De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H2 De economie van de Gouden Eeuw

Verwante presentaties


Presentatie over: "H2 De economie van de Gouden Eeuw"— Transcript van de presentatie:

1 H2 De economie van de Gouden Eeuw
Hoe ontwikkelde de landbouw, nijverheid en handel zich in de Gouden Eeuw?

2 2.1 Centrum van de wereldhandel
Vanaf eind 16e eeuw uitbreiding handel door heel Europa; Oostzee tot aan Rusland, Nova Zembla en Groenland (Moedernegotie) Middellandse zee; Italië, Levant (oostelijk deel Middellandse zee) Azië Amerika

3 Handelsroutes republiek

4 Uitbreiding handel naar het noorden

5 Nova Zembla (1597) Willem Barentz Het Behouden Huis

6 Handel met Azië Jan Huygen van Linschoten

7 ‘De Eerste Scheepvaart’ 1595-1598
Cornelis de Houtman

8 Handel met Amerika

9 2.2 Organisatie van de handel (Amsterdam)
1609 Wisselbank 1607 koopmansbeurs 1614 Bank van lening

10 Organisatie handel in de Republiek
1602 oprichting Verenigde Oostindische Compagnie: Monopolie op handel Azië en Oost- Afrika Soevereine rechten (het recht op te treden als overheid)

11 1621- 1792 West Indische Compagnie
Handelsmonopolie op West- Indië en West Afrika Soevereine rechten Kaapvaart (tot 1648) Piet Hein

12 WIC na 1648

13 Noordse Companie Hield zich vooral bezig met walvisvaart

14 2.3 Bloeiende nijverheid hulpvragen
pek Aanvoer grondstoffen Handel Nijverheid export Nieuwe trafieken suikerriet tabak

15 Nijverheid; binnenlandse groei
Kennis netwerken houtzaagmolen (Rijke) vluchtelingen uit het zuiden Winsten handel turf Vrede en veiligheid Veel kapitaal Groei welvaart Gunstig investeringsklimaat Groei bevolking Nijverheid technische vernieuwingen Goed vervoersnetwerk Natuurlijke hulpbronnen

16 2.4 Het platteland in de Gouden Eeuw
Import graan Oorzaken groei: Geen last van oorlog bevolkingsgroei specialisatie platteland toename handel Groei welvaart Groei export Duitse Rijk Groei opbrengst Dertigjarige oorlog in Duitse Rijk Groei steden Toename mest

17 Gevolgen bloei platteland:
Stenen boerderijen met aparte woonhuizen en stallen Investeringen in land en boerderijen Bouw molens om water te beheersen Rijke kooplieden investeren in droogmakerijen Bloei platteland Nieuwe grond verpacht lage lonen nijverheid naar platteland macht gilden Molengang dichtbij grondstof

18 Landgewesten blijven achter bij kustprovincies:
Last Tachtigjarige Oorlog Arme zandgronden minder geschikt voor commerciële landbouw Niet aangesloten op waterwegennet→ stedelijke afzetmarkt ver weg Afname bevolking in steden Uitzonderingen: verbouw tabak door boeren bij Arnhem en Amersfoort


Download ppt "H2 De economie van de Gouden Eeuw"

Verwante presentaties


Ads door Google