De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie"— Transcript van de presentatie:

1 Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie
Marria Wester Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie UMC St Radboud, Nijmegen Community Vocational Training Action Programme Second phase:

2 Het project: Partners Silent Partners Mikkelli University
Radcliffe infermary, Oxford Heilig Hart Ziekenhuis, Roeselare-Menen University medical center St Radboud, Nijmegen Univerity Hospital, Helsinki Oulu Polytechnic, Oulu Lund University Hospital Landspitali University Hospital Reykjavik Örebro Universität, Jonkoping University St. Luke’s hospital, Malta Mikkelli University Silent Partners (European Associations) EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) (National Associations) BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN SE: SANN NL: NVNV IS: IANN IT: ANIN SW: SGNP

3 Zeer groot opleidingsvraagstuk, grote opleidingsbehoefte Vergrijzing!
Het project: context internationalisering EU: 15,500,000+ neuro-patienten, 125,000-1,500,000 verpleegkundigen Afhankelijk van hoe je neuroverpleegkundige definieert Met/zonder diploma Geregistreeerd of niet Zeer groot opleidingsvraagstuk, grote opleidingsbehoefte Vergrijzing!

4 Belangrijkste verschillen tussen de landen
The project: context Belangrijkste verschillen tussen de landen Wet- en regelgeving Opleidingsstructuur en -systeem Certificering en registratie Cultuur in scholen en zorginstellingen Wie mag scholing volgen? Wisselt van goed doorspijkerd onderwijssysteem, lappendeken aan cursussen tot alleen maar basisopleiding N+W: leiders Z+ centraal: volgers Nieuwe lidstaten: nog weinig of niks

5 Kost veel tijd en geld om goed onderwijsmateriaal te maken
The project: context Competence based training is een rising star, maar nog nergens echt geimplementeerd Kost veel tijd en geld om goed onderwijsmateriaal te maken Schaarse expertise We moeten wel samenwerken: EU & tijd/geld problemen Halen en brengen principe Creative commons licentie Delen van herbruikbare leerobjecten (via repository)

6 Europese ID: Neuroscience nursing = specialisme
The project: context Europese ID: Neuroscience nursing = specialisme acute neurozorg, neurorevalidatie, Chronische neurozorg /neuropalliatieve zorg EANN als initiator en bewaker EU-curriculum en materialen sterk verbonden met EANN policy plan

7 Project structure Project Board Full Partners Project Management
Project Advisory Group Silent Partners Work package 1: Curriculum Development Work package 2: Conferences & Publications Work package 3: Evaluation, Surveys, and Monitoring of Effects Work package 4: Educational Design and Development Work package 5: ICT Support and Production Vervolgstappen van het project Train the trainer Kwaliteisborging, accreditatie en certificering Toevoegen van zoveel mogelijk cursusmateriaal voor scholing

8 Ontwerp van het curriculum
Europees Functieprofiel Taak-georiënteerd, biedt aanwijzingen hoe er gehandeld moet worden in de praktijk Europees competentieprofiel Competentiegericht, beschrijft de verschillende rollen, context, outcomes & producten en de vereiste criteria, biedt instrumenten voor reflectie Europees leerplan Geeft informatie over de onderwijsvisie in relatie tot het vak van de neuroverpleegkundige Modulebeschrijving Beschrijft de inhoud van de modules in relatie tot de competenties Flexible leerwegen Op basis van EVC kan de student een individuele leerweg uitzetten om nog ontbrekende of minder goed ontwikkelde competenties te verwerven “Blended” leerplan Beschrijft verschillende alternatieven voor het leren, ook samenwerkend leren op afstand (contactonderwijs of digitale leeromgeving) Onderwijsorganisatie Geen star plan maar biedt handvatten voor implementatie in wisselende contexten. Plan voor professionalisering van de docenten Train the trainer plan Implementatieplan Strategieën,voor verschillende contexten Virtuele Patiëntcasuïstieken Natuurgetrouwe situaties worden vastgelegd om het authentieke leren zo dicht mogelijk te benaderen. (Vakinhoudelijk) Virtuele afdelingscasuïstieken Ontwikkeling van competenties op het gebied van coaching, mentoring, management en visie. (vakoverstijgend)

9 Competence based learning
Een competentie beschrijft succesvol gedrag dat wordt vereist in een professionele context Niveaus Criteria, Reflectie Visie op Competentie gericht leren en –onderwijzen betekent…… Leren is een betekenisconstruerende activiteit, EVC’s vormen daarvoor de basis. Een competentie is gelinkt aan betekenisvolle taak-specifeke leeromgeving en heeft vooral een sociale betekenis. Ontwikkeling van competenties vereist het gebruik van kennis, vaardigheden en attitudes op een geintegreerde wijze in een authentieke leeromgeveing (e.g. patient video cases, virtual company) Geïntegreerd leren is gericht op coherentie in plaats van losse feiten Actieve reflectie

10 Vervolg Waar mogelijk samenwerken vergelijkbaar met de situatie op de werkvloer, Flexibele leerroutes,  afgestemd op behoeftes en elders verkregen competenties van individuele studenten Competenties verwerven betekent groeien Individuele studenten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces * De docent faciliteert het leerproces en is coach

11 Competence based learning
Een competentie beschrijft succesvol gedrag dat wordt vereist in een professionele context Niveaus Criteria, Reflectie Competentie-ontwikkeling vereist inzet van kennis, vaardigheden en attitudes op een geintegreerde manier in een zo authentiek mogelijke leeromgeving elke keer weer anders   Standaarden en routines situatie Meta-handelen Resultaten producten handelen kennis Vaardigheden Attitudes Anticiperen Plannen van zorg en behandeling rolllen Criteria voor handelen Reflectie Verantwoorden van handelen beargumenteren Product criteria

12 Leermiddelen/ Digital Repository
e-Tools overview 2. Virtuele Leeromgeving Leermiddelen/ Digital Repository 3. Virtuele Patientencasus/ Virtuele afdelingscasus 4. “Community of Practice” voor docenten

13 Repository of Reusable Learning Objects
Bewaren, zoeken en gebruiken Multimedia Peer reviewed Rating possible Informed Consent Metadata description Creative Commons

14 Virtual Learning Environment

15 Website opens october 31st, 2006
Community of Practice / website Community of practice voor docenten en onderwijsontwikkelaars: een virtuele werkruimte Nieuws Documenten Kennisgericht samenwerken Discussie Werkgroepen Ontwerp en ontwikkeling Surveys Nevenprojecten Agenda/kalender Open source! Website opens october 31st, 2006

16 Het gebruik van patientencasuïstieken onder verschillende condities
Observeren van de patiënt in de loop van de tijd, Trekken van conclusies, Gebruik van meetinstrumenten, Overleggen met gelijken, coach, andere disciplines, Inzien van de patiëntengegevens op willekeurige tijden, Zorgplannen maken / behandelingen / interventies Oefenen van een bepaalde bejegening, Raadplegen van ondersteunende informatie, handboeken, richtlijnen, protocollen, websites enzovoort, Gebruik van templates (e.g. zorgplannen, anamneseformulieren)

17 Voorbeeld van een gestructureerde patiëntencasus
POP Persoonlijk ontwikkelplan, definieer leerdoelen met de coach of leidinggevende, Kies de leerelementen uit deze casus Bewaar na afloop alles in je portfolio Introductie Patiënt met een specifiek neurologisch probleem na een beroerte (Neglect) Opdracht Maak een zorgplan gericht op het specifieke probleem van de patiënt Formuleer criteria voor het zorgplan en het gedrag Competenties Wat zijn de belangrijkste leerelementen voor jezelf, criteria voor het beheersen van deze leerelementen Informatieve bronnen Videocasuïstiek, digitale patiëntengegevens, richtlijnen,handboeken, intercollegiale consulten Proces Werk de casus uit volgens de vaste stappen van het zorgplan Feedback ‘Vraag feedback aan je coach, medestudenten (collega’s) of leidinggevende Reflecteren proces, product, gedrag, het geleerde en de toekomst Portfolio Sla alles op in je digitale protfolio Assessment Criteria voor de beoordeling Product……., proces…………, geobserveerd gedrag………, naar aanleiding van een reflectiegesprek…..

18 Virtual Patient Case Info & leerresultaten
videocasuïstieken, digitale patiëntgegevens, richtlijnen, handboeken, Oordeel van collega’s of andere disciplines websites PoP  portfolio Leerresultaten Introductie van de casus Patient & zorgprobleem Opdracht Producten, leerresultaten Competenties leerresultaten, criteria Proces Werk op de afdeling Reflectie leerresultaten producten, handelen Feedback Teacher, coach, peer Producten  portfolio Diagnoses, zorgplan, etc Digitale Portfolio opslaan, reflectie, and beoordeling, leerresultaten, POP Beoordeling producten, coach, peers, toets, portfolio,producten

19

20

21

22

23

24 POP-voorbeeld

25

26 Een coaching- en mentoringsysteem opzetten
Virtual Ward Case Een coaching- en mentoringsysteem opzetten Introduceren van nieuwe inzichten in de neurorevalidatie evidence based practice inplementeren Een adequaat trainingsprogramma ontwikkelen voor de praktijk Veranderingsmanagement tools introduceren Gedragslijnen bepalen en bestendigen voor de komende … jaar Roostering, planning en noodsenario’s voor calamiteiten Multidisciplinair team: een gezamelijk doel, plan en visie

27 Contact Information Patient Casuistiek en e-learning Marria Wester Project Management Paul van Keeken Nicolai van der Woert Website (as of october 31st, 2006) Project Presentation EANN Reykjavik conference May 30th- June 2nd 2007


Download ppt "Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie"

Verwante presentaties


Ads door Google