De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Edo-Japan, de wereld van Shinto, Sjogoen en Samoerai Een niet-westerse samenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Edo-Japan, de wereld van Shinto, Sjogoen en Samoerai Een niet-westerse samenleving."— Transcript van de presentatie:

1

2 Edo-Japan, de wereld van Shinto, Sjogoen en Samoerai Een niet-westerse samenleving.

3 1.1 Westerse versus niet westerse geschiedenis Beschaaft versus barbaars! Herodotus (5e eeuw vC): Het doel van dit onderzoek is te zorgen dat de grootse daden van de medemens, Grieken zowel als barbaren, nooit vergeten zouden worden. De westerse beschaving (=de westerse cultuur) Het westen is beschaafd (=het westen is superieur)

4 1.1 Westerse versus niet westerse geschiedenis Europacentrisme Het idee dat de ontwikkeling van de wereldbeschaving gelijk loopt aan de ontwikkeling van de Europese beschaving. Wereldgeschiedenis=Europese geschiedenis Periodisering= Westerse periodisering Jaartelling = Christelijke jaartelling.

5 1.1 Westerse versus niet westerse geschiedenis. Europacentrisme

6 1.1 Westerse versus niet westerse geschiedenis Moderniseringstheorie: Idee uit de 19de eeuw dat volken een vaste ontwikkeling doormaakten; het Westen had als enige het hele proces van modernisering al doorlopen, het niet-Westen moet deze route nog volgen.

7 Moderniseringstheorie Jagers en verzamelaars samenleving Landbouwsamenleving Landbouwstedelijke samenleving Industriële samenleving Postindustriële samenleving Het Westen De Rest

8 Het westen en de Rest Het Westen (post)Industrieel Democratisch Welvarend Verandering, dynamiek, modern, innovatief, superieur Wij hebben de geschiedenis al doorlopen De Rest Pre-industrieel Ondemocratisch armoede Stilstand, traditioneel, achterlijk, onveranderlijk Deze volkeren hebben nog geen ‘echte’ geschiedenis

9 Waarom werd het westen zo rijk?

10 1.2 Europa ontdekt de wereld, maar vindt geen geschiedenis… Vanaf +/-1492 tot 1945 Europese expansie: De geschiedenis van deze landen werd Beschreven vanaf het punt dat de Europeanen daar aankwamen! Inheemse volken waren barbaars en hadden toch geen ‘geschiedenis’

11 1.3 de geschiedschrijving van het niet westen Legitimatie van de macht: Manier waarop politieke leiders proberen te bewijzen dat zij terecht aan de macht zijn gekomen.

12 De westerse hoofdstroom van de beschaving Geschiedenis Bron Historicus / persoon Verhaal ? = ?

13 Objectief / subjectief? Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is. Subjectiviteit houdt in het persoonlijk oordeel of de persoonlijke zienswijze van een individu, betrekking hebbend op of uitgaand van de persoonlijke zienswijze of smaak

14 De westerse hoofdstroom van de beschaving Degene die het geschiedenisverhaal vertelt, kan het verhaal ervan naar zijn hand zetten. In 1933, enkele jaren voordat de oorlog uitbrak, hielpen de Duitse kapitalisten Hitler aan de macht. De nazi’s zetten duizenden Duitse antifascistische fabrieksarbeiders, schrijvers en wetenschappers gevangen en deden hen. Zij behandelden communisten bijzonder wreed. De Duitse communistische leider, Ernst Thaelman werd lange tijd gevangen gehouden, voordat de nazi’s hem in 1944 op meedogenloze wijze vermoordden

15 2.2 Westerse hoofdstroom der beschaving overspoelt de wereld De idee dat het Westen de (enige) beschaving ontwikkelde en verspreidde over de wereld.

16 2.2 Westerse hoofdstroom der beschaving overspoelt de wereld Het boek noemt een drietal ‘bedenkingen’ tegen de westerse hoofdstroom: 1.Het Westerse superioriteitsgevoel. 2.De suggestie dat de westerse beschaving zichzelf voedde. 3.Het niet in volle recht presenteren van niet- westerse culturen Als verovering Als bedreiging Als modernisering plaatsvond.

17 Het einde der geschiedenis? De geschiedenis als een strijd Tussen ideologieën: Liberalisme: Franse revolutie 1789 Socialisme: Industriële revolutie 1800 Communisme: Russische revolutie 1917 Koude oorlog(1945-1991): Liberalisme/socialisme - communisme

18 Het einde der geschiedenis? Liberalisme/socialisme - communisme de vrije markt de planeconomie, democratie eenpartijstaat, modernisering verstarring, individuele vrijheid totalitaire onderdrukking.

19 Het einde der geschiedenis? 1989: val Berlijnse muur Einde koude oorlog: Definitieve overwinning Liberalisme

20 De westerse hoofdstroom van de beschaving Geschiedenis als het verleden: In de geschiedenis van Europa komen veel oorlogen voor. Geschiedenis als beeld: De geschiedenis van de slavernij in een zaak van discussie. Geschiedenis als ontwikkeling Volken die geen geschiedenis kennen of Het einde van de geschiedenis?

21 Geschiedenis Cultureel-mentaal: godsdienst, normen en waarden: Sociaal-economisch: Werk, armoede en rijkdom, maatschappelijke groepen: Politiek-militair: bestuur, verdeling van de macht: Shinto Samoerai Sjogoen


Download ppt "Edo-Japan, de wereld van Shinto, Sjogoen en Samoerai Een niet-westerse samenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google