De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Erwin Beune Frits Bovenberg Bert van Hemert Parnassia Bavo Groep, Den Haag GGZ-Consult,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Erwin Beune Frits Bovenberg Bert van Hemert Parnassia Bavo Groep, Den Haag GGZ-Consult,"— Transcript van de presentatie:

1 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Erwin Beune Frits Bovenberg Bert van Hemert Parnassia Bavo Groep, Den Haag GGZ-Consult, Rotterdam

2 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Teamwerk Columbia University Elie Valencia Dan Herman Helga Saez Sally Connover Ezra Susser Financiële ondersteuning Parnassia Bavo Groep Stichting tot steun VCVGZ ZonMW Fonds NutsOhra Parnassia Bavo Groep Diede Schols Wijbrand Hoek Annicka van der Plas Team OGGZ Parnassia En anderen

3 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Achtergronden Wat is CTI? Een casus Discussie

4 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Achtergronden

5 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Epidemiologie Nederlandse bevolking Psychiatrische stoornis Psychiatrische behandeling Geen behandeling 16 miljoen 4 miljoen (23%) 640.000 (4%) 3,4 miljoen Verkommerden en verloederden Dakloosheid 33.000 geregistreerd 110.000 totale schatting 30.000-40.000

6 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Doelpopulatie CTI - OGGZ Meervoudige problematiek Onvermogen in eigen bestaansvoorwaarden te voorzien Niet de hulp krijgen die nodig is Ontbreken van een passende hulpvraag

7 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Verkommerden & verloederden Sociale exclusie Onvervulde behoeftes –GGZ –Lichamelijke gezondheid –Gebit Meervoudige problematiek Veelvoud aan instellingen Discontinuiteit in de zorg

8 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Ma werk Rehab Veelvoud aan instellingen Psychiatrie Verslaving Housing Opvang Gezondheid Geld GGD Huisvesting Reclassering Politie Papieren Verzekering Justitie Verstandelijke beperking

9 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Social work Rehab Psychiatry Addiction Shelters Medical care Money GGD Housing Probation Police Identity Insurance Juditional system Mental retardation Verbinding maken

10 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Service model Moeilijk bereikbare doelgroepen Instroom Psychiatrie Verslaving Huisvesting Etc

11 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Ford Washington – New York Columbia University Dan Herman Elie Valencia Helga Saez Sarah Conover Ezra Susser

12 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Randomised trial 1997 Dakloosheid Ernstige psychiatrische stoornis Transitie opvang  huisvesting Nachten dakloosheid omlaag Continuïteit van zorg omhoog Kosteneffectiviteit

13 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl CTI vertaling (2003-2006) Handleiding Werkboek Gevalsbeschrijving

14 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Internationaal Transitie van opvang naar huisvesting (NY) Transitie van ziekenhuis naar ambulant (NY) CTI met dakloze gezinnen (NY) Dakloze veteranen (4 projecten US) Transitie vanuit de gevangenis (US, UK) Toeleiding in de OGGZ (NL) Ontwikkelfase Brazilië en Chili

15 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Wat is CTI?

16 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Methodiek van casemanagement die is bedoeld om moeilijk bereikbare doelgroepen van de GGZ toe te leiden naar passende zorg

17 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Doelstelling van CTI Warme toeleiding In een periode van 9 maanden opbouwen van een sociaal en professioneel steunnetwerk

18 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Kenmerken van CTI In de tijd gestructureerd en beperkt Gericht op het opbouwen van verbindingen Focus op geselecteerde aandachtsgebieden

19 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Algemene werkprincipes De client staat centraal Strength based uitgangspunten Fasegericht werken Motivational interviewing

20 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Focus op aandachtsgebieden Psychiatrische stoornissen Verslaving Financiën Huisvesting Sociale steun Crisisinterventie Dagbesteding

21 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl In de tijd gestructureerd Drie fasen – 9 maanden 1.Structureringsfase- 3 maanden 2.Testfase- 3 maanden 3.Overdracht van zorg- 3 maanden

22 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Structureringsfase Contact maken Onderzoek Werkplan Leg contacten met het zorgnetwerk Veel begeleiding ondersteuning

23 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Testfase Uitproberen hoe het gaat Bijstellen waar nodig Crisisinterventie Minder actief

24 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Overdracht van zorg Consultfunctie Houdt betrokken professionals op 1 lijn Afsluiten

25 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Beperkingen van CTI Meer servicemodel dan behandelmodel (kapstok voor methodieken) De achterdeur (sociale kaart) Uitval / vastlopen

26 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Casus

27 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Casus Mw K komt in beeld na aanmelding van Wijkagent. Wijkagent heeft een vervuilde woning aangetroffen met een sterk vermagerde vrouw met alcoholproblematiek en een partner met eveneens alcoholproblematiek. Er zijn veel schulden uithuis zetting dreigt.

28 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Vraag van politie: Kunnen jullie meegaan en deze mensen helpen?  Structureringsfase oContactleggen oProbleeminventarisatie oMotiveren oDoelen kiezen Casus

29 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Bij bezoek blijkt partner opgenomen te zijn in Alg Ziekenhuis, leverstoornissen en overlijd korte tijd later. Mw. is van Duitse afkomst en heeft geen geldige verblijfstatus en woont al jaren in bij partner. Niet verzekert geen eigen inkomsten. Mw. kan niet in huis van overleden partner blijven, geen opgebouwde rechten en geen financiën. Veel lichamelijke klachten, polineuropathie, uitdroging, afwijkende bloedwaarden vitamine insufficiëntie, loopstoornissen. Psychiatrische problematiek depressie, rouwproblematiek en verslaving aan alcohol. Mw. is bereid hulpverlening met betrekking tot verblijfstatus en huisvesting te aanvaarden. Probleeminventarisatie

30 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Verblijfstatus Huisvesting Lichamelijke problemen Doelen kiezen

31 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Activiteiten  Contact gelegd met Immigratie en Naturalisatie Dienst(IND) doel verblijfstatus regelen.  Contact gelegd ziekenhuis, behandeling somatische stoornissen  Contact gelegd met noodopvang en kennissen voor korte termijnonderdak, langere termijn onderdak in maatschappelijke opvang.

32 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Testfase Nieuwe doelen:  Behandeling somberheid. (Contactleggen behandelaar)  Begeleiding naar maatschappelijke opvang. (contact leggen begeleiding)  Uitkering regelen (ondersteuning bieden)  Dagbesteding organiseren (oriënteren en kennismaken)

33 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl  Overdracht van zorg aan behandelaar vervolgprogramma. (Technische zorgoverdracht)  Overdracht van zorg aan maatschappelijke opvang. (crisisplan, signaleringsplan en doelen in Maatschappelijke Opvang bespreken)  Terugtrekkende begeleiding bij afspraken. (komt mw de afspraken zelfstandig na, is er voldoende compliance bij contactpersonen nieuwe zorgaanbieders?)  Afsluiten als er acceptatie is vanuit de patiënt van hulpverleners en vervolgzorg. Overdrachtsfase

34 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Discussie

35 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl ACT

36 www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Maak de verbinding


Download ppt "Www.psychiatrieweb.nl / www.criticaltime.nl Critical Time Intervention Erwin Beune Frits Bovenberg Bert van Hemert Parnassia Bavo Groep, Den Haag GGZ-Consult,"

Verwante presentaties


Ads door Google