De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs. Tijdslijn passend onderwijs 1-8-2009 1. Oriëntatie op passend onderwijs 2. Herziening samenwerkingsverband WSNS 3. Opzetten Een loket.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs. Tijdslijn passend onderwijs 1-8-2009 1. Oriëntatie op passend onderwijs 2. Herziening samenwerkingsverband WSNS 3. Opzetten Een loket."— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs

2 Tijdslijn passend onderwijs 1-8-2009 1. Oriëntatie op passend onderwijs 2. Herziening samenwerkingsverband WSNS 3. Opzetten Een loket en regionale netwerken 4. helderheid over proces en verantwoordelijkheden

3 Tijdslijn passend onderwijs 1-8-2009 1. Oriëntatie op passend onderwijs 2. Herziening samenwerkingsverband WSNS 3. Opzetten Een loket en regionale netwerken 4. helderheid over proces en verantwoordelijkheden 1-8-2010 concretisering en uitwerking op niveau van: regio SKPO school Evaluatie

4 Tijdslijn passend onderwijs 1-8-2009 1. Oriëntatie op passend onderwijs 2. Herziening samenwerkingsverband WSNS 3. Opzetten Een loket en regionale netwerken 4. helderheid over proces en verantwoordelijkheden 1-8-2010 concretisering en uitwerking op niveau van: regio SKPO SKPO school school - bijstelling - bijstelling - verdere uitwerking 1-8-2011 Evaluatie

5 GMR vergadering: P&O 24 maart 2009

6 Programma Inleiding/doelInleiding/doel Formatieproces / invulling vacaturesFormatieproces / invulling vacatures Convenant Leerkracht en functiemixConvenant Leerkracht en functiemix

7 Algemene uitgangspunten Iedere school moet er op vooruit gaan.Iedere school moet er op vooruit gaan. Schooldirecteur en MR zijn bepalend.Schooldirecteur en MR zijn bepalend. Voor schooldirecteur en MR is informatie van belang, maar ook weten welke keuzes andere scholen maken.Voor schooldirecteur en MR is informatie van belang, maar ook weten welke keuzes andere scholen maken.

8 Volledige beleidsruimte in beeld brengen Mogelijke opties aangeven en plaatsen binnen de doelstelling/visie van de organisatie Overwegingen/besluiten van andere scholen in beeld brengen Faciliteren proces van keuzevorming op scholen Opbouw van de presentaties

9 Informatie met als doel om binnen de school samen met de schooldirectie passende keuzes te kunnen maken. Hierbij kan de rol verschillen van sparringpartner, instemming en advies, etc. op MR/GMR niveau; insteek is om samen dit proces goed in te richten. Doel presentaties

10 Formatieproces

11 100% werkgelegenheidsgarantie100% werkgelegenheidsgarantie Iedere school moet erop vooruit gaanIedere school moet erop vooruit gaan Keuzevrijheid (leerkracht, school)Keuzevrijheid (leerkracht, school) Uitgangspunten

12 Behoefte nieuwe personeelsleden JaarVertrekFPUGroeiTotaal20084027471 20094032577 20104047895 201140311889 201240421193 20134044488 20144040181 2015403877

13 Geregeld Vrijheid Er wordt voor je geregeld: - Instroom / aanname Er wordt voor je geregeld: - Instroom / aanname - Doorstroom - Doorstroom - Herbenoemingsverplichtingen - Herbenoemingsverplichtingen Je kiest zelf wie er werkt op jouw school (in / doorstroom) Je kiest zelf wie er werkt op jouw school (in / doorstroom) Herbenoemings- verplichtingen los je zelf op Herbenoemings- verplichtingen los je zelf op

14 Geregeld Vrijheid Spanningsveld

15 De keuzelijn Geregeld Vrijheid Mobiliteit Herbenoemings verplichtingen Herbenoemings verplichtingen 344

16 Niet de technische oplossing maar een oplossing in grote lijnen Uitgangspunt

17 Succesfactoren FunctionerenFunctioneren Flexibiliteit / inzetbaarheidFlexibiliteit / inzetbaarheid -inspanningsverplichting directie (leverancier en afnemer) en leerkracht -in gesprek zijn met elkaar

18 Vangnetconstructie - 1

19 Vangnetconstructie 0 - 2

20 Proces 13 maart: 13 maart: Plenum voorkeur directies Plenum voorkeur directies 10 juli: formatie afgerond 10 juli: formatie afgerond 24 maart: 24 maart: GMR informeren GMR informeren P&O schrijft protocol 15 mei: 15 mei: start formatie start formatie FormatieprocesMR PMR instemming 14 mei GMR: 14 mei GMR: terugkoppeling

21 Convenant Leerkracht van Nederland de mogelijkheden die het convenant ons biedt

22 Convenant Leerkracht van Nederland beoogt het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken door: een betere beloning een betere beloning meer verantwoordelijkheid voor de leerkracht meer verantwoordelijkheid voor de leerkracht meer diversiteit meer diversiteit optimale inzetbaarheid optimale inzetbaarheid

23 Convenant Leerkracht van Nederland uitlooptoeslag van € 61,- voor alle LA 18 leerkrachten uitlooptoeslag van € 61,- voor alle LA 18 leerkrachten kortere salarislijnen kortere salarislijnen realiseren van een functiemix: 58% LA– 42% LB (of 58% LA, 40% LB, 2% LC) realiseren van een functiemix: 58% LA– 42% LB (of 58% LA, 40% LB, 2% LC) toelage voor directies toelage voor directies scholingsbudget scholingsbudget ondersteunend personeel voor verlaging werkdruk ondersteunend personeel voor verlaging werkdruk voor 90% richt de inhoud van het convenant zich op beloningsbeleid

24 'een eerste groep factoren zoals beloning, status, zekerheid en arbeidsomstandigheden kunnen ontevredenheid teweegbrengen, maar wanneer ze in orde zijn, leiden ze nog niet tot tevredenheid. Ze worden om die reden ook wel dissatisfiers genoemd' (Herzberg) Beloningsbeleid

25 'individuen vergelijken de verhouding tussen hun inspanning en opbrengsten met die van anderen als die als ongelijk (zowel in positieve als negatieve zin) wordt gezien, dan voelen individuen zich daar ongemakkelijk bij dat kan (bij een onrechtvaardig ervaren situatie) betekenen dat men minder gemotiveerd wordt' (vergelijkingstheorie Adams) Beloningsbeleid

26 'medewerkers raken gemotiveerd wanneer zij vooruitzicht hebben op een promotie. De beloning na de promotie en het nieuwe uitzicht op een volgende promotie motiveert de werknemer' (toernooimodel Lazear en Rosen) Beloningsbeleid

27 Speelveld beloningsbeleid Het convenant invoeren zoals het door de overheid geregeld is Vrije besteding van de middelen

28 4 Opties beloningsbeleid 40% van de leerkrachten belonen volgens LB Alle leerkrachten belonen volgens LB waarbij LB wordt afgetopt Alle leerkrachten komen in LB op basis van duur van het diensteverband Teambeloning

29 40% van de leerkrachten wordt beloond volgens LB

30 Afwegingen: opleidingen en meerwaarde voor de school kunnen beloond worden; opleidingen en meerwaarde voor de school kunnen beloond worden; onderscheid in beloning tussen leerkrachten onderscheid in beloning tussen leerkrachten wil je de mensen in de klas of buiten de klas (ambulant) belonen? wil je de mensen in de klas of buiten de klas (ambulant) belonen?

31 Teambeloning OF Convenant Experiment

32 Teambeloning Afwegingen: iedere leerkracht gaat erop vooruit; iedere leerkracht gaat erop vooruit; inrichting mogelijk op schoolniveau inrichting mogelijk op schoolniveau afhankelijk van ministerie over de haalbaarheid van deze optie afhankelijk van ministerie over de haalbaarheid van deze optie

33 Wat kun je hier al (G)MR-lid mee? Sparringpartner op schoolniveau

34 Proces 1-8-2009 1-8-2010 Acties op schoolniveau Voorkeur directies 17-2-2009 - iedere school kan de eigen keuze maken (directie, team en MR) -17-4 Plenum: onderwerp op het Plenum - traject (G)MR Organiseren van de noodzakelijke voorwaarden ( uitwerking voorkeur) op organisatie en schoolniveau 1-1-2010


Download ppt "Passend onderwijs. Tijdslijn passend onderwijs 1-8-2009 1. Oriëntatie op passend onderwijs 2. Herziening samenwerkingsverband WSNS 3. Opzetten Een loket."

Verwante presentaties


Ads door Google