De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VHIC Leergang Record Manager (LARM) Najaar 2005

Verwante presentaties


Presentatie over: "VHIC Leergang Record Manager (LARM) Najaar 2005"— Transcript van de presentatie:

1 VHIC Leergang Record Manager (LARM) Najaar 2005
Veranderkunde VHIC Leergang Record Manager (LARM) Najaar 2005

2 Programma Opwarming Verbeteren/veranderen/vernieuwen
Jezelf en je omgeving 7 S-en voor transitie van Mc Kinsey Veranderkunde

3 Opwarming Leerdoelen:
Concepten: teamontwikkeling, (groeps)communicatie: Bila/tafeltjes vs werkoverleg mt-teams Samenbindend vermogen Makkelijk versus moeilijk

4 Verbeteren Veranderen Vernieuwen Definitie Omgeving Eigen plan
Effectiviteit Efficiency Anders: Denken Worden Zijn E+E+ Flexibiliteit Creativiteit Omgeving Eigen plan registratie Inlichtingen (googlen en transp) Back-scan Jezelf vs ander Kiezen Slimmer Aanpassen Brutaler Duidelijker Differentiëren DIV-claimen Informatievaardiger Channelmanagent

5 Bevindingen Vooral verbeteren Na denken, doen/zijn
We moeten vernieuwen maar vernieuwen heel weinig (hangen aan traditionele werkwijzen en concepten) Actief veranderen (van huidig naar gewenst)

6 Jezelf door jezelf Wie wil je zijn voor de ander Jezelf volgens de ander Wat te doen? Welke 2 mensen kunnen je hierbij helpen? Wie biedt jij hulp aan?

7 Veranderkunde Inspelen op veranderingen
Veranderproces sturen op veranderbare zaken Probleem-analyse Weerstanden (reduceren van onzekerheid) Manager en ‘stijl’

8 Afstemmen stijl op persoon en situatie
Weten wanneer: Sturen Faciliteren Delegeren Confronteren Richting geven Ondersteunen

9 Besef Resultaat door sturen op gedrag
5 KCC model (kern competenties coachend leidinggeven) Je stuurt via de mens op de taak

10 5 KCC 1. Veiligheid: (aandacht, zorg, respect) bewuste onveiligheid
onbewuste onveiligheid Transparant: op tafel leggen Statuswip: ondanks niveau verschillen de statustransactie van het gesprek gelijkwaardig houden 2. Verantwoordelijkheid: (taak, bevoegdheden) - stellen - nemen  3. Doelbepaling (strategisch) 4. Begeleiden, communicatie - af en toe even stil staan - aanspreken 5. Resultaat Mens Mijn zorg is jouw zorg Jouw probleem blijf jouw probleem Wie zijn doel kent, die zijn doel haalt Het aanspreken is altijd positief Uiteindelijk telt alleen het resultaat Taak

11 SPIEK Specifiek: wie wat waar wanneer Positief: wat wil je wel
Inbedding: wat zijn de consequenties en zijn ze aanvaardbaar Eigen controle: heb ik het onder eigen controle of kan ik het onder eigen controle krijgen Resultaten halen

12 Veranderingsstrategie
Klantfocus Kwaliteit Kostenstructuur Attitude Houding Gedrag Resultaat = A (K x K x K)

13 Veranderingscriteria
Managementgebieden Omgevingsgerichtheid Structuurgerichtheid procesgerichtheid Overige Resultaatgerichtheid Gedragsgerichtheid (team of individueel) fasegerichtheid

14 Faseren Doelgericht communiceren en feedback geven Verandercyclus
Verander eis Verander richting Vasthouden resultaten Activiteiten: Diagnose (situatie) Verankering (acceptatie) Instrumentatie Onderhoud Evaluatie Doelgericht communiceren en feedback geven

15 Samenbindende Cultuur
De organisatie Het probleem De vragen De uitwerking Onze helden Onze symbolen Onze waarden Onze normen Wat is een geschikte manier om een samenbindende cultuur de creëren Welke mogelijkheden heeft u tot uw beschikking om de gewenste omslag te realiseren

16 7 S-en Strategie (missie/visie) Structuur (organigram, ‘je’ manager)
Systemen (proces/procedures en werkinstr.) Stijl van leidinggeven (b.v. situationeel) Staff (personeel/fte/competenties) Skills (vaardigheden) Super Ordinated Goals (Cultuur)

17 Opdracht Bekijk je business plan Neem je managementletter voor ogen
Geef in groepjes van 3-4 personen aan tot welke inzichten je komt als je de 7 S-en (huidige situatie) toepast. Koppel resultaat terug met opmerkingen over ‘verbeteringen, veranderingen of vernieuwingen’. Lastige opdracht: De businessplannen zijn nog niet gereed en bevatten soms ‘een goed idee’ Cursisten zijn (nog) niet gestart met de management letter.

18 Afsluiting Evaluatieformulieren invullen
Inhoudelijk voor enkele moeilijk: bruikbaar en inspiratie voor de deelnemers Leesteksten en voorbereiding vooraf door deelnemers lijkt gewenst


Download ppt "VHIC Leergang Record Manager (LARM) Najaar 2005"

Verwante presentaties


Ads door Google