De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waaronder Centrale Aanmelding! Maatregelen in Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waaronder Centrale Aanmelding! Maatregelen in Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 Waaronder Centrale Aanmelding! Maatregelen in Nijmegen

2 Wat zijn kenmerken van Nijmegen. Weinig besturen zoals: PO 6 besturen, 42 scholen 14000 leerlingen VO 5 besturen (excl. speciaal onderwijs) 20 scholen dan wel locaties 15000 leerlingen 1 ROC bestuur 12000 leerlingen De laatste twee (combinaties van) besturen vormen vervolgens het samenwerkingsverband VO/ROC (bestuur van het Flex College).

3 Vanaf 1985 Dit is het gevolg van min of meer bewuste inspanningen vanaf 1985. De laatste 3 jaren wordt dit steeds meer verfijnd. Ook vooral autonoom door besturen zelf. Daardoor is een soort van bestuurlijke volwassenheid ontstaan waardoor een aantal nieuwe projecten mogelijk worden (Centrale aanmelding, Flex College, doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen).

4 Gevolgen Wij voeren overleg op een volwassen manier met elkaar over De echte problemen in het onderwijs Gemeente chanteert de besturen niet langer met subsidies Besturen gedragen zich meer verantwoordelijk voor het geheel

5 In dit licht,…. Moet het project centrale aanmelding worden beschouwd.

6 Betrokkenen 6 schoolbesturen met 42 basisscholen en +/- 14.000 leerlingen Gemeente Nijmegen Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

7 Doelen Schoolbesturen: Betere spreiding kansarme/- rijke leerlingen Niet bouwen voor witte of zwarte vlucht Goede verdeling onderwijsgelden Meer en sneller duidelijkheid voor scholen en ouders in samenstelling groepen Geen dubbele inschrijvingen

8 Doelen Gemeente Nijmegen: Betere spreiding kansrijke/-arme leerlingen Gemengde scholen Sterkere band tussen school en omgeving Verminderen reis- en trekgedrag Gelijke kansen voor elk kind

9 Doelen Ministerie van OCW: Het probleem van segregatie speelt in meerdere gemeenten en men wil toe naar een betere spreiding Via pilots op zoek naar een succesvolle werkwijze om segregatie te bestrijden

10 Wat? Een gezamenlijke doel: Samen bestrijden de schoolbesturen en de gemeente Nijmegen segregatie in het (basis)onderwijs. Zoals eerder reeds vermeld zien wij segregatie eerst en vooral als de ongelijke verdeling van kansarme en kansrijke leerlingen over en tussen verschillende basisscholen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het centraal aanmeldsysteem www.schoolwijzernijmegen.nlwww.schoolwijzernijmegen.nl

11 Hoe? Belangrijkste randvoorwaarden voor het succes van het centrale aanmeldpunt in Nijmegen zijn: Alle Nijmeegse scholen leveren kwalitatief goed onderwijs De bestuurlijke schaalvergroting bij scholen Doordecentralisatie huisvestingsmiddelen vanaf 2007 Convenant centrale aanmelding

12 Via schoolwijzernijmegen.nl kunnen ouders hun kind gemakkelijk en op meerdere scholen aanmelden. Via schoolwijzernijmegen.nl worden de beschikbare plekken op basisscholen eerlijk, rechtvaardig en helder verdeeld. Schoolwijzernijmegen.nl hanteert spel- en voorrangsregels die gelden voor alle aanmeldingen en alle scholen. Schoolwijzernijmegen.nl….Waarom?

13 Ouders geven minimaal 3 en maximaal 6 voorkeursscholen op in volgorde van voorkeur. Ouders geven de reden van de voorkeur op (broertje/zusje, denominatie, onderwijsconcept). Vervolgens worden kansarme en kansrijke leerlingen (vgl gewicht) bijgeplaatst al naar gelang de hoeveelheid kansarme en kansrijke leerlingen op een school en in de klas. Aanmelden voor het nieuwe schooljaar gebeurt vóór 1 maart voorafgaand aan dat schooljaar. Per school wordt een maximaal aantal leerlingen vastgesteld voor de totale school en een maximum aantal voor groep 1. Dit noemen we het plafond.

14 Wanneer het kind vóór 1 maart is aangemeld ontvangen ouders vóór 1 april een plaatsingsadvies. Met dit plaatsingsadvies gaan ouders naar de betreffende basisschool om hun kind in te schrijven. Schoolwijzernijmegen.nl.. Plaatsingsadvies?

15 Voorrangsregels zijn ingegaan in voor het schooljaar 2010-2011. De werking van het centraal aanmeldpunt was in 2009-2010 beleidsarm. Dit jaar 100% bereik waarbij 1500 van 1500 leerlingen worden aangemeld. Schoolwijzernijmegen.nl…StaVaZa?

16 Problemen dan wel uitdagingen: Waar we geen rekening mee hebben gehouden is met de medewerking van de individuele directeuren; Want dit systeem is erg kwetsbaar voor toezeggingen aan ouders door directeuren! En vervolgens doet zich de volgende vraag voor: Welke bestuurder durft zijn of haar directeuren te dwingen mee te werken?


Download ppt "Waaronder Centrale Aanmelding! Maatregelen in Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google