De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marria Wester Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie UMC St Radboud, Nijmegen Community Vocational Training Action Programme Second phase: 2000-2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marria Wester Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie UMC St Radboud, Nijmegen Community Vocational Training Action Programme Second phase: 2000-2006."— Transcript van de presentatie:

1 Marria Wester Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie UMC St Radboud, Nijmegen Community Vocational Training Action Programme Second phase: 2000-2006

2 Het project: Partners Radcliffe infermary, Oxford Heilig Hart Ziekenhuis, Roeselare-Menen University medical center St Radboud, Nijmegen Univerity Hospital, Helsinki Oulu Polytechnic, Oulu Lund University Hospital Landspitali University Hospital Reykjavik Örebro Universität, Jonkoping University St. Luke’s hospital, Malta Silent Partners (European Associations) EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) (National Associations) BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN SE: SANN NL: NVNV IS: IANN IT: ANIN SW: SGNP Mikkelli University

3 EU: 15,500,000+ neuro-patienten, 125,000-1,500,000 verpleegkundigen Afhankelijk van hoe je neuroverpleegkundige definieert Met/zonder diploma Geregistreeerd of niet Zeer groot opleidingsvraagstuk, grote opleidingsbehoefte Vergrijzing! Het project: context internationalisering

4 Belangrijkste verschillen tussen de landen Wet- en regelgeving Opleidingsstructuur en -systeem Certificering en registratie Cultuur in scholen en zorginstellingen Wie mag scholing volgen? Wisselt van goed doorspijkerd onderwijssysteem, lappendeken aan cursussen tot alleen maar basisopleiding N+W: leiders Z+ centraal: volgers Nieuwe lidstaten: nog weinig of niks The project: context

5 Competence based training is een rising star, maar nog nergens echt geimplementeerd Kost veel tijd en geld om goed onderwijsmateriaal te maken Schaarse expertise We moeten wel samenwerken: EU & tijd/geld problemen Halen en brengen principe Creative commons licentie Delen van herbruikbare leerobjecten (via repository) The project: context

6 Europese ID: Neuroscience nursing = specialisme acute neurozorg, neurorevalidatie, Chronische neurozorg /neuropalliatieve zorg EANN als initiator en bewaker EU-curriculum en materialen sterk verbonden met EANN policy plan The project: context

7 Project structure Work package 1: Curriculum Development Work package 2: Conferences & Publications Work package 3: Evaluation, Surveys, and Monitoring of Effects Work package 4: Educational Design and Development Work package 5: ICT Support and Production Project Advisory Group Silent Partners Project Board Full Partners Project Management Vervolgstappen van het project Train the trainer Kwaliteisborging, accreditatie en certificering Toevoegen van zoveel mogelijk cursusmateriaal voor scholing

8 Ontwerp van het curriculum Europees FunctieprofielTaak-georiënteerd, biedt aanwijzingen hoe er gehandeld moet worden in de praktijk Europees competentieprofielCompetentiegericht, beschrijft de verschillende rollen, context, outcomes & producten en de vereiste criteria, biedt instrumenten voor reflectie Europees leerplanGeeft informatie over de onderwijsvisie in relatie tot het vak van de neuroverpleegkundige ModulebeschrijvingBeschrijft de inhoud van de modules in relatie tot de competenties Flexible leerwegenOp basis van EVC kan de student een individuele leerweg uitzetten om nog ontbrekende of minder goed ontwikkelde competenties te verwerven “Blended” leerplanBeschrijft verschillende alternatieven voor het leren, ook samenwerkend leren op afstand (contactonderwijs of digitale leeromgeving) OnderwijsorganisatieGeen star plan maar biedt handvatten voor implementatie in wisselende contexten. Plan voor professionalisering van de docenten Train the trainer plan ImplementatieplanStrategieën,voor verschillende contexten Virtuele PatiëntcasuïstiekenNatuurgetrouwe situaties worden vastgelegd om het authentieke leren zo dicht mogelijk te benaderen. (Vakinhoudelijk) Virtuele afdelingscasuïstiekenOntwikkeling van competenties op het gebied van coaching, mentoring, management en visie. (vakoverstijgend)

9 Competence based learning Een competentie beschrijft succesvol gedrag dat wordt vereist in een professionele context Niveaus Criteria, Reflectie Visie op Competentie gericht leren en –onderwijzen betekent…… 1.Leren is een betekenisconstruerende activiteit, EVC’s vormen daarvoor de basis. 2.Een competentie is gelinkt aan betekenisvolle taak-specifeke leeromgeving en heeft vooral een sociale betekenis. 3.Ontwikkeling van competenties vereist het gebruik van kennis, vaardigheden en attitudes op een geintegreerde wijze in een authentieke leeromgeveing (e.g. patient video cases, virtual company) 4.Geïntegreerd leren is gericht op coherentie in plaats van losse feiten 5.Actieve reflectie

10 Vervolg 6.Waar mogelijk samenwerken vergelijkbaar met de situatie op de werkvloer, 7.Flexibele leerroutes, afgestemd op behoeftes en elders verkregen competenties van individuele studenten 8.Competenties verwerven betekent groeien 9.Individuele studenten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces * 10.De docent faciliteert het leerproces en is coach

11 Competence based learning Een competentie beschrijft succesvol gedrag dat wordt vereist in een professionele context Niveaus Criteria, Reflectie Competentie-ontwikkeling vereist inzet van kennis, vaardigheden en attitudes op een geintegreerde manier in een zo authentiek mogelijke leeromgeving elke keer weer anders  situatie Meta-handelen Resultaten producten handelen kennis Vaardigheden Attitudes rolllen Anticiperen Plannen van zorg en behandeling Reflectie Verantwoorden van handelen beargumenteren Criteria voor handelen Product criteria  Standaarden en routines

12 e-Tools overview 3. Virtuele Patientencasus/ Virtuele afdelingscasus 1.Leermiddelen/ Digital Repository 2. Virtuele Leeromgeving 4. “Community of Practice” voor docenten

13 Repository of Reusable Learning Objects Bewaren, zoeken en gebruiken Multimedia Peer reviewed Rating possible Informed Consent Metadata description Creative Commons

14 Virtual Learning Environment

15 Community of Practice / website Website opens october 31 st, 2006 www.neuroblend.eu Community of practice voor docenten en onderwijsontwikkelaars: een virtuele werkruimte Nieuws Documenten Kennisgericht samenwerken Discussie Werkgroepen Ontwerp en ontwikkeling Surveys Nevenprojecten Agenda/kalender … Open source!

16 Het gebruik van patientencasuïstieken onder verschillende condities Observeren van de patiënt in de loop van de tijd, Trekken van conclusies, Gebruik van meetinstrumenten, Overleggen met gelijken, coach, andere disciplines, Inzien van de patiëntengegevens op willekeurige tijden, Zorgplannen maken / behandelingen / interventies Oefenen van een bepaalde bejegening, Raadplegen van ondersteunende informatie, handboeken, richtlijnen, protocollen, websites enzovoort, Gebruik van templates (e.g. zorgplannen, anamneseformulieren)

17 Voorbeeld van een gestructureerde patiëntencasus POP Persoonlijk ontwikkelplan, definieer leerdoelen met de coach of leidinggevende, Kies de leerelementen uit deze casus Bewaar na afloop alles in je portfolio Introductie Patiënt met een specifiek neurologisch probleem na een beroerte (Neglect) Opdracht Maak een zorgplan gericht op het specifieke probleem van de patiënt Formuleer criteria voor het zorgplan en het gedrag Competenties Wat zijn de belangrijkste leerelementen voor jezelf, criteria voor het beheersen van deze leerelementen Informatieve bronnen Videocasuïstiek, digitale patiëntengegevens, richtlijnen,handboeken, intercollegiale consulten Proces Werk de casus uit volgens de vaste stappen van het zorgplan Feedback ‘Vraag feedback aan je coach, medestudenten (collega’s) of leidinggevende Reflecteren proces, product, gedrag, het geleerde en de toekomst Portfolio Sla alles op in je digitale protfolio Assessment Criteria voor de beoordeling Product……., proces…………, geobserveerd gedrag………, naar aanleiding van een reflectiegesprek…..

18 Virtual Patient Case PoP  portfolio Leerresultaten Introductie van de casus Patient & zorgprobleem Digitale Portfolio opslaan, reflectie, and beoordeling, leerresultaten, POP Feedback Teacher, coach, peer Reflectie leerresultaten producten, handelen Beoordeling producten, coach, peers, toets, portfolio,producten Opdracht Producten, leerresultaten Competenties leerresultaten, criteria Proces Werk op de afdeling Info & leerresultaten videocasuïstieken, digitale patiëntgegevens, richtlijnen, handboeken, Oordeel van collega’s of andere disciplines websites Producten  portfolio Diagnoses, zorgplan, etc

19

20

21

22

23

24 POP-voorbeeld http://moodle.nknplus.nl/mod/resource/view.php?id=136

25

26 Virtual Ward Case Een coaching- en mentoringsysteem opzetten Introduceren van nieuwe inzichten in de neurorevalidatie evidence based practice inplementeren Een adequaat trainingsprogramma ontwikkelen voor de praktijk Veranderingsmanagement tools introduceren Gedragslijnen bepalen en bestendigen voor de komende … jaar Roostering, planning en noodsenario’s voor calamiteiten Multidisciplinair team: een gezamelijk doel, plan en visie

27 Contact Information Patient Casuistiek en e-learning Marria Wester m.wester@neuro.umcn.nl Project Management Paul van Keeken p.vankeeken@neuro.umcn.nl p.vankeeken@neuro.umcn.nl Nicolai van der Woert n.vanderwoert@neuro.umcn.nl n.vanderwoert@neuro.umcn.nl Website www.neuroblend.eu (as of october 31 st, 2006) Project Presentation EANN Reykjavik conference May 30 th - June 2 nd 2007 http://eanncongres.hi.is


Download ppt "Marria Wester Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie UMC St Radboud, Nijmegen Community Vocational Training Action Programme Second phase: 2000-2006."

Verwante presentaties


Ads door Google