De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Veranderkunde VHIC Leergang Record Manager (LARM) Najaar 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Veranderkunde VHIC Leergang Record Manager (LARM) Najaar 2005."— Transcript van de presentatie:

1 1 Veranderkunde VHIC Leergang Record Manager (LARM) Najaar 2005

2 2 Programma Opwarming Verbeteren/veranderen/vernieuwen Jezelf en je omgeving 7 S-en voor transitie van Mc Kinsey Veranderkunde

3 3 Opwarming Leerdoelen: Concepten: teamontwikkeling, (groeps)communicatie: –Bila/tafeltjes vs werkoverleg mt-teams Samenbindend vermogen Makkelijk versus moeilijk

4 4 VerbeterenVeranderenVernieuwen Definitie Effectiviteit Efficiency Anders: Denken Worden Zijn E+E+ Flexibiliteit Creativiteit Omgeving Eigen plan E-mail registratie Inlichtingen (googlen en transp) Back-scan Jezelf vs ander Kiezen Slimmer Aanpassen Brutaler Duidelijker Differentiëren DIV-claimen Informatievaardiger Channelmanagent

5 5 Bevindingen Vooral verbeteren Na denken, doen/zijn We moeten vernieuwen maar vernieuwen heel weinig (hangen aan traditionele werkwijzen en concepten) Actief veranderen (van huidig naar gewenst)

6 6 Jezelf door jezelf Jezelf volgens de ander Wie wil je zijn voor de ander 1.Wat te doen? 2.Welke 2 mensen kunnen je hierbij helpen? 3.Wie biedt jij hulp aan?

7 7 Veranderkunde Inspelen op veranderingen Veranderproces sturen op veranderbare zaken Probleem-analyse Weerstanden (reduceren van onzekerheid) Manager en ‘stijl’

8 8 Afstemmen stijl op persoon en situatie Weten wanneer: Sturen Faciliteren Delegeren Confronteren Richting geven Ondersteunen

9 9 Besef Resultaat door sturen op gedrag 5 KCC model (kern competenties coachend leidinggeven) Je stuurt via de mens op de taak

10 10 5 KCC 1. Veiligheid: (aandacht, zorg, respect) bewuste onveiligheid onbewuste onveiligheid Transparant: op tafel leggen Statuswip: ondanks niveau verschillen de statustransactie van het gesprek gelijkwaardig houden 2. Verantwoordelijkheid: (taak, bevoegdheden) - stellen - nemen 3. Doelbepaling (strategisch) 4. Begeleiden, communicatie - af en toe even stil staan - aanspreken 5. Resultaat Mens Mijn zorg is jouw zorg Jouw probleem blijf jouw probleem Wie zijn doel kent, die zijn doel haalt Het aanspreken is altijd positief Uiteindelijk telt alleen het resultaat Taak

11 11 SPIEK 1.Specifiek: wie wat waar wanneer 2.Positief: wat wil je wel 3.Inbedding: wat zijn de consequenties en zijn ze aanvaardbaar 4.Eigen controle: heb ik het onder eigen controle of kan ik het onder eigen controle krijgen 5.Resultaten halen

12 12 Veranderingsstrategie Attitude Houding Gedrag Klantfocus Kwaliteit Kostenstructuur Resultaat = A (K x K x K)

13 13 Veranderingscriteria Managementgebieden Omgevingsgerichthe id Structuurgerichtheid procesgerichtheid Overige Resultaatgerichtheid Gedragsgerichtheid (team of individueel) fasegerichtheid

14 14 Faseren Verandercyclus Verander eis Verander richting Vasthouden resultaten Activiteiten: 1.Diagnose (situatie) 2.Verankering (acceptatie) 3.Instrumentatie 4.Onderhoud 5.Evaluatie Doelgericht communiceren en feedback geven

15 15 Samenbindende Cultuur De organisatie Het probleem De vragen De uitwerking Onze helden Onze symbolen Onze waarden Onze normen 1.Wat is een geschikte manier om een samenbindende cultuur de creëren 2.Welke mogelijkheden heeft u tot uw beschikking om de gewenste omslag te realiseren

16 16 7 S-en Strategie (missie/visie) Structuur (organigram, ‘je’ manager) Systemen (proces/procedures en werkinstr.) Stijl van leidinggeven (b.v. situationeel) Staff (personeel/fte/competenties) Skills (vaardigheden) Super Ordinated Goals (Cultuur)

17 17 Opdracht Bekijk je business plan Neem je managementletter voor ogen Geef in groepjes van 3-4 personen aan tot welke inzichten je komt als je de 7 S-en (huidige situatie) toepast. Koppel resultaat terug met opmerkingen over ‘verbeteringen, veranderingen of vernieuwingen’.

18 18 Afsluiting Evaluatieformulieren invullen Inhoudelijk voor enkele moeilijk: bruikbaar en inspiratie voor de deelnemers Leesteksten en voorbereiding vooraf door deelnemers lijkt gewenst


Download ppt "1 Veranderkunde VHIC Leergang Record Manager (LARM) Najaar 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google