De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionele zorg voor ouderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionele zorg voor ouderen"— Transcript van de presentatie:

1 Professionele zorg voor ouderen
Zeven verpleegkundige rollen volgens de CanMEDS

2 Verpleegkundig Beroepsprofiel
Verpleegkundig Beroepsprofiel van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid Dit profiel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering en profilering van het verpleegkundig beroep Het beroep van verpleegkundige wordt met name beschreven in termen van taken, verrichtingen, kennis en vaardigheden met daaraan gekoppeld de verantwoordelijkheden (deskundigheidsniveaus Voor een compleet overzicht uit de geschiedenis zie:

3 Verpleegkundig Beroepsprofiel
Geactualiseerde versie van het profiel uit 1988 Het rapport Gekwalificeerd voor de toekomst vormt hiervoor een belangrijke bouwsteen Afscheid van deskundigheidsniveaus Eén ongedeeld beroepsprofiel van de verpleegkundige Kwalificatieniveaus: verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer Taakgebieden: zorgvragergebonden en voorwaardescheppend

4 Jaren 2000: HBO rollen Met het oog op de toekomst (Pool et al. 2001)
Beschrijving van verpleegkundige competenties, geordend in vijf rollen Zorgverlener Regisseur Ontwerper Coach Beroepsbeoefenaar

5 Verpleegkundigen 2020 Ontwikkeling nieuw beroepsprofiel door de beroepsorganisatie zelf (geconsulteerde deskundigen en stakeholders en deelnemers binnen rondetafelbijeenkomsten, presentaties, symposia, werkconferenties en invitational conferences (V&VN2020 deel 5) Vast staat dat gebruik wordt gemaakt van de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists) Wereldwijd gebruikt als standaard voor medisch specialisten Ook verpleegkundig specialisten hebben gekozen voor deze systematiek waarmee zij aansluiten bij het medisch opleidingscontinuüm (eis van de minister VWS) (V&VN2020 deel 5)

6 CanMEDS en ‘oude’ rollen een globale vergelijking
Zorgverlener Zorgregisseur Communicator Samenwerkingspartner Gezondheidsbevorderaar/ Netwerker Kenniswerker Professional en kwaliteitsbevorderaar Zorgverlener Regisseur Coach Coach en regisseur Zorgverlener (preventie) Ontwerper Beroepsbeoefenaar

7 CanMEDS 7 verpleegkundige rollen
V&VN 2020 HBO-VGG Zorgverlener Communicator Samenwerkingspartner Reflectieve ‘EBP’- professional Gezondheidsbevorderaar Organisator Professional en kwaliteitsbevorderaar Zorgverlener Communicator Zorgregisseur Samenwerkingspartner Netwerker Kenniswerker Professional en kwaliteitsbevorderaar Zorgverlener  zorgverlener Communicator  communicator Samenwerkingspartner  samenwerkingspartner Reflectieve ‘EBP’-professional  kenniswerker Gezondheidsbevorderaar  netwerker Organisator  zorgregisseur Professional en kwaliteitsbevorderaar  Professional en kwaliteitsbevorderaar

8 HBO-VGG Competentieprofiel
Rol Competenties gericht op: Zorgverlener Mentaal welbevinden Lichamelijk welbevinden Woonleefsituatie Sociale participatie Communicator Gespreksvoering Onderhouden van relaties Empowerment Coaching Zorgregisseur Zorgindicatie  Zorgplanning Zorgcoördinatie Zorgprogrammering Samenwerkingspartner Collegiale samenwerking Integrale samenwerking Ketenzorg Informele zorg Netwerker Sociale netwerken Sociale kaart Sociale media Collectieve preventie en GVO Kenniswerker Ontwerpen Onderzoek Zorginnovatie Deskundigheidsbevordering Professional en kwaliteitsbevorderaar Beroepsethiek Juridische, financiële en organisatorische kaders Kwaliteitszorg Beroepsinnovatie

9 De nieuwe zorgprofessional…
is vakprofessional, inhoudsdeskundig en staat betrokken, ondernemend, coöperatief en innovatief in het vak is gericht op voortdurend verbeteren van de zorgverlening aan ouderen (Van Velsen & Gloudemans, 2012) werkt adhv laatste kennis (evidence based / best practices) kan verder kijken dan professie en vakkennis kan samenwerken, onderhandelen en verbinden (T-shaped professional) en…durft fouten te maken

10 Zorgverlener Mentaal welbevinden Lichamelijk welbevinden Woonleefsituatie Sociale participatie
Publicaties: HBO verpleegkundige kennis ouderenzorg

11 Communicator Gespreksvoering Onderhouden van relaties Empowerment Coaching

12 Zorgregisseur Zorgindicatie  Zorgplanning Zorgcoördinatie Zorgprogrammering

13 Samenwerkingspartner Collegiale samenwerking Integrale samenwerking Ketenzorg Informele zorg

14 Netwerker Sociale netwerken Sociale kaart Sociale media Collectieve preventie en GVO

15 Kenniswerker Ontwerpen Onderzoek Zorginnovatie Deskundigheidsbevordering

16 Professional en kwaliteitsbevorderaar Beroepsethiek Juridische, financiële en organisatorische kaders Kwaliteitszorg Beroepsinnovatie

17 Wat is jullie ervaring met de uitvoering van deze zeven rollen?
Komen jullie aan alle rollen toe? Vinden jullie alle rollen behoren tot het verpleegkundig domein? Vinden jullie dat alle rollen in één functie aan bod moeten (kunnen) komen, of moeten ze onderverdeeld worden in aparte functies? Heb je voldoende kennis en vaardigheden voor alle rollen? Zo nee welke kennis/vaardigheden mis je? Zijn de randvoorwaarden aanwezig om aan alle rollen te kunnen werken?

18 Belangrijke documenten op HBO-VGG net
Competentieprofiel HBO-VGG volgens de CanMEDS systematiek HBO verpleegkundige kennis ouderenzorg VVT: waarin de vier domeinen van kwaliteit van leven worden voor zien van competenties, kennisinhoud en een combinatie van de verpleegkundige rollen Checklist voor uw eigen kennis m.b.t. ouderenzorg

19 Every one benefit in societies where older people thrive &
Good health adds life to years (WHO, 2012)


Download ppt "Professionele zorg voor ouderen"

Verwante presentaties


Ads door Google