie Verslaving Huisvesting Etc

14 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Ford Washington – New York Columbia University Dan Herman Elie Valencia Helga Saez Sarah Conover Ezra Susser

15 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Randomised trial 1997 Dakloosheid Ernstige psychiatrische stoornis Transitie opvang  huisvesting Nachten dakloosheid omlaag Continuïteit van zorg omhoog Kosteneffectiviteit

16 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl CTI vertaling (2003-2006) Handleiding Werkboek Gevalsbeschrijving

17 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Internationaal Transitie van opvang naar huisvesting (NY) Transitie van ziekenhuis naar ambulant (NY) CTI met dakloze gezinnen (NY) Dakloze veteranen (4 projecten US) Transitie vanuit de gevangenis (US, UK) Toeleiding in de OGGZ (NL) Ontwikkelfase Brazilië en Chili

18 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Wat is CTI?

19 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention CTI is een casemanagement model, ontwikkeld om moeilijk bereikbare doelgroepen van de openbare geestelijke gezondheidszorg toe te leiden naar passende zorg of behandeling.

20 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Doelstelling van CTI Warme toeleiding In een periode van 9 maanden een sociaal en professioneel steunnetwerk opbouwen en cliënten duurzaam toeleiden naar de best passende zorg.

21 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Kenmerken van CTI In de tijd gestructureerd en beperkt Gericht op het opbouwen van verbindingen Focus op geselecteerde aandachtsgebieden

22 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Algemene werkprincipes De client staat centraal Strength based uitgangspunten Fasegericht werken Motivational interviewing

23 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Focus op aandachtsgebieden Psychiatrie Verslaving Financiën Huisvesting Sociale steun Crisisinterventie

24 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl In de tijd gestructureerd

25 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Structureringsfase Contact maken Onderzoek en assesment Wensen en behoeften in kaart brengen Trajectplan opstellen met cliënt Contact met melder en systeem Hulpverleningsgeschiedenis in kaart brengen contacten met het zorgnetwerk Veel begeleiding ondersteuning

26 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Testfase Cliënt is in zorg of behandeling Uitproberen hoe het gaat Contact houden met cliënt en behandelaar Bijstellen waar nodig Crisisinterventie indien nodig Minder actief

27 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Overdracht van zorg Consultfunctie Houdt betrokken professionals op 1 lijn Follow-up Afsluiten

28 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl CTI Toolbox Powerpoint-presentaties Handleiding Praktijkboek Gevalsbeschrijvingen Training Modelgetrouwheidschaal Format implementatieplan Digibord Procesbeschrijvingen

29 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl CTI-pilots in Nederland Haags straatteam, GGD/DOK, Den Haag Haags thuisteam, GGD/DOK, Den Haag Dak- en thuislozenloket, GGD/DOK, Den Haag Stedelijk bemoeizorgteam, Breda e.o. Bemoeizorgteam, Tilburg e.o. Bemoeizorgteam, stad Leiden Algemene maatschappelijke opvang, Zienn, Leeuwarden Opnameafdeling Jan Wierhof, GGZ Breburg, Tilburg Transitieproject gevangenissen, Rotterdam

30 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Beperkingen van CTI Meer servicemodel dan behandelmodel (kapstok voor methodieken) Het aanbod in de regio sluit niet altijd aan op de vraag Wachtlijsten beperken de doorstroming Uit- en terugval kan niet in alle gevallen voorkomen worden

31 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Casus

32 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Casus Mw K. komt in beeld na aanmelding van Wijkagent. Wijkagent heeft een vervuilde woning aangetroffen met een sterk vermagerde vrouw met alcoholproblematiek en een partner met eveneens alcoholproblematiek. Er zijn veel schulden uithuiszetting dreigt.

33 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Vraag van politie: Kunnen jullie meegaan en deze mensen helpen?  Structureringsfase oContactleggen oProbleeminventarisatie oMotiveren oDoelen kiezen Casus

34 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Bij bezoek blijkt partner opgenomen te zijn in Alg Ziekenhuis, leverstoornissen en overlijd korte tijd later. Mw. is van Duitse afkomst en heeft geen geldige verblijfstatus en woont al jaren in bij partner. Niet verzekert geen eigen inkomsten. Mw. kan niet in huis van overleden partner blijven, geen opgebouwde rechten en geen financiën. Veel lichamelijke klachten, polineuropathie, uitdroging, afwijkende bloedwaarden vitamine insufficiëntie, loopstoornissen. Psychiatrische problematiek depressie, rouwproblematiek en verslaving aan alcohol. Mw. is bereid hulpverlening met betrekking tot verblijfstatus en huisvesting te aanvaarden. Probleeminventarisatie

35 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Verblijfstatus Huisvesting Lichamelijke problemen Doelen kiezen

36 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Activiteiten  Contact gelegd met Immigratie en Naturalisatie Dienst(IND) doel verblijfstatus regelen.  Contact gelegd ziekenhuis, behandeling somatische stoornissen  Contact gelegd met noodopvang en kennissen voor korte termijnonderdak, langere termijn onderdak in maatschappelijke opvang.

37 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Testfase Nieuwe doelen:  Behandeling somberheid. (Contactleggen behandelaar)  Begeleiding naar maatschappelijke opvang. (contact leggen begeleiding)  Uitkering regelen (ondersteuning bieden)  Dagbesteding organiseren (oriënteren en kennismaken)

38 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl  Overdracht van zorg aan behandelaar vervolgprogramma. (Technische zorgoverdracht)  Overdracht van zorg aan maatschappelijke opvang. (crisisplan, signaleringsplan en doelen in Maatschappelijke Opvang bespreken)  Terugtrekkende begeleiding bij afspraken. (komt mw de afspraken zelfstandig na, is er voldoende compliance bij contactpersonen nieuwe zorgaanbieders?)  Afsluiten als er acceptatie is vanuit de patiënt van hulpverleners en vervolgzorg. Overdrachtsfase

39 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Discussie

40 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl ACT

41 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Maak de verbinding


Download ppt "Www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Erwin Beune Frits Bovenberg Bert van Hemert Parnassia Bavo Groep, Den Haag GGZ Consult,"

Verwante presentaties


Ads door Google