De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van spreidingsbeleid naar een lokaal integraal onderwijsbeleid Herman van Burk beleidsambtenaar gemeente Tiel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van spreidingsbeleid naar een lokaal integraal onderwijsbeleid Herman van Burk beleidsambtenaar gemeente Tiel."— Transcript van de presentatie:

1 Van spreidingsbeleid naar een lokaal integraal onderwijsbeleid Herman van Burk beleidsambtenaar gemeente Tiel

2 Vragen Welke rol spelen gemeenten bij de aanpak van de kwaliteit van het onderwijs? Hoe monitor en meet je de kwaliteit van het onderwijs? Hoe kunnen de gelden die speciaal voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs bestemd zijn het meest effectief worden ingezet?

3 1992 het probleem: verzwarting door een autonome allochtone instroom, gevolgd door een witte vlucht het antwoord: spreidingsbeleid.

4 Het spreidingsbeleid 1993-2006 spreiding van (allochtone) kinderen over basisscholen en kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan allochtone leerlingen –taalonderwijs; –effectieve leertijd; –kwaliteit van de instructie.

5 Meting In 2002 willen we kunnen constateren dat het percentage kinderen dat E of D scoort op de Taaltoets voor Kleuters vergeleken met 1998 significant is teruggebracht.

6 Visie op onderwijs Onderwijs zien wij als hét instrument dat kinderen, jongeren en volwassenen stimuleert om zich een pakket aan intellectuele, sociaal- emotionele, culturele en communicatieve competenties eigen te maken; om een door de overheid erkende startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen, waardoor ze in staat zijn om zich te emanciperen en te integreren; voorwaarden om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.

7 Speerpunten huidige beleid goed voorbereid aan de start; niemand mag uitvallen; en nu aan het werk.

8 Verantwoordelijkheden gemeente de wettelijke taken; de afspraken met de provincie; de ambities die in het Collegeakkoord en in de raadsagenda staan opgenomen.

9 Verantwoordelijkheden schoolbesturen het onderwijsleerproces; de leerlingenzorg; het aannamebeleid; het personeelsbeleid; ontwikkeltrajecten als passend onderwijs.

10 Gedeelde verantwoordelijkheid onderwijshuisvesting


Download ppt "Van spreidingsbeleid naar een lokaal integraal onderwijsbeleid Herman van Burk beleidsambtenaar gemeente Tiel."

Verwante presentaties


Ads door Google