De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructie-bijeenkomst NBB Opleiders januari/maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructie-bijeenkomst NBB Opleiders januari/maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Instructie-bijeenkomst NBB Opleiders januari/maart 2010

2 Bespreekpunten van vandaag 1)Competentiegericht opleiden 2)Kerntaken BT2 3)Kerntaken BT3 4)Proeven van Bekwaamheid 5)Belang portfolio en POP 6)Workshops BT2 en BT3 7)Readers BT2 8)Formulieren BT2 en BT3 9)Werkzaamheden opleiders 10)Kerntaken opleiders 11)Vervolg projectactiviteiten 2010

3 Competentiegericht opleiden Nieuwe opzet van opleidingen: Eenduidige kwalificatiestructuur in (sport) opleidingen Verbeteren van samenhang en transparantie tussen sportopleidingen Ontwikkeling van gestandaardiseerde beroeps- competentieprofielen Op 5 niveaus BT1, BT2…. Niveau van de cursist is startpunt van de opleiding

4 Opleiden op maat Competentie is geheel van: –Kennis –Vaardigheden –Attitude –Persoonskenmerken Aansluiten bij de (beroeps-)praktijk Competentiegericht opleiden

5 Oude stijl: Opleiding en examen gekoppeld Veel verplichte bijeenkomsten Veel theorie, weinig praktijk Cursorische sturing Niet op maat Van bovenaf, docent bepaalt Docenten TTC, LLG en SGL Competentiegericht opleiden

6 Nieuwe stijl: Leertraject en toets (PvB) afzonderlijk Minder bijeenkomsten (persoonlijk leerproces) Opdrachten uitvoeren in praktijk POP en Portfolio Cursist centraal Experts, leercoaches, praktijkbegeleiders en PvB- beoordelaren Competentiegericht opleiden

7 Kerntaken BT2 Kerntaken omschreven: 1)Begeleiding sporters 2)Verzorgen van (delen van) basketballtrainingen 3)Begeleiden van basketballwedstrijden 4)Assisteren bij het organiseren van activiteiten 5)Leercompetentie (het op adequate wijze verwoorden van hulpvragen en deskundigen dan wel kennisbronnen te raadplegen) 6)Burgerschapscompetentie (sociaal, moreel en maatschappelijk actief)  Toetsplan BT2 (1)

8 Kerntaken BT3 BT3 is qua opzet gelijk aan BT2 maar: Het startniveau is hoger Er zijn meer Workshops Het leertraject is langer De cursist gaat technisch kader aansturen / begeleiden De PvB eisen zijn hoger

9 Kerntaken BT3 Kerntaken omschreven: 1)Begeleiding sporters 2)Geven van basketballtrainingen 3)Coachen van basketballwedstrijden 4)Organiseren van activiteiten 5)Aansturen van technisch kader 6)Leercompetentie (het op adequate wijze verwoorden van hulpvragen en deskundigen dan wel kennisbronnen te raadplegen) 7)Burgerschapscompetentie (sociaal, moreel en maatschappelijk actief)  Toetsplan BT3 (2)

10 Proeven van Bekwaamheid Wat is het? PvB = Integrale toets op basis van kerntaken / competenties Voor BT2 bijvoorbeeld: PvB 2.1: Het geven van (delen van) trainingen PvB 2.2: Het begeleiden van wedstrijden PvB 2.3: Het assisteren bij een activiteit in de club  Invulling protocollen m.b.v. toelichting (1+2)

11 Belang portfolio en POP Portfolio is een van de 2 examenonderdelen Cursist stelt het zelf samen, starten bij informatiebijeenkomst Het laat de ontwikkeling zien Belangrijk is zelfreflectie Begeleiding door je praktijkbegeleider en/of Leercoach Tijdens de Workshop intervisie worden Portfolio’s onder de loep genomen  Toelichting Portfolio/POP document (3)

12 De volgende BT2-workshops worden georganiseerd: 1)Geven van trainingen en sportgezondheidsleer 2)Basistechnieken, fundamentals en rebounding 3)Coaching, communicatie en intervisie 4)Offense 5)Defense 6)Intervisie-bijeenkomst  Handleiding workshops BT2 (4) Workshops BT2

13 De volgende BT3-workshops worden georganiseerd: 1)Sportgezondheidsleer en trainingsleer + toepassen 2)Les- en Leidinggeven 3)Begeleiden sporttechnisch kader 4)Fundamentals 5)Offense 6)Defense 7)Specifieke basketball items 8)Sportpsychologie, mentale training, conflicthantering 9)Intervisie-bijeenkomsten (2x)  Handleiding workshops BT3 (5) Workshops BT3

14 Na 20 jaar: JTB-boek gescreend, ge-update en voorzien van nieuwe lay-out. TA-boek september 2010 klaar: 1)Reader Leidinggeven 2)Reader Sportgezondheidsleer 3)Reader Basisfundamentals 4)Reader Coaching 5)Reader Offense 6)Reader Defense  Readers 6 t/m 11 Readers BT2

15 Inmiddels diverse formulieren ontwikkeld en in gebruik: 1)Aanvraagformulieren PvB’s BT2, BT3 en opleiders 2)Blanco lesgeefformulier 3)Scorelijst praktijkbegeleider BT2 (en BT3)  Toelichting gebruik formulieren (12) Formulieren BT2 en BT3

16 Vier nieuwe rollen, t.o.v. oude docentenrollen: 1)Praktijkbegeleider 2)Expert 3)Leercoach 4)PvB-beoordelaar  Werkzaamheden opleiders (13) Werkzaamheden opleiders

17 Kerntaken PvB-beoordelaar: 1)Beoordelen van portfolio’s 2)Afnemen van praktijktoetsen 3)Protocolleren en communiceren van beoordelingen 4)Leercompetentie 5)Burgerschapscompetentie  Toetsplan PvB-beoordelaar (14) Kerntaken opleiders

18 Kerntaken Leercoach: 1)Coachen van cursisten 2)Vervullen spilfunctie binnen de opleiding 3)Leercompetentie 4)Burgerschapscompetentie  Toetsplan Leercoach (14) Kerntaken opleiders

19 Kerntaken Expert: 1)Geven van workshops 2)Leercompetentie 3)Burgerschapscompetentie  Toetsplan Expert (14) Kerntaken opleiders

20 1)Uitrol opleiding voor opleiders: Instructie-bijeenkomsten + workshoprondes Kwalificeren huidige opleiders (maken opdrachten/ portfolio + praktijk) Workshops praktijkbegeleiders 2)Readers BT3 3)Opzet ELO 4)Inrichting BT1, BT4 en RBT2 (opbouw en lesmateriaal) …. Vervolg projectactiviteiten 2010

21 Een PVB Beoordelaar toetst of de cursist beschikt over de competenties die nodig zijn om de Proeve van Bekwaamheid te behalen. Dit doet hij door observatie van een praktijk opdracht (training), door het bestuderen van een portfolio en door het voeren van een reflectiegesprek met een cursist. Na de Proeve van Bekwaamheid legt de PVB Beoordelaar aan de cursist uit of de geleverde prestatie voldoet aan de criteria die vastgesteld zijn. Hij kan eventueel advies geven voor een vervolgtraject voor de cursist. Proeve van Bekwaamheid VRAGEN? Lesmateriaal ook beschikbaar via website van de NBB: www.basketball.nl/opleidingen


Download ppt "Instructie-bijeenkomst NBB Opleiders januari/maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google