De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 7 KM2.0 Er was eens… De kracht van een goed verhaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 7 KM2.0 Er was eens… De kracht van een goed verhaal."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 7 KM2.0 Er was eens… De kracht van een goed verhaal

2 Deadlines Eindproducten
Beoordelingscriteria: Zie studiehandleiding op KM2.o blog Recensie boek: vrijdag 18 januari op eigen BLOG zetten. Wordt beoordeeld met een cijfer. BLOG: vrijdag 18 januari KLAAR. Wordt beoordeeld door Jury! Winnaar =….? Eigen onderzoek: Artikel en EINDpresentatie op ma. 21 jan. ?? Krijg je cijfer voor!

3 Bloggen Doel = kennis delen over kennismanagement Het gaat om…
Tussentijdse resultaten van opdrachten/onderzoeken Gedachten en ideeën over je eigen onderzoeksvraag Inspiratie: zoals artikelen, filmpjes, kunst, gedichten… Individuele recensies (individuele opdracht) Stand van zaken Twitter ervaringen/tips/tops/etc. e.a. leuke dingen

4 Onderzoek & artikel Met je eigen onderzoeksvraag aan de slag
Wat wil jij te weten komen w.b.t het thema KM? Maak gebruik van verschillende bronnen, zoals bv. Databanken HvA / UvA, case-studies, carem.hva.nl, etc. Eindopdracht = artikel schrijven

5 Opdrachten bijeenkomst 2
Onderzoek m.b.v. literatuur, artikelen, filmpjes wat jij onder de begrippen ‘kennis’ en ‘het managen van kennis’ verstaat. Zet je resultaten op je blog. Onderzoek welke trends en ontwikkelingen er zijn op het gebied van KM. Maak gebruik van verschillende bronnen, zoals literatuur, Youtube, artikelen, Twitter, LInkedIn, Trendwatchers etc. Zet je resultaten op je blog.

6 Opdrachten bijeenkomst 3
Presenteer je onderzoeksvraag op een LUDIEKE manier (gebruik bronnen). EN deel op je blog. Verdiep je in 1 trend/ontwikkeling van KM2.0 en neem je resultaten mee. Zet op je blog. Ga op zoek naar inspirators op het gebied van KM2.0. Gebruik Twitter/Blogs/LinkedIn. Zet op je blog.

7 Opdrachten bijeenkomst 4
Zoek een artikel wat te maken heeft met je onderzoeksvraag/thema en zet deze op je blog. Geef aan wat je ervan vindt. Zoek voor jezelf uit wat je van Twitter vindt, zet je ervaringen op je blog.

8 Opdrachten bijeenkomst 5
Ga op zoek naar een KIO en beschrijf op je blog waarom het een KIO is. Kijk naar Strategie, Structuur, Cultuur, Managementstijl, etc.

9 Opdrachten bijeenkomst 6
Schrijf een kort verslag over de gastbijeenkomst met Daphne Depasse, wat heb je meegenomen? Waardoor ben je geïnspireerd geraakt? Wat ga je anders doen?

10 Wat weten jullie hiervan?
Storytelling

11 Wat hoor jij?

12 Wat is storytelling? Verhalen overbrengen Entertainen
Overbrengen morele waarden Delen van kennis Storytelling biedt de leider betere mogelijkheden om mensen te raken en in beweging te krijgen. Een verhaal appelleert beter aan zingeving, bezieling, beleving en betekenisgeving, die samen gaan met motivatie en inspiratie. De presentatie, met de zakelijke taal, inhoud, ratio, concepten en modellen, snijdt hier weinig hout. Filmpje: online storytelling

13 Storytelling # Kennis delen
Storytelling en zorgen dat mensen kennis gaan delen HOE? Middels sterk – geloofwaardig organisatieverhaal Kernwaarden verwerken, die mensen kunnen onthouden Brug slaan tussen formele en informele organisatie WAAROM? Mensen inspireren en motiveren met een mooi verhaal waardoor ze kennis willen delen Groepsgevoel creëren Gezamenlijke ambitie creëren Organisatieverhalen brengen mensen in beweging. Kennis delen doen mensen alleen als ze daarvan het nut inzien. Voor een bedrijf is het nuttig dat mensen hun kennis onderling zoveel mogelijk delen. Om mensen daartoe te stimuleren/ verleiden/ etc. is het wijs om aan te sluiten bij hun intrinsieke motivatie. Het bedrijfsdoel moet hetzelfde zijn als het intrinsieke doel van de medewerkers. Deze zullen dan meer gemotiveerd zijn en dus bereid om zich in te zetten op hun werk en b.v. hun kennis te delen Een corporate story wordt gemaakt om voor de eigen medewerkers maar vaak ook voor de buitenwereld nog weer eens duidelijk te maken waar het nu eigenlijk om gaat in deze organisatie. De aanleiding is vaak dat het ideaal weer even op scherp gezet moet worden.

14 Kenmerken van een verhaal
Er is een start Een onverwachte gebeurtenis En een einde De Uitdaging, de frustratie, de emotie, het andere perspectief, de hulp en daardoor de onverwachte doorbraak maakt het verhaal tot een BELEVENIS Juist die belevenis is belangrijk om mensen aan je te binden. Door verbinding ontstaat ook de wil om kennis te delen.

15 Het vertellen, vangen en vormen van verhalen.

16 Twee stromingen Organizational story (Authentiek verhaal)
Corporate story (Gemaakt verhaal) (gevormd verhaal) Corporate stories zijn verhalen van en over organisaties: managementverhalen die de identiteit en de doelen van de organisatie weergeven en context aan geven. Denk ook aan reputatiemanagement: het verhaal geeft richting aan de communicatie uitingen van de organisatie, is met name gericht op de buitenwereld en heeft als doel het image van de organisatie positief te beinvloeden. Corporate stories bevatten meestal weinig emotie, dilemma’s of worstelingen en zijn nogal eens ‘wensverhalen’. Verhalen waarin de organisatie zo goed mogelijk voor de dag wilt komen, zodat stakeholders zich hierin kunnen identificeren. Organizational storytelling: In iedere organisatie doen verhalen de ronde. Ze zijn er gewoon, ze zijn een sociaal gegeven. Door verhalen te vertellen kennen mensen namelijk betekenis toe aan situaties en geven zij zin aan hun werk. Ze geven inzicht in het hart en de ziel van een organisatie, in datgene wat zo vaak als ongrijpbaar wordt gezien: de organisatiecultuur. Ze laten de emoties , dilemma’s en worstelingen van mensen zien. Ze worden niet gemaakt of opgelegd. Het zijn de verhalen van en uit de informele organisatie. Tussen deze twee bevindt zich een grijs gebied dat nog nauwelijks ontgonnen is. Dat is het gebied waarin authentieke verhalen worden gebruikt om een gezamenlijk verhaal te vormen. Dit gebied is de overlap of overstap van de ene vorm naar de andere. Overlap IMAGO SOCIAAL gegeven

17 Definitie Een verhaal is een weergave van gebeurtenissen die met elkaar in verband worden gebracht. Een verhaal heeft de volgende kenmerken: het staat op zichzelf en heeft een begin, midden en einde; het bevat narratieve elementen; het is authentiek: waar of waar-achtig; het is persoonlijk; het is prikkelend en roept emotie op en/of wordt met emotie verteld (daarom onthoud je ‘t). Een organisatieverhaal ontleent de gebeurtenissen die met elkaar in verband worden gebracht en de narratieve elementen aan persoonlijke, authentieke ervaringen van mensen in organisaties.    Narratieve elementen zijn: -     een hoofdpersoon: een (anti) held met wie de luisteraar of lezer zich kan identificeren; -     een verhaallijn; chronologische volgorde van gebeurtenissen, met daarin -     een plot: ontwikkeling, worsteling, dilemma's; -     een ‘tegenstander', een negatieve factor die de held in de weg staat; -     een ‘helper', een positieve factor die de held ondersteunt.

18 Wat doen stories? Veranderingsprocessen in gang zetten en nieuwe ideeën implementeren Te laten zien wie je bent en waar je voor staat, wat je kernwaarden zijn Samenwerking tot stand te brengen en het groepsproces vorm te geven Kennis en begrip overdragen Een toekomstperspectief verhelderen Een organisatie te helpen zich te herpositioneren De rode draad te vormen in communicatie-uitingen Organisatie-, leer- of veranderdoelen context te geven Leerprocessen ondersteunen Organisatieverhalen brengen mensen in beweging. Geven inzicht in verhoudingen, hierarchie en verborgen emoties van medewerkers. Geven inzicht in wat nogal eens verborgen blijft voor managers, org.adviseurs, trainers en onderzoekers.

19 Dynamiek van verhalen De kracht van verhalen zit in de drie V’s:
In het vertellen of doorvertellen In het vangen (spontaan of ontlokt) In het vormen van verhalen

20 Soorten verhalen Ingepakte verhalen Folklore verhalen Tegenverhalen
Ervaringsverhalen Opstartverhalen Projectverhalen Springboardverhalen…… Voorlezen springboardverhaal over de kennisdelende organisatie, pa. 29.

21 Discussie vraag: Hoe is het mogelijk dat verhalen zoveel voor elkaar krijgen? Betrekken, je wordt er een onderdeel van. Beeld ervan gekregen. Verhalen zijn belevingen, bevatten herkenbare emoties, juist die emoties zetten het verhaal kracht bij. Verhalen eenvoudig te onthouden zijn, kunnen makkelijk doorverteld worden Gebeurtenissen in verhalen met elkaar in verband worden gebracht. Verhalen ordenen dus! En de vertellen kent betekenis toe aan zijn/haar verhaal. Verhalen sluiten in die zin aan bij de menselijke behoefte om het leven (en werk) betekenis te geven.

22 Ben jij een storyteller?
Is vaardigheid, aan te leren. Moed en DURF nodig Kwetsbaar op de zeepkist staan Overbrengen van beleving (inlevingsvermorgen) Authentiek en eigen ervaring delen: beleving kunnen overbrengen Herkenning Vaardigheden Het is een kunst om een verhaal aansprekend te vertellen. Het vergt talent om als storyteller door het leven te gaan. Talent waarmee je geboren wordt. Je hebt het of je hebt het niet. Je bent storyteller of je bent het niet. Maar is dit wel waar? Storytelling vaardigheden zijn te ontwikkelen. Het is een fabeltje dat je als storyteller geboren wordt! Een aangeboren talent helpt. Maar opvoeding in een vertelcultuur heeft grotere invloed. En moed en durf om als verteller kwetsbaar op de zeepkist te (gaan) staan nog meer. Daarnaast is de kunst van Storytelling het overbrengen van de beleving. Inleven in het verhaal en kruipen in de huid van de belangrijke personages zijn daarbij van essentieel belang. Dit is eenvoudiger bij eigen verhalen, op basis van doorleefde ervaringen! Eigen doorleefde ervaringen zijn een grote bron van authentieke, integere verhalen met grote impact. Menselijke verhalen, die anderen makkelijk als zodanig herkennen. En waardoor men zich daar eenvoudig aan verbindt. Dat gebeurt vooral doordat de toehoorder daar zelf een eigen betekenis en ervaring aan koppelt. Voor verbinding is het ontzettend krachtig om doorleefde ervaringen van mensen in de organisatie te vinden en te delen. Anderen verbinden zich aan deze verhalen en verrijken deze tegelijkertijd. Het resultaat is een verbinding van de mensen aan het verhaal. En dus aan elkaar. Maar tegelijkertijd wel vanuit een persoonlijke invulling. Verbinding aan zowel het collectief als aan de persoonlijke waarden. De leider doet er goed aan zijn eigen verhalen in te zetten om mensen te inspireren en motiveren, om diverse redenen: • Omdat het verhaal direct wordt herkend als authentiek en integer • Omdat de beleving eenvoudig kan overgebracht, omdat het doorleefd is • Omdat de verbinding van de toehoorder groter is met de “menselijke” leider

23 verbindt, biedt context, betekenis en zin
zet aan tot actie en geeft richting maakt abstracte informatie concreet geeft inzicht prikkelt en roept emotie op zegt meer dan cijfers DUS….. een verhaal …

24 blijft hangen en wordt doorverteld
kent één boodschap blijft hangen en wordt doorverteld is persoonlijk en authentiek: waar of waar-achtig staat op zichzelf en heeft een begin, midden en einde bevat narratieve elementen een goed verhaal …

25 thema doel karakters en setting conflict oplossing vertelling
Hoe vertel ik een verhaal?

26 wat moet blijven hangen?
wat is the big idea? wat moet blijven hangen? hoofdstuk 1 Het thema

27 wil ik overtuigen, veranderen, inspireren, shockeren, informeren of?
welke verhaalsoort hoort hierbij? een persoonlijk verhaal, een heldenverhaal, een sprookje, een portret of? hoofdstuk 2 Het doel

28 Karakters en setting wie zijn mijn personages en welke rol spelen zij?
wie zijn de helpers en de tegenstanders? waar speelt mijn verhaal zich af? hoofdstuk 3 Karakters en setting

29 Het conflict welk issue wil ik aan de kaak stellen?
welke hobbel moet er worden genomen? hoofdstuk 4 Het conflict

30 De oplossing wat gaan we hier aan doen?
is deze oplossing in lijn met het grote idee? hoofdstuk 5 De oplossing

31 De vertelling welke mediumtypen passen bij mijn verhaal?
hoe kan ik dit verhaal het beste overbrengen? is het consistent met andere uitingen? hoofdstuk 6 De vertelling

32 TIPS Vertel je verhaal beeldend, waarbij je de luisteraar prikkelt door hun waarneming aan te spreken (smaak, reuk, zien, voelen en horen). Gebruik aantrekkelijk – sprekend beeldmateriaal (laat de foto zien) Het moet in alle opzichten een authentiek verhaal zijn. Het mag geen mooi-weer verhaal zijn. Het voorbeeldverhaal laat ook knelpunten zien.

33 Opdracht Storytelling
Stel je zelf een vraag waar je NU mee bezig bent! Kan alles zijn. Ruimte verkennen. 1 Kunstwerk kiezen. Laat het spreken, wat het is. Verhaal scheppen. Alles is mogelijk. Terug naar beginvraag. Terugredeneren wat je allemaal hebt meegemaakt en dan betekenis geven. Verhaal vertellen….


Download ppt "Bijeenkomst 7 KM2.0 Er was eens… De kracht van een goed verhaal."

Verwante presentaties


Ads door Google