De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hypotheek en inkomensrisico’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hypotheek en inkomensrisico’s"— Transcript van de presentatie:

1 Hypotheek en inkomensrisico’s
Marjol Nikkels-Agema

2 Hypotheek en inkomensrisico’s
Kunt u zelf met zo’n € 500,- minder inkomen in de maand uw hypotheek blijven betalen?

3 Budgettering NU Bij ww / a.o. inkomsten
(netto) loon/uitkering € 2.300,- € 1.700,- uitgaven Vaste lasten € 1.400,- € 1.400,- Reserveringsuitgaven € ,- ? Huishoudelijke uitgaven € ,- € 300,- ?

4 Vraag Hypotheeknemer stelt overlijdensrisicoverzekering veelal verplicht, maar geen arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsverzekering? Is er sprake van onderschatting bij de hypotheeknemer omtrent de financiële gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? Of is er sprake van onderschatting van het risico bij uw klant?

5 Werkloos / arbeidsongeschikt
Werkloosheidsrisico > ontslagzaken op jaarbasis Arbeidsongeschiktheid (WIA-normen) Ca personen per jaar in de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) Ca personen per jaar in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) Bijna de helft van de WIA-aanvragen, krijgt geen WIA! Geen passende arbeid beschikbaar = werkloosheidsrisico.

6 Aantal ontslagzaken: >100.000 per jaar
Minder aanvragen via CWI 2004: 2006: 2007: Kantonrechter jaarlijks >

7 Redenen ontslag via CWI
Ruim 60 % o.g.v. bedrijfseconomische redenen Werkloosheid is conjunctuurrisico Bijna 30% > 2 jaar ziek - arbeidsongeschiktheid 10% overige redenen zoals disfunctioneren, regelmatig ziekteverzuim etc.

8 Werkloos en dan … Weet uw klant hoe lang er recht is op een WW en hoe hoog zijn eventuele WW is? Werkloosheidsdekking bij woonlastenverzekering is veelal beperkt tot duur dat er WW recht is …. Enige zekerheid is ‘andere baan vinden’

9 Recht op uitkering Werkloosheidswet
Recht op WW-uitkering indien: werknemer verplicht verzekerd is werknemer werkloos is de 26- uit 36 weken-eis (geeft recht op 3 mnd WW) arbeidsverleden ‘4 uit 5- eis’ (verlenging na 3 mnd) Basiskennis Sociale Zekerheid - Marjol Nikkels 9 9

10 Werkloosheidswet per 1 oktober 2006
Behalen wekeneis: tenminste 3 maanden WW 1e 2 maanden 75% en daarna 70% van (max) dagloon Verlenging duur bij behalen van de jareneis Verlenging is afhankelijk van duur arbeidsverleden Elk jaar arbeidsverleden geeft recht op 1 maand WW (dus bij 28 jaar arbeidsverleden is er 28 maanden WW) Max. verlenging is 35 maanden (dus maximum duur WW = 38 maanden) Basiskennis Sociale Zekerheid - Marjol Nikkels 10 10

11 Privatisering van de WW?
Succes van de financiële prikkels binnen de WIA wordt doorgetrokken naar de WW Kortere WW-uitkering (betaald door werkgever) en daarna levensloopspaarpot? Premiedifferentiatie in de WW: werkgever wordt beloond voor succesvolle re-integratie

12 WAO-instroom versus WIA-instroom
jaar 2002: jaar 2003: jaar 2004: WIA-instroom is verder gedaald tot ruim personen op jaarbasis

13 Financiële prikkel van de WIA
Kernverschil zit in de financiële prikkel: bij de WIA is werken lonend gemaakt Alle partijen hebben voordeel indien werknemer werkt conform zijn arbeidsvermogen

14 Wie is arbeidsongeschikt?
Marco, boekhouder, raakt verlamd aan beide benen, oud inkomen € ,-. Kan volgens UWV boekhouder blijven Piet, winkelverkoper van technische producten, raakt verlamd aan beide benen, oud inkomen € ,-. Kan volgens UWV als senior-telemarketeer € verdienen Henk, accountmanager bij verzekeraar, raakt verlamd aan beide benen, oud inkomen € ,-. Kan volgens UWV nog administratief medewerker worden (loon € )

15 15

16 Volledig en duurzaam a.o. (IVA)
Hoogte uitkering IVA: 75% van (max) dagloon tot 65-jarige leeftijd Max. IVA uitkering = 75% van € = € Basiskennis Sociale Zekerheid - Marjol Nikkels 16 16

17 WGA (> 35% arbeidsongeschikt)
Eerst: WGA loongerelateerde uitkering (incl. WW dekking) Daarna: WGA loonaanvulling of WGA vervolguitkering Twee groepen: Volledig maar niet duurzaam – na WGA loongerelateerde uitkering geldt nog altijd WGA loonaanvulling Gedeeltelijk arbeidsgeschikten – WGA loonaanvulling bij voldoende werken anders lagere WGA vervolguitkering Norm voldoende werken = 50% van resterende verdiencapaciteit

18 Bij onvoldoende werken: minder dan bijstandsniveau!
WGA  hoogte vervolguitkering is afh. van ‘voldoende werk’ = werkloosheidsrisico Indien nieuw loon < 50% van rest. verdiencapaciteit Mate van a.o.- % over minimumloon (€ ,60) 35-45% - 28% = € 4.844 45-55% - 35% = € 6.056 55-65% - 42% = € 7.267 65-80% - 50,75% = € 8.781

19 Voorbeeld van Henk Salaris voor ziekte (dagloon)= € 40.000
Resterende verdiencapaciteit = € Arbeidsongeschiktheidspercentage = 50% Henk = 39 jaar (arbeidsverleden is 21 jaar) WGA-lgu  duur 21 maanden 19

20 Henk komt niet meer aan het werk
WGA loongerelateerde uitkering: 1e 2 mnd : 75% * € = Daarna nog 19 maanden : 70% * € = Na afloop van de WGA lgu volgt de WGA vervolguitkering (onvoldoende werken) 35% *€ (min.loon) = € Eventueel aanvulling op WGA vervolguitkering met Toeslagenwet 20

21 Henk vindt werk voor € 10.000 WGA loongerelateerde uitkering 1e 2 mnd:
75% * (€ € ) = € Daarna nog 19 maanden: 70% * (€ € ) = € Incl. loon: eerste 2 mnd € en daarna € Na afloop van de WGA lgu volgt de WGA loonaanvulling tot 65 jaar WGA loonaanv: 70%* (€ € ) = € Totale inkomsten incl loon = € 21

22 Henk vindt werk voor € 20.000 WGA loongerelateerde uitkering 1e 2 mnd:
75% * (€ € ) = € Daarna nog 19 maanden: 70% * (€ € ) = € Incl. loon: eerste 2 mnd nog € en daarna € Na afloop van de WGA lgu volgt de WGA loonaanvulling (norm voldoende werken is behaald) tot 65 jaar WGA loonaanv: 70%* (€ € ) = € Totale inkomsten incl loon = € 22

23 De WGA bij niet werken Verplich-ting werk-gever agv WULBZ / WVL WGA
Loon- gerelateerde uitkering Eventueel Toeslagenwet (aanvulling tot sociaal minimum) CAO aan- vulling WGA Vervolguitkering 100% 75% 70% 0% 1e jaar 2e jaar 2 mnd 23

24 De WGA bij werken conform verdiencapaciteit
Verplich-ting werk-gever agv WULBZ / WVL WGA Loon- gerelateerde uitkering WGA Loonaanvulling CAO aan- vulling Inkomen (conform resterende verdiencapaciteit) 100% 70% 40% 0% 1e jaar 2e jaar 2 mnd 24

25 Geen werk en later wel – alsnog WGA loonaanvulling bij behalen norm voldoende werken
Verplich-ting werk-gever agv WULBZ / WVL WGA Loon- gerelateerde uitkering CAO aan- vulling WGA Vervolguitkering 100% 75% 70% 0% 1e jaar 2e jaar 2 mnd Eventueel Toeslagenwet (aanvulling tot sociaal minimum) Loonaanvulling Inkomen tenminste 50% van resterende verdiencapaciteit 25

26 Inkomen Henk 100%, 50%, 0% benutten verdiencapaciteit
resterende verdiencapaciteit € 26

27 WGA hiaat verzekeringen
Aanvullende uitkering bovenop WGA vervolguitkering (bij onvoldoende werken) Bij Henk: Standaardhiaat: aanvulling tot € ,- Uitgebreid hiaat: aanvulling tot € ,- Let op: private verzekeraars zullen proberen Henk aan het werk te helpen zodat zij niet hoeven uit te keren

28 WIA-aanvulling binnen pensioenregeling
Verzekering o.b.v. verzekerde bedragen Stel Henk heeft 10% van loon verzekerd 10% van € = € verzekerd bedrag Uitkering = arbeidsongeschiktheidspercentage maal verzekerd bedrag 50% (arbeidsongeschiktheid) * € 4.000,- = € uitkering Deze uitkering geldt ongeacht of Henk wel of niet werkt

29 Advies omtrent woonlastenverzekeringen
Is klant werknemer of zelfstandig? Welke verzekeringen zijn er gesloten al dan niet via werkgever Is woonlastenverzekering beste optie of juist private ‘AOV’? Is er extra dekking nodig voor inkomens boven dagloon? Hoe is dekking bij situatie werkloosheid? Klant heeft groot inkomensprobleem indien er geen baan is gevonden binnen WW-duur Kiezen voor wel of niet WIA-volgend? Wat is verschil?

30 Arbeidsongeschiktheidscriterium
Beroepsarbeidsongeschiktheid Passende arbeid Gangbare arbeid (= WIA volgend) Let op: bij verzekeraars ook nog verschil in definitie passende arbeid!

31 Aandachtspunten woonlastenbescherming
Inkomens < modaal is instroomkans in WGA kleiner Let op hoogte uitkering en uitkeringsduur pro rata uitkering bij gedeeltelijke a.o. is minder zekerheid (risico is geen baan vinden) Let op uitsluitingen in relatie met premie Let bij koopsom op restitutie regeling

32 Inkomensrisico bij overlijden
Niet alleen voor kostwinner! Is er een nabestaanden pensioen? Is er een ANW hiaat bij personen geboren na 1 januari 1950? Op welk moment wordt het jongste kind 18 jaar oud? ANW vervalt indien jongste kind 18 wordt Is partner < 65 jaar met laag inkomen  dan ANW hiaat

33 Hoogte ANW Nabestaandenuitk.: 70% v. minimumloon
Halfwezenuitk.: 20% v. minimumloon Nabestaandenuitkering is inkomensafhankelijk Vanaf een eigen inkomen van circa € per jaar vindt er een korting op de ANW-uitkering plaats en vanaf ca. € ,- inkomen vervalt uitbetaling ANW (=nuluitkering) Verzorgenden van kinderen < 18 jaar hebben recht op de halfwezenuitkering (deze is niet afh. van inkomen)

34 Volle wezen uitkering ANW
Indien beide ouders overleden zijn, hebben (de verzorgenden van de) kinderen recht op een wezenuitkering Deze uitkering is onafhankelijk van het inkomen van de verzorgende Uitkering is afh. van leeftijd van het kind Volle wezen tot 10 jaar = ca. € 333 bruto per maand Volle wezen tussen de 10 en 16 jaar: ca. € 500 bruto per maand. Een volle wees die ouder is dan 16 jaar ontvangt ruim € 665 bruto aan wezenuitkering De uitkering wordt verlengd tot 21 jaar indien persoon arbeidsongeschikt is, studeert of samen met andere kinderen het huishouden verzorgt

35 Voorbeeld uitkering ANW
Stel: Carla, 44 jaar, moeder van 2 kinderen van 10 en 8 jaar, verliest haar man Ze verdient € euro op jaarbasis als (parttime) receptioniste Carla heeft recht op nabestaandenuitkering (70%) en de halfwezenuitkering (20%) tot het moment dat haar jongste kind 18 jaar oud wordt Max. bedrag nabestaandenuitkering (2008) = € 1042,88 per maand exclusief € 64,69 vakantiegeld Bedrag halfwezenuitkering € 240,23 exclusief € 18,47

36 Berekening inkomenstoets ANW
Carla verdient € inkomen uit arbeid Vrijstelling = 50% v. € (bruto minimumloon) en 1/3 deel van het bruto inkomen boven deze vrijstelling Berekening vrijstelling: 50% * € = € 8.650 1/3 deel bruto inkomen boven vrijstelling is (€ ) minus € 8650 = € * 0,33% = € 450,- Totale vrijstelling : € € 450,- = € 9.100,- Korting op nabestaandenuitkering is € 900,- op jaarbasis = € 75,- per maand

37 ANW voor Carla (2008) Hoogte nabestaandenuitkering per maand = € (exclusief vakantietoeslag) minus korting € 75 = € 968 Hoogte halfwezenuitkering per maand = € 240 Totaal ANW = € daarnaast heeft ze nog haar inkomen uit arbeid van ca. € 771 (excl. vakantietoeslag) per maand. In totaal heeft ze € per maand (excl. vakantietoeslag) Daarbovenop komt eventueel nog nabestaandenpensioen!

38 Tip Laat uw klant ook bij een hoog eigen inkomen wel een nabestaandenuitkering aanvragen De SVB (Sociale Verzekeringsbank) stuurt elke nabestaande < 65 jaar binnen 2 weken een aanvraagformulier toe (=automatische gegevensuitwisseling tussen SVB en gemeente) Het recht op de uitkering ontstaat nl. weer indien later het inkomen daalt Vraag: Waarom is ANW recht beter dan reguliere bijstand (Wet werk en bijstand)?

39 Wet werk en bijstand Acceptatieplicht tot arbeid!
Vermogenstoets Grensbedragen (2008): € 5.325,- voor een alleenstaande € ,- voor een alleenstaande ouder € ,- voor gehuwden gezamenlijk Grensbedragen eigen woning € ,- (grenzen kunnen worden aangepast)

40 Huis verkopen? Inkomensrisico’s zijn groot! Klant kiest welke zekerheid hij nodig vindt. Woonlastendekking biedt zekerheid bij arbeidsongeschiktheid, minder bij werkloosheid. Overlijdensrisicoverzekering sluiten voordat het te laat is!


Download ppt "Hypotheek en inkomensrisico’s"

Verwante presentaties


Ads door Google