De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internetapplicaties - V Sessies 1 Internetapplicaties Deel 5: Sessies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internetapplicaties - V Sessies 1 Internetapplicaties Deel 5: Sessies."— Transcript van de presentatie:

1 Internetapplicaties - V Sessies 1 Internetapplicaties Deel 5: Sessies

2 Internetapplicaties - V Sessies2 Boeken/tutorials:  Beginning JSP Web Development, Wrox  Vooral hfdst. 11  internet: in google: session object jsp sun

3 Internetapplicaties - V Sessies3 Doelstelling  Begrijpen wat een sessie is en waarom een sessie-object nodig is.  Informatie kunnen bijhouden en opvragen i.v.m. sessies

4 Internetapplicaties - V Sessies4 Probleem: HTTP-protocol is toestandsloos (stateless)  HTTP: een voorbeeld  De URL www.microsoft.com wordt ingetikt in de adresbalk van een client browser. www.microsoft.com  De browser opent een HTTP-connectie naar de web server van microsoft en stuurt een request voor de default pagina  De web server antwoordt en stuurt de juiste pagina terug naar de client browser.  De connectie wordt verbroken  De gebruiker klikt op een link in de pagina  De browser opent een HTTP connectie  …  De connectie wordt verbroken

5 Internetapplicaties - V Sessies5 Probleem: HTTP-protocol is toestandsloos (stateless)  Met HTTP op zich kun je het verband tussen opeenvolgende connecties niet kennen. De connecties worden verbroken.  Echte applicaties moeten informatie over de gebruiker kunnen bijhouden:  vb: Terwijl een klant van een online bestellingsapplicatie doorheen de virtuele winkel wandelt, mag zijn virtuele winkelkarretje niet telkens leeggemaakt worden als hij op een nieuwe pagina klikt !

6 Internetapplicaties - V Sessies6 Oplossingen: overzicht  Cookies  Informatie opslaan in bestand bij de client  URL herschrijving (URL rewriting)  Achteraan de URL wordt gebruikersinfo toegevoegd  Verborgen velden (hidden fields)  Gebruiker kan enkele formvelden niet zien of veranderen  In deze velden wordt gebruikersinfo bewaard  JSP session object  Gebruikt al de technieken hierboven  Verbergt technische details

7 Internetapplicaties - V Sessies7 Cookies  Bevatten naam-waarde paren (name-value pairs).  Worden bewaard in tekstbestanden op client machine.  Worden gemaakt door een server-machine.  De servermachine die een cookie gemaakt heeft, krijgt zijn cookie terug de eerstvolgende keer dat de client op hetzelfde domein komt.  Bevatten vervaldatum

8 Internetapplicaties - V Sessies8 Cookies: Voorbeeld  U creëert de nodige folders: c:\jakarta-tomcat-4.1.24\webapps\ hfdst5\WEB-INF hfdst5\WEB-INF  U creëert het bestand AddCookie.jsp : c:\jakarta-tomcat-4.1.24\webapps\ hfdst5\AddCookie.jsp hfdst5\AddCookie.jsp U tikt de JSP-code die volgt in dit bestand in: U tikt de JSP-code die volgt in dit bestand in:

9 Internetapplicaties - V Sessies9 AddCookie.jsp Cookie bewaren op uw PC Cookie bewaren op uw PC <% <% Cookie mijnCookie = new Cookie("gebruiker","Peter");mijnCookie.setMaxAge(24*60*60); response.addCookie(mijnCookie); response.addCookie(mijnCookie); %> %> Read Cookie Read Cookie

10 Internetapplicaties - V Sessies10 Cookies: Voorbeeld  U creëert het bestand GetCookie.jsp : c:\jakarta-tomcat-4.1.24\webapps\ hfdst5\GetCookie.jsp hfdst5\GetCookie.jsp U tikt de JSP-code die volgt in dit bestand in: U tikt de JSP-code die volgt in dit bestand in:

11 Internetapplicaties - V Sessies11 GetCookie.jsp Cookie ophalen van uw PC Cookie ophalen van uw PC De 'gebruiker', De 'gebruiker', bewaard op deze PC, wordt getoond: bewaard op deze PC, wordt getoond: <% <% %> %>

12 Internetapplicaties - V Sessies12 GetCookie.jsp (vervolg) <% Cookie[] cookieRij = request.getCookies(); Cookie mijnCookie; Cookie mijnCookie; boolean found = false; boolean found = false; for (int i=0; i < cookieRij.length && (! found) ; i++){ for (int i=0; i < cookieRij.length && (! found) ; i++){ mijnCookie = cookieRij[i]; mijnCookie = cookieRij[i]; if ( mijnCookie.getName().equals("gebruiker") ){ if ( mijnCookie.getName().equals("gebruiker") ){ out.println("De 'gebruiker' op deze PC is " + mijnCookie.getValue()); mijnCookie.getValue()); found =true; found =true; } }%>

13 Internetapplicaties - V Sessies13 Cookie-voorbeeld uittesten  Maak een shortcut naar de volgende jsp- pagina (hierbinnen wordt GetCookie.jsp opgeroepen) http://localhost:8080/hfdst5/AddCookie.jsp http://localhost:8080/hfdst5/AddCookie.jsp

14 Internetapplicaties - V Sessies14 Resultaat van GetCookie.jsp

15 Internetapplicaties - V Sessies15 Het cookiebestand

16 Internetapplicaties - V Sessies16 Cookiebestand: inhoud gebruikerPeterlocalhost/hfdst5/1024404079483229671433333678932829789232*

17 Internetapplicaties - V Sessies17 URL herschrijving (URL rewriting)  Gebruikersinformatie wordt als naam-value pair geplakt achter iedere URL die vanuit de pagina kan bereikt worden.  Zo wordt gebruikersinformatie heen en weer doorgegeven tussen client en server en worden verschillende connecties verbonden tot een ‘sessie’

18 Internetapplicaties - V Sessies18 Verborgen velden (hidden fields)  Gebruikersinformatie, gekend door de server wordt telkens meegegeven in hidden fields binnen een dynamisch gegenereerde form.  De gebruiker geeft die velden weer mee aan de server (zonder het te weten). Vb:

19 Internetapplicaties - V Sessies19 De JSP-oplossing: session-object  session een is impliciet object zoals request  Van het type: javax.servlet.http.HttpSession  Achter de schermen worden technieken als cookies en URL rewriting gebruikt.  Binnen een sessie-object kunnen name-value- pairs bewaard worden. Het statische type van een value is Object.

20 Internetapplicaties - V Sessies20 Session-object: enkele methods  boolean session.isNew() Zolang de gebruiker geen 2e keer een request doet, blijft isNew() true, vanaf de 2e keer is het true  String session.getId() Geeft de id terug waarmee de sessie wordt geïdentificeerd.  int session.getMaxInactiveInterval() Geeft aan hoe lang (in seconden) de sessie blijft bestaan zonder reactie van de gebruiker. -1 = voor altijd. De default-periode wordt bepaald in het web.xml-bestand binnen uw WEB-INF folder.

21 Internetapplicaties - V Sessies21 WEB-INF\web.xml "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd"> -1 -1

22 Internetapplicaties - V Sessies22 Voorbeeld  U creëert het bestand ToonSessie.jsp : c:\jakarta-tomcat-4.1.24\webapps\ hfdst5\ToonSessie.jsp hfdst5\ToonSessie.jsp U tikt de JSP-code die van de het bijgevoegd sourcecodebestand in U tikt de JSP-code die van de het bijgevoegd sourcecodebestand in

23 Internetapplicaties - V Sessies23 Resultaat:

24 Internetapplicaties - V Sessies24 Session scope (sessie-bereik)  Idee: JSP beans kunnen een verschillende ‘scope’ hebben.  I.p.v. handmatig in session object te bewaren ->  Gewoon session scope specifiëren. Voorbeeld: class = “Winkelkar”>

25 Internetapplicaties - V Sessies25 Soorten scopes  page (default)  Geen toegang tot de bean vanuit andere pagina’s.  Bij 2e bezoek of page reload -> beaninhoud verdwijnt.  request  De bean is toegankelijk voor ‘vanuit deze pagina opgeroepen’ andere pagina’s.  session  De bean wordt bewaard in het session object…  …en is dus toegankelijk binnen alle pagina’s in de sessie  application  De bean wordt bewaard in het application object…  … en is dus toegankelijk voor iedereen die de applicatie gebruikt.

26 Internetapplicaties - V Sessies26 Session scope achter de schermen  We hernemen het voorbeeldje: Achter de schermen geeft dit ongeveer : if ( session.getAttribute(“karretje”) == null ){ if ( session.getAttribute(“karretje”) == null ){ Winkelkar karretje = new Winkelkar(); Winkelkar karretje = new Winkelkar(); session.setAttribute(“karretje”, karretje); session.setAttribute(“karretje”, karretje);}else{ Winkelkar karretje = Winkelkar karretje = (Winkelkar) session.getAttribute(“karretje”); (Winkelkar) session.getAttribute(“karretje”);}

27 Internetapplicaties - V Sessies27 Session scope: Voorbeeld We zullen een Winkelkar-applicatietje maken m.b.v. een bean met session scope. U creëert folder en bestand: c:\jakarta-tomcat-4.1.27\webapps\hfdst5\WEB-INFclasses\be\scvobirm\sessions\Winkelkar.java U creëert het bestand: c:\jakarta-tomcat-4.1.27\webapps\hfdst5\Koop.jsp (Zie ook bijgevoegde broncodebestanden.)

28 Internetapplicaties - V Sessies28 Winkelkar.java (deel 1) package be.scvobirm.sessies; import java.util.ArrayList; public class Winkelkar{ private ArrayList kar = null; private ArrayList kar = null; private String produkt = null; // hulp-datafield private String produkt = null; // hulp-datafield private String submit = null; // hulp-datafield private String submit = null; // hulp-datafield public Winkelkar(){ public Winkelkar(){ kar = new ArrayList();// lege lijst maken kar = new ArrayList();// lege lijst maken } public void setProdukt(String produkt){ public void setProdukt(String produkt){ this.produkt = produkt; this.produkt = produkt; } public void setSubmit(String submit){ public void setSubmit(String submit){ this.submit = submit; this.submit = submit; } //… ZIE DEEL 2 //… ZIE DEEL 2}

29 Internetapplicaties - V Sessies29 Winkelkar.java (deel 2) public ArrayList getKar(){ public ArrayList getKar(){ ArrayList kopie = new ArrayList(); ArrayList kopie = new ArrayList(); kopie.addAll(kar); // representatie niet doorgeven ! kopie.addAll(kar); // representatie niet doorgeven ! return kopie; // alternatief: return kar return kopie; // alternatief: return kar } public void processRequest(){ public void processRequest(){ if (submit != null) if (submit != null) if (submit.equals("toevoegen")) if (submit.equals("toevoegen")) kar.add(produkt); kar.add(produkt); else // submit == "remove" else // submit == "remove" kar.remove(produkt); kar.remove(produkt); produkt = null; // leegmaken produkt = null; // leegmaken submit = null; // leegmaken submit = null; // leegmaken } } // die had je al!

30 Internetapplicaties - V Sessies30 Winkelkar.java: Opmerkingen  public ArrayList getKar(){ ArrayList kopie = new ArrayList(); ArrayList kopie = new ArrayList(); kopie.addAll(kar); kopie.addAll(kar); return kopie; return kopie;} Waarom niet return kar ??? OO basisprincipe: operaties op attributen mogen alleen gebeuren via speciaal daarvoor voorziene methoden. Waarom niet return kar ??? OO basisprincipe: operaties op attributen mogen alleen gebeuren via speciaal daarvoor voorziene methoden. kar teruggeven zou betekenten dat de client de lijst kan aanvullen of verkleinen zonder de door Winkelkar voorziene methoden te gebruiken.

31 Internetapplicaties - V Sessies31 Winkelkar.java: Opmerkingen  public void processRequest(){ if (submit != null) if (submit.equals("toevoegen")) if (submit.equals("toevoegen")) kar.add(produkt); kar.add(produkt); else // sumit.equals(“verwijderen“) else // sumit.equals(“verwijderen“) kar.remove(produkt); kar.remove(produkt);…} We gaan er hier van uit dat submit de actie bevat die we moeten uitvoeren. Produkt bevat het laatst gespecifieerde produkt. processRequest is de enige methode voor clients om produkten toe te voegen of te verwijderen.

32 Internetapplicaties - V Sessies32 Koop.jsp (deel 1) ! Winkelkar-applicatie ! ! Winkelkar-applicatie !

Voeg een produkt toe aan uw winkelkarretje: Voeg een produkt toe aan uw winkelkarretje: knolselder knolselder danioke danioke

33 Internetapplicaties - V Sessies33 Koop.jsp (deel 2) <% String submit = request.getParameter("submit"); String submit = request.getParameter("submit"); if (submit != null){ if (submit != null){%>


Uw winkelkarretje Uw winkelkarretje

class = "be.scvobirm.sessies.Winkelkar" />

34 Internetapplicaties - V Sessies34 Koop.jsp (deel 3) <% <% ArrayList kar = karbean.getKar(); ArrayList kar = karbean.getKar(); for (int i = 0; i < kar.size(); i++){ for (int i = 0; i < kar.size(); i++){ %> %> &submit=verwijderen">Verwijderen &submit=verwijderen">Verwijderen <% <% } %> %>

35 Internetapplicaties - V Sessies35 Koop.jsp (deel 4) <% <% if (kar.size() == 0){ if (kar.size() == 0){ %> %> Geen produkten geselecteerd. Geen produkten geselecteerd. <% <% } %> %><%}%>

36 Internetapplicaties - V Sessies36 1e bezoek

37 Internetapplicaties - V Sessies37 Opmerkingen 1e bezoek  1e bezoek aan de pagina:  De product drop down list wordt getoond  De request parameter “submit” bestaat NIET, submit is dus null. Stel, de gebruiker selecteert ‘danioke‘ en drukt op de submit-knop…  De url http://localhost:8080/hfdst5/ http://localhost:8080/hfdst5/ Koop.jsp?produkt=danioke&submit=toevoegenKoop.jsp?produkt=danioke&submit=toevoegen wordt naar de server gestuurd. (parameters zichtbaar als method = “get”) Koop.jsp?produkt=danioke&submit=toevoegen

38 Internetapplicaties - V Sessies38 2e bezoek

39 Internetapplicaties - V Sessies39 Opmerkingen 2e bezoek  2e bezoek aan de pagina:  De product drop down list wordt getoond  De request parameter “submit” bestaat nu WEL, en de submit-variabele is nu “toevoegen”.  De request bevat ook nog het produkt.  Beide parameters worden automatisch in de karbean gezet o.a. m.b.v. deze code:

40 Internetapplicaties - V Sessies40 Opmerkingen 2e bezoek (vervolg)  De karbean wordt aangevuld met het produkt (processRequest), gekozen tijdens het 1e bezoek.  De arraylist die de strings van produkten bevat wordt doorlopen. Voor elk produkt wordt een extra rij toegevoegd aan de html-tabel van produkten. Stel, de gebruiker klikt op de ’verwijderen’-link naast ‘danioke‘ in de productentabel… Stel, de gebruiker klikt op de ’verwijderen’-link naast ‘danioke‘ in de productentabel…  De url http://localhost:8080/hfdst5/ http://localhost:8080/hfdst5/ http://localhost:8080/hfdst5/Koop.jsp?produkt=danioke&submit=verwijderen wordt naar de server gestuurd.

41 Internetapplicaties - V Sessies41 3e bezoek

42 Internetapplicaties - V Sessies42 Opmerkingen 3e bezoek  3e bezoek aan de pagina  De code zorgt nu dat de parameters product=danioke&submit=verwijderen in de karbean worden bewaard zorgt nu dat de parameters product=danioke&submit=verwijderen in de karbean worden bewaard  karbean.processRequest() zal dit keer het gegeven produkt uit de lijst verwijderen  Het feit dat intern de karbean binnen het session-object wordt bewaard, maakt dat doorheen verschillende bezoeken, de winkelkar zijn produkten onthoudt.


Download ppt "Internetapplicaties - V Sessies 1 Internetapplicaties Deel 5: Sessies."

Verwante presentaties


Ads door Google