De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RSC Rayon Zuid, november 2011 Selectie theorievragen Spelregeltest 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RSC Rayon Zuid, november 2011 Selectie theorievragen Spelregeltest 2011."— Transcript van de presentatie:

1 RSC Rayon Zuid, november 2011 Selectie theorievragen Spelregeltest 2011

2 RSC Rayon Zuid, november 2011 Op de dribbelde A2 wordt een P gemaakt door B1, dit is de 5e teamfout. Per ongeluk wordt de bal afgegeven voor een inworp, nadat eerst nog A2 is vervangen door A7. A1 heeft de bal ontvangen na de inworp en begint met de dribbel. b5 tikt de bal weg en gaat over de zijlijn. Nu wordt de vergissing ontdekt en wordt hersteld (herstelbare verkeerde beslissing). Nu moet A2 weer terug het veld in om de vrije worpen te nemen en gaat A7 naar de bank. Voordat de bal voor de 2e vrije worp wordt afgegeven, vraagt A7 opnieuw een wissel aan voor A2. De 2e vrije worp van A2 is raak. De wissel mag nu worden uitgevoerd.

3 RSC Rayon Zuid, november 2011 GOED Spelregelboekje: artikel 19.2.4, 2 de bullet

4 RSC Rayon Zuid, november 2011 Als de bal gedurende een velddoelpoging in de lucht is, klinkt het vierentwintig-secondensignaal. Na dit signaal weet een verdedigende speler de nog stijgende bal aan te raken. De bal gaat alsnog door de basket. Er worden twee (2) of drie (3) punten toegekend.

5 RSC Rayon Zuid, november 2011 FOUT Spelregelboekje: art. 10.3, 6 de bullet

6 RSC Rayon Zuid, november 2011 Met 1:35 nog te spelen in de 4e periode springt A1 tijdens zijn lay-up in op B2. Vervolgens laat A1 de bal los die dan door de basket gaat. De scheidsrechter fluit voor een aanvallende fout en keurt de score van A1 af. Team A krijgt een time-out. Het spel moet nu worden hervat met een inworp aan de zijlijn, in het verlengde van de vrije worp lijn.

7 RSC Rayon Zuid, november 2011 GOED Uitleg: Uitname door ploeg B t.h.v. de vrijeworp lijn maakt duidelijk dat de score niet telt.

8 RSC Rayon Zuid, november 2011 Na een time-out, wordt kort na de spelhervatting ontdekt dat er 6 spelers in het veld staan van ploeg A, die balbezit heeft. Het spel wordt gestopt en de 6e speler gaat eruit. De verantwoordelijk coach wordt met een technische fout belast die als een "C"-fout wordt genoteerd.

9 RSC Rayon Zuid, november 2011 FOUT Interpretaties: art. 19, stelling 5, voorbeeld b

10 RSC Rayon Zuid, november 2011 B1 begaat een onsportieve fout op A1. Aan A1 worden twee vrije worpen toegekend en daarop volgt een inworp aan de middenlijn tegenover de jurytafel. Na de eerste vrije worp, vraagt coach B een time-out aan. De laatste vrije worp van A1 is mis. Na de laatste vrije worp mag aan Team B een time-out worden verleend.

11 RSC Rayon Zuid, november 2011 GOED Uitleg: Ploeg A krijgt de bal aan de middenlijn, voordat dat gebeurt mag ploeg B een time-out hebben indien op tijd aangevraagd.

12 RSC Rayon Zuid, november 2011 Bij een inworp vanaf de zijlijn voor ploeg B (op aanvalhelft van ploeg B) raakt de bal de schouder van A5 die zich op zijn eigen verdedigingshelft bevindt. Twee tellen later verkrijgt A2 controle over de bal - ook op zijn verdedigingshelft - door de bal in twee handen te pakken. De scheidsrechter moet het tellen van de acht (8) seconden beginnen op het moment van aanraken van de bal door A5.

13 RSC Rayon Zuid, november 2011 FOUT Spelregelboekje: art. 28.2.1, 2 de bullet

14 RSC Rayon Zuid, november 2011 Als de bal zich tijdens een velddoelpoging van A2 in de lucht bevindt, klinkt het 24- secondensignaal. Nadat de bal de ring gemist heeft en geen ploeg balbezit krijgt, wordt het spel vervolgd met een inworp voor ploeg B aan de zijlijn ter hoogte van de vrije-worplijn.

15 RSC Rayon Zuid, november 2011 FOUT Interpretaties: art. 29, stelling 1

16 RSC Rayon Zuid, november 2011 Bij een doelpoging van A2, komt de bal in de basket, maar wordt daar aangeraakt door A5. De bal gaat door de basket. De score van A2 wordt afgekeurd.

17 RSC Rayon Zuid, november 2011 FOUT Spelregelboekje: art. 31.2.1

18 RSC Rayon Zuid, november 2011 A1 laat de bal los voor zijn laatste vrije worp. A2 en B2 duwen elkaar tijdens hun reboundpoging om een betere positie te krijgen. De laatste vrije worp is raak. Spelers A2 en B2 krijgen een fout. Het spel wordt nu hervat met een inworp vanachter de eindlijn door team B.

19 RSC Rayon Zuid, november 2011 GOED Spelregelboekje: art. 35.2, 1 ste bullet

20 RSC Rayon Zuid, november 2011 Aan A4 zijn twee vrij worpen toegekend. Het is echter A5 die naar de vrije worplijn gaat om deze te nemen. De eerste vrije worp is raak. Dan wordt de fout geconstateerd. De scheidsrechter keurt de eerste vrije worp af, staat niet toe dat A4 de vrije worpen alsnog neemt en kent team B de bal toe voor een inworp aan de zijlijn in het verlengde van de vrije worplijn.

21 RSC Rayon Zuid, november 2011 GOED Spelregelboekje: art. 44.3.3

22 RSC Rayon Zuid, november 2011 Bij een inworp van achter de zijlijn, nabij het verlengde van de vrije worplijn, wil A5 de bal naar A2 passen. B2 ziet kans de bal weg te tikken, maar de bal dreigt nu per ongeluk door de aanvalsbasket van ploeg A te vallen. B3 wil de bal verdedigen, maar doet dat door de bal in dalende lijn boven het niveau van de ring weg te tikken. Omdat de bal levend was en van boven door de basket dreigde te gaan, is hier sprake van goaltending en worden 2 (of 3) punten toegekend.

23 RSC Rayon Zuid, november 2011 FOUT Spelregelboekje: art. 31.2.1, de beschreven situatie wordt niet aangemerkt als een velddoelpoging en daarom kan er geen sprake van goaltending zijn.

24 RSC Rayon Zuid, november 2011 Speler A4 onderneemt een driepunts- doelpoging. Verdediger B2 springt op vanuit het tweepunts-gebied en ziet kans de stijgende bal licht aan te raken, waarna hij op de zich nog in de lucht bevindende A4 valt. De fout wordt gefloten en de bal gaat mis. Omdat de 'waarde' van de bal door het legaal aanraken is veranderd van 3 naar 2 krijgt A4 nu 2 vrije worpen.

25 RSC Rayon Zuid, november 2011 FOUT Uitleg: ??

26 RSC Rayon Zuid, november 2011 Met een gelijke stand wordt tegen A3 een persoonlijke fout gemaakt. De scheidsrechter fluit een fractie van een seconde later en gelijktijdig klinkt ook het eindsignaal van de vierde periode klinkt. Het is de 5e teamfout van team B. Coach B vraagt een time-out aan en krijgt deze toegekend, alvorens de 2 vrije worpen van A3 nog moeten worden genomen.

27 RSC Rayon Zuid, november 2011 FOUT Uitleg: De 4 de periode is verstreken, een time-out is dan niet meer mogelijk.

28 RSC Rayon Zuid, november 2011 B3 maakt een fout op A3. Dit is de vijfde teamfout van team B. De scheidsrechters kennen per ongeluk de bal toe aan team A voor een inworp. Na de inworp dribbelt A2. B2 tikt de bal uit. Nu wordt de vergissing ontdekt. De vrije worpen worden alsnog toegekend aan A3, waarna het spel wordt vervolgd met een inworp voor ploeg A, daar waar de bal was uitgetikt door B2.

29 RSC Rayon Zuid, november 2011 FOUT Antwoord NBB: GOED Spelregelboekje: art. 44.3.2, wedstrijd vervolgen zoals gewoonlijk na vrije worp(en).

30 RSC Rayon Zuid, november 2011 Gedurende de laatste twee minuten van de wedstrijd heeft A6 al 6 seconden gedribbeld op zijn verdedigingshelft als B4 de bal buiten het veld tikt. Team A krijgt een time-out toegekend en de bal zal worden ingenomen op de aanvalshelft t.h.v. de inworpmarkering. De scheidsrechters geven de 24 seconden operator de opdracht om de schotklok naar 24 seconden terug te zetten.

31 RSC Rayon Zuid, november 2011 FOUT Uitleg: De bal wordt uitgetikt door B4, dit betekent dat het restant van de 24 seconden blijft staan, in dit geval 18 seconden. Indien de bal op de verdedigingshelft moet worden ingenomen resteren er nog 2 seconden op de verdedigingshelft.


Download ppt "RSC Rayon Zuid, november 2011 Selectie theorievragen Spelregeltest 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google