De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructie-bijeenkomst NBB Opleiders januari/maart 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructie-bijeenkomst NBB Opleiders januari/maart 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Instructie-bijeenkomst NBB Opleiders januari/maart 2010

2 Bespreekpunten van vandaag
Competentiegericht opleiden Kerntaken BT2 Kerntaken BT3 Proeven van Bekwaamheid Belang portfolio en POP Workshops BT2 en BT3 Readers BT2 Formulieren BT2 en BT3 Werkzaamheden opleiders Kerntaken opleiders Vervolg projectactiviteiten 2010

3 Competentiegericht opleiden
Nieuwe opzet van opleidingen: Eenduidige kwalificatiestructuur in (sport) opleidingen Verbeteren van samenhang en transparantie tussen sportopleidingen Ontwikkeling van gestandaardiseerde beroeps-competentieprofielen Op 5 niveaus BT1, BT2…. Niveau van de cursist is startpunt van de opleiding

4 Competentiegericht opleiden
Opleiden op maat Competentie is geheel van: Kennis Vaardigheden Attitude Persoonskenmerken Aansluiten bij de (beroeps-)praktijk

5 Competentiegericht opleiden
Oude stijl: Opleiding en examen gekoppeld Veel verplichte bijeenkomsten Veel theorie, weinig praktijk Cursorische sturing Niet op maat Van bovenaf, docent bepaalt Docenten TTC, LLG en SGL

6 Competentiegericht opleiden
Nieuwe stijl: Leertraject en toets (PvB) afzonderlijk Minder bijeenkomsten (persoonlijk leerproces) Opdrachten uitvoeren in praktijk POP en Portfolio Cursist centraal Experts, leercoaches, praktijkbegeleiders en PvB- beoordelaren

7 Kerntaken BT2 Kerntaken omschreven: Begeleiding sporters
Verzorgen van (delen van) basketballtrainingen Begeleiden van basketballwedstrijden Assisteren bij het organiseren van activiteiten Leercompetentie (het op adequate wijze verwoorden van hulpvragen en deskundigen dan wel kennisbronnen te raadplegen) Burgerschapscompetentie (sociaal, moreel en maatschappelijk actief)  Toetsplan BT2 (1)

8 Kerntaken BT3 BT3 is qua opzet gelijk aan BT2 maar:
Het startniveau is hoger Er zijn meer Workshops Het leertraject is langer De cursist gaat technisch kader aansturen / begeleiden De PvB eisen zijn hoger POP / Jaarplanning opstellen / Niveau 3 mag zelfstandig opereren = een beroep /

9 Kerntaken BT3 Kerntaken omschreven: Begeleiding sporters
Geven van basketballtrainingen Coachen van basketballwedstrijden Organiseren van activiteiten Aansturen van technisch kader Leercompetentie (het op adequate wijze verwoorden van hulpvragen en deskundigen dan wel kennisbronnen te raadplegen) Burgerschapscompetentie (sociaal, moreel en maatschappelijk actief)  Toetsplan BT3 (2)

10 Proeven van Bekwaamheid
Wat is het? PvB = Integrale toets op basis van kerntaken / competenties Voor BT2 bijvoorbeeld: PvB 2.1: Het geven van (delen van) trainingen PvB 2.2: Het begeleiden van wedstrijden PvB 2.3: Het assisteren bij een activiteit in de club  Invulling protocollen m.b.v. toelichting (1+2)

11 Belang portfolio en POP
Portfolio is een van de 2 examenonderdelen Cursist stelt het zelf samen, starten bij informatiebijeenkomst Het laat de ontwikkeling zien Belangrijk is zelfreflectie Begeleiding door je praktijkbegeleider en/of Leercoach Tijdens de Workshop intervisie worden Portfolio’s onder de loep genomen  Toelichting Portfolio/POP document (3)

12 Workshops BT2 De volgende BT2-workshops worden georganiseerd:
Geven van trainingen en sportgezondheidsleer Basistechnieken, fundamentals en rebounding Coaching, communicatie en intervisie Offense Defense Intervisie-bijeenkomst  Handleiding workshops BT2 (4)

13 Workshops BT3 De volgende BT3-workshops worden georganiseerd:
Sportgezondheidsleer en trainingsleer + toepassen Les- en Leidinggeven Begeleiden sporttechnisch kader Fundamentals Offense Defense Specifieke basketball items Sportpsychologie, mentale training, conflicthantering Intervisie-bijeenkomsten (2x)  Handleiding workshops BT3 (5)

14 Readers BT2 Na 20 jaar: JTB-boek gescreend, ge-update en voorzien van nieuwe lay-out. TA-boek september 2010 klaar: Reader Leidinggeven Reader Sportgezondheidsleer Reader Basisfundamentals Reader Coaching Reader Offense Reader Defense  Readers 6 t/m 11

15 Formulieren BT2 en BT3 Inmiddels diverse formulieren ontwikkeld en in gebruik: Aanvraagformulieren PvB’s BT2, BT3 en opleiders Blanco lesgeefformulier Scorelijst praktijkbegeleider BT2 (en BT3)  Toelichting gebruik formulieren (12)

16 Werkzaamheden opleiders
Vier nieuwe rollen, t.o.v. oude docentenrollen: Praktijkbegeleider Expert Leercoach PvB-beoordelaar  Werkzaamheden opleiders (13)

17 Kerntaken opleiders Kerntaken PvB-beoordelaar:
Beoordelen van portfolio’s Afnemen van praktijktoetsen Protocolleren en communiceren van beoordelingen Leercompetentie Burgerschapscompetentie  Toetsplan PvB-beoordelaar (14)

18 Kerntaken opleiders Kerntaken Leercoach: Coachen van cursisten
Vervullen spilfunctie binnen de opleiding Leercompetentie Burgerschapscompetentie  Toetsplan Leercoach (14)

19 Kerntaken opleiders Kerntaken Expert: Geven van workshops
Leercompetentie Burgerschapscompetentie  Toetsplan Expert (14)

20 Vervolg projectactiviteiten 2010
Uitrol opleiding voor opleiders: Instructie-bijeenkomsten + workshoprondes Kwalificeren huidige opleiders (maken opdrachten/ portfolio + praktijk) Workshops praktijkbegeleiders Readers BT3 Opzet ELO Inrichting BT1, BT4 en RBT2 (opbouw en lesmateriaal) ….

21 Proeve van Bekwaamheid
Een PVB Beoordelaar toetst of de cursist beschikt over de competenties die nodig zijn om de Proeve van Bekwaamheid te behalen. Dit doet hij door observatie van een praktijk opdracht (training), door het bestuderen van een portfolio en door het voeren van een reflectiegesprek met een cursist. Na de Proeve van Bekwaamheid legt de PVB Beoordelaar aan de cursist uit of de geleverde prestatie voldoet aan de criteria die vastgesteld zijn. Hij kan eventueel advies geven voor een vervolgtraject voor de cursist. VRAGEN? Lesmateriaal ook beschikbaar via website van de NBB:


Download ppt "Instructie-bijeenkomst NBB Opleiders januari/maart 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google