De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Critical Time Intervention

Verwante presentaties


Presentatie over: "Critical Time Intervention"— Transcript van de presentatie:

1 Critical Time Intervention
Erwin Beune Frits Bovenberg Bert van Hemert Parnassia Bavo Groep, Den Haag GGZ-Consult, Rotterdam

2 Teamwerk Columbia University Elie Valencia Dan Herman Helga Saez
Sally Connover Ezra Susser Financiële ondersteuning Parnassia Bavo Groep Stichting tot steun VCVGZ ZonMW Fonds NutsOhra Parnassia Bavo Groep Diede Schols Wijbrand Hoek Annicka van der Plas Team OGGZ Parnassia En anderen

3 Critical Time Intervention
Achtergronden Wat is CTI? Een casus Discussie

4 Achtergronden

5 Epidemiologie Nederlandse bevolking Psychiatrische stoornis
Psychiatrische behandeling Geen behandeling 16 miljoen 4 miljoen (23%) (4%) 3,4 miljoen Verkommerden en verloederden Dakloosheid geregistreerd totale schatting Many patients with psychiatric disorders never reach psychiatric care Population study Nemesis: Caseregister The Hague: Mild disorders Served in general practice Fairly well functioning Limited unmet needs Difficult-to-reach patients Need of specialist care Poorly functioning Many unmet needs

6 Doelpopulatie CTI - OGGZ
Meervoudige problematiek Onvermogen in eigen bestaansvoorwaarden te voorzien Niet de hulp krijgen die nodig is Ontbreken van een passende hulpvraag

7 Verkommerden & verloederden
Sociale exclusie Onvervulde behoeftes GGZ Lichamelijke gezondheid Gebit Meervoudige problematiek Veelvoud aan instellingen Discontinuiteit in de zorg

8 Veelvoud aan instellingen
Justitie Opvang Papieren Politie Reclassering Huisvesting Housing Ma werk Geld Rehab Verzekering Psychiatrie GGD Gezondheid Verstandelijke beperking Verslaving

9 Verbinding maken Juditional system Shelters Identity Police Probation
Housing Social work Money Rehab Insurance Psychiatry GGD Medical care Mental retardation Addiction

10 Service model Moeilijk bereikbare doelgroepen
Psychiatrie Verslaving Instroom Huisvesting Etc

11 Ford Washington – New York
Columbia University Dan Herman Elie Valencia Helga Saez Sarah Conover Ezra Susser

12 Randomised trial 1997 Dakloosheid Ernstige psychiatrische stoornis
Transitie opvang  huisvesting Nachten dakloosheid omlaag Continuïteit van zorg omhoog Kosteneffectiviteit

13 CTI vertaling ( ) Handleiding Werkboek Gevalsbeschrijving

14 Internationaal Transitie van opvang naar huisvesting (NY)
Transitie van ziekenhuis naar ambulant (NY) CTI met dakloze gezinnen (NY) Dakloze veteranen (4 projecten US) Transitie vanuit de gevangenis (US, UK) Toeleiding in de OGGZ (NL) Ontwikkelfase Brazilië en Chili

15 Wat is CTI?

16 Critical Time Intervention
Methodiek van casemanagement die is bedoeld om moeilijk bereikbare doelgroepen van de GGZ toe te leiden naar passende zorg

17 Doelstelling van CTI Warme toeleiding
In een periode van 9 maanden opbouwen van een sociaal en professioneel steunnetwerk

18 Kenmerken van CTI In de tijd gestructureerd en beperkt
Gericht op het opbouwen van verbindingen Focus op geselecteerde aandachtsgebieden

19 Algemene werkprincipes
De client staat centraal Strength based uitgangspunten Fasegericht werken Motivational interviewing

20 Focus op aandachtsgebieden
Psychiatrische stoornissen Verslaving Financiën Huisvesting Sociale steun Crisisinterventie Dagbesteding

21 In de tijd gestructureerd
Drie fasen – 9 maanden Structureringsfase - 3 maanden Testfase maanden Overdracht van zorg - 3 maanden

22 Structureringsfase Contact maken Onderzoek Werkplan
Leg contacten met het zorgnetwerk Veel begeleiding ondersteuning

23 Testfase Uitproberen hoe het gaat Bijstellen waar nodig
Crisisinterventie Minder actief

24 Overdracht van zorg Consultfunctie
Houdt betrokken professionals op 1 lijn Afsluiten

25 Beperkingen van CTI Meer servicemodel dan behandelmodel (kapstok voor methodieken) De achterdeur (sociale kaart) Uitval / vastlopen

26 Casus

27 Casus Mw K komt in beeld na aanmelding van Wijkagent. Wijkagent heeft een vervuilde woning aangetroffen met een sterk vermagerde vrouw met alcoholproblematiek en een partner met eveneens alcoholproblematiek. Er zijn veel schulden uithuis zetting dreigt.

28 Casus Vraag van politie: Kunnen jullie meegaan en deze mensen helpen?
Structureringsfase Contactleggen Probleeminventarisatie Motiveren Doelen kiezen

29 Probleeminventarisatie
Bij bezoek blijkt partner opgenomen te zijn in Alg Ziekenhuis, leverstoornissen en overlijd korte tijd later. Mw. is van Duitse afkomst en heeft geen geldige verblijfstatus en woont al jaren in bij partner. Niet verzekert geen eigen inkomsten. Mw. kan niet in huis van overleden partner blijven, geen opgebouwde rechten en geen financiën. Veel lichamelijke klachten, polineuropathie, uitdroging, afwijkende bloedwaarden vitamine insufficiëntie, loopstoornissen. Psychiatrische problematiek depressie, rouwproblematiek en verslaving aan alcohol. Mw. is bereid hulpverlening met betrekking tot verblijfstatus en huisvesting te aanvaarden.

30 Doelen kiezen Verblijfstatus Huisvesting Lichamelijke problemen

31 Activiteiten Contact gelegd met Immigratie en Naturalisatie Dienst(IND) doel verblijfstatus regelen. Contact gelegd ziekenhuis, behandeling somatische stoornissen Contact gelegd met noodopvang en kennissen voor korte termijnonderdak , langere termijn onderdak in maatschappelijke opvang.

32 Testfase Nieuwe doelen:
Behandeling somberheid. (Contactleggen behandelaar) Begeleiding naar maatschappelijke opvang. (contact leggen begeleiding) Uitkering regelen (ondersteuning bieden) Dagbesteding organiseren (oriënteren en kennismaken)

33 Overdrachtsfase Overdracht van zorg aan behandelaar vervolgprogramma.
(Technische zorgoverdracht) Overdracht van zorg aan maatschappelijke opvang. (crisisplan, signaleringsplan en doelen in Maatschappelijke Opvang bespreken) Terugtrekkende begeleiding bij afspraken. (komt mw de afspraken zelfstandig na, is er voldoende compliance bij contactpersonen nieuwe zorgaanbieders?) Afsluiten als er acceptatie is vanuit de patiënt van hulpverleners en vervolgzorg.

34 Discussie

35 ACT CTI

36 Maak de verbinding


Download ppt "Critical Time Intervention"

Verwante presentaties


Ads door Google