De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H2 De economie van de Gouden Eeuw Hoe ontwikkelde de landbouw, nijverheid en handel zich in de Gouden Eeuw?

Verwante presentaties


Presentatie over: "H2 De economie van de Gouden Eeuw Hoe ontwikkelde de landbouw, nijverheid en handel zich in de Gouden Eeuw?"— Transcript van de presentatie:

1 H2 De economie van de Gouden Eeuw Hoe ontwikkelde de landbouw, nijverheid en handel zich in de Gouden Eeuw?

2 2.1 Centrum van de wereldhandel Vanaf eind 16 e eeuw uitbreiding handel door heel Europa; Oostzee tot aan Rusland, Nova Zembla en Groenland (Moedernegotie) Oostzee tot aan Rusland, Nova Zembla en Groenland (Moedernegotie) Middellandse zee; Italië, Levant (oostelijk deel Middellandse zee) Middellandse zee; Italië, Levant (oostelijk deel Middellandse zee) Azië Azië Amerika Amerika

3 Handelsroutes republiek

4 Uitbreiding handel naar het noorden

5 Nova Zembla (1597)

6 Handel met Azië Jan Huygen van Linschoten

7 ‘De Eerste Scheepvaart’ 1595-1598 Cornelis de Houtman

8 Handel met Amerika

9 2.2 Organisatie van de handel (Amsterdam) 1609 Wisselbank 1614 Bank van lening 1607 koopmansbeurs

10 Organisatie handel in de Republiek 1602 oprichting Verenigde Oostindische Compagnie: Compagnie: Monopolie op handel Azië en Monopolie op handel Azië en Oost- Afrika Soevereine rechten (het recht op Soevereine rechten (het recht op te treden als overheid)

11 1621- 1792 West Indische Compagnie Handelsmonopolie op West- Indië en West Afrika Handelsmonopolie op West- Indië en West Afrika Soevereine rechten Soevereine rechten Kaapvaart (tot 1648) Kaapvaart (tot 1648) Piet Hein

12 WIC na 1648

13 1614- 1642 Noordse Companie Hield zich vooral bezig met walvisvaart

14 2.3 Bloeiende nijverheid hulpvragen hulpvragen Nijverheid Handel export Nieuwe trafieken Aanvoer grondstoffen

15 Nijverheid; binnenlandse groei Nijverheid Groei welvaart Groei bevolking Gunstig investeringsklimaat Veel kapitaal Winsten handel (Rijke) vluchtelingen uit het zuiden Vrede en veiligheid Kennis netwerken Goed vervoersnetwerk Natuurlijke hulpbronnen technische vernieuwingen

16 2.4 Het platteland in de Gouden Eeuw specialisatie Geen last van oorlog Groei welvaart bevolkingsgroei Import graan toename handel Groei opbrengst Groei steden Toename mest Dertigjarige oorlog in Duitse Rijk Groei export Duitse Rijk platteland Oorzaken groei:

17 Gevolgen bloei platteland: Bloei platteland Investeringen in land en boerderijen Stenen boerderijen met aparte woonhuizen en stallen Bouw molens om water te beheersen Rijke kooplieden investeren in droogmakerijen Nieuwe grond verpacht nijverheid naar platteland lage lonen macht gilden dichtbij grondstof Molengang

18 Landgewesten blijven achter bij kustprovincies: Last Tachtigjarige Oorlog Last Tachtigjarige Oorlog Arme zandgronden minder geschikt voor commerciële landbouw Arme zandgronden minder geschikt voor commerciële landbouw Niet aangesloten op waterwegennet → stedelijke afzetmarkt ver weg Niet aangesloten op waterwegennet → stedelijke afzetmarkt ver weg Afname bevolking in steden Afname bevolking in steden Uitzonderingen: verbouw tabak door boeren bij Arnhem en Amersfoort


Download ppt "H2 De economie van de Gouden Eeuw Hoe ontwikkelde de landbouw, nijverheid en handel zich in de Gouden Eeuw?"

Verwante presentaties


Ads door Google