De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

60.000- 12.000 v.C. De Steentijd 60.000- 12.000 v.C. De Steentijd 3000- 1500 v.C. Nieuwe Steentijd 3000- 1500 v.C. Nieuwe Steentijd 400 v.C. De ijzertijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "60.000- 12.000 v.C. De Steentijd 60.000- 12.000 v.C. De Steentijd 3000- 1500 v.C. Nieuwe Steentijd 3000- 1500 v.C. Nieuwe Steentijd 400 v.C. De ijzertijd."— Transcript van de presentatie:

1 60.000- 12.000 v.C. De Steentijd 60.000- 12.000 v.C. De Steentijd 3000- 1500 v.C. Nieuwe Steentijd 3000- 1500 v.C. Nieuwe Steentijd 400 v.C. De ijzertijd 400 v.C. De ijzertijd 50 v. Chr. Bezetting door de Romeinen 50 v. Chr. Bezetting door de Romeinen Late Middeleeuwen geschiedenis Martinusparochie Late Middeleeuwen geschiedenis Martinusparochie 1 ste eeuw n.C. Romeinse bezetting 1 ste eeuw n.C. Romeinse bezetting 100-400 n.C. Pax Romana 100-400 n.C. Pax Romana 400-500n.C. Romeinen weg uit Cuijk 400-500n.C. Romeinen weg uit Cuijk 500-900 n.C. Verval & chaos in Land v. Cuijk 500-900 n.C. Verval & chaos in Land v. Cuijk De industriële Ontwikkeling De industriële Ontwikkeling De 12de eeuw Het rampjaar van Cuijk De 12de eeuw Het rampjaar van Cuijk De 13de eeuw De eeuw van Jan van Cuijk De 13de eeuw De eeuw van Jan van Cuijk 0 geboorte van Christus 0 geboorte van Christus Het Land van Cuijk in Oorlog Het Land van Cuijk in Oorlog Late middeleeuwen Vestiging Kruisheren in St. Agatha Late middeleeuwen Vestiging Kruisheren in St. Agatha De Maas en haar oeververbindingen De Maas en haar oeververbindingen Overstromingen en de Beerse Overlaat Overstromingen en de Beerse Overlaat De 17de eeuw Cuijk en de 80-jarige oorlog De 17de eeuw Cuijk en de 80-jarige oorlog De 18de eeuw Bataafs-Franse tijd De 18de eeuw Bataafs-Franse tijd De 11de eeuw Het geslacht van Cuijk De 13de eeuw Oorsprong van wapen van Cuijk Late middeleeuwen en de geschiedenis Martinuskerken Late middeleeuwen en de geschiedenis van de gilden Indeling zoals de eerste opgezette Canon

2 Inleiding Korte inleiding wat de Cuijkse Canon is en wat er in kan komen Tijdslijn

3 Cadeau versie Oudheid 3000 v.Chr - 500 Oudheid 3000 v.Chr - 500 Vroeg Middeleeuwen 500 - 1000 Vroeg Middeleeuwen 500 - 1000 PreHistorie ? – 3000 v.Chr. PreHistorie ? – 3000 v.Chr. Gouden eeuw 1600 - 1700 Gouden eeuw 1600 - 1700 Verlichting 1700 - 1800 Verlichting 1700 - 1800 Koude Oorlog 1950 - 1990 Koude Oorlog 1950 - 1990 Imperialisme 1800 - 1950 Imperialisme 1800 - 1950 Heden 1990 - ? Heden 1990 - ? Hoge Middeleeuwen 1000 - 1300 Hoge Middeleeuwen 1000 - 1300 Late Middeleeuwen 1300 - 1500 Late Middeleeuwen 1300 - 1500 Renaissance 1500 - 1600 Renaissance 1500 - 1600 Indeling volgens het onderwijs

4 Algemene samenvatting betreffende de tijdperkkeuze Keuze Sociaal Keuze Politiek Keuze Cultureel Samen- vatting Tekst linken Vervolg linken Zie rechtsZie Links

5 Men gaat er van uit dat het gebied rond Cuijk voor het eerst door mensen is bezocht zo'n 12.000 jaar geleden, na het einde van de laatste ijstijd. De jager-verzamelaar verbleef, zoals uit bodemvondsten blijkt, op de hogere zandgronden niet ver van de oevers van de Maas. Deze rondtrekkende rendierjagers hebben hun sporen nagelaten in de vorm van vooral vuurstenen werktuigen. Bij de Kraaijenbergse Plassen zijn pijlpunten, klingen (messen) en schrabbers gevonden. Uit de diepe ondergrond van de Kraaijenbergse Plassen zijn ook vuistbijlen uit het Paleolithicum te voorschijn gekomen. De oudste sporen van bewoning die gevonden zijn in en om Cuijk dateren dan ook uit bovengenoemde periode. Pijlpunten van vuursteen Speren en vuurstenen punten De Steentijd, 60.000 -12.000 v.C. Hoofdmenu Politiek Sociaal Cultureel

6 Het einde van de Ijzertijd, die officieel ophoudt bij de eerste tekenen van de Romeinse aanwezigheid in Cuijk, betekent voor dit gebied in feite tevens het einde van de prehistorie. Dan begint de historische fase, waarbij ook schriftelijke overlevering de kennis van de geschiedenis levert en aanvult. Rond 50 v.C. Bezetten de Romeinen, onder aanvoering van de latere Een cohort Romeinse soldaten op oorlogspad Bezetting door de Romeinen 50 v.C. Romeinse keizer Julius Ceasar, de lage landen of “Germania Inferior” zoals de Romeinen het noordelijke deel van het Romeinse Rijk noemden. Deze veroveringen gingen gepaard met brandschatting, verwoestingen en bloederige veroveringen. Deze periode van oorlog en bezetting is door Julius Ceasar zelf uitgebreid beschreven in zijn oorlogsmemoires genaamd: “De Bello Gallico”. Een boekwerk over de oorlogen en de vele veldslagen die gevoerd zijn om het toenmalige Gallië onder Romeins beheer te brengen Hoofdmenu Sociaal Politiek Cultureel

7 De Nieuwe Steentijd 3000-1500 v.C. In de overgang naar de Middensteentijd of Mesolithicum verandert het toendralandschap in een bosgebied met een milder klimaat. Hiermee verandert ook de leefwijze van het jagersvolk. Het voedsel verandert van groot naar klein wild en wilde planten en vruchten kwamen op de menukaart. Men leefde al in kleine groepen en langzamerhand ging men over van jagen, vissen en verzamelen naar het verbouwen van granen en peulvruchten. Mede hierdoor blijft men langer op één plaats wonen en ontdekt men ook de kunst van het kleibakken. Opgravingen van scherven,kommen en bekers zijn o.a. gedaan in Haps, Vianen, Cuijk en Linden. De vondst van een klokbeker in Vianen is een prachtig voorbeeld van de baktechniek die men toen al meester was. In de buurt van Linden worden zelfs sporen van een neder- zetting gevonden uit 2.500 v. C. Haps Terug

8 Een plaats waar we meer over weten is een nederzetting in de buurt van Haps, die rond 400 v.C. in de ijzertijd werd gesticht. Vermoedelijk waren het Kelten die hier leefden. Vanuit hun kernlanden in het zuiden van Duitsland, Zwitserland en Oost-Frankrijk waren zij in de loop der jaren steeds meer naar het noorden dorrgedrongen. Deze mensen waren al zeer ontwikkeld en konden wapens, gereedschappen en sieraden maken van metaal zoals ijzer, brons, zilver en goud. Met de ontdekking van ijzer en het bewerken daarvan, werden er ook ploegen gemaakt om het land te bewerken en sikkels om graan en andere gewassen te oogsten. Mogelijk dankt Cuijk zijn naam aan de Kelten: “Keukja” is een Keltisch woord voor kromming of bocht. Ceuclum, zoals de Romeinen Cuijk noemden zou daarvan de latinisering zijn. De ijzertijd 700 v.C. - 50 v.C. In Haps stonden in totaal 23 huizen, maar niet alle waren tegelijkertijd bewoond. Men vermoedt dat de nederzetting slechts uit drie of vier woningen bestond en dat in de loop der tijd nieuwe huizen werden gebouwd op de plek waar al eerder iets had gestaan. De nederzetting in Haps is bewoond geweest van circa 500 voor tot circa 150 jaar na het begin van onze jaartelling en de bewoners moeten dus nog in kontakt gekomen zijn met de Romeinse bezetters Terug


Download ppt "60.000- 12.000 v.C. De Steentijd 60.000- 12.000 v.C. De Steentijd 3000- 1500 v.C. Nieuwe Steentijd 3000- 1500 v.C. Nieuwe Steentijd 400 v.C. De ijzertijd."

Verwante presentaties


Ads door Google