De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.erfgoedmeetjesland.be Een digitale Erfgoedbank voor het Meetjesland Project gerealiseerd met de steun van Leader MLS As 4 en PDPO As 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.erfgoedmeetjesland.be Een digitale Erfgoedbank voor het Meetjesland Project gerealiseerd met de steun van Leader MLS As 4 en PDPO As 3."— Transcript van de presentatie:

1 www.erfgoedmeetjesland.be Een digitale Erfgoedbank voor het Meetjesland Project gerealiseerd met de steun van Leader MLS As 4 en PDPO As 3

2 Voorstelling Leader-/PDPOproject: ‘Digitale Erfgoedbank www.meetjeslandsgeheugen.be (werktitel)’ 1.Wat is een erfgoedbank? Een publiek toegankelijke website waarop mensen aan de hand van eenvoudige zoekfuncties vlot het erfgoed vinden waarnaar ze naar op zoek zijn. Een dergelijke website biedt veel mogelijkheden voor digitale opslag (backend) en ontsluiting voor publiek (frontend): -Beeldbestanden in alle formaten: foto’s, dia’s, foto- en dianegatieven, glasplaten, affiches, documenten, kranten, … -Bewegend beeldmateriaal: 8mm, 16mm, VHS, … -Archiefmateriaal: bevolkingsregisters, staten van goed,… -Audio-materiaal zoals digitale weergaves van immaterieel erfgoed: receptenfiches, volksliederen en –verhalen, dialectwoorden, … -Objecten, digitaal vastgelegd, thematisch ontsloten of via deelsite per collectie/museum/vereniging/gemeente -Sectorluik voor collectiebeheerders, erfgoedverenigingen, archivarissen, e.d. voor uitwisselen van ervaring, gegevens, documentatie, e.d -Collectiebeheerders beslissen zelf welke content online komt en welke in digitale opslag blijft (privacy policy)

3 Voorstelling Leader/PDPO- project: ‘Digitale Erfgoedbank’ Voorbeeld: Beeldbank Waasland, demo krantenviewer

4 Voorstelling Leader/PDPO- project: ‘Digitale Erfgoedbank’ Voorbeeld: Westhoek Verbeeldt, filmpje 1 werking vrijwilligers

5 Voorstelling Leader/PDPO- project: ‘Digitale Erfgoedbank’ 2. Wat zijn de mogelijkheden voor gemeentebesturen, collectiebeheerders en particulieren? -Naast de collectiebeheerders van de Meetjeslandse musea en erfgoedverenigingen die via het voorintekenformulier hun engagement kunnen ondertekenen (10 collecties tekenden reeds in) voor het aanleveren van (gedigitaliseerd) materiaal, bestaan er ook mogelijkheden voor gemeentearchieven, bedrijfsarchieven, verenigingsarchieven, kerkfabrieken, particuliere collecties, enz. -Via de erfgoedbank zal het mogelijk zijn om zowel thematisch, per museum of vereniging als per gemeente te gaan zoeken in het aanwezige erfgoed. -Vanuit de ontsloten objecten zal het bovendien ook mogelijk zijn linken te leggen naar andere objecten, collecties, documentatie, andere gemeentes, gerelateerde evenementen, enz. -Particulieren zullen van thuis uit – mits een log-in – de mogelijkheid hebben om via een eenvoudige oplaadfunctie eigen materiaal digitaal aan te leveren.

6 Voorstelling Leader/PDPO- project: ‘Digitale Erfgoedbank’ 3. Welke projecten/samenwerkingen vloeien voort uit deze erfgoedbank? -Samenwerkingen ingeschreven in dossier: 1) Vzw Nostalbus: aanleveren van een erfgoedbus om gerichte inzamelacties en toonmomenten in de Meetjeslandse (deel)gemeentes te promoten 2) www.meetjeskrant.be: koppelingen tussen de Meetjeslandse blog over het heden met beelden uit het verleden op de erfgoedbank 3) Gemeente Nazareth en andere geïnteresseerden: opvolgen methodiek ontwikkeling erfgoeddatabank 4) Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG): koppeling aan hun beeldbank met landbouwcollecties en inhoudelijke terugkoppeling 5) Plattelandscentrum Meetjesland: samenwerking inzaken inventarisatie en registratie immaterieel cultureel erfgoed 6) Afstemming op andere bestaande inventarissystemen van verschillende instanties: Move – Provincie Oost-Vlaanderen, koppeling met andere erfgoedcellen, bestaande databanken van diverse erfgoedorganistaties

7 Voorstel Leader/PDPO-project: ‘Digitale Erfgoedbank’ 3. Welke projecten/samenwerkingen kunnen nog voortvloeien uit deze erfgoedbank? -Samenwerkingen die op stapel (kunnen) staan: 1)Educatief luik: onderwijsinstellingen kunnen intekenen op lessenpakket gebaseerd op inhoud erfgoedbank 2)Rust- en verzorgingstehuizen: input vanuit bewoners op inhoud van de erfgoedbank, al dan niet gekoppeld aan vernieuwde ‘Meetjesklapbanken’ 3)Thematische toonmomenten in de verschillende Meetjeslandse (deel)gemeentes met mogelijkheid tot feedback van de plaatselijke bevolking op het getoonde/tentoongestelde materiaal 4)Gerichte oproepen voor inzamelacties: aan de hand van aankondigingen in lokale pers, broodzakkenacties, e.d. kan gericht op zoek gegaan worden naar erfgoedmateriaal, en/of –kennis waaraan nood is in het kader van (gemeentelijke) erfgoedprojecten of andere initiatieven (i.s.m. Bibliotheken?) 5) Voor het uitbouwen van een specifieke vrijwilligerswerking rond de beeldbank kan beroep gedaan worden op welzijnsorganisaties, vrijetijdsorganisaties, enz.

8 Voorstelling Leader/PDPO- project: ‘Digitale Erfgoedbank’ 4. Budget: wat is nodig en wat kost het allemaal? Grootste kosten: -Personeelskost: 1 fulltime equivalent die gedurende 2,5 jaar de erfgoedbank en haar ontwikkeling opvolgt, een expertencommissie samenstelt, op zoek gaat naar inhoud voor de erfgoedbank, een vrijwilligerswerking lanceert, enz. -Ontwikkelingskost erfgoedbank door extern bedrijf (bestek werd verstuurd door maar liefst 4 erfgoedcellen samen om een eenduidig systeem te kunnen ontwikkelen: naast erfgoedcel Meetjesland ook nog erfgoedcel Waasland, Kempens Karakter en Noorderkempen) -Digitalisatiekosten voor materiaal dat ontsloten zal worden via de erfgoedbank, mogelijk tot meer dan 10.000 objecten/documenten die nog moeten gedigitaliseerd worden voordat ze kunnen ontsloten worden -Communicatiekosten: druk en ontwerp van promomateriaal, aankondigingen via diverse kanalen, vormgeven van de mobiele erfgoedbus, broodzakacties, … → Totaal budget over 2,5 jaar, verdeeld tussen PDPO en LEADER, maar waarvan 35% eigen inbreng voor moet voorzien worden

9 Verdere concrete projectplanning (2010) 1.Stand van zaken ontwikkeling Erfgoedbank, d.d. 19 maart 2010 -Naam/url is beslist: www.erfgoedmeetjesland.bewww.erfgoedmeetjesland.be -Samen met 4 erfgoedcellen en na een uitgebreide onderhandeling werd de opdracht voor de ontwikkeling van der erfgoedbank gegund aan Kunstmaan die de ontwikkeling en hosting van de Erfgoedbank zal voorzien -Werking: elke 2 weken is er een overleg met de 4 erfgoedcellen en de leveranciers gepland waarop stap voor stap de erfgoedbankontwikkeling wordt vastgelegd -> voldoende ruimte voor feedback en inspraak dus -> terugkoppeling hiervan aan de expertencommissie en intern binnen COMEET/Erfgoedcel Meetjesland -Timing: juni 2010 is kladversie klaar 15 november 2010 zou de release van de erfgoedbanken plaatsvinden => Voorstelling aan het grote publiek zal in het Meetjesland plaatsvinden op het Cultuurforum 19 november 2010

10 Verdere concrete projectplanning (2010) 2. Oproep 1 ste digitaliseringsronde -10 collecties hierop ingetekend, nog onvoldoende gegevens over omvang en bestandsformaten te digitaliseren collectie -meerdere digitaliseringsbedrijven zullen hiervoor worden aangeschreven: Digidat (Lummen), Color by De Jonghe (Kortrijk), Myriade (Drongen), Microfilmtechnik (Willebroek), Sercu, Pictura, X-Cago, Microformat,… -Aankoop digitaliseringsapparatuur: Scanner om (glas)negatieven, dia’s, foto’s, filmrollen e.d. mee te kunnen digitaliseren Voorstel: EPSON Perfection V750 Pro, Kostprijs: €600-700 => Zal in de uitleendienst van de Erfgoedcel terechtkomen en eenieder die hier gebruik van wil maken kan deze scanner komen ontlenen of de tournée van de Erfgoedbus in de gaten houden Fotografeerset met belichting, flitslicht, digitale camera …

11 Verdere concrete projectplanning (2010) -Agrarische Collecties van het Meetjesland komen vanaf heden regelmatig samen in één projectgroep om digitalisering en beschrijving van hun topstukken te bekomen. Wie? Smoufelbeekhoeve (Maldegem), Zevenbunder (Nevele), Duivenketehoeve (Zomergem), Heemuseum (Eeklo) en Bardelaeremuseum (Lembeke). I.s.m. Plattelandscentrum

12 Verdere concrete projectplanning (2010) 3. Zomerproject Erfgoed(verhalen)bus: Binnen het kader van de zomercampagne door Toerisme Meetjesland en Erfgoedcel Meetjesland ‘Zomer vol Verhalen’ zal vanaf 1 juni tot eind oktober een erfgoedbus rondtoeren, ‘Nostalbus vol Verhalen’ -De functie van deze bus is dubbel: Enerzijds: Forum voor vertellingen, tentoonstellingen, toonmomenten, voorstellingen,… Anderzijds: Registratiecompartiment met mogelijkheid om materiaal te laten Digitaliseren, opnemen, afspelen, registreren, … -Bureau voor de vormgeving werd onlangs gegund, Albino kreeg de opdracht Eind mei is deadline, 2 juni zal de Nostalbus aan het grote publiek worden voorgesteld -i.s.m. vzw Nostalbus

13 4. Verdere concrete projectplanning (2010)

14

15 4. Expertencommissie Erfgoedbank Eind februari vond de startvergadering van de expertencommissie plaats, in dit adviesorgaan zetelen volgende personen: Fanny Delaey, Gemeente Nazareth Bert Woestenborghs, Centrum voor Agrarische Geschiedenis Mieke Timmerman, Plattelandscentrum Meetjesland Adeline Beurms/Mieke Van Doorselaer, Provincie Oost-Vlaanderen Michel Coene, Vzw Vliet Antoon Steyaert, Werkgroep Geschiedenis Lovendegem Karel Cole, Vrijwilliger/fotograaf Huis van Alijn Ilse Neyt, Vzw Vliet/cultuurraad Evergem Ivo Verhaeghe, Wende Patrick Tuytschaever/André Bollaert, Heemkundige Kring Het Land van Nevele

16 Verdere concrete projectplanning (2010) 5. Opstart Vrijwilligerswerk (filmpje 3 www.westhoekverbeeldt.be) Streefdoel: in elke gemeente aanspreekpunt voor inzamelen materiaal, idealiter team van vrijwilligers Tot nu toe: -Boekhoute: Bezoekerscentrum heeft een team registratievrijwilligers -Zomergem: de projectgroep Vette Veemarkt zal na afloop van de Vette Veemarkt dit jaar gevraagd worden of ze zich willen engageren om deze taak op zich te nemen -Overige gemeentes Nevele (Heemkundige Kring Land van Nevele?), Waarschoot, Groot Assenede, Eeklo (Stadsarchief?), Lovendegem (Werkgroep Geschiedenis Lovendegem?, Evergem (Sleidinge: Sava?), Zelzate (Kerkfabriek?), Sint-Laureins, Kaprijke, Aalter, Knesselare, Maldegem,… Verdere aanpak: Voorzitters cultuurraden, bibliotheken, cubeco’s, enzovoort zullen nog worden aangeschreven

17 Verdere concrete projectplanning (2010) Verdere acties die zullen ondernomen worden in 2010 Vormingsmomenten beeldbewerking en –bewaring, invoeren in de Erfgoedbank, scan- en andere digitaliseringstechnieken, herstellings- en restauratietechnieken beeldbestanden,… Digitaliseringsronde 2 – oproep (particulier) materiaal Gerichte communicatiecampagnes in de aanloop naar inzamel- en toonmomenten, thematische oproepen lanceren Nostalbus verder inzetten als registratie-labo

18 Verdere concrete projectplanning (2010- 2012) Streefdoelen / indicatoren project: - Aantal prikacties (inlever- en toonmomenten) in alle gemeenten van het Meetjesland. 1 x 13 per jaar = 13 prikacties in 2010, 2011 en 2012 - Totaal aantal inwoners Meetjesland = 178.878, doel is om minstens 5% te bereiken na 2,5 jaar = 8.943,9 - Aantal bezoeken aan de website/maand: gemiddeld 2000/maand (er zal een telsysteem geïmplementeerd zijn op de website zodat statistieken van bezoekersaantallen en uploads mogelijk worden) - Aantal publiek ontsloten beelden/objecten op de website: 5000 stuks/2,5 jaar - Aantal geüploade content op de website door externen: 1000 stuks/jaar


Download ppt "Www.erfgoedmeetjesland.be Een digitale Erfgoedbank voor het Meetjesland Project gerealiseerd met de steun van Leader MLS As 4 en PDPO As 3."

Verwante presentaties


Ads door Google